6.Sınıf Yoğunluk Konusu Çözümlü Sorular - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2020/01/05

6.Sınıf Yoğunluk Konusu Çözümlü Sorular

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Yoğunluk" Konusu çözümlü sorular
Soru Sayısı: 25


Soru 1: Şekildeki grafiğe göre X, Y ve Z maddelerinin yoğunluklarını hesaplayınız?


Soru 2: Aşağıdaki tabloda L, M ve N maddelerine ait l. ll ve lll yerlerini doldurunuz?

Madde
Kütle(g) Hacim(cm3) Yoğunluk(g/cm3)
L
100 I 2
M
II 30 3
N
50 10 III
Soru 3: Birbirine karışmayan X, Y ve Z sıvılarının yoğunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız?


Soru 4: Yoğunluğu 1g/cm3 olan sudan 100 cm3, yoğunluğu 0,8 olan alkolden 100 cm3 alınarak birbiri ile karıştırılıyor. Karışımın kütlesi nedir?
Soru 5: Kütle - hacim grafiği verilen maddenin yoğunluğu nedir?

Soru 6: Tabloda yoğunlukları verilen maddelerin yoğunluğu 1 g/cm3 olan su içindeki durumları nedir?

Soru 7: Bir taş parçasıyla aşağıdaki deney yapılmaktadır. Bu deney sonucuna göre taşın yoğunluğu nedir?
Soru 8: 125 cm3 hacmindeki demir küpün, kütlesi 975 gramdır. Demirin yoğunluğu nedir?


Soru 9: Yoğunlukları 0,8 g/cm3 olan sıvı ile 1,25 g/cm3 olan sıvı farklı hacimde karıştırılıyor. Karışımların hacimleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Sıvılar birbiri ile karışabilmektedir.)

A) 1 g/cm3            
B) 1,2 g/cm3        
C) 1,1 g/cm3        
D) 1,5 g/cm3


Soru 10: Boş bir kabın kütlesi 120 gramdır. Su ile tamamen doldurulduğunda 260 gram gelmektedir. Su boşaltılarak yerine yoğunluğu 0,8 g/ cm3 olan yağ ile tamamen doldurulacak olursa kabın ağırlığı kaç gram gelir? (Suyun yoğunluğu 1 g/ cm3)

Soru 11: Şekilde içinde 100 cm3 su bulunan kaba 150 gram ağırlığından taş atılıyor. Suyun seviyesi 150 cm3 e çıktığına göre taşın yoğunluğu nedir?
Soru 12: Kütlesi 350 g, hacmi 50 cm3 olan metal aşağıda yoğunluğu verilen sıvılardan hangisinde batar?
  • Su (d= 1g/cm3)
  • Alkol (d= 0,7 g/cm3)
  • Cıva (d = 13,6 g/cm3)


Soru 13: Aşağıdaki sorulardan kaç tanesi doğrudur?
  1. Kütlesi 20 g, hacmi 10 cm3 olan cismin yoğunluğu 2 g/cm3 tür. 
  2. Kütlesi 50 g, hacmi 20 cm3 olan cismin yoğunluğu 30 g/cmtür. 
  3. Yoğunluğu 3 g/cm3, hacmi 10 cm3 olan cismin kütlesi 30 g dır. 
  4. Yoğunluğu 1 g/cm3, kütlesi 20 g olan suyun hacmi 20 cm3 tür. 
  5. Yoğunluğu 2 g/cm3, kütlesi 20 g olan cismin hacmi 40 cm3 tür. 


Soru 14: Aşağıda yoğunlukları verilen sıvıların aynı kaba konulduğunda aşağıdan yukarıya doğru hangi sırada olur? (Sıvılar birbirine karışmıyor)

Soru 15: Boşken kütlesi 30 g olan bir şişeye, yoğunluğu 1,4 g/cm3 olan sıvı ile doldurulduğunda 170 gram geliyor. Buna göre şişenin hacmi kaç cm3 tür?
Soru 16: Kütlesi 1050 g olan sıvının hacmi 50 cm3 tür, buna göre sıvının yoğunluğu nedir?
Soru 17: Aşağıdaki tabloda yoğunlukları verilen maddelerden hangisi su içerisine atıldığında, suda yüzer?

Madde
Yoğunluk(g/cm3)
Mazot
0,85
Cıva
13,55
Benzin
0,7
Tahta
0,8
Mum
0,8
Lastik
1,5


Soru 18: Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk birimidir?

A) g / cm3
B) g / cm2
C) g x cm3
D) cm3 / gSoru 19: Aşağıda verilen maddenin özelliklerinden hangisi maddeleri birbirinden ayırt etmekte kullanılabilir?

A) Hacim
B) Kütle
C) Yoğunluk
D) Sıcaklık
Soru 20: Aşağıda verilen maddelerin hangisinin yoğunlukları aynı olabilir?

I. Bir bardak su
II. Bir bardak alkol
III. Bir kova su
IV. Bir kova tuzlu su

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I ve III
Soru 21: Buz sudan daha yoğun olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?

A) Buz suyun üzerinde yüzerdi
B) Göllerde su donmaya başlamazdı.
C) Suda yaşayan canlıların çoğalmasına neden olurdu.
D) Suyun donması ile oluşan buz dibe batar, canlıları olumsuz etkilerdi.Soru 22: Yoğunlukla ilgili olarak aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yoğunluk kütlenin hacme bölünmesi ile bulunur.
B) Bütün maddelerin yoğunlukları aynıdır.
C) Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir
D) Birim hacimdeki kütle arttıkça, yoğunluk artar.


Soru 23: Bir litre içerisine aşağıdaki çeşitli sıvılar dolduruluyor. Bu sıvılardan hangisinin kütlesi daha fazladır?

A) Alkol (d = 0,78 g/cm3)
B) Ayçiçek yağı (d = 0,92 g/cm3)
C) Benzin (d = 0,7 g/cm3)
D) Mazot (d = 0,85 g/cm3)
Soru 24: Aşağıdaki kütlesi ve hacmi verilen küpün yoğunluğu nedir?

A) 16
B) 75
C) 85
D) 400
Soru 25: Aşağıdaki A, B, C ve D sıvılarının yoğunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız?A) A > B > C > D
B) C > B > A > D
C) D > A > B > C
D) B > C > D > A

Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder