5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları

5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları


5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Güneş’in Yapısı ve Özellikleri " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 25


Soru 1: Güneş Sistemi’ndeki tek yıldız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş
B) Dünya
C) Ay
D) Jüpiter


Soru 2: Aşağıda özelliklerden hangisi Güneş için doğru değildir?

A) Güneş, orta sıcaklıktadır.
B) Güneş, enerjisini hidrojenin helyuma dönüşmesiyle elde eder.
C) Güneş, kendi eksini etrafında  1 günde döner.
D) Güneş, gazdan oluşur.Soru 3: Güneş'in hareketleriyle ilgi aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur ?

A) Güneş'de etrafa enerji yayan patlamalar gerçekleşir.
B) Güneş, Samanyolu galaksisi etrafındaki dolanma hareketini 365 günde tamamlar.
C) Güneş, hem kendi ekseni etrafında döner hem de Dünya'nın etrafında dolanır.
D) Kendi ekseni etrafında doğudan batıya döner.Soru 4: Güneş'in geometrik şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) Küp
B) Küre
C) Yıldız
D) Pirizma
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?

A) Güneş, Dünya ve Ay küre şeklindedir
B) Güneş, Dünya'ya göre çok büyüktür.
C) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha yakındır.
D) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha uzak olduğu için gökyüzünde Ay ile aynı büyüklükteymiş gibi görünür.Soru 6: Yaklaşık 400 yıl önce kendi yaptığı teleskop ile Güneş lekelerini gözlemleyen ve Güneş'in dönme hareketi yaptığını bulan bilim insanı kimdir?

A) Newton
B) Albert Einstein
C) Edison
D) Galileo Galilei
Soru 7: Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur ?

I. Güneş orta sıcaklıkta olan ve Dünya'ya en yakın yıldızdır.
II. Dünya'nın çekim gücü Güneş'in çekim gücünden fazladır.
III. Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IIISoru 8: Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş’e ait değildir?

A) Katmanlara sahiptir.
B) Dönme hareketi yapar.
C) Güneş'ten Dünya'ya zararlı ışınlar da gelmektedir.
D) Güneş enerjisinin büyük kısmı Dünya'ya gelir.


Soru 9: Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Güneş’in üzerinde bazı siyah bölümler görülmektedir. Bu siyah bölgelere ne ad verilir?


A) Güneş lekesi
B) Kara delik
C) Güneş çukuru
D) Güneş krateri
Soru 10: Güneş’in hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş hareketlidir.
B) Güneş ışığı sarı renktedir.
C) Güneş, Dünyadaki canlıların yaşaması için gereklidir.
D) Güneş sisteminin merkezinde Güneş vardır.
Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in özelliklerinden değildir ?

A) Dünya'ya en yakın yıldızdır.
B) Kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru döner.
C) Şekli küreye benzerdir.
D) Enerjisi sonsuzdur.
Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in yapısında bulunmaz?

A) Hidrojen
B) Helyum
C) Su
D) AzotSoru 13: Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Güneş’in yüzeyindeki soğuk bölgelere güneş lekesi dedir.
II. Güneş ve Dünya katmanlardan oluşur.
III. Güneş'in katmanları Dünya'dan sıcaktır.

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

Soru 14: Güneş’in ateş topu gibi parlamasının nedeni nedir?
I. Yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi
II. Isı ve ışık yayan bir yıldız olması
III. Kendi etrafında dönmesi

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve IIISoru 15: Güneş hakkında araştırma yapan kir kişinin oluşturduğu kartta aşağıdaki bilgilerden hangisi yazmamalıdır?

A) Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alır.
B) Sıcak gazdan oluşmuş bir gökcismidir.
C) Dünya’nın etrafında dolanım hareketi yapar.
D) Yüzeyi yaklaşık 6000ºC sıcaklığındadır.Soru 16: Gökyüzünde Ay ve Güneş'in yaklaşık olarak aynı büyüklükte görünmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Güneş'in bize yakın olması
B) Ay'ın bizden çok uzak olması
C) Güneş'in Ay'dan daha uzakta olması
D) Güneş'in Ay'dan daha yakında olması
Soru 17: Aşağıdaki araçlardan hangisi ile Güneş'e bakılabilir?

A) Büyüteç
B) Güneş gözlüğü
C) Filtreli güneş gözlüğü
D) Teleskop

Soru 18: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Güneş en büyük yıldızdır.
B) Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
C) Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde daha sıcak bölgelerdir.
D) Güneş enerjisinin büyük bir kısmı Dünya'ya gelir.
Soru 19: 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'daki yaşamın kaynağı Güneş'tir
B) Güneş ve Dünya'daki katmanlar aynı özelliktedir.
C) Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşmaktadır.
D) Güneş kendi ekseni etrafında sağdan sola döner.Soru 20: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş'ten daha büyük yıldızlar vardır.
B) Güneş'ten daha küçük yıldızlar vardır.
C) Güneş lekelerinin yerleri değişmemektedir.
D) Güneş'in Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir.Soru 21: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş'i daha iyi tanıyabilmek için uzaya uydu fırlatılmıştır.
B) Güneş'e dürbün ile bakılabilir.
C) Ay, Güneş'ten küçük bir yıldızdır.
D) Güneş'in içindeki sıcak yaklaşık 6.000 ºC dir.


Soru 22: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş sonsuza kadar yaşayacaktır.
B) Güneş yapısında Hidrojen ve Helyum gazları vardır.
C) Güneş çok sıcaktır.
D) Güneş'in tamamı gazdır.Soru 23: Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır?

A) Güneş
B) Dünya
C) Ay
D) Gezegen

Soru 24: Güneş'in katmanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş'in en iç katmanı fotosferdir
B) Güneş'in çekirdeğinin sıcaklığı 15 milyon derecedir.
C) Güneş'in atmosferi vardır.
D) Güneş'in en sıcak katmanı çekirdektirSoru 25: Güneş hakkında verilen hangi bilgi yanlıştır?

A) Güneş kendi ekseni etrafında döner
B) Güneş, Dünya etrafında dolanır.
C) Güneş, Samanyolu Galaksisi etrafında dolanır.
D) Güneş, Güneş sisteminin merkezindedir.


Diğer Konular
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder