7.Sınıf Gök Cisimleri Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2014/07/17

7.Sınıf Gök Cisimleri Konu Anlatımı

<==  7.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 7.SINIF ==> 1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi ==> Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

Kazanımlar

F.7.1.2. Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Yıldız, takımyıldız, galaksi, kara delik
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
a. Bulutsu kavramına değinilir.
b. Bulutsu örnekleri verilir.
c. Karadelik kavramına değinilir.
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar.
a. Yıldız çeşitlerine değinilir.
b. Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilir.
c. Gök cisimleri arası uzaklığın ışık yılı cinsinden ifade edildiğine değinilir.
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar.
a. Galaksi çeşitlerine değinilir.
b. Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir.
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.

KONU: Gök Cisimleri


Gök Cisimleri
Uzayda galaksiler, yıldızlar, gezegenler, astroidler ve meteorlar bulunur. Bunların her biri gök cismidir.

A-Yıldızlar

Uzaydaki bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutunun bir araya gelip sıkışmasıyla yıldızlar meydana gelir.


Yıldızların Özellikleri
 • Yıldızlar nebula (bulutsu) adı verilen gaz bulutundan doğar.
 • Yıldızlar sıcak gazlardan oluşmuştur.
 • Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
 • Yıldızların şekli genellikle küreseldir.
 • Yıldızlar da doğar, yaşar ve ölürler. 
 • Yıldızların enerjisi hidrojenin helyuma dönüşmesi ile oluşur.
 • Ömrü biten dev yıldızlar şiddetli bir patlama ile parçalanır ve ortaya çıkan parçalar uzay boşluğuna dağılır. 
 • Yıldızların ortalama ömrü 10 milyar yıldır.
 • Yıldızlar gök yüzünde yanıp sönen ışık kaynağı şeklinde görülmektedir.
 • Yıldızlar kendi ekseni etrafında dönerken, galaksi içerisinde de dolanırlar.


Yıldız


Soğuk ➝    Kırmızı yıldızlar
Orta sıcaklıkta    ➝  Sarı  yıldızlar
Çok sıcak   ➝  Mavi veya beyaz yıldızlar

Gece görülen en parlak yıldız : Sirius
Bize en yakın yıldız: Proxima Centauri
En büyük yıldız: VY Canis Majoris


Güneş hakkında bilgiler
 • Dünya'ya en yakın yıldız Güneş'tir.
 • Güneş'e doğrudan bakmak göze zarar verir, körlüğe neden olabilir.
 • Güneş, bize diğer yıldızlardan yakın olduğu için büyük görünür.
 • Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır.
 • Güneş, sarı renkte bir yıldızdır. (MEB Kitabına göre)
 • Güneş, yaklaşık 5 milyar yaşındadır.

Yıldızların Yaşam Süreci

Yıldızlar da canlılar gibi doğar büyür ve ölür.
Bir yıldızın doğumu bulutsu içerisinde gerçekleşir.
Bulutsu içerisindeki gaz ve toz bulutları bir araya gelerek sıkışır, yoğunluğu ve sıcaklığı artar.
Belirli bir sıcaklığa geldiğinde yıldızlar doğar ve ısı ve ışık vermeye başlar.
Yıldızların içindeki enerji hidrojenin helyuma dönüşmesi ile açığa çıkar.
Yıldızın içerisindeki yakıt (Hidrojen) bittiğinde yıldızın ölümü de yavaş yavaş başlar.
Büyük kütleli yıldızlar süpernova patlaması geçirir.


Süpernova patlamasından artakalanlar kara delik veya nötron yıldızına (Pulsar) dönüşür.
Küçük kütleli yıldızlar da beyaz cüceye dönüşür.Bulutsu (Nebula)

Uzayda bulunan gaz ve toz bulutlarına Bulutsu (Nebula) denir.
Bulutsu içerisinde yıldızlar doğar.
Atbaşı, Orion, Tarantula, Kartal, Yengeç ve Kelebek Bulutsusu bulutsulara örnek verilebilir.
Bir yıldız süpernova patlaması geçirdiğinde arkasında bulutsu bırakır.

 • Dünya'ya en yakın bulutsu Helis bulutsusu
 • En büyük bulutsu Tarantula bulutsusu

Bulutsu Çeşitleri
Parlak Bulutsu: Orion, Kartal
Karanlık Bulutsu: Atbaşı
Gezegenimsi Bulutsu: Sarmal, Kelebek
Kara delik

Büyük kütleli yıldızların bir kısmı kara deliklere dönüşür.
Kara delikler bütün gök cisimlerini ve ışığı içerisine çekebilir.B-Takım Yıldızı

Gökyüzüne dünyadan bakıldığında sergiledikleri görünüm sebebiyle bir arada bulunan yıldız grupları takımyıldızı olarak adlandırılır.
Gökyüzü 88 alana bölünmüş ve her birine bir takımyıldızı adı verilmiştir.
Takımyıldızında bulunan yıldızlar aslında birbirinden çok uzakta bulunmaktadır.
Büyükayı, Küçükayı, Ejderha, Çoban, Kuzey tacı, Orion (Avcı) ve günlük hayatta sıkça duyduğumuz takım yıldızlarıdır.
Burçlarda takım yıldızlarına örnek verilebilir.

Küçükayı ve Büyükayı Takım yıldızı


Orion Takım Yıldızı
Takım yıldızlarına bakıldığında görüntüleri bazı hayvan ve nesnelere benzetilmiştir.
Bu benzetmeler, gökyüzü gözlemini kolaylaştırmaktadır.

Küçük ayı takım yıldızı kepçeyi andırır. Kepçenin sapındaki son yıldız Kutup Yıldızı'dır.
Kutup yıldızı bize daima kuzey yönünü gösterir.

Not: Çoban takım yıldızı ile Çoban yıldızı karıştırılmamalıdır.
Venüs gezegeninin halk arasındaki ismi Çoban yıldızı'dır.C-Galaksi (Gök ada)

Yıldızlar, gezegenler, uydular, aralarında gaz ve toz bulutundan oluşan büyük sistemlere Galaksi denir. Galaksiler yapılarına göre dörde ayrılır.

 1. Eliptik Galaksiler (Sombrero)
 2. Sarmal Galaksiler (Samanyolu, Andromeda)
 3. Düzensiz Galaksiler
 4. Çubuklu Sarmal Galaksiler

 • Bize en yakın galaksi, Andromeda Galaksisidir.
 • Magellan, Andromeda, Karina, Samanyolu, Sombrero Galaksilere örnek verilebilir.

Samanyolu galaksisi 100 bin ışık yılı çapındadır.
Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin avcı kolundadır.D-Kuyruklu yıldız

Kuyruklu yıldızlar adlarının aksine, birer yıldız değildir.
Kuyruklu yıldızların yapısında donmuş halde buzlar, gazlar ve tozlar bulunur.
Bu yüzden kirli kartopu olarak da adlandırılır.
Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaştıkça ısınır ve yüzeyindeki buzlar buharlaşır.
Bunun sonucu gaz ve tozdan oluşan çok uzun bir kuruk oluşur.
Kuyruklu yıldızların kuyruğu Güneş'e yaklaştıkça uzar, Güneş'ten uzaklaştıkça kısalır.
Kuyruklu yıldızlar ısı ve ışık yaymazlar. Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtırlar.

En meşhur kuyruklu yıldız: Halley (75,3 yılda bir görülür. 1986 de görüldü. 2061 de görülecek.)
En son görülen kuyruklu yıldız: Ikeya - Zhang (2002)
Hale-Bopp 1997 yılında görülen kuyruklu yıldızdır.

Not: Kuyruklu yıldızlara isimlerini onları ilk defa gözlemleyenlerden almıştır.


Gök taşı

Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gök taşı adı verilir.
Gök taşının Dünya üzerinde oluşturduğu çukura gök taşı çukuru denir.Yıldız kayması

Meteorlar nasıl oluşur?
Kuyruklu yıldızların çekiminden kurtulan küçük parçalar meteorları oluşturur.
Bir asteroit, başka bir asteroitle çarpışması sonucu küçük parçalara ayrılarak meteorları oluşturur.

Dünya atmosferine giren meteorlar, atmosferde sürtünmeden dolayı ısınarak yanar ve etrafa ışık saçar. Halk arasında bu olaya yıldız kayması denir.  Yıldız kaymasının yıldızlarla hiç bir alakası yoktur.


Gezegen ile yıldız arasındaki farklar

 1. Yıldızlar kendileri birer ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtır.
 2. Yıldızlar gezegenlerden sıcaktır.
 3. Yıldızlar gezegenlerden daha büyüktür.
 4. Yıldızların ışıkları yanıp söner gibi görünürken, gezegenlerin ışıkları kesintisiz olarak görünür.
 5. Yıldızların yerleri değişmez, gezegenlerin konumları sürekli değişir.
 6. Yıldızlar kendi ekseni etrafında döner, gezegenler yıldız etrafında dolanır.


Işık yılı

Bir ışık yılı, ışığın boşlukta bir yılda aldığı mesafedir.
Işık yılı bir zaman birimi olmayıp uzaklık ölçüsü birimidir.
Bir ışık yılı yaklaşık 9,46x1012 (9,46 trilyon) km dir.


Uzay
Uzay, evrenin Dünya dışında kalan kısmıdır.
Dünyayı, gezegenleri,  yıldızları,  meteorları,  kuyruklu yıldızları,  asteroitleri  ve diğer gök cisimlerini içine alan boşluğa uzay denir.
Uzayın sınırları, sonlu mu sonsuz mu olduğu bilinmemektedir.


Evren
Her şey evrenin içinde yer almaktadır.
Evren uzayı ve dünyayı kapsar.
Evren = Dünya + Uzay


Evreninin Oluşumu ile İlgili Görüşler

 1. Newton'un Hareketsiz ve Başlangıcı olmayan görüşü
  Newton'a göre evren sabittir.
  Önceden de bu şekilde idi sonsuza kadar da bu şekilde kalacaktır.

 2. Big Bang (Büyük Patlama) görüşü
  Evrenin bir başlangıcının olduğu görüşüdür.
  Evren 13,8 milyar yıl önce evren büyük patlama ile meydana gelmiştir.
  Büyük patlama görüşü Georges Lemaitre (Jorc Lömetr) tarafından 1927 yılında ortaya atılmıştır.
  1929 yılında Edwin Hubble’ın galaksilerin bir birinden uzaklaştığını bulması bu görüşü desteklemektedir.


Gök Cisimleri Konu Anlatımı indir


Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

34 yorum:

 1. güzeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  YanıtlayınSil
 2. çok güzel çok anlatıcı bir site

  YanıtlayınSil
 3. Yssjsksgdjshs3.05.2017 00:23

  Ercan matematigi cok sever

  YanıtlayınSil
 4. Bilmem ki😀26.05.2017 00:03

  Bence güzel

  YanıtlayınSil
 5. çook iyi bayıldım :D

  YanıtlayınSil
 6. Emeğinize sağlık kardeşim hepinizden allah razı olsun

  YanıtlayınSil
 7. OHA BİG BANG :D

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Evet Big Bang grubunun ismi de buradan geliyor zaten

   Sil
  2. kültür

   Sil
 8. bence tüm sitelerden daha iyi.

  YanıtlayınSil
 9. Gene de güzel işe yarar bi site

  YanıtlayınSil
 10. muhteşem olmuş beğendim

  YanıtlayınSil
 11. muhteşemmmmmmmmmm süpeeeeeeeer

  YanıtlayınSil
 12. eh işte idare eder çünkü galaksilerin anlamlarını açıklamamış eğer onu açıklasaydı muhteşem ötesi derdim

  YanıtlayınSil
 13. Cok guzel bir site

  YanıtlayınSil
 14. Bilmemmmmmmmm
  👍👍👍👍

  YanıtlayınSil
 15. Ömer Gülmez pardon Güler29.11.2018 19:02

  Gülçin Hocam bana 100 verin

  YanıtlayınSil
 16. işime yaradı bu yazı sayesinde ortalamam düşmedi

  YanıtlayınSil
 17. 1-Uzay, evrenin Dünya dışında kalan kısmıdır.
  2-Dünyayı, gezegenleri, yıldızları, meteorları, kuyruklu yıldızları, asteroitleri ve diğer gök cisimlerini içine alan boşluğa uzay denir. dünyayı içine almaz ki uzay uzay dünya dışındaki kısım.

  YanıtlayınSil
 18. elim kırıldı çok yoruldum çünkü ben bunu hepsi yazdım deftere

  YanıtlayınSil
 19. GÜNEŞ BEYAZ RENKTEDİR YANLIŞ BİLGİ VERMİŞLER AMA ÇOK GÜZEL BİR SİTE

  YanıtlayınSil
 20. Dünya'ya en yakın yıldız Güneş'tir Proxima Centauri yanlış olmuş

  YanıtlayınSil
 21. Allah raziolsun bu siteden herbisimi görüyor

  YanıtlayınSil