7.Sınıf Gök Cisimleri Konu Özeti - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/18

7.Sınıf Gök Cisimleri Konu Özeti

<==  7.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 7.SINIF ==> 1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi ==> Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

Kazanımlar

F.7.1.2. Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Yıldız, takımyıldız, galaksi, kara delik
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
a. Bulutsu kavramına değinilir.
b. Bulutsu örnekleri verilir.
c. Karadelik kavramına değinilir.
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar.
a. Yıldız çeşitlerine değinilir.
b. Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilir.
c. Gök cisimleri arası uzaklığın ışık yılı cinsinden ifade edildiğine değinilir.
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar.
a. Galaksi çeşitlerine değinilir.
b. Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir.
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.

KONU: Gök Cisimleri


Gök Cisimleri
Uzayda galaksiler, yıldızlar, gezegenler, astroidler ve meteorlar bulunur. Bunların her biri gök cismidir.

A-Yıldızlar

Uzaydaki bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutunun bir araya gelip sıkışmasıyla yıldızlar meydana gelir.


Yıldızların Özellikleri
 • Yıldızlar nebula (bulutsu) adı verilen gaz bulutundan doğar.
 • Yıldızlar sıcak gazlardan oluşmuştur.
 • Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
 • Yıldızların şekli genellikle küreseldir.
 • Yıldızlar da doğar, yaşar ve ölürler. 
 • Yıldızların enerjisi hidrojenin helyuma dönüşmesi ile oluşur.
 • Ömrü biten dev yıldızlar şiddetli bir patlama ile parçalanır ve ortaya çıkan parçalar uzay boşluğuna dağılır. 
 • Yıldızların ortalama ömrü 10 milyar yıldır.
 • Yıldızlar gök yüzünde yanıp sönen ışık kaynağı şeklinde görülmektedir.
 • Yıldızlar kendi ekseni etrafında dönerken, galaksi içerisinde de dolanırlar.
 • Yıldızlar ısı ve ışık üretmek için gerekli enerjiyi çekirdek tepkimesiyle sağlar.


Yıldız


Soğuk ➝    Kırmızı yıldızlar
Orta sıcaklıkta    ➝  Sarı  yıldızlar
Çok sıcak   ➝  Mavi veya Beyaz yıldızlar

Gece görülen en parlak yıldız : Sirius
Bize en yakın yıldız: Proxima Centauri
En büyük yıldız: Stephenson 2 - 18


Güneş hakkında bilgiler
 • Dünya'ya en yakın yıldız Güneş'tir.
 • Güneş'e doğrudan bakmak göze zarar verir, körlüğe neden olabilir.
 • Güneş, bize diğer yıldızlardan yakın olduğu için büyük görünür.
 • Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır.
 • Güneş, sarı renkte bir yıldızdır. (MEB Kitabına göre)
 • Güneş, yaklaşık 5 milyar yaşındadır.

Yıldızların Yaşam Süreci

Yıldızlar da canlılar gibi doğar büyür ve ölür.
Bir yıldızın doğumu bulutsu içerisinde gerçekleşir.
Bulutsu içerisindeki gaz ve toz bulutları bir araya gelerek sıkışır, yoğunluğu ve sıcaklığı artar.
Belirli bir sıcaklığa geldiğinde yıldızlar doğar ve ısı ve ışık vermeye başlar.
Yıldızların içindeki enerji hidrojenin helyuma dönüşmesi ile açığa çıkar. (Çekirdek tepkimesi oluşur.)
Yıldızın içerisindeki yakıt (Hidrojen) bittiğinde yıldızın ölümü de yavaş yavaş başlar.Büyük kütleli yıldızlar
Kırmızı süper dev →  süpernova patlaması 
Süpernova patlamasından artakalanlar kara delik veya nötron yıldızına (Pulsar) dönüşür.

Küçük kütleli yıldızlar
Kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu →  beyaz cüceye Bulutsu (Nebula)

Uzayda bulunan gaz ve toz bulutlarına Bulutsu (Nebula) denir.
Bulutsu içerisinde yıldızlar doğar.
Atbaşı, Orion, Tarantula, Kartal, Yengeç ve Kelebek Bulutsusu bulutsulara örnek verilebilir.
Bir yıldız süpernova patlaması geçirdiğinde arkasında bulutsu bırakır.

 • Dünya'ya en yakın bulutsu Orion bulutsusu (MEB kitabına göre)
 • En büyük bulutsu Tarantula bulutsusu

Bulutsu Çeşitleri
Parlak (Yansıma) Bulutsu: Orion, Kartal, Kuğu
Karanlık Bulutsu: Atbaşı
Gezegenimsi Bulutsu: Sarmal, Kelebek
Salma (Dağınık) Bulutsu: Orion, Tarantula
Kara delik

Büyük kütleli yıldızların bir kısmı kara deliklere dönüşür.
Kara delikler bütün gök cisimlerini ve ışığı içerisine çekebilir.B-Takım Yıldızı

Gökyüzüne dünyadan bakıldığında bir aradaymış gibi görünen yıldız grupları takımyıldızı denir.
Gökyüzü 88 alana bölünmüş ve her birine bir takımyıldızı adı verilmiştir.
Takımyıldızında bulunan yıldızlar aslında birbirinden çok uzakta bulunmaktadır.
Büyükayı, Küçükayı, Ejderha, Çoban, Kuzey tacı, Orion (Avcı) ve günlük hayatta sıkça duyduğumuz takım yıldızlarıdır.
Burçlarda takım yıldızlarına örnek verilebilir.

Küçükayı ve Büyükayı Takım yıldızı


Orion Takım Yıldızı
Takım yıldızlarına bakıldığında görüntüleri bazı hayvan ve nesnelere benzetilmiştir.
Bu benzetmeler, gökyüzü gözlemini kolaylaştırmaktadır.

Küçük ayı takım yıldızı kepçeyi andırır. Kepçenin sapındaki son yıldız Kutup Yıldızı'dır.
Kutup yıldızı bize daima kuzey yönünü gösterir.

Not: Çoban takım yıldızı ile Çoban Yıldızı karıştırılmamalıdır.
Venüs gezegeninin halk arasındaki ismi Çoban Yıldızı'dır.C-Galaksi (Gök ada)

Yıldızlar, gezegenler, uydular, aralarında gaz ve toz bulutundan oluşan büyük sistemlere Galaksi denir. Galaksiler yapılarına göre dörde ayrılır.

 1. Eliptik Galaksiler (Sombrero)
 2. Düzensiz Galaksiler
 3. Sarmal Galaksiler (Andromeda)
 4. Çubuklu Sarmal Galaksiler (Samanyolu)

 • Bize en yakın galaksi, Andromeda Galaksisidir.
 • Magellan, Andromeda, Karina, Samanyolu, Sombrero Galaksilere örnek verilebilir.

Samanyolu galaksisi 100 bin ışık yılı çapındadır.
Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin avcı kolundadır.D-Kuyruklu yıldız

Kuyruklu yıldızlar adlarının aksine, birer yıldız değildir.
Kuyruklu yıldızların yapısında donmuş halde buzlar, gazlar ve tozlar bulunur.
Bu yüzden kirli kartopu olarak da adlandırılır.
Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaştıkça ısınır ve yüzeyindeki buzlar buharlaşır.
Bunun sonucu gaz ve tozdan oluşan çok uzun bir kuyruk oluşur.
Kuyruklu yıldızların kuyruğu Güneş'e yaklaştıkça uzar, Güneş'ten uzaklaştıkça kısalır.
Kuyruklu yıldızlar ısı ve ışık yaymazlar. Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtırlar.

En meşhur kuyruklu yıldız: Halley (75,3 yılda bir görülür. 1986 de görüldü. 2061 de görülecek.)
Hale-Bopp 1997 yılında görülen kuyruklu yıldızdır.
Ikeya - Zhang 2002 yılında görülen kuyruklu yıldızdır.
Neowise 2020 yılında görülen kuyruklu yıldızdır.


Not: Kuyruklu yıldızlara isimlerini onları ilk defa gözlemleyenlerden almıştır.


Gök taşı nasıl oluşur

Göktaşları farklı şekillerde oluşabilir.
Kuyruklu yıldızların çekiminden kurtulan küçük parçalar gök taşını oluşturur.
Ayrıca bir asteroit başka bir asteroitle çarpışması sonucu oluşan küçük kaya parçaları da gök taşını oluşturur.
Bazı gök taşları Dünya atmosferine girerek yanar ve yok olurlar.


Meteor
Atmosfere giren gök taşlarına meteor denir. Meteorun yeryüzünde oluşturduğu çukura meteor çukuru denir.

Yıldız kayması

Dünya atmosferine giren göktaşları, atmosferde sürtünmeden dolayı ısınarak yanar ve etrafa ışık saçar. Halk arasında bu olaya yıldız kayması denir.  Yıldız kaymasının yıldızlarla hiçbir alakası yoktur.


Gezegen ile yıldız arasındaki farklar

 1. Yıldızlar kendileri birer ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtır.
 2. Yıldızlar gezegenlerden sıcaktır.
 3. Yıldızlar gezegenlerden daha büyüktür.
 4. Yıldızların ışıkları yanıp söner gibi görünürken, gezegenlerin ışıkları kesintisiz olarak görünür.
 5. Yıldızların yerleri değişmez, gezegenlerin konumları sürekli değişir.
 6. Yıldızlar kendi ekseni etrafında döner, gezegenler yıldız etrafında dolanır.


Işık yılı

Bir ışık yılı, ışığın boşlukta bir yılda aldığı mesafedir.
Işık yılı bir zaman birimi olmayıp uzaklık ölçüsü birimidir.
Bir ışık yılı yaklaşık 9,46x1012 (Yaklaşık 10 trilyon) km'dir.


Uzay
Uzay, evrenin Dünya dışında kalan kısmıdır.
Dünyayı, gezegenleri, yıldızları, meteorları, kuyruklu yıldızları, asteroitleri ve diğer gök cisimlerini içine alan boşluğa uzay denir.
Uzayın sınırları, sonlu mu sonsuz mu olduğu bilinmemektedir.


Evren
Her şey evrenin içinde yer almaktadır.
Evren uzayı ve dünyayı kapsar.
Evren = Dünya + Uzay


Evreninin Oluşumu ile İlgili Görüşler

 1. Newton'un Hareketsiz ve Başlangıcı olmayan görüşü
  Newton'a göre evren sabittir.
  Önceden de bu şekilde idi sonsuza kadar da bu şekilde kalacaktır.

 2. Big Bang (Büyük Patlama) görüşü
  Evrenin bir başlangıcının olduğu görüşüdür.
  Evren 13,8 milyar yıl önce evren büyük patlama ile meydana gelmiştir.
  Büyük patlama görüşü Georges Lemaitre (Jorc Lömetr) tarafından 1927 yılında ortaya atılmıştır.
  1929 yılında Edwin Hubble’ın galaksilerin birbirinden uzaklaştığını bulması bu görüşü desteklemektedir.

Bilinen Bazı Yıldızların Büyüklük Sıralaması
Konu Özetini PDF İndir


Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

27 yorum:

 1. Dünya'ya en yakın yıldız Güneş'tir Proxima Centauri yanlış olmuş

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hayır yanılıyorsun internette araştır dünyaya en yakın yıldız diye sonuçları görceksindir

   Sil
  2. Güneş’in bir yıldız olduğunu unutuyorsunuz. Dünya’ya en yakın yıldız Güneş, Güneş sistemine en yakın yıldız Proxima Centauri’dir.

   Sil
  3. arkadaş haklı doğrusu güneş

   Sil
 2. Allah raziolsun bu siteden herbisimi görüyor

  YanıtlaSil
 3. güzel bir site bizim öğretmenimiz de bu siteden anlatıyor dersleri

  YanıtlaSil
 4. mal Güneş sarı renkte sen hiç uzaydan çekilmiş fotoğraf görmedinmi dünyadan bakınca beyaz görünüyor

  YanıtlaSil
 5. bence çokkkkk güzellllllll

  YanıtlaSil
 6. elim kırıldı çok yoruldum çünkü ben bunu hepsi yazdım deftere

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende 150soru arıyorum ellerim kırıldı ama deydi

   Sil
 7. çok güzel olmuş ellerinize saglık

  YanıtlaSil
 8. ögretmenımız bıze bu siteden yazdırıyor bu site 10 numara 5 yıldız

  YanıtlaSil
 9. Hocam çok sağolun yazılıya çalışıyorum Allah razı olsun ♥♥♥♥☻☻☻

  YanıtlaSil
 10. bence süperrr ben hepsini deftere yazdım hoca dedi bir siteden yazın bu site muhteşemmmm

  YanıtlaSil
 11. ben hepsini bilgisayarıma kaydettim ama varya süper bilgiler bence kullanını

  YanıtlaSil
 12. Hoca bunun hepsini yazın demişti yazılı için bende dedim ki yazamam bi göz geçirdim yazamam demiştim ya bin pişman oldum gerçekten çok eğiticiii❤️

  YanıtlaSil
 13. Bence çok yararlı uzaktan egitimde yaralı bir fenbilim net

  YanıtlaSil
 14. Site güzel ama çok yazı var yazmaya üşeniozzz!

  YanıtlaSil
 15. Çok iyi hocamızda bu sited3n bakıyor çok saolun 😊🥰

  YanıtlaSil
 16. fen seviyorsan yanıtla .d

  YanıtlaSil
 17. bir kere dünyaya en yakın yıldız güneştir

  YanıtlaSil
 18. yarın sınav var

  YanıtlaSil