5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Konu Özeti - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2015/03/08

5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Konu Özeti

<==  5.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 5.SINIF ==> 6. ÜNİTE: İnsan ve Çevre ==> İnsan ve Çevre İlişkisi

Kazanımlar

F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi
Önerilen Süre: 10 ders saati 
Konu / Kavramlar: Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan-çevre etkileşimi (insanın çevreye etkisi), yerel ve küresel çevre sorunları
F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.
F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar.
F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.
F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.

KONU: İnsan ve Çevre İlişkisi


Çevre Felaketi


A- Çevre nedir

Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama çevre denir. Canlılar ve cansız maddeler çevreyi oluşturur.
Çevre hava, su, toprak gibi cansız varlıklar ile insan, hayvan, bitki gibi canlı varlıklardan oluşur.
İnsanlar ve diğer canlılar çevre içerisinde karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunur.

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için çevreden yararlanır.
Beslenme, su, ısınma, barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için çevresinde birtakım değişikliklere neden olur. Çevreden yararlanırken doğal kaynaklar azalır, küresel ısınma oluşur ve çevre kirlenir.


B- Çevre sorunlarının sebebi nedir

  1. İnsanların kaynakları aşırı tüketmesi
  2. Plansız kentleşme
  3. Hızlı nüfus artışı
  4. Sanayileşme
  5. Ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi
  6. Çevremizdeki canlıların aşırı avlanması ve canlıların neslini tüketilmesi
Çevre sorunlarına sebeptir.

Doğal çevrenin bozulması kimleri etkiler

Doğal çevrenin bozulması başta insanlar olmak üzere bütün canlıları olumsuz etkilemektedir.
Hava, su, toprak kirlenmesi sonucu canlı türleri de yok olmaktadır.C- Kirlilik çeşitleri

1. Hava kirliliği
Evlerden, otomobillerden, fabrikalardan salınan zehirli gazlar havayı kirletir.

2. Su kirliliği
Çevreye salınan kirli sular deniz ve gölleri kirletir.
Buralardaki canlıları ve bizi olumsuz etkiler.

3. Toprak kirliliği
Toprağa atılan pil, plastik, sanayi atıkları toprağı kirletir.
Yetişen ürünler de zehirlenir.

4. Ses kirliliği
Çevreye yayılan sesler kirlilik oluşturur.
Şehirlerdeki gürültü bütün canlıları olumsuz etkiler.

5. Işık kirliliği
Özellikle gece etrafa yayılan ışıklar kirliliğe neden olur.


D- Çevre sorunlarının çözümü

  1. Çevre sorunlarının çözümünde en önemli faktör insanların bilinçlendirilmesidir.
  2. Geri dönüşüme önem verilmelidir. Kağıt, cam, plastik, pil ve ilaç toplanarak çevre kirliliği önlenebilir.
  3. Kaynaklarımızı ekonomik kullanmak gerekmektedir. Elektrik, su gibi kaynakları israf etmemeliyiz.


E- Çevreyi Korumak Amacı ile Kurulmuş Kuruluşlar


1. Çevre ve Orman Bakanlığı
Ormanların ve çevrenin korunmasını amaçlar.

2. TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
Erozyonla mücadele ve çevre sağlının korunması için çalışmaktadır.

3. ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı)
Ambalaj atıklarının geri kazanımı için çalışmaktadır.

4. TÇV (Türkiye Çevre Vakfı)
Daha güzel ve temiz bir çevre için çalışmalarda bulunmaktadır.

5. ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
Türkiye'deki doğal ve kültürel mirası korumak amacı ile kurulmuştur.
Diğer Konular


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder