5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/02/11

5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "İnsan ve Çevre İlişkisi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 23


Soru 1: İnsan ve çevre ilişkisi konusunda araştırma yapan öğrencinin hazırladığı panoya aşağıdakilerden hangisini asması uygun olmaz?

A) Küresel ısınma sonucu iklimlerin değişmesi
B) Toprak kirliliğinin artması
C) Asit yağmurlarının meydana gelmesi
D) Bilimsel çalışmalar sonucu teknolojik gelişmeler
Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A) Egzoz dumanları
B) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
C) Soba bacalarından çıkan gazlar
D) Bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Pil
B) Ağaç yaprakları
C) Plastik ürünler
D) Suni gübreler

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

A) Kalitesiz kömür yakıtlar kullanımı
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Doğal gaz kullanımı
D) Ağaçlandırma çalışmalarıSoru 5: Aşağıdakilerden hangisinin yapılması çevre kirliliğini azaltmaz?

A) Toplu taşıma araçlarının kullanılması
B) Geri dönüşüme önem verilmesi
C) Fosil yakıtların kullanımının artırılması
D) Temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması


Soru 6: Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

A) Işık kirliliği
B) Toprak kirliliği
C) Ev kirliliği
D) Su kirliliğiSoru 7: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Savaşlar çevre kirliliğine neden olur.
B) Çevre kirlilikleri kısa sürede temizlenebilir.
C) Çevre canlı ve cansızlardan oluşur.
D) Çevre kirliliğinden bütün canlılar zarar görür.


Soru 8: Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Çevre
B) Biyoçeşitlilik
C) Doğa
D) EvSoru 9: Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

A) Plansız kentleşme
B) Aşırı nüfus artışı
C) Bitki sayısındaki artış
D) Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi
Soru 10: Aşağıdaki atıklardan hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Ölü ağaç gövdesi
B) Toprağa atılan pil
C) Zirai ilaçlar
D) Yapay gübreler
Soru 11: Aşağıdaki resimde gösterilen olay hangi çeşit kirliliğe neden olmaktadır?


A) Su kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Toprak kirliliği
D) Işık kirliliği
Soru 12: Toprak kirliliği ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğal gübre kullanımı toprak kirliliğine neden olmaz.
B) Fabrika atıkları toprak kirliğine neden olur.
C) Toprak kirliliği zamanla beraber tamamen yok olur
D) Nükleer kazalar toprak kirliliği oluşturur.
Soru 13: Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler.
B) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz.
C) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir.
D) Petrol kuyularından sızan ham petrol su kirliliğine neden olur.Soru 14: Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır.
Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir?

A) Marmara bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Karadeniz bölgesi
Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız varlıklardan biri değildir?

A) Toprak
B) Hava
C) Bakteriler
D) SuSoru 16: Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin oluşmasını engellemek için alınabilecek tedbirlerden birisi değildir?

A) Sanayi atıklarının denize boşalmadan önce arıtmadan geçirilmesi
B) Kimyasal atıkların sulara karışmasının önlenmesi
C) Kanalizasyon sularının arıtılması
D) Tarım ilaçları şişelerinin toprağa gömülmesiSoru 17: Aşağıdaki yakıtlardan hangisi çevreyi daha fazla kirletir?

A) Doğal gaz
B) Linyit kömürü
C) Taş kömürü
D) LPG (Likit Petrol Gazı)Soru 18: Aşağıdaki canlılardan hangisi çevreye en çok zarar vermektedir?

A) İnsan
B) Aslan
C) Yılan
D) Timsah
Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin korunması için yapılmalıdır?

A) Orman alanları kesilerek beş yıldızlı oteller yapılmalıdır.
B) Sulak alanları kurutarak daha fazla tarım alanı oluşturulmalıdır.
C) Doğal çevre kendi haline bırakılmalıdır.
D) Daha fazla ürün elde etmek için zirai ilaç, gübre ve hormon kullanılmalıdır.Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Asit yağmurlarının yağması
B) İnsanlarda astım, bronşit, kanser gibi hastalıkların artması
C) Küresel ısınmanın artması
D) Havadaki karbondioksit miktarının azalmasıSoru 21: Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?

A) Yanardağ patlaması
B) Orman yangınları
C) Fosil yakıtlar yanması
D) Tabiat parklarının yapılması


Soru 22: Aşağıdaki yağış türlerinden hangisi çevreye daha az zarar verir?

A) Yağmur
B) Kar
C) Dolu
D) Asit yağmuru


Soru 23: Aşağıdaki yapılan uygulamalardan hangisi çevre kirliliğini azaltmaz?

A) Pet şişelerin geri dönüşüm kutularına atılması
B) Meyve kabuklarının toprağa gömülmesi
C) Sanayileşmenin artması
D) Fabrika bacalarına filtre takılması

Diğer Konular
4 yorum: