Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/03/08

Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları


Dünyanın 3/4 ü sularla kaplıdır. Vücudumuzun da yaklaşık 3/4 ü sudur. Canlılar için su çok büyük bir öneme sahiptir. Susuz hayat olmaz.

Dünya üzerindeki suyun % 97'si tuzlu su, %2'si buzullarda %1'i akarsu, göl ve yer altı sularıdır. Bu nedenle kullanabileceğimiz tatlı su oranı çok azdır.

Yeraltı Suları


Yeryüzüne düşen yağışların bir kısmı, yer altına sızar. Yer altında geçirimsiz tabaka üzerinde birikerek depolanır.
Yer altı suları sulama, endüstri, hayvancılık ve içme amaçlı kullanılmaktadır.

Kaynak


Yer altı sularının yeryüzüne kendiliğinden çıktığı yerlere kaynak denir. Kaynaklara pınar, memba, göze isimleri de verilmektedir.

Soğuk su kaynakları


Yer altı suları fazla derinlere inmeden yeryüzüne çıkar. Sıcaklıkları ve akış miktarı mevsim şartlarına göre değişir.

Maden suyu: Mineral ve gaz içeren sulardır. Maden suyunun litresinde 1 mg. den fazla mineral içerir. Bunlara içme veya içmece de denir.

Artezyen


Sıkışan yer altı suyunun kuyu kazılması sonucu yeryüzüne fışkırarak çıkmasıdır. Genellikle kıvrımlı tabakalar bulunduğu yerlerde görülür.

Sıcak su kaynakları


Yer altı sularının derinlere inerek burada ısınması ve yeryüzüne çıkmasıyla oluşur.

Kaplıca: Sıcak su kaynaklarının etrafına kurulan hamam ve tesislere denilir. Kaplıcalar sağlık amaçlı kullanılır.

Ilıca: Kaplıcaya benzer, fakat üzerinde bir tesis kurulmamıştır.

Sıcaklık ve akış miktarı mevsimlere göre değişmez. Mineral bakımından zengindir.

Jeotermal enerji


Yer altındaki sular ısının etkisi ile bazen çok sıcak yada buhar halinde çıkar. Jeotermal enerji yenilenebilen, ucuz, güvenli bir enerjidir.

  • Elektrik üretmek için kullanılır.

  • Isınma amacıyla kullanılır.

  • Seracılıkta kullanılır.

  • Kaplıcalarda sağlık amacıyla ve turizmde kullanılır.

 Yer Üstü Suları
Yer üstü suları ulaşım, tarım, hayvancılık, balıkçılık, elektrik üretimi. turizm, spor faaliyetlerinde kullanılır.

Dünya üzerinde su döngüsü sayesinde sürekli hareket halindedir. Bu nedenle su kaynaklarındaki su tükenmemektedir.

Yer üstü suları akarsu, göl, deniz, okyanus

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder