6.Sınıf Dünya Güneş ve Ay'ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/03/10

6.Sınıf Dünya Güneş ve Ay'ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması

<== 6.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 6.SINIF ==> 8. Ünite: Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş  ==> Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması

Kazanımlar

6.8.1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
Önerilen Süre: 4 ders saati


Konu/Kavramlar: Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklükleri

 6.8.1.1. Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklüklerini, oluşturduğu modeli kullanarak karşılaştırır.
Büyüklük karşılaştırması yapılırken sayısal veriler kullanılmaz, sadece birbirine göre  büyüklükleri esas alınır.

Konu: Dünya Güneş ve Ay ’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması


Dünya üzerinde yaşadığımız gezegendir.
Güneş sisteminde bulunan sekiz gezegenden biridir.

A- Dünya'nın şekli hakkındaki görüşler

  • Eski Mısırlılar, dünyayı kutuya gökyüzünü de üzerine kaplı kapak olarak düşünüyorlardı.
  • Eski Hintliler Dünya'yı filin sırtında duran disk şeklinde sanıyorlardı.
  • Eski Yunanlılar Dünya'yı uçsuz bucaksız suda yüzen diske benzettiler.
  • Eskiden denizciler Dünya'nın kenarına gelerek düşmekten korktukları için fazla açılamıyorlardı.
  • Milattan önce 4. yüzyılda Aristo Dünya'nın yuvarlak oluşuna delil olarak Ay tutulmasını göstermiştir. Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesi yuvarlak olarak çıkmaktadır.
  • Türk Bilim insanı Birûni Dünya'nın şeklinin küreye benzer olduğunu söylemiştir.

B- Dünya küreye benzer olduğuna nasıl anlaşılır

1. Dünyanın etrafını dolaşan denizcilerin sürekli aynı yönde gittiklerinde başlangıç noktasına varması
2. Uzaktan yaklaşan geminin önce bacası sonra gövdesinin görülmesi
3. Uzaydan çekilmiş fotoğraflarda Dünya'nın şeklinin mavi bir topa benzediği görülmektedir.

Uzaydan çekilen fotoğraflar göstermiştir ki Güneş ve Ay da Dünya gibi küreye benzer bir şekle sahiptir.
Ay ve Güneş'e bakıldığında şeklinin küre şeklinde olduğunu görürüz.
(Not: Güneşe çıplak gözle bakmak çok tehlikelidir. Güneşe bakmak için özel filtreler kullanılır.)
Dünya kutuplardan baskın ekvatordan ise şişkindir, bu şekle geoit denir.


C- Güneş Dünya ve Ay'ın büyüklükleri


Güneş Dünya Ay


Cisimlerin büyüklükleri bakıldıkları uzaklıklara göre farklı algılanır.
Cisimlerden uzaklaştıkça küçük görünürler. Buna perspektif etkisi denir.
Güneş Dünya'dan çok uzakta olduğu için Ay ve Güneş aynı büyüklükte görünür.
Güneş, Dünya ve Ay'dan büyüktür.

Dünya'nın çapı Ay'ın çapının 4 katıdır. Dünya içerisine 64 Ay sığabilir.
Güneş'in çapı Dünya'nın yaklaşık 100 katıdır. Güneş içerisine yaklaşık 1 milyon Dünya sığabilir.

Dünya, Güneş ve Ay modeli oluşturulduğunda yaklaşık olarak Ay'ın yarıçapı 1 cm olacak şekilde model oluşturduğumuzda Dünya 4 cm, Güneş ise 400 cm büyüklüğünde çizilmelidir.

Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklüklerini karşılaştırdığımızda, Güneş basketbol topu, Dünya nohut tanesi, Ay ise mercimek büyüklüğünde olurdu.

Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometredir.
Dünya ile Ay arasındaki uzaklık yaklaşık 384 bin kilometredir.
Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının yaklaşık 400 katıdır.

Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder