Ortaokulda kalma var mı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/05/10

Ortaokulda kalma var mı

Ortaokulda kalma var mı


İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre öğrencilerin sınıf tekrarı yaptırılmaması genel kabul edilen görüştür. Öğrencilerin kendi yaş grupları içerisinde olmasını gerektiğini söylemektedir. Sınıf tekrarı yaparak öğrencinin kendi yaş grubundan kopacağını bununda öğrenciyi kazanmak yerine kaybetmeye neden olacağı belirtilmiştir. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin sınıfta bırakılmasına sıcak bakmıyor.

İlköğretim kurumları yönetmeliğinde şu şekilde geçmektedir.
MADDE 31 –(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;
a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.
b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Ancak bunun yanında çok uzun süre özürsüz devamsızlık yapmış, yazılılara katılmamış öğrencilerin sınıfta kalabileceği de yine yönetmelikte yer almaktadır. Bu gibi durumlarda ortaokulda sınıfta kalma vardır. Öğrencinin sınıfta kalması devamsızlıktan ya da yazılılarda zayıf puan almasından olabilir. 

Öğrenci sınıf tekrarı hangi durumlarda yapabilmektedir?

Özürsüz olarak devamsızlığı 20 günden fazla olan öğrenciler Şube Öğretmenler Kurulunda (ŞÖK) okulun son haftasında görüşülür. Devamsızlık ile kalmada öğrencinin durumu şube öğretmenler kurulunda (ŞÖK) değerlendirilir. Çıkan karara göre öğrenci sınıf tekrarı yapar ya da sınıfını geçer.
MADDE 31 –(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;
b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Ders puanı 45 den az olması durumunda

Birinci dönem puan ortalaması ile ikinci dönem puan ortalaması 45 den az olan öğrenciler sınıf tekrarı yaptırılabilmektedir. Ders puanı yine 45 den az olan öğrenciler ŞÖK toplantısında görüşülür. Yapılan oylamada geçmesi çıkarsa, bir üst sınıfa geçer. Öğrenci karnesinde de ŞÖK kararı ile geçti yazar.
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında yıl sonu başarı puanı
MADDE 28 – (1) Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir.
(2) Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00’dan az olamaz.e-okul ŞÖK Karar Tutanağı

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği için tıklayınız 
ŞÖK Nedir tıklayınız.


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder