6.Sınıf Yakıtlar Çözümlü Sorular - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2016/03/31

6.Sınıf Yakıtlar Çözümlü Sorular

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Yakıtlar " Konusu Çözümlü Sorular
Soru sayısı: 14Soru 1: Aşağıdakilerden yakıtları katı sıvı ve gaz olarak sınıflandırınız?

 • Kömür
 • Petrol
 • Doğal gaz
 • Benzin
 • Kok kömürü
 • Hava gazı
 • Antrasit
 • Mazot
 • Gaz yağı
 • Odun
 • LPG
 • Turba
 • Linyit
 • Biyogaz

Çözüm
Katı yakıtlar
Kömür
Kok kömürü
Antrasit
Odun
Turba
Linyit

Sıvı yakıtlar
Petrol
Benzin
Mazot
Gaz yağı

Gaz yakıtlar
Doğal gaz
Hava gazı
LPG
Biyogaz

Soru 2: Aşağıdaki kömür çeşitlerinin verdikleri enerjileri (ısıl değerleri) karşılaştırınız?

 • Taş kömürü
 • Linyit
 • Antrasit
 • Kok kömürü
 • Turba


Çözüm
En fazla enerji verenden en az enerji verene doğru sıralarsak
Antrasit  >  Kok kömürü  > Taş kömürü  >  Linyit  > Turba
Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi havayı diğerlerinden daha az kirletir?
 • Kömür
 • Motorin
 • Fuel-oil
 • Doğal gaz
Çözüm
Doğal gaz diğer yakıtlardan daha çevrecidir. Yandığında su ve karbondioksit oluşur. Diğer yakıtlarda is, kül ve zararlı gazlar oluşmaktadır.

Soru 4: Yemeğimizi pişirmek için aşağıdakilerden hangisi yakıt olarak kullanılmaz?

 • Doğal gaz
 • LPG
 • Odun
 • Taş kömürü

Çözüm
Yemeğimizi pişirmek için mutfakta doğal gaz ve LPG kullanılmaktadır.
Yemek soba üzerinde de pişirilebilir. Odun kullanılabilir. Fakat taş kömürü kalorisi çok yüksek olduğu için evimizdeki sobalarda kullanılamaz. Sobanın erimesine neden olur. Bu nedenle yemekte yapılmaz.
Soru 5: Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir, hangisi yenilenemez?

 • Doğal gaz
 • LPG
 • Odun
 • Taş kömürü
 • Uranyum
 • Güneş enerjisi
 • Plütonyum
 • Biyokütle enerjisi
 • Rüzgâr enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Hidroelektrik enerjisi

Çözüm
Doğal gaz                    Yenilenemez
LPG                             Yenilenemez
Taş kömürü                  Yenilenemez
Uranyum                      Yenilenemez
Güneş enejisi               Yenilenebilir
Plütonyum                   Yenilenemez
Biyokütle enerjisi        Yenilenebilir
Rüzgâr enerjisi            Yenilenebilir
Jeotermal enerji           Yenilenebilir
Hidroelektrik enerjisi  Yenilenebilir
Soru 6: Yenilenebilir enerji kaynaklarının sağladığı yararlar nelerdir?

Çözüm
* Sürekli kullanılmasına rağmen tükenmez.
* Küresel ısınmayı ve sera etkisini azaltır.
* Çevrecidir, doğayı korur.
* Ekonomiktir.
* Temizdir
Soru 7: Soba zehirlenmelerinden korunmak için neler yapılmalıdır?

Çözüm
* Yatmadan önce sobaya kömür atmamak.
* Lodoslu havalarda sobayı kullanmamak
* Evimizin içerisine gaz dedektörü taktırmak.
* Soba bacalarının temizliğini sık sık yapmak
* Sobada yakıtı üstten tutuşturmak
* Sobanın baca deliğine en yakın yere kurulması sağlanmalıdır.
* Soba yanarken kömür ilavesi yapılmamalıdır.
Soru 8: Elektrik elde etmek için neleri kullanırız?

Çözüm
* Termik santrallerde Kömür kullanılır.
* Nükleer santrallerde uranyum ve plütonyum kullanılır.
* Hidroelektrik santrallerde suyun potansiyel enerjisi kullanılır.
* Jeotermal enerjide yer altından çıkan sıcak su kullanılır.
* Doğal gaz çevrim santrallerinde doğal gaz kullanılır.
* Rüzgâr tribünlerinde, rüzgâr enerjisi kullanılır.
* Güneş panellerinde, güneş enerjisinden yararlanılır.
Bunlar sayesinde elektrik enerjisi üretilmektedir.
Soru 9: Taş kömürünün ısıtılması ile hangi ürünler elde edilir?

Çözüm
Taş kömürü ısıtılarak kok kömürü ve hava gazı elde edilir.Soru 10: Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Çözüm
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, nefes darlığı ve sarhoşluk hissi görülür.Soru 11: Fosil yakıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Oluşması milyonlarca yıl sürer.
 • Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 • En temiz ve en çevreci yakıttır.
 • Isınma ve elektrik elde edilmesinde kullanılır.
 • Biyogaz ve odun fosil yakıttır.
 • Fosil yakıtlar hiç tükenmez.


Çözüm

Oluşması milyonlarca yıl sürer. (Doğru)
Yenilenebilir enerji kaynağıdır. (Yanlış yenilenemez enerji kaynağıdır.)
En temiz ve en çevreci yakıttır. (Yanlış yenilenebilir enerji daha çevrecidir.)
Isınma ve elektrik elde edilmesinde kullanılır. (Doğru)
Biyogaz ve odun fosil yakıttır. (Yanlış)
Fosil yakıtlar hiç tükenmez. (Yanlış)Soru 12: Linyit ve taş kömürünün kullanım alanları nelerdir?

Çözüm
Linyit ülkemizde birçok yerde çıkmaktadır. Kalorisi çok fazla değildir. Genellikle evlerde ısınma amaçlı ve termik santrallerde elektrik üretmek için kullanılır.

Taş kömürü ülkemizde Zonguldak'ta çıkarılmaktadır. Kalorisi yüksektir, bu nedenle evde ısınma amacı için uygun değildir. Genellikle demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.Soru 13: Aşağıdakilerden hangileri hem fosil yakıt olup hemde otomobillerde kullanılır?

 • Benzin
 • Kömür
 • Motorin
 • LPG
 • Odun


Çözüm
Benzin, motorin (mazot) ve LPG otomobillerde kullanılan fosil yakıtlardır.


Soru 14: Aşağıdaki kullanılan enerji kaynaklarının hangileri sera etkisi en fazladır?

 • Hidroelektrik enerji
 • Nükleer enerji
 • Güneş enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Rüzgâr enerjisi
 • Biyokütle enerjisi
 • Fosil yakıtlardan elde edilen enerji


Çözüm
Fosil yakıtlardan elde edilen enerji sera etkisinin oluşmasında en fazla etkiye sahiptir.
Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: