Elementler ve Özellikleri - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2016/03/20

Elementler ve Özellikleri

Elementler ve Özellikleri
Element: Aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal olarak daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.

Toplam 120 element bulunmuştur, bunlardan 94 tanesi doğada bulunmaktadır.

Atom 
Numarası 
Sembol 
Element Adı
1 H Hidrojen
2 He Helyum
3 Li Lityum
4 Be Berilyum
5 B Bor
6 C Karbon
7 N Azot
8 O Oksijen
9 F Flor
10 Ne Neon
11 Na Sodyum
12 Mg Magnezyum
13 Al Aluminyum
14 Si Silisyum
15 P Fosfor
16 S Kükürt
17 Cl Klor
18 Ar Argon
19 K Potasyum
20 Ca Kalsiyum
21 Sc Skandiyum
22 Ti Titanyum
23 V Vanadyum
24 Cr Krom
25 Mn Mangan
26 Fe Demir
27 Co Kobalt
28 Ni Nikel
29 Cu Bakır
30 Zn Çinko
31 Ga Galyum
32 Ge Germanyum
33 As Arsenik
34 Se Selenyum
35 Br Brom
36 Kr Kripton
37 Rb Rubidyum
38 Sr Stronsiyum
39 Y İtriyum
40 Zr Zirkonyum
41 Nb Niobyum
42 Mo Molibden
43 Tc Tekhnetyum
44 Ru Rutenyum
45 Rh Rodyum
46 Pd Palladyum
47 Ag Gümüş
48 Cd Kadmiyum
49 In İndiyum
50 Sn Kalay
51 Sb Antimon
52 Te Tellür
53 I Iyot
54 Xe Ksenon
55 Cs Sezyum
56 Ba Baryum
57 La Lantan
58 Ce Seryum
59 Pr Praseodim
60 Nd Neodim
61 Pm Prometyum
62 Sm Samaryum
63 Eu Evropyum
64 Gd Gadolinyum
65 Tb Terbiyum
66 Dy Disprosiyum
67 Ho Holmiyum
68 Er Erbiyum
69 Tm Tulyum
70 Yb İtterbiyum
71 Lu Lutetyum
72 Hf Hafniyum
73 Ta Tantal
74 W Tungsten
75 Re Renyum
76 Os Osmiyum
77 Ir İridyum
78 Pt Platin
79 Au Altın
80 Hg Civa
81 Tl Talyum
82 Pb Kurşun
83 Bi Bizmut
84 Po Polonyum
85 At Astatin
86 Rn Radon
87 Fr Fransiyum
88 Ra Radyum
89 Ac Aktinyum
90 Th Toryum
91 Pa Protaktinyum
92 U Uranyum
93 Np Neptünyum
94 Pu Plutonyum
95 Am Amerikyum
96 Cm Kuriyum
97 Bk Berkelyum
98 Cf Kaliforniyum
99 Es Einsteinium
100 Fm Fermiyum
101 Md Mendelevyum
102 No Nobelyum
103 Lr Lavrensiyum
104 Rf Rutherfordiyum
105 Db Dubniyum
106 Sg Seaborgiyum
107 Bh Bohriyum
108 Hs Hassiyum
109 Mt Meitneriyum
110 Ds Darmstadtiyum
111 Uuu Ununnilyum
112 Uub Ununbiyum
113 Uut Ununtriyum
114 Uuq Ununkuadyum
115 Uup Ununpentiyum
116 Uuh Ununheksiyum
117 Uus Ununseptiyum
118 Uuo Ununoktiyum
119 Uue Ununenniyum
120 Ubn Unbiniliyum

1. Hidrojen

Sembolü: H
Atom Numarası (Proton Sayısı): 1
Atom Kütlesi: 1.00794(7) g/mol
Elektron Sayısı: 1
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 1A
Yoğunluk: 0,09 g/cm3
Erime Noktası: -259,14 °C
Kaynama Noktası: -252,87 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz
Keşif: Henry Cavendish (1776)

Hidrojen Kullanım Alanları ve Özellikleri

Hidrojen havadan hafif bir gazdır.
Evrende en bol bulunan elementtir ve ağırlığına göre, evrenin yaklaşık % 90 ını oluşturur.
Su H2O yapısında bulunur.
Tüm organik bileşikler bulunur.
Evrendeki maddenin % 90’dan fazlasını oluşturur.
Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok organik bileşenin yapısında bulunur.
Çeşitli kimyasal bileşiklerin oluşturulmasında kullanılır.
Hidrojen ismi Antoine Lavoisier tarafından verilmiştir


2. Helyum

Sembolü: He
Atom Numarası (Proton Sayısı): 2
Atom Kütlesi: 4.002602(2)  g/mol
Elektron Sayısı: 2
Element serisi: Soy Gaz
Periyodik Tablodaki Grubu: 8A
Yoğunluk: 0,179 g/cm3
Erime Noktası:  -272,2 °C
Kaynama Noktası: -268,93 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz
Keşif:  Pierre Janssen,  Norman Lockyer (1868)

Helyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Kaynama noktası en düşük olan elementtir.
Güvenli bir gaz olduğundan balonlarda kullanılır.
Helyum soy gazlardan (asal gaz) biridir.
Zehirsiz bir gazdır.
Helyum soluduktan sonra insanın sesi değişik çıkmaktadır.
Helyum atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır.
Güneşte ve diğer yıldızlarda bol miktarda bulunur.3. Lityum

Sembolü: Li
Atom Numarası (Proton Sayısı): 3
Atom Kütlesi: 6.941(2)  g/mol
Elektron Sayısı: 3
Element serisi: Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 1A
Yoğunluk: 0.534 g/cm3
Erime Noktası:  180.54 °C
Kaynama Noktası: 1342 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüşümsü beyaz, gri
Keşif: Johann Arvedson (1817)

Lityum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Katı Lityum en hafif metaldir.
Lityumun gümüş renktedir, havadaki oksijenle kısa sürede gri renge dönüşür.


4. Berilyum


Sembolü: Be
Atom Numarası (Proton Sayısı): 4
Atom Kütlesi: 9.012182(3)  g/mol
Elektron Sayısı: 4
Element serisi: Toprak Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 2A
Yoğunluk: 1.85 g/cm3
Erime Noktası:  1287 °C
Kaynama Noktası: 2469 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Beyaz-boz metalik
Keşif:  Friedrich Wöhler ve Antoine Bussy (1828)

Berilyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Bilgisayar parçaları ve jiroskop yapımında kullanılır
Uzay teknolojisinde yararlanılır.


5. Bor

Sembolü: B
Atom Numarası (Proton Sayısı): 5
Atom Kütlesi: 10,811(7)  g/mol
Elektron Sayısı: 5
Element serisi: Metaloid (Yarı metal)
Periyodik Tablodaki Grubu: 3A
Yoğunluk: 2,34 g/cm3
Erime Noktası:  2076 °C
Kaynama Noktası: 3927 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Siyah-kahverengi
Keşif:  Gay-Lussac ve Thenard (1808)

Bor Kullanım Alanları ve Özellikleri

Bor yarı metaldir.
Yarı iletkendir.
Doğada boraks bileşiği şeklinde bulunur.6. Karbon

Sembolü: C
Atom Numarası (Proton Sayısı): 6
Atom Kütlesi: 12.0107(8)  g/mol
Elektron Sayısı: 6
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 4A
Yoğunluk: 2.267 g/cm3
Erime Noktası:  4027 - 4427 °C
Kaynama Noktası: 3727 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Siyah (Grafit) - Renksiz (Elmas)
Keşif:  MÖ 3750

Karbon Kullanım Alanları ve Özellikleri

Organik maddelerin temelini oluşturur.
Doğada yaygın olarak bulunan bileşikleri vardır.
Fosil yakıtlar (Kömür, petrol, doğal gaz) yapısında bulunur.
Kireç taşlarının yapısında bulunur.
Elmas, grafit karbon atomlarından oluşmuştur.7. Azot

Sembolü: N
Atom Numarası (Proton Sayısı): 7
Atom Kütlesi: 14,0067(2)  g/mol
Elektron Sayısı: 7
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 5A
Yoğunluk: 0,001251 g/cm3
Erime Noktası:  -210,00 °C
Kaynama Noktası: -195,79 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz
Keşif:   Daniel Rutherford (1772)

Azot Kullanım Alanları ve Özellikleri

Renksiz ve kokusuz bir gazdır.
Atmosferin  %78.09 azot oluşturur.
Canlılar için gerekli bir elementtir.
Tarımda gübre olarak kullanılır.
Sıvı azot soğutma amacıyla kullanılır.


8. Oksijen

Sembolü: O
Atom Numarası (Proton Sayısı): 8
Atom Kütlesi: 15.9994(3)   g/mol
Elektron Sayısı: 8
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 6A
Yoğunluk: 1.429 g/lt
Erime Noktası:  -218.79 °C
Kaynama Noktası: -182.95 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz
Keşif: Joseph Priestly (1774)

Oksijen Kullanım Alanları ve Özellikleri

Atmosferinin %21 oksijendir
Yer kabuğu kütlesinin %49 oksijenden oluşur.
İnsan vücudunda en fazla bulunan elementtir. (Kütlece 2/3 oranındadır)
Yanma tepkimelerini meydana getirir.
Birçok elementle bileşik oluşturur.

9. Flor

Sembolü: F
Atom Numarası (Proton Sayısı): 9
Atom Kütlesi: 18,9984  g/mol
Elektron Sayısı: 9
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 7A
Yoğunluk: 1.696 g/cm3
Erime Noktası:  -219,62 °C
Kaynama Noktası: -188,12 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Sarımsı
Keşif: Henri Moissan (1886)

Flor Kullanım Alanları ve Özellikleri

Tüm elementlerin içinde en elektronegatif ve reaktif olanıdır.
Hemen hemen tüm organik ve inorganik maddeler ile tepkimeye girer.
Florun solunması çok tehlikelidir. Gazın, deri yakıcı etkisi vardır.
Uzun süre alındığında diş minelerinde lekelere, diş dökülmelerine ve eklemlerde kireçlenmeye neden olur.10. Neon

Sembolü: Ne
Atom Numarası (Proton Sayısı): 10
Atom Kütlesi: 20,01797(7) g/mol
Elektron Sayısı: 10
Element serisi: Soy Gaz
Periyodik Tablodaki Grubu: 8A
Yoğunluk: ? g/cm3
Erime Noktası:  −248,59 °C
Kaynama Noktası: ? °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz
Keşif: Sir William Ramsay (1898)

Neon Kullanım Alanları ve Özellikleri

Hiçbir elementle kimyasal reaksiyona girmez.
Çok kararlı bir yapıya sahiptir.
Neon lambalarında kullanılır.
Atmosferde çok az bulunmaktadır.


11. Sodyum

Sembolü: Na
Atom Numarası (Proton Sayısı): 11
Atom Kütlesi: 22,98976928(2) g/mol
Elektron Sayısı: 11
Element serisi: Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 1A
Yoğunluk: 0,968 g/cm3
Erime Noktası:  97,72 °C
Kaynama Noktası: 883 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif: Humphrey Davy (1877)

Sodyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur.
Çok reaktif olması nedeniyle doğada saf olarak bulunmaz.
Su içerisine atıldığında, suda yüzer ve su ile reaksiyona girerek NaOH dönüşür.
Kağıt, cam, sabun, tekstil, petrol ürünleri ve metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
Vücutta kan basıncını düzenler.
Kas ve sinir sisteminin çalışmasını sağlar.12. Magnezyum

Sembolü: Mg
Atom Numarası (Proton Sayısı): 12
Atom Kütlesi: 24,312 g/mol
Elektron Sayısı: 12
Element serisi: Toprak Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 2A
Yoğunluk: 1.738 g/cm3
Erime Noktası:  650 °C
Kaynama Noktası: 1090 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif: Joseph Black (1755)

Magnezyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Hafif bir element olduğu için, hava taşıtlarının yapı malzemelerinden biridir.
Vücutta sinir ve kasların çalışmasını düzenler.13. Alüminyum

Sembolü: Al
Atom Numarası (Proton Sayısı): 13
Atom Kütlesi: 26,9815386(8) g/mol
Elektron Sayısı: 13
Element serisi: Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 3A
Yoğunluk: 2,70 g/cm3
Erime Noktası:  660,32 °C
Kaynama Noktası: 2519 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüşümsü
Keşif: Hans Christian Oersted  (1825)

Alüminyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Kolay işlenebilen ve hafif bir metaldir.
Elektrik hatlarında mutfak eşyalarında ve endüstride yaygın olarak kullanılır.
Alaşımları, uçak ve roket parçaları yapımında kullanılır.
Bakıra göre ucuz olması elektrik sanayinde kullanımını artırmıştır.
Alüminyum tuzları kan dondurucu özelliği vardır.

14. Silisyum

Sembolü: Si
Atom Numarası (Proton Sayısı): 14
Atom Kütlesi: 28.08553 g/mol
Elektron Sayısı: 14
Element serisi: Yarı Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 4A
Yoğunluk: 2,33 g/cm3
Erime Noktası:  1414 °C
Kaynama Noktası: 3265 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Koyu Gri
Keşif: Jöns Jakob Berzelius (1824)

Silisyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Dünyada oksijenden sonra en fazla bulunan elementtir.
Yer kabuğu kütlesinin % 25,7’sını oluşturur. Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunur.
Silisyum bileşiği olan kum ve kil, yapı malzemesi olarak kullanılır.
Cam ve seramik yapımında kullanılır.
Silisyum yarı iletken bir elementtir.
Diyot, transistör ve entegre devrelerinin yapımında kullanılır.
15. Fosfor

Sembolü: P
Atom Numarası (Proton Sayısı): 15
Atom Kütlesi: 30.973761 g/mol
Elektron Sayısı: 15
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 5A
Yoğunluk: 1.823 g/cm3
Erime Noktası:  44.2 °C
Kaynama Noktası: 277 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Siyah, renksiz, kırmızı, beyaz
Keşif: Hennig Brand  (1669)

Fosfor Kullanım Alanları ve Özellikleri

Vücutta DNA'nın  yapısında bulunur, enerji üretiminde kullanılır.
Kemik ve diş oluşumunda görev alır.
Tarımda gübre olarak  kullanılır.
Fosfor, canlılarda özellikle sinir ve kemik dokuları açısından önemlidir.

16. Kükürt

Sembolü: S
Atom Numarası (Proton Sayısı): 16
Atom Kütlesi: 32,066 g/mol
Elektron Sayısı: 16
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 6A
Yoğunluk: 2,07 g/cm3
Erime Noktası:  115,36 °C
Kaynama Noktası: 444,75 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Sarı
Keşif: Antik çağ (Bilinmiyor)

Kükürt Kullanım Alanları ve Özellikleri

Genellikle yanardağların ve sıcak su kaynaklarının yakınlarında bulunur.
Barut ve sülfürik asit yapımında kullanılır.
Mikrop öldürücü olarak kullanılır.
Canlılar için önemli bir elementtir.
Kayısı, kuz gibi meyvelerin sarartılmasında kullanılır.
Kibrit ve kauçuk yapımında kullanılır.
Böcek öldürücü olarak kullanılır.
Uyuz egzama hastalıklarında halk tarafından ilaç olarak kullanılır.
17. Klor

Sembolü: Cl
Atom Numarası (Proton Sayısı): 17
Atom Kütlesi: 35,453 (2) g/mol
Elektron Sayısı: 17
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 7A
Yoğunluk: 0,003214 g/cm3
Erime Noktası:  -101,5  °C
Kaynama Noktası: -34,04 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Sarımsı yeşil
Keşif: Carl Wilhelm Scheele (1774)

Klor Kullanım Alanları ve Özellikleri

Sodyum klorür (sofra tuzu) yapısında bulunur.
Birçok elementle bileşik oluşturabilir.
İçme ve şebeke sularını mikroplardan arındırmada kullanılır.
Zehirli bir gazdır.

18. Argon

Sembolü: Ar
Atom Numarası (Proton Sayısı): 18
Atom Kütlesi: 39,948 g/mol
Elektron Sayısı: 18
Element serisi: Soy Gaz
Periyodik Tablodaki Grubu: 8A
Yoğunluk: 0,001784g/cm3
Erime Noktası:  -189,35   °C
Kaynama Noktası: -186,0 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz
Keşif: Lord Rayleigh ve William Ramsay  (1894)


Argon Kullanım Alanları ve Özellikleri

Renksiz ve kokusuz bir gazdır.
Atmosferdeki 0,934 argon bulunur.
Bir soy gaz olduğu bileşik yapmaz.
Ampul yapımında kullanılır.
Argon lambası ve plazma küresi yapımda kullanılır.

19. Potasyum

Sembolü: K
Atom Numarası (Proton Sayısı): 19
Atom Kütlesi: 39.0983(1) g/mol
Elektron Sayısı: 19
Element serisi: Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 1A
Yoğunluk: 0.89 g/cm3
Erime Noktası:  63.38 °C
Kaynama Noktası: 759 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif: Sir Humphrey Davy (1807)

Potasyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Potasyum doğada yaygın olarak bulunur.
Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir metaldir.
Su ile reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar patlama şeklinde yanar.
Potasyum bitkilerin gelişimi için gerekli bir elementtir.
KOH (Potasyum hidroksit) kuvvetli bir bazdır.
Sıvı deterjan ve sabun yapımında kullanılır. 
Gübre, barut, cam, lens imalatında kullanılır. 
Yanıcı patlayıcı maddelerin yapımında kullanılır.

20. Kalsiyum

Sembolü: Ca
Atom Numarası (Proton Sayısı): 20
Atom Kütlesi: 40.078(4) g/mol
Elektron Sayısı: 20
Element serisi: Toprak Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 2A
Yoğunluk: 1.55 g/cm3
Erime Noktası:   851 °C
Kaynama Noktası: 1484 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif:  Lumphru Davy (1808)

Kalsiyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

İnsan vücudunda kemik ve dişlerin yapısında bulunur.
Yapı malzemesi olarak çimento ve alçı yapımında kullanılır.
En yaygın olarak kireç taşında bulunur.


21. Skandiyum

Sembolü: Sc
Atom Numarası (Proton Sayısı): 21
Atom Kütlesi: 44.955908(5) g/mol
Elektron Sayısı: 21
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 3B
Yoğunluk: 2.985 g/cm3
Erime Noktası:   1.541 °C
Kaynama Noktası: 2836 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif:  Lars Fredrik Nilson (1879)

Skandiyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Elementin ismi Latince Scandia "İskandinavya" anlamına gelir.
Skandiyum nadir toprak metallerindendir.
Yer kabuğunda % 0,0006 oranında, dağılmış olarak bulunur.
Sülfat bileşikleri bitki tohumlarının daha iyi çimlenmesini sağlar.
Cıva buharlı lambaların kullanılmasıyla güneş ışığına benzer oluşturur.
Uzay endüstrisinde kullanılır.22. Titanyum 

Sembolü: Ti
Atom Numarası (Proton Sayısı): 22
Atom Kütlesi: 47.867 g/mol
Elektron Sayısı: 22
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 4B
Yoğunluk: 4.506 g/cm3
Erime Noktası:   1668 °C
Kaynama Noktası: 3287 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Gri
Keşif:  William Gregor  (1791)

Titanyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Düşük yoğunluklu, yüksek dayanıklı bir metaldir.
Çelik kadar sağlamdır, fakat çelikten daha hafiftir. (%45)
Isı iletkenliği zayıftır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.
Erime sıcaklığı yüksek olduğu için ısıya dayanıklıdır.
Tıp alanında kullanımı yaygındır. Vücutta toksik özellik göstermez.
Yer kabuğunda % 0.63 oranında bulunur.
Alaşımları, hava taşıtlarında ve füzelerde kullanılır.
Boya sanayinde renk verici madde olarak kullanılır.
23. Vanadyum

Sembolü: V
Atom Numarası (Proton Sayısı): 23
Atom Kütlesi: 50.9415 g/mol
Elektron Sayısı: 23
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 5B
Yoğunluk: 6.1 g/cm3
Erime Noktası:  1910 °C
Kaynama Noktası: 3407 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Gri
Keşif:  Andrés Manuel del Río  (1801)

Vanadyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Yer kabuğunda % 0,017 oranında bulunur.
Özel çeliklerin yapımında kullanılır.
Yeşil ve mavi renkli cam üretiminde kullanılır.
Alaşımları sert ve dayanıklıdır. Jet motoru dişli, krank ve önemli parçaların üretiminde kullanılır.
Sülfürik asit üretiminde katalizör olarak yararlanılır.
Seramik yapımında kullanılır.
Fazla miktarda alınması canlılarda enzimlerin çalışmasına engel olmaktadır.
Element ve bileşik halinde fazlaca alınması canlılar için zararlıdır.


24. Krom

Sembolü: Cr
Atom Numarası (Proton Sayısı): 24
Atom Kütlesi: 51,9961 g/mol
Elektron Sayısı: 24
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 6B
Yoğunluk: 7.19 g/cm3
Erime Noktası:  1907 °C
Kaynama Noktası: 2671 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gri
Keşif:  Louis-Nicolas Vauquelin (1797)

Krom Kullanım Alanları ve Özellikleri

Kolay kırılan sert bir metaldir.
Paslanmaz ve oksijen geçirme özelliği yoktur, bu nedenle birçok metal kromla kaplanır. (Kromaj)
Nikel ile beraber çeliğin sertleştirmede, paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Makine parçalarında, zırh yapımında, mutfak eşyalarının yapımında kullanılır.
Kromun tüm bileşikleri renklidir, bu nedenle renk maddesi olarak kullanılır.
25. Mangan (Manganez)

Sembolü: Mn
Atom Numarası (Proton Sayısı): 25
Atom Kütlesi: 54.938045 g/mol
Elektron Sayısı: 25
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 7B
Yoğunluk: 7.21 g/cm3
Erime Noktası:  1246 °C
Kaynama Noktası: 2061 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Metalik gri
Keşif:  Johan Gottlieb Gahn, Ignatius Gottfried Kaim (1774)

Mangan Kullanım Alanları ve Özellikleri

Yer yüzünde birçok yerde bulunmaktadır.
Sert ve çok kırılgandır.
Katalizör olarak kullanılır.
Çeliğin sertliğini ve dayanıklılığını artırır.
Vücutta protein üretilmesinde ve sindirimde görev alır.
Eksikliğinde hafıza problemleri, gelişme bozuklukları görülür.
Bitkilerin gelişmesi için gerekli bir elementtir.
26. Demir

Sembolü: Fe
Atom Numarası (Proton Sayısı): 26
Atom Kütlesi: 55,845(2) g/mol
Elektron Sayısı: 26
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 8B
Yoğunluk: 7,86 g/cm3
Erime Noktası:  1538 °C
Kaynama Noktası: 2861 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Metalik gri
Keşif:  MÖ 4000

Demir Kullanım Alanları ve Özellikleri

Evrende yaygın olarak bulunan metallerden biridir.
Saf demir ya da çeşitli bileşikleri, endüstrinin hemen her alanında kullanılır.
Ferromagnetiktir. Mıknatıs tarafından çekilir.
Canlılar için yaşamsal önemi vardır.

27. Kobalt

Sembolü: Co
Atom Numarası (Proton Sayısı): 27
Atom Kütlesi: 58.933195(5) g/mol
Elektron Sayısı: 27
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 8B
Yoğunluk: 8.90 g/cm3
Erime Noktası:  1495 °C
Kaynama Noktası: 2927 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş beyaz
Keşif:  Georg Brandt (1735)

Kobalt Kullanım Alanları ve Özellikleri

Yer kabuğunda % 0,001 oranında bulunur.
Ferromagnetiktir. Mıknatıs tarafından çekilir.
Elektromıknatıs ve rezistans yapımında kullanılır.

28. Nikel

Sembolü: Ni
Atom Numarası (Proton Sayısı): 28
Atom Kütlesi: 58.933195(5) g/mol
Elektron Sayısı: 28
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 8B
Yoğunluk: 8,908 g/cm3
Erime Noktası:  1455 °C
Kaynama Noktası: 2913 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş-beyaz
Keşif:  Baron Axel Fredrik Cronstedt (1751)

Nikel Kullanım Alanları ve Özellikleri

Krom ile beraber paslanmaz çelik üretiminde kullanılır.
Elektrik ve ısı iletimi düşüktür.
Metalleri korozyona karşı korumada kaplamada kullanılır. (Nikelaj)
Yer yüzünde % 0,016 oranında bulunur.
Ferromagnetiktir Mıknatıs tarafından çekilir.
Bozuk para ve mıknatıs yapımında kullanılır.
Şarj edilebilir pil üretiminde kullanılır.
Nikel deriye temas etmesiyle alerjiye neden olabilir.

29. Bakır

Sembolü: Cu
Atom Numarası (Proton Sayısı): 29
Atom Kütlesi: 63,546(3) g/mol
Elektron Sayısı: 29
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 1B
Yoğunluk: 8,96 g/cm3
Erime Noktası:  1084,62 °C
Kaynama Noktası: 2562 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Kırmızımsı
Keşif:  MÖ 4000

Bakır Kullanım Alanları ve Özellikleri

Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir.
Elektrik enerjisinin iletilmesinde çokça kullanılır.
Pirinç ve bronz alaşımlarda kullanılır.
30. Çinko

Sembolü: Zn
Atom Numarası (Proton Sayısı): 30
Atom Kütlesi: 65,409(4) g/mol
Elektron Sayısı: 30
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 2B
Yoğunluk: 7,14 g/cm3
Erime Noktası:  419,53 °C
Kaynama Noktası: 907 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Mavimsi açık gri
Keşif:  Andreas Sigismund Marggraf (1746)

Çinko Kullanım Alanları ve Özellikleri

Yer kabuğunda en çok bulunan 23. elementtir.31. Galyum

Sembolü: Ga
Atom Numarası (Proton Sayısı): 31
Atom Kütlesi: 69.723 g/mol
Elektron Sayısı: 31
Element serisi: Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 3A
Yoğunluk: 5,91 g/cm3
Erime Noktası:  29,7646  °C
Kaynama Noktası: 2204 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş beyaz
Keşif:  Lecoq de Boisbaudran  (1875)

Galyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Galyum elinize aldığınızda eriyen bir metaldir.
Alüminyum ile beraber bulunduğunda alüminyumun kolaylıkla kırılmasını sağlar.
Elektronik sanayinde yarı iletken transistör yapımında kullanılmaktadır.
Eridiğinde yoğunluğu artar. (Katı halde iken 5,91 g/cmsıvı halde iken 6,095 g/cm3 )
Kızılötesi alıcılarında kullanılır.
Termometre yapımında kullanılır.
Lazer diyotların yapısında vardır.
32. Germanyum

Sembolü: Ge
Atom Numarası (Proton Sayısı): 32
Atom Kütlesi: 72.59 g/mol
Elektron Sayısı: 32
Element serisi: Yarı Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 4A
Yoğunluk: 5.323 g/cm3
Erime Noktası:  938.25  °C
Kaynama Noktası: 2833 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş gri
Keşif:  Clemens Winkler  (1886)

Germanyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Yarı iletken olarak diyot ve transistörlerin yapısında kullanılır.
Optik araçlarda mercek yapımında kullanılır.
Kızılötesi dedektörler de kullanılır.

33. Arsenik

Sembolü: As
Atom Numarası (Proton Sayısı): 33
Atom Kütlesi: 74,92160(2) g/mol
Elektron Sayısı: 33
Element serisi: Yarı Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 5A
Yoğunluk: 5.727 g/cm3
Erime Noktası: 613 °C
Kaynama Noktası: 817.0 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş gri
Keşif:  Albertus Magnus  (Yaklaşık 1250)

Arsenik Kullanım Alanları ve Özellikleri

Yer kabuğunda çok az ve dağınık olarak bulunur.
Elektronik cihazlarda yarı iletken olarak kullanılır.
Arsenik bileşikleri vücut içinde birikerek zehirlenmeye neden olur.
Böcek ve tarım ilaçlarında kullanılır.
Sarı, siyah ve metalik gri renkleri bulunmaktadır.
34. Selenyum

Sembolü: Se
Atom Numarası (Proton Sayısı): 34
Atom Kütlesi: 78,96 g/mol
Elektron Sayısı: 34
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 6A
Yoğunluk: 5,72 g/cm3
Erime Noktası: 220.5°C
Kaynama Noktası: 684.9 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Siyah veya kırmızı
Keşif:  Jöns Jacob Berzelius (1817)

Selenyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Cam, plastik ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır.
Eksikliğinde vücutta çeşitli hastalıklara ve gelişim bozukluklarına neden olur.

35. Brom

Sembolü: Br
Atom Numarası (Proton Sayısı): 35
Atom Kütlesi: 79,904 g/mol
Elektron Sayısı: 35
Element serisi: Ametal
Periyodik Tablodaki Grubu: 7A
Yoğunluk: 3,11 g/cm3
Erime Noktası: 7.2 °C
Kaynama Noktası: 58.8 °C
Oda Koşulundaki Hali: Sıvı
Görünümü: Kızıl
Keşif:  Antoine Balard (1826)

Brom Kullanım Alanları ve Özellikleri

Sıvı halde cilde temas ettiğinde dokuları tahrip eder.
Brom buharı solunum sistemini tahriş ederek ölüme neden olabilir.
Çok kötü bir kokuya sahiptir.
Yer kabuğunda % 0.001 oranında bulunur.
Böcek ilaçlarında kullanılır.
36. Kripton

Sembolü: Kr
Atom Numarası (Proton Sayısı): 36
Atom Kütlesi: 83.80 g/mol
Elektron Sayısı: 36
Element serisi: Soy Gaz
Periyodik Tablodaki Grubu: 8A
Yoğunluk: 3,743 gram/litre
Erime Noktası: -157.36 °C
Kaynama Noktası: -153.22 °C
Oda Koşulundaki Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz
Keşif:  Morris Travers, William Ramsay (1898)

Kripton Kullanım Alanları ve Özellikleri

Havada çok az miktarda bulunur.
Tek atomlu ve bileşik yapmaz.
Akkor ve flüoresan lambalarda kullanılır.37. Rubidyum

Sembolü: Rb
Atom Numarası (Proton Sayısı): 37
Atom Kütlesi: 85,4678 g/mol
Elektron Sayısı: 37
Element serisi: Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 1A
Yoğunluk: 1,532 g/cm3
Erime Noktası: 39,31 °C
Kaynama Noktası: 688 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif:  Robert Bunsen ve Gustav Kirchhoff  (1861)

Rubidyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Yumuşak ve hafif bir metaldir.
Su ile kuvvetli tepkimeye girer.
Çok kolay iyonlaşabilir.
Çok kolay reaksiyona girebildiği için vakum tüplerinde veya susuz mineral yağı içinde saklanır.
Vakum tüpleri ve fotosellerde kullanılır.38. Stronsiyum

Sembolü: Sr
Atom Numarası (Proton Sayısı): 38
Atom Kütlesi: 87,62(1) g/mol
Elektron Sayısı: 38
Element serisi: Toprak Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Grubu: 2A
Yoğunluk: 2,64 g/cm3
Erime Noktası: 777 °C
Kaynama Noktası: 1377 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif:  Adair Crawford (1790)

Stronsiyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Fiziksel ve kimyasal özellikleri kalsiyum ve magnezyuma benzer.
İşaret ve havai fişek yapımında kullanılır.
Cam, boya ve ilaç sanayinde kullanılır.
Şeker pancarından şeker elde edilmesinde kullanılır.
Nükleer santrallerde oluşan yapay Stronsiyum 90 izotopu radyasyon tehlikesine neden olmuştur.
39. İtriyum

Sembolü: Y
Atom Numarası (Proton Sayısı): 39
Atom Kütlesi: 88,90584(2) g/mol
Elektron Sayısı: 39
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 3B
Yoğunluk: 4,472 g/cm3
Erime Noktası: 1526 °C
Kaynama Noktası: 2930 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif:  Johan Gadolin (1794)

İtriyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Radyoaktif izotopları kanser tedavisinde kullanılır.
Nadir toprak metalidir.
Optik cam yapımında kullanılır.
Özel üretilen seramiklerde katalizör olarak kullanılır.
40. Zirkonyum (Zirkon)

Sembolü: Zr
Atom Numarası (Proton Sayısı): 40
Atom Kütlesi: 91.224 g/mol
Elektron Sayısı: 40
Element serisi: Geçiş Metali
Periyodik Tablodaki Grubu: 4B
Yoğunluk: 6.52 g/cm3
Erime Noktası: 1855 °C
Kaynama Noktası: 4409 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Gümüş Beyaz
Keşif:  Martin Heinrich Klaproth (1789)

Zirkonyum Kullanım Alanları ve Özellikleri

Nükleer reaktörlerde yapı malzemesi olarak kullanılır.
Süper iletken mıknatıs yapımında kullanılır.
Diş hekimliğinde doğal görünüm sağladığı için yapı malzemesi olarak kullanılır.Kaynaklar:
tr.wikipedia.org
www.chemicalelements.com
Bu Sayfayı Yazdır

3 yorum:

 1. bana 37 tane lazımdı proje ödevi için burda 40 tane var teşekkür ederim Allah Razı olsun sizdel elinize sağlık.

  YanıtlaSil
 2. mecmuan.com eksik olanları alabilirsiniz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. SaltyBuffing6.01.2020 20:12

   knk baktım bulamadım,nebiçim siteymiş

   Sil