8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/02/27

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Konu Özeti

Sürdürülebilir kalkınma nedir

İnsanların hem bugün hem de gelecekte sağlıklı ve düzenli bir dünyada yaşayabilmesi için yapılan çalışmaların tamamına sürdürülebilir kalkınma denir.

Sürdürülebilir kalkınma ile bugünün ve geleceğin planlanmasını sağlar.
İnsanlar ve doğa arasında bir denge kurulmuş olur.
Doğal kaynaklar sonuna kadar kullanılmadan insanların ihtiyaçları karşılanmış olur.

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına  imkan verecek şekilde doğal kaynakların kullanılmasına amaçlamaktadır.

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bugün sahip olduğumuz kaynakların bilinçli ve tasarruflu kullanımı ile mümkündür.

Sürdürülebilir Kalkınma Neden Gereklidir

Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar.
Dünya nüfusunda hızlı artış enerji kullanımında da artışa neden olmaktadır.
Enerji kullanımının artması doğal kaynakların azalmasının yanında doğal kaynaklara zarar vermektedir.
İnsanların ihtiyacını gidermek amacıyla kullandıkları kaynaklar aşırı ve plansız kullanıldığında tükenebilir. Örneğin madenler, kömür, petrol ve doğal gaz tükenebilen doğal kaynaklardandır.

Doğal kaynakların aşırı tüketimi doğal çevreye zarar vermektedir.
Enerji elde etmekte kullanılan birincil kaynak fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların oluşumu çok uzun zaman almaktadır. Fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynağıdır.

Fosil yakıtların yakılması sonucu karbondioksit, kükürtdioksit, azotdioksit gibi gazlar oluşmaktadır.

Havaya salınan karbondioksitin %80'i enerji üretimi ve tüketimi sırasında gerçekleşmektedir.

Karbondioksitin belirli değerlerin üzerinde bulunması sera etkisi, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Fosil yakıtların kullanımı hava su ve toprak kirliliğine de neden olmaktadır.

Bu nedenle doğal kaynakların tasarruflu kullanılması gerekmektedir.

Bazı kaynakları kullanıldıklarında tükenmez ve kendilerinin yenileyebilme özelliği bulunmaktadır.

Hidroelektrik, dalga, güneş, jeotermal, rüzgâr enerjisi tükenmeyen veya belirli süreçlerde kendisini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır.

Enerji kaynaklarının kullanımında fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının da israf edilmeden kullanılması gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyada yaşayan canlıların sağlıklı olmasını sağlar ayrıca gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.


Kaynakların tasarruflu kullanımı için neler yapılmalıdır

Gelecek nesillere doğal kaynakların aktarılabilmesi için tasarruf yapılması gerekmektedir.
Kullandığımız elektrik enerjisi tasarruflu kullanmak için A sınıfı ürünler tercih edilmelidir.

Günümüzde nüfusun hızla artmasıyla birlikte, doğal kaynaklar daha hızla tüketilmektedir.
Oluşturduğumuz atıklarla doğal çevreye zarar vermekteyiz.
Oluşan atıklar uygun bir biçimde ortadan kaldıramayıp, doğal kaynakları düşüncesizce kullanmaya devam edersek bu kaynakların devamlılığı yani sürdürülebilirliği engellenmiş olacaktır.

Doğal kaynaklardan ve doğal çevreden bizden sonraki kuşakların yararlanabilmesi için bilinçli davranır, kaynakları tasarruflu kullanırsak sürdürülebilir kalkınma sağlanmış olacaktır.


Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Hedefi

Sürdürülebilir kalkınma bütün dünyada benimsenmesi gereken evrensel bir amaçtır.
Bu amaca ulaşılabilmesi için belirlenen 17 hedefe sosyal ekonomik ve çevresel sürdürülebilmesi amaçlanmıştır.
Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Hedefi

 1. Fakirliğe son
 2. Açlığa son
 3. Sağlıklı bireyler
 4. Kaliteli eğitim
 5. Cinsiyet eşitliği
 6. Temiz su ve hijyen
 7. Erişilebilir ve temiz enerji
 8. Ekonomide büyüme
 9. İnovasyon ve yeniden yapılanma
 10. Eşitsizliklerin azaltılması
 11. Sürdürülebilir şehirler
 12. Sorumlu tüketim
 13. İklim hareketi
 14. Sudaki yaşam
 15. Karadaki yaşam
 16. Barış ve adalet
 17. Hedefler için ortaklık
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder