8.Sınıf Basınç Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2024/02/25

8.Sınıf Basınç Konu Anlatımı

<==  8.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 8.SINIF ==> 3. Ünite: Basınç  ==> Basınç

Kazanımlar

F.8.3.1. Basınç
Önerilen Süre: 10 ders saati
Konu / Kavramlar: Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel bağıntılara girilmez.
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları belirtilir. Açık hava basıncı örneklendirilir.
b. Matematiksel bağıntılara girilmez.
c. Gaz basıncını etkileyen değişkenlere girilmez.
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
a. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin uygulamalarından örnekler verilir.
b. Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere vurgu yapılır.

Konu: Basınç

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.
Basıncı, katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak üçe ayırabiliriz.

A- Katıların Basıncı

Basınç nelere bağlıdır

a- Basınç, ağırlıkla (kuvvet) doğru orantılıdır. 
Kuvvet (Ağırlık) arttıkça basınçta artar.
Bir tuğlanın yere yaptığı basınç az, üst üste iki tuğlanın yaptığı basınç daha fazladır.b-Yüzey alanı ile ters orantılıdır.
Kuvvet (Ağırlık) aynı kalmak şartıyla yüzey alanı arttıkça basınç azalır.
Tuğlanın dik durumda yaptığı basınç, yatay duruma göre daha fazladır.

Bir iğne ucu sivriyken daha iyi batar, ucu körelmiş bir iğne zor batar.
Kum zeminde batmamak için daha geniş tabanlı ayakkabı giyeriz.
Not: Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir, fakat basınç  aynen iletmez.
Basınç yüzeyle ters orantılıdır.Çivinin sivri ucunda kuvvet aynı olmasına rağmen basınç fazladır.
Basınç= Kuvvet/ Alan formülü ile basıncı hesaplarız.
1N / 1m2 = 1Pa (Pascal)dır. Pa (Pascal) basınç birimidir.

Not: Basınç kuvveti, basıncın oluşmasını sağlayan kuvvettir. (F kuvveti)


Basıncı artırmaya örnekler
 • Bıçağın ucunun sivri olması
 • Sivri topuklu ayakkabının kuma gömülmesi
 • Krampon tabanında sivri çiviler olması
 • Kışın tekerlere zincir takılması
 • Toplu iğnenin ucunun sivri olması
 • Botların altının tırtıklı olması
 • Patenlerin sivri olması
 • Tavukların ayaklarının perdesiz olması
 • Dişlerimizin keskin olması
 • Tırnakların sivri olması


Basıncı azaltmaya örnekler
 • Kamyonların tekerlek sayısının fazla olması
 • Kepçe ve tanklarda palet kullanılması
 • Trenlerin teker sayısının fazla olması
 • Kar ayakkabılarının geniş olması
 • Fil, deve, gergedan ve ayı gibi hayvanların ayaklarının geniş olması
 • Kaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması
 • Raptiyenin bastırdığımız ucunun geniş olması
 • Traktör arka tekerlerinin geniş olması
 • Tek çivi balonu patlatırken, çok sayıda çivi balona batırıldığında balonun patlamaması.
Çok sayıda çivi balonu patlatmaz


Not: Bir cismin taban alanı ve ağırlığı aynı oranda artarsa zemine yaptığı basınç değişmez.
B- Sıvıların Basıncı

Sıvılar akışkandır.
Bu nedenle sıvılar temas ettikleri yüzeye basınç uygular.
Sıvı BasıncıSıvıların basıncı nelere bağlıdır


Sıvı Basıncı Formülü
P = h . d . g (Perşembe haftanın dördüncü günü)

P: Sıvı basıncı
h: Yükseklik (Derinlik)
d: Sıvının yoğunluğu
g: Yer çekimi ivmesi (Dünya üzerinde çok fazla değişmediği için kullanılmayacak)

Not: Sıvı, basıncı yükseklik ve yoğunlukla doğru orantılıdır.
Sıvı basıncı sabitken yükseklik ve yoğunluk ters orantılıdır.
Basınç formülü kullanılmayacak sadece basıncın nelere bağlı olduğu bilinecektir.a-Sıvının derinliğine bağlıdır.
Sıvının derinliği arttıkça yaptığı basınçta artar.
Yükseklik basınç ilişkisi
Yüksekliği fazla suyun tabana yaptığı basınç fazladır.


Suyun içerisinde derinlik arttıkça basınçta artar.


Derinlik arttıkça sıvı basıncı artacağı için sıvının akış hızı da artar.
b-Sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
Sıvının yoğunluğu arttıkça basıncı da artar.

Yoğunluk Basınç İlişkisi
Aynı yükseklikte su ve alkolden, suyun yoğunluğu fazla olduğu için tabana yaptığı basınç daha fazladır.


Aynı derinlikte su ve yağ bulunan kaplardaki basınçlar birbirinden farklıdır.Not: Sıvı basıncı kabın şekline, hacmine ve sıvının miktarına bağlı değildir.
Değişik kaplarda sıvı basıncının zamanla değişimiBileşik Kaplar

Bileşik Kap


Şekildeki bileşik kabın içerisine konulan sıvının yüksekliği eşittir.
Buradan sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını anlarız.

Köylerde kullanılan su deposu
Köylerde su basıncının belirli bir seviyede olması için su depoları kullanılır.Su deposunun yüksekliğinden az bütün evlere su gelecektir.
Bu bir bileşik kap örneğidir.Pascal Prensibi (Sıvıların basıncı iletmesi)

Sıvıların sıkıştırılabilme özelliği yoktur.
Bu nedenle sıvılar, uygulanan basıncı her yöne ve eşit olarak iletir.
Buna pascal prensibi denir.

Not: Basınç değişmez, fakat basınç kuvveti alanın büyüklüğüne göre değişir.


İçi su dolu balonuna eşit büyüklükte delik açılıp üzerine bastırıldığında, deliklerden fışkıran suların aynı uzaklığa gittiği görülür. Bunun sebebi Paskal prensibine göre sıvı basıncı her noktaya aynen iletilmesidir.
Pascal prensibinin uygulama alanları

1. Su cenderesi
Kesitleri farklı 2 silindirin tabanından birleşmesiyle oluşan bir bileşik kaptır.
Küçük piston üzerine uygulanan az kuvvet, büyük silindirde fazla olarak elde edilir. (F < G)
Sıvı basıncı her tarafta aynıdır.

Su cenderesi2. Otomobil fren sistemleri
Otomobiller fren sistemleri Pascal prensibi ile çalışır.
3. Hidrolik kaldırma sistemleri (Hidrolik lift)
Traktör, itfaiye merdiveni, kepçe, damperli kamyon gibi araçlarda kullanılır.


4. Su Tulumbası
Su kuyularından, su çekmek için geliştirilmiştir.5. Berber koltuğu
Az bir kuvvet uygulanarak koltuk kaldırılabilir.
6. Hidrolik direksiyon
Araçlarda kullanılan hidrolik direksiyon az bir kuvvetle tekerin çevrilmesini sağlar
7. İlaç pompaları
İlaçlama yapmada kullanılan pompa (tulumba) Pascal prensibi ile çalışır.


8. Hidrolik Pres
Sanayi ve hurdalıklarda sıkıştırma amacı ile kullanılır.Ayrıca su depoları, yağdanlık, parfüm şişelerinde de pascal prensibi kullanılır.


Damperli kamyonlarda hidrolik lift kullanılır.


Sıvı Basıncı Deneyleri

C- Gazların Basıncı

 • Gazlarda sıvı basıncına benzer şekilde yüzeye basınç uygular.
 • Atmosferin üzerimize uyguladığı basınca açık hava basıncı denir.
 • Gazlar bulundukları kabın tamamını doldurur, bu nedenle içinde bulundukları kabın her tarafına basınç uygular.
 • Gazlar da sıvılar gibi akışkandır.
 • Gazlar içerisinde bulunan cisimlere basınç uygular.Açık Hava Basıncının Ölçülmesi

Dünya'nın etrafını saran atmosfer ağırlığından dolayı basınç uygular.
Açık hava basıncını bulan bilim insanı Toriçelli'dir.
Toriçelli 1 m uzunluğundaki bir cam boruyu cıva ile doldurup cıva dolu bir kabın içine ters çevirmiştir. Cıva seviyesini deniz seviyesinde ve 0 °C'de 76 cm olarak ölçmüştür.


Not: Cıva seviyesi, borunun kalınlığına şekline bağlı değildir.

Açık Hava Basıncı Deniz Seviyesinden Yukarıya Doğru Çıkıldıkça Azalır.

Deniz seviyesinde 0 °C de açık hava basıncını 76 cmHg (Cıva) ölçmüştür.
Toriçelli deneyinde cıva yerine su kullanılmış olsaydı, su seviyesi daha fazla olacaktı.
(Yaklaşık 10.5 metre)
Açık hava basıncını ölçen araçlara "Barometre" denir.

Not: Açık Hava Basıncı = Atmosfer Basıncı = 1 atm (76 cmHg)Açık Hava Basıncının Varlığını Nasıl Anlarız

1. Bardağın içerisine ağzına kadar su doldurulur. İçinde hava kalmayacak şekilde üzeri kağıtla kapatılır. Bardak hızlıca ters çevrildiğinde suyun dökülmediği görülür. Aşağıdan etki eden açık hava basıncının suyun dökülmesini engellediği görülür.Açık Hava Basıncı
2. Magdeburg Deneyi
Magdeburg yarım küreleri hava almayacak şekilde birleştirilir.
Kürenin içerisindeki hava boşaltıldığında küreler birbirinden ayrılmaz.

Bu deney açık hava basıncının büyüklüğünü göstermektedir.


3. Isıtılan Teneke Kutu Deneyi
Teneke kutu ısıtılıp, ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra soğumaya bırakıldığında teneke kutu içerisine doğru büzülür.


4. Çay Tabağı ve Çay Bardağı
Çay tabağı ve çay bardağı arasına su girdiğinde, tabak bardakla beraber tabakta kalkar.
Bu olay açık hava basıncını gösterir.5. Haşlanmış Yumurta Deneyi 

Cam şişe içerisinde kibritle ateş yakılarak atılıp, şişenin ağzına haşlanmış yumurta yerleştirilirse şişe içerisinde ateş söndüğünde yumurta da şişe içerisine düşecektir.Açık hava basıncı nelere bağlıdır

Yerden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.
Yüksek dağlara çıkıldığında havanın yoğunluğu azalır, bu nedenle basınçta azalır.


Kapalı kaptaki basınç

Kapalı kap içerisinde bulunan gaz tanecikleri hareket ederken kaba çarparak basınç oluşturur.

Kapalı bir kaptaki gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır. Hacim hacim azaldıkça basınç artar.


Kapalı kaplardaki gazın basıncı "Manometre" ile ölçülür.


Bernoulli İlkesi

Hızlı akan bir akışkan bölgesinin, yavaş akan akışkan bölgesine göre çevresine daha düşük basınç oluşturur. Bir bölgedeki akış hızındaki bir artış basınçta azalmaya neden olmasına Bernoulli ilkesi denir. Ayrıntılı bilgi
D- Basıncın Günlük Yaşamada ve Teknolojide Uygulamaları


a-Katı basıncı
 • Bıçağın meyveyi kesmesi için ağzı keskinleştirilir. Bu sayede basınç artırılmış olur.
 • Kışın karda ayağımızın batmaması için geniş tabanlı kar ayakkabıları giyeriz.
 • Baltanın ağzının bilenmesi katı basıncını artırır.b- Sıvı basıncı
 • Otomobilin fren sistemini çalıştırmak için sıvı basıncından yararlanılır.
 • Hidrolik liftlerle çok büyük ağırlıklar kaldırılabilmektedir. Liftler sıvı basıncından yaralanılarak yapılmıştır.
 • İtfaiye, kamyon, vinç gibi araçlarda kaldırmak işi için sıvı basıncından yararlanılır.
 • Bahçe hortumun ucu sıkıştırıldığında su daha ileri gider. Sıvı basıncı artırılmış olur.
 • Şırınganın içerisine sıvı çekmek için sıvı basıncı kullanılır.c- Gaz basıncı
 • Pipet ile meyve suyunu içmek için açık hava basıncından yararlanırız.
 • Boya makinelerinde gaz basıncından yararlanılır.
 • Emme basma tulumbalarda açık hava basıncından yararlanılır.
 • Yangın tüpü, mutfak tüpü ve oksijen tüpünde gaz basıncından yararlanılır.
 • Parfümlerde gaz basıncından yararlanılır.
 • Otomobil hava yastıklarında gaz basıncından yararlanılır.
 • Elektrikli süpürgenin tozu çekmesi hava basıncı ile gerçekleşir.
 • Vantuzların cama yapışması hava basıncı sayesinde olur.
 • Vakumlu poşetler içerisinde hava basıncı alınmıştır.


 • Tıkanan lavaboları açmakta kullanılan lavabo açıcılar açık hava basıncından yararlanılır.
 • Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının azalmasından dolayı kulaklarımız tıkanır, burnumuz kanar. (Kulak tıkanıklığı basınç artmasından da kaynaklanabilir.)
 • Zeytinyağ tenekesinden yağ boşaltılırken yağın düzgün akabilmesi için tenekeye ikinci bir delik daha açılır.
 • Çay demliğinden çayın daha fazla akması için kapağın açılması gerekir.
 • Sıkışmış kavanoz kapağını açmak için kapağın hava alması sağlanır.Açık Hava Basıncı

Sorular

Soru 1: Aynı ağırlıkta ördek ve tavuğun hangisi kumsalda batmadan yürür.


Soru 2: Aşağıda verilen araçlardan hangilerinde basıncın azaltılması amaçlanmıştır?
* Kar ayakkabısı
* Çivinin sivri ucu
* Geniş traktör tekeri
* Bıçağın ucu
* Kamyon teker sayısının fazla olması
* İnce topuklu ayakkabı


Soru 3: Aşağıda verilen özdeş tuğlalardan hangisinin yere uyguladığı basınç daha fazladır?


Soru 4: Şekildeki plastik şişe su ile doldurulmuştur. A, B ve C noktalarına etki eden sıvı basıncını büyükten küçüğe doğru sıralayınız?


Soru 5: Gazlar basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere hareket eder.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen açıklama ile ilgili değildir?

A) Elektrikli süpürgenin çalışması
B) Rüzgâr oluşması
C) Soluk alıp vermemiz
D) Hidrolik liftlerin çalışmasıSoru 6: Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncını etkilemez?

A) Bulunan yerin rakımı (Deniz seviyesinden yüksekliğine)
B) Havanın sıcaklığı
C) Havanın hacmi
D) Havanın yoğunluğu


Soru 7: Bir balonun içerisine su ile doldurup balon üzerinde delikler açılıyor. Balona bastırıldığında tüm deliklerden suyun hızla fışkırdığı gözleniyor. Yapılan deneyde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı aranmaktadır?

A) Sıvılar basıncı her yönde eşit iletir mi?
B) Sıvıların ağırlığı basıncı nasıl etkiler?
C) Sıvının derinliği akış hızını nasıl etkiler?
D) Sıvıların basıncı yoğunluğa bağlı mıdır?


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A) Pascal
B) N/m2
C) Kg/m2
D) N/cm2Soru 9: Aşağıda içerisinde su bulunan kapta A, B, C ve D noktalarındaki basınçları karşılaştırınız?


Konu Özetini PDF olarak <-------- indir -------->Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

44 yorum:

 1. Cok güzel en iyi site bence bu bravo 😃😃

  YanıtlaSil
 2. sınava çalışmak için ideal bir site

  YanıtlaSil
 3. mükemmel hazırlamışlarr teşekkür ederimm

  YanıtlaSil
 4. Yanıtlar
  1. no no no i LOVE speaking English especially when I am talking to YOU.

   Sil
 5. hocanın derste anlattıklarının aynısı bence çok güzel bir site kullanılmalı 😁👍👍

  YanıtlaSil
 6. bizim hoca cok hizli anlatti normalde turkiye birincisiyim ama bu konuyu anlayamadim burdan bakmistim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bende normalde türkiye birinciyimde işte pekiştirmek için bakiyim dedim

   Sil
  2. Nasıl iki tane Türkiye birincisi var?? Sonuçta adı üstünde BİRİNCİ

   Sil
 7. Çok güzel tebrikler 👍👍

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardesim bos bos yazilar yazip durma

   Sil
  2. yazar yazmaz sanane

   Sil
 8. Çok sevdim okulda da açıp buradan ders işliyoruz çok beğendim👌👍👍👍👌👌

  YanıtlaSil
 9. Bence çok güzel herkes kullanmalı

  YanıtlaSil
 10. Çok güzel kısa ve öz offf yarın sınav var :'(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bendede çok sıkıcı ve ritmik bir hayatım var yaಠಗಠ

   Sil
  2. aynen ya ben de liseyim ama kardeşimle çalışırken bu siteyi kullanıyoruz kendisi lgs ye hazırlanıyor.Çok hırslı.

   Sil
 11. Güzel Anlatım olmuş yararlı oldu teşekkürler

  YanıtlaSil
 12. Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 13. Gerçekten güzel olmuş çok beğendim
  tonguçtan izleyince fazla detay almamıştı testleri çözemiyordum okulum kapalı ve canlı derste de daha 2. ünitedeydik bu yüzden bana çok fayda sağladı ama keşke açık hava basıncı deney sonuçları daha detaylı olsaydı ama onun haricinde bir kusur yok güzel ellerininze sağlık

  YanıtlaSil
 14. Çok güzel olmuş elinize sağlık.

  YanıtlaSil
 15. Bence çok güzel bir şekilde açıklama yapılmış ve sorularda da tam olarak test kitaplarımızda karşımıza çıkacak şeyler sorulmuş ben çok beğendim hiç kafa karışıklığı olmadan konuyu beş dakikada anladım teşekkürler

  YanıtlaSil
 16. BENİM ADIM BARIŞ KOÇ İZMİRRLİYİM EN SEVDİĞİM DERS FEN

  YanıtlaSil
 17. Sitenizi çok sık kullanıyorum çünkü çok güzel ve işime çok yarıyor. Konu özetleriniz ve testleriniz de çok güzel. Tebrik ediyorum sizleri👏👏👏

  YanıtlaSil
 18. Emekleriniz icin tessekkürler

  YanıtlaSil
 19. Bence afsane çok yararlı oluyor anlamadığım konuları buradan bakıyorum

  YanıtlaSil
 20. siteyi yapanın eline sağlık

  YanıtlaSil
 21. Muazzam ❤️❤️❤️

  YanıtlaSil
 22. Bizim hoca dersi burdan anlatıyo çok iyi site Serm** hocam selamlar

  YanıtlaSil
 23. gayet güzel olmuş ellerinize sağlık teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 24. Bizim hoca buradan ders anlatiyo çok iyi site sınavlara buradan çalışıyor selamlar man*** HOCAM

  YanıtlaSil
 25. Bu siteyi kim yaptiysa Allah razı olsun.iki saattir ariyorum burda buldum sadece

  YanıtlaSil
 26. Çok güzel hocam... Konuları çok iyi anlıyorum...

  YanıtlaSil
 27. iyi ama noktalama işaretlerine dikkat edilse iyi olur

  YanıtlaSil