Biyoteknoloji Alanındaki Meslekler - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/02/23

Biyoteknoloji Alanındaki Meslekler

Biyoteknoloji Alanındaki Meslekler

Biyoteknoloji alanı bir meslek dalı olmaktan çok, birçok meslek dalını içine alan teknolojik çalışmalardır. Mühendislik çalışmalarını biyolojik alana uygulanarak, sanayide ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır.

1. Mikrobiyoloji

Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Bakteri, virüs, alg gibi canlıları inceler. Mikroorganizmaların özelliklerini ve diğer canlılarla olan ilişkilerini araştırır. 
Mikrobiyoloji, 1665 yılında Robert Hooke'un mikroskopla şişe mantarında hücreyi keşfetmesi ile başlamıştır.

2. Biyokimya

Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamındaki kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır. 

3. Moleküler Biyoloji

Canlıların yapısındaki olayları moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Canlılardaki proteinler, nükleik asitler ve enzimlerin yapısını araştırır.

4. Genetik mühendisliği

Genlerin kopyalanması, bir canlıdan diğer canlıya aktarılması ve genetik hastalıkların tedavisi için çalışmalar yapmaktadır.


5. Gıda mühendisi

Gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır. Kaynak

6. Kimyager

Kimyager, laboratuvar ortamında çalışırlar. Maddelerin yapısını, niteliğini inceler.
İlaç, deterjan, içecek, gübre gibi maddelerin üretiminde çalışmaktadırlar.


Bunların dışında biyologlar, tıp doktorları, ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri ve zoologlar biyoteknolojiye katkı sunmaktadır.

Yeni gelişen biyoteknoloji alanı meslekleri

  • Protein mühendisliği
  • Enzim mühendisliği
  • Gen mühendisliği
  • Antikor mühendisliği
  • Sinir mühendisliği
  • Hücre ve doku mühendisliğiBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder