Biyoteknolojinin Tarihsel Gelişimi - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/02/23

Biyoteknolojinin Tarihsel Gelişimi

Biyoteknolojinin Tarihsel Gelişimi

Biyoteknolojinin tarihsel gelişimi insanlık tarihi kadar eskidir.
Maya bakterileri ile mayalanma olayı ilk biyoteknolojik çalışma olmuştur.
Mikroskobun keşfedilmesi ile birlikte biyoteknolojinin gelişimi hızlanmıştır.
Pasteur ve Koch günümüzdeki mikrobiyoloji biliminin temelini atmıştır.

MÖ 4000 yıllarında Türkler sütten yoğurt mayaladılar

MÖ 1750 yıllarında  Sümerler bira mayaladı.

MÖ 500 yıllar Çinliler, küflü soya fasulyesini antibiyotik olarak kullandı.

1590 yılında Janssen mikroskobu icat etti.

1866 yılında Mendel genetik bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Bezelye bitkilerini çaprazlayarak kalıtımın kurallarını buldu.

1882 yılında Walther Fleming kertenkele larvalarında hücre bölünmesi olayını ilk kez izledi. Hücre bölünmesinde kromozomları gözlemledi.

1926 yılında Herman Mueller X ışınlarının meyve sineklerinde mutasyona neden olduğunu gözlemledi.

1950 Yapay döllenme gerçekleştirildi.

1953 yılında James Watson ve Francis Crick DNA'yı çift sarmal yapıda olduğunu keşfettiler.
DNA'nın keşfi ile moleküler biyolojinin gelişimi yeni uygulama alanları geliştirmiştir.

1970 yabancı genler bakterilere yerleştirilmiştir.

1982 Bakterilerden üretilen insülin kullanılmaya başlandı.

1984 Genetik parmakizi yöntemini keşfedildi.

1986 Genetik mühendisleri tarafından üretilen ilk aşı (Hepatit-B) üretildi.

1992 yılında askerlerin kimliklerinin belirlenmesinde DNA testi uygulandı.

1997 Klonlama yolu ile Dolly adı verilen bir koyun dünyaya geldi.

1998 Japonya’da tek bir inekten sekiz adet dana kopyalamayı başardılar.

2003 İnsan genom projesi ile insan DNA’sının haritası çıkarıldı.


Not: Biyoteknoloji terimi ilk defa 1919’da Karl Ereky tarafından kullanıldı.


Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder