Isı Alışverişi Problemleri ve Çözümleri - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/03/05

Isı Alışverişi Problemleri ve Çözümleri

Isı Alışverişi Problemleri ve Çözümleri

Soru sayısı: 23

Isı alış-verişi nedir


Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alış-verişi gerçekleşir.
Sıcaklığı fazla olan madde ısı verirken, sıcaklığı az olan madde ısı alır.
Isı alış-verişi son sıcaklıkların eşitleninceye kadar devam eder.
Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alış-verişi gerçekleşmez.

Isı Alışverişi problemleri nasıl çözülür


Isı alış verişinde kullanılacak formül
Q = m.c.Δt (kör mecit)

Q = Alınan veya verilen ısı (Joule veya Kalori )
m = Kütle (Gram)
c = Özısı (Joule/gram.°C)
Δt = Sıcaklık farkı (Son sıcaklık - ilk sıcaklık)

Isı alışveriş formülü

1. Bir maddenin ısı alış-verişi
Isı alış verişinde kullanılacak formül
Q: Isı
m: Kütle
c: Özısı
Δt (t2-t1): Sıcaklık farkı (Büyük olan sıcaktan küçük olanı çıkarılacak)

Formül Q=m.c.Δt
Isı = kütle x özısı x sıcaklık farkı
Örnek 1: 100 g kütleli suyun sıcaklığı 10°C'dir. Sıcaklığın 20°C'ye  gelebilmesi için kaç Joule ısı verilmesi gerekir?
( csu:4,18 J/g.°C )


Örnek 2: 200 g suyun ilk sıcaklığı 20°C'dir. 20900 Joule ısı verildiğinde suyun son sıcaklığı ne olur? ( csu:4,18 J/g.°C )

2. İki maddenin ısı alış-verişi

Dışarıya verilen ısılar ihmal edildiğinde, sıcaklıkları farklı olan iki maddenin aldıkları ve verdikleri ısılar birbirine eşittir.
QAlınan = QVerilen
tdenge = denge sıcaklığı (son sıcaklık)
A-Maddenin cinsi ve miktarları eşitse sıcaklıkların ortalaması alınır.

Örnek: 50°C 100 g su ile, 80°C 100 g su karıştırıldığında karışımın son sıcaklığı ne olur?


B-Maddenin cinsi aynı, sıcaklıkları ve miktarları farklı ise denge sıcaklığının bulunması

m1 kütleli, t1 sıcaklıklı  ve m2 kütleli, t2 sıcaklıklı iki maddenin son sıcaklıklarını bulak için; (t1>t2)

QVerilen = QAlınan
m1.c.Δt = m2.c.Δt (c'ler aynı olduğu için sadeleştirilebilir.)
m1.(t1-tdenge)= m2.(tdenge-t2) olur.


Örnek: 50 g kütleli 40°C su ile 100 g kütleli 70 °C suyun karışımının son sıcaklığı ne olur?


C-Maddenin cinsi, sıcaklıkları ve miktarları farklı ise denge sıcaklığının bulunması

m1 kütleli, t1 sıcaklıklı, c1 özısılı  ve m2 kütleli, t2 sıcaklıklı, c2 özısılı iki maddenin son sıcaklıklarını bulak için; (t1>t2)

QVerilen = QAlınan
m1.c1.(t1-tdenge)= m2.c2.(tdenge-t2) olur.

Örnek: 50g 10 °C su ile, 100g 50 °C alkolün karışımının son sıcaklığı ne olur? (csu:4,18 calkol:2,54 )

Isı Alışverişi Sorular


Soru 1: 30 °C 100 g  suyu 50 °C 'ye çıkarmak için verilmesi gereken ısı miktarı nedir? 
( csu: 4,18 J/g.°C )
Soru 2: 20 °C 200 g  suya 2400 cal ısı verildiğinde son sıcaklığı ne olur? ( csu: 1 cal/g.°C )
Soru 3: 30 °C 100 g  su ile 50 °C 100 g su karıştırılıyor. Suların son sıcaklıkları ne olur?


Soru 4: 20°C 200g  su ile 50°C 100g su karıştırılıyor. Suların son sıcaklıkları ne olur?Soru 5: 200 g kütleli suyun sıcaklığı 10°C’dir. Sıcaklığın 50°C’ye  gelebilmesi için kaç Joule ısı alması gerekir. ( csu: 4,18 J/g.°C )
Soru 6: 100 g sıvının ilk sıcaklığı 20°C’dir. 7620 Joule ısı verildiğinde sıvının son sıcaklığı 50°C olduğuna göre, sıvının özısısı nedir?
Soru 7: Sıcaklığı 120 °C olan 50 g demir bilyenin sıcaklığı 80 °C'ye düşürülüyor. Demir bilyenin dışarıya verdiği ısı kaç joule'dür? ( cdemir: 0,46 J/g.°C )

Soru 8: Kütleleri ve sıcaklıkları verilen alüminyum metaller birbirine temas etmektedir. Isı alış-verişleri tamamlandıktan sonra son sıcaklığı ne olur?

(Isı alış-verişi sadece metaller arasında gerçekleşmektedir.) 
( cAlüminyum: 0,91 J/g.°C )

Soru 9: 100 g kütleli suyun sıcaklığını 10 °C artırmak için verilmesi gereken ısı miktarı nedir?
( csu: 4,18 J/g.°C )Soru 10: Demirden yapılmış, kütleleri eşit K ve L maddelerinin son sıcaklığı ne olur?
(Isı alışverişi sadece demir maddeler arasında gerçekleşmekte, ve denge sıcaklığına ulaşması için beklenmektedir)
Soru 11: Sıcaklığı 20 °C olan 100 g su ile, sıcaklığı bilinmeyen  200 g su karıştırılıyor. Karışımın son sıcaklığı 40 °C olduğuna göre, sıcaklığı bilinmeyen suyun ilk sıcaklığı nedir?


Soru 12: Sıcaklığı 60 °C olan 200 g suyun içerisine, 30 °C olan su ilave ediliyor. Karışımın son sıcaklığı 40 °C olduğuna göre sonradan ilave edilen suyun miktarı nedir?
Soru 13: Başlangıçta katı olan 5 g kütleli K maddesine ait ısı sıcaklık grafiği verilmiştir.
a- K maddesinin katı haldeki öz ısısı nedir?
b- K maddesinin sıvı haldeki öz ısısı nedir?
c- K maddesinin erime ısısı nedir?
d- K maddesinin erime sıcaklığı nedir?Soru 14: Erime ısısı 180 J/g olan erime sıcaklığındaki 50 g X katısına, 6300 j ısı verildiğinde X katısından kaç gram erimeden kalır?

Soru 15: Eşit zaman aralığında eşit ısı veren bir ısıtıcıda, 200 g X katısı ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. X cismine 60 °C sıcaklığa gelmesi için verilmesi gereken ısı 1600 J olduğuna göre, X maddesinin erime ısısı nedir?

Soru 16: L maddesine ait ısı ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

L maddesinin erime ısısı 250 cal/g olduğuna göre
a- L maddesinin erime ve kaynama noktaları nedir?
b- L maddesi kaç gramdır?
c- L maddesinin katı haldeki öz ısısı nedir?
d- L maddesinin sıvı haldeki öz ısısı nedir?


Soru 17: A maddesine 100 Joule ısı verildiğinde sıcaklığı 20˚C artmıştır.
Aynı A maddesine 50 Jolue ısı verilirse sıcaklığı ne kadar artar? (Madde hal değiştirmiyor.)

A) 50˚C
B) 40˚C
C) 20˚C
D) 10˚C
Soru 18: 20 gram kütleli A maddesinin ısı ve sıcaklık grafiği şekilde verilmiştir.


Buna göre A maddesinin özısısı nedir?

A) 0,5 J/g˚C
B) 1 J/g˚C
C) 2 J/g˚C
C) 4 J/g˚C
Soru 19: 40 g kütleli suyun sıcaklığı 10°C'dir. Sıcaklığın 20°C'ye  gelebilmesi için kaç kalori ısı verilmesi gerekir?
( csu:1 cal/g.°C )

A) 400 cal
B) 800 cal
C) 4000 cal
D) 8000 cal
Soru 20: 20g, 15°C de suyun sıcaklığını 35°C çıkarılması için verilmesi gereken ısı miktarı kaç kaloridir? (csu = 1 cal/g°C)
Yukarıdaki soruyu cevaplamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Q = 20 x 1 x (35 + 15)
B) Q = 20 x 1 x (35 - 15)
C) Q = 35 x 1 x (20 - 15)
D) Q = 15 x 1 x 35 x 15Soru 21: 100g 80°C su ile 200g 50°C su karıştırıldığında son sıcaklıkları ne olur?

A) 70 °C
B) 65 °C
C) 60 °C
D) 55 °C
Soru 22: İlk sıcaklığı 10 °C olan, 50 g su ve 50 g alkol özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılıyor.

Her iki sıvı da kaynama noktalarına gelmediğine göre, su ve alkolün son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Suyun öz ısısı: 4,18 J/g˚C,  alkolün öz ısısı:  2.54 J/g˚C)

     Su                   Alkol
A) 70 °C                70 °C
B) 40 °C                60 °C
C) 70 °C                40 °C
D) 50 °C                45 °C
Soru 23: 10 gram demirin sıcaklığını 20°C artıran ısı, 20 gram demirin sıcaklığını kaç °C artırabilir?

A) 5°C
B) 10°C
C) 20°C
D) 40°C

Bu Sayfayı Yazdır

31 yorum:

 1. daha çok olsaydı

  YanıtlayınSil
 2. 7. Soruda hata var!!!!!
  son sıcaklık-ilk sıcaklık

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. son sıcaklık - ilk sıcaklık olduğunda sonuç eksi çıkar.
   Buda ısı verdiği anlamına gelir.
   Sonuçta verdiği ısı sorulduğu için değişen birşey olmayacaktır.

   Sil
  2. kardeş orada soğumasından bahsetmiş verilen ısı değil dışarı verdiği ısı

   Sil
  3. Hangi soruda

   Sil
 3. bence gayet iyi sorular var benim çok işime yaradı teşekkürler fenbilimlerinedir.com

  YanıtlayınSil
 4. çok güzel olmuş elinize aklınıza sağlık

  YanıtlayınSil
 5. sorular çok zor mu bana mı öyle geliyor

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sorular normal, inşallah TEOG'da fazla zor çıkmaz!!!

   Sil
 6. bence 8. soruda sonuç 96.6(6nın üstünde çizgi var) çıkıyor ama sonucu yuvarlamış olabilceğinizi düşündüm ancak bu durumda 97.7 çıkıyor

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Evet 96.666 devam ediyor, yuvarlama yapılmış

   Sil
 7. 4. sorunun çözümünde sıkıntı yokmu

  YanıtlayınSil
 8. teşekürederim sizin sayenizde fen projemi bitirdim :D

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. bende şimdi yapıyorum ya

   Sil
  2. seni lanet olası sokak kedisinin pisliği

   Sil
 9. Teşekkürler sizin sayenizde konuyu daha iyi kavradım . English Language : Thank you for your understanding. Russia Language : Благодарим вас за понимание. Fransız Language : Merci pour votre compréhension. Arapça Dilden : شكرا لتفهمك. Okunuşu:shukraan litafhamik. 4 DİLDE YAZDIM UMARIM ANLARSINIZ

  YanıtlayınSil
 10. 12.sorunun çözümü hatalı denge sıcaklığı zaten 40tır

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Denge sıcaklığı zaten 40°C
   İstenilen 30°C olan sudan ne kadar eklendiği

   Sil
 11. çok teşekkürler

  YanıtlayınSil
 12. soru 9 kesinlikle yanlış çözümü

  YanıtlayınSil
 13. fatih hocam :)

  YanıtlayınSil
 14. çok güzel ellerinize sağlık

  YanıtlayınSil
 15. elinize , ayağınıza , kulağınıza sağlık güzel olmuş...

  YanıtlayınSil
 16. superdii butun sitelere baktım aynen boyle soru aradım bulamadım bir tek burda var ustelik çözümde var Allah razı olsun

  YanıtlayınSil
 17. ben çok sevdim bu soruları biraz zorluyor ama güzel

  YanıtlayınSil