Duyu Organları Konusu Boşluk Doldurma Soruları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/11/26

Duyu Organları Konusu Boşluk Doldurma Soruları

7.Sınıf Fen Bilimleri dersi "Duyu Organları" konusu boşluk doldurma soruları
Soru sayısı: 40

Sorular

1. Burunda koku almaçlarının yoğun olarak bulunduğu kısım …………… adını alır.
2. Kulak dıştan içe doğru dış kulak, ……………….. ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur.
3. …………………., uzağı iyi göremeyen göz kusurudur.

4. Kulaktaki ............................................ beyincikle birlikte vücudun denge işinden sorumludur.
5. Kulaktan yutağa açılan yapıya ........................... denir.
6. ................................luk yakını net görememe problemidir.
7. Görme duyu sinirlerinin gözden çıktığı yere ............................. denir.
8. Dilin arka kısmı .................... daha iyi algılar.
9. Kokunu algılanabilmesi için havaya yayılan koku taneciklerinin ........................... salgısı içinde çözünmesi gerekir.
10. Dilimizin uç kısmı ……………… algılar.
11. Orta kulakta çekiç, örs ve…….......…..kemikleri vardır.
12. Dilin üzerinde …………………….. denilen yapılar tat almamızı sağlarlar.
13. Kulak yolundan gelen sesler ………………...............nı titreştirir.
14. Kulaktaki işitme sinirleri  ……………….. içinde bulunur.
15. Deride almaçlar ...............deride bulunur.
16. Genellikle kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilemediği göz kusuruna ……………………denir.
17. Sert tabaka gözün ön kısmında saydamlaşarak.....……………….adını alır.
18. Göz kaslarının boylarının farklı olmasıyla ……………………….. oluşur.
19. …………………sağlığımız için aşırı ışıktan kaçınmalıyız.
20. Göze gelen ışık ilk…...........................……da kırılır.
21. İris ortasındaki…........................……..  büyütüp küçülterek göze girecek ışık miktarını ayarlar.
22. İşitmemizi sağlayan duyu organı ............................tır.
23. Göz dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ......................................oluşur.
24. Ses dalgalarını toplayarak kulak yoluna ileten organımız ...........................dir.
25. Tat alama organımız .....................dir.
26. Göz içerisinde ışık ............................de ikinci kez kırılır.
27. Deriye rengini veren kısım ..................deride bulunur.
28. Görüntünün düzleştirilerek, görme olayının gerçekleştiği organ ....................dır.
29. Vücudumuzda .....................duyu organı vardır.
30. Görme sinirlerinin bulunduğu ve görüntünün ters olarak oluştuğu kısım  ...........................dır.
31. Sarı benek üzerinde görüntü ...................... oluşur.
32. Renk körlüğü hastalığının ......................yoktur.
33. Deri alt deri ve ..........................deri olmak üzere iki kısımdan oluşur.
34. İris ..............tabakanın gözün ön kısmında farklılaşması ile oluşur.
35. Göze gelen ışığın miktarını ......................ayarlar.
36. İlerleyen yaşlarda göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu ..................hastalığı oluşur.
37. İşitme engelliler haberleşmek için .............................dilini kullanır.
38. Koku ve ................... alma organları beraber çalışır.
39. Kulak aynı zamanda ........................organımızdır.
40. Kulak içerisindeki basınç ..................................... tarafından dengelenir.


Cevaplar


1. Burunda koku almaçlarının yoğun olarak bulunduğu kısım …sarı bölge… adını alır.
2. Kulak dıştan içe doğru dış kulak, …orta kulak..... ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur.
3. …Miyop…., uzağı iyi göremeyen göz kusurudur.
4. Kulaktaki ......yarım daire kanalları..... beyincikle birlikte vücudun denge işinden sorumludur.
5. Kulaktan yutağa açılan yapıya ....östaki burusu........ denir.
6. ..Hipermetrop........luk yakını net görememe problemidir.
7. Görme duyu sinirlerinin gözden çıktığı yere ......kör nokta........ denir.
8. Dilin arka kısmı ....acı......... daha iyi algılar.
9. Kokunu algılanabilmesi için havaya yayılan koku taneciklerinin .......mukus....... salgısı içinde çözünmesi gerekir.
10. Dilimizin uç kısmı ……tatlı…… algılar.
11. Orta kulakta çekiç, örs ve…üzengi ..kemikleri vardır.
12. Dilin üzerinde ……papilla…….. denilen yapılar tat almamızı sağlarlar.
13. Kulak yolundan gelen sesler ………kulak zarı........nı titreştirir.
14. Kulaktaki işitme sinirleri  …salyangoz…….. içinde bulunur.
15. Deride almaçlar ....alt..........deride bulunur.
16. Genellikle kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilemediği göz kusuruna …renk körlüğü……denir.
17. Sert tabaka gözün ön kısmında saydamlaşarak.....saydam tabaka (kornea)……….adını alır.
18. Göz kaslarının boylarının farklı olmasıyla ……şaşılık….. oluşur.
19. …Göz………sağlığımız için aşırı ışıktan kaçınmalıyız.
20. Göze gelen ışık ilk…kornea..........……da kırılır.
21. İris ortasındaki……göz bebeği………..  büyütüp küçülterek göze girecek ışık miktarını ayarlar.
22. İşitmemizi sağlayan duyu organı ....kulak.......tır.
23. Göz dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ........ağ tabaka.............oluşur.
24. Ses dalgalarını toplayarak kulak yoluna ileten organımız ......kulak kepçesi........dir.
25. Tat alama organımız ........dil...........dir.
26. Göz içerisinde ışık .....göz merceği.........nde ikinci kez kırılır.
27. Deriye rengini veren kısım ......üst.......deride bulunur.
28. Görüntünün düzleştirilerek, görme olayının gerçekleştiği organ ......beyin..............dır.
29. Vücudumuzda ......beş...............duyu organı vardır.
30. Görme sinirlerinin bulunduğu ve görüntünün ters olarak oluştuğu kısım  ......sarı benek...dır.
31. Sarı benek üzerinde görüntü .....ters................. oluşur.
32. Renk körlüğü hastalığının .....tedavisi.................yoktur.
33. Deri, alt deri ve .....üst...............deri olmak üzere iki kısımdan oluşur.
34. İris ...damar...........tabakanın gözün ön kısmında farklılaşması ile oluşur.
35. Göze gelen ışığın miktarını ......................ayarlar.
36. İlerleyen yaşlarda göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu ...presbitlik......hastalığı oluşur.
37. İşitme engelliler haberleşmek için ........işitme..................dilini kullanır.
38. Koku ve ......tat........ alma organları beraber çalışır.
39. Kulak aynı zamanda .......denge...........organımızdır.
40. Kulak içerisindeki basınç .....östaki borusu...................... tarafından dengelenir.

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder