8.Sınıf Katı Basıncı Çözümlü Sorular - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/11/26

8.Sınıf Katı Basıncı Çözümlü Sorular

Ortaokul 8.Sınıf  Fen Bilimleri Dersi "Katı Basıncı" konusu çözümlü sorular
Soru sayısı: 10Soru 1: Şekildeki tuğlalar özdeştir. Hangi düzenekteki tuğlaların zemine uyguladıkları basınç en fazladır?Soru 2: Şekildeki tabloda hangi cismim zemine yaptığı basınç en fazladır.

Cisim Ağırlık (N)Taban Alanı (m2)
K 100 25
L 40040
M 6010
N 20010Soru 3: Şekildeki özdeş küplerin zemine yaptıkları basınçları karşılaştırınız?Soru 4: Aşağıdaki durumların hangisinde basınç artar hangilerinde basınç azalır?
a- Bıçağın ucunun sivri olması
b- Futbol ayakkabılarının altında çivilerin olması
c- İş makinelerinin paletlerinin bulunması
d- Trenlerin teker sayısının fazla olması
e- Raptiyenin ucunun sivri olması
f- Kar ayakkabılarının geniş olması
g- Ördeklerin ayaklarının perdeli olması
h- Traktör tekerinin geniş olması

Soru 5: Şekildeki cisim dikey olarak ortadan ikiye ayrılıyor. Kesildikten sonraki kalan cismin yere yaptığı basınç nasıl değişir?


Soru 6: Şekildeki ağırlıkları G, yüzey alanları S olan özdeş küpler bulunmaktadır.
Bu küplerin z3mine yaptıkları basınçları karşılaştırınız?


Soru 7: Ağırlığı 72 N olan bir dolabın yüzey alanı 9 m2 dir. Buna göre dolabın yere yaptığı basınç kaç Pascal'dır? Soru 8: Aşağıdaki şekillerde her bir kutunun ağırlığı 20 Newton ve her bir kutunun zemine temas eden yüzey alanı 1 metrekaredir.

Buna göre;

I: Zemine en çok basınç P3‘te uygulanır.
II: P1‘de zemineyapılan basınç en azdır.
III: 3.durumda cismin ağırlığı en fazladır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 9: Özdeş küplerle oluşturulmuş şekillerin zemine uyguladıkları basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız?

Soru 10: Şekildeki cisimlerin zemine yaptıkları basınçları karşılaştırınız?
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder