5.Sınıf Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/12/18

5.Sınıf Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf  Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Maddenin Ayırt Edici Özellikleri" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 50


Soru 1: Katı bir maddeye ısı verilerek, bu maddeye ait sıcaklık - zaman grafiği çiziliyor.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Erime noktası 20 °C dir.
B) 2- 4 dk aralarında erime gerçekleşmiştir.
C) Kaynama sıcaklığı 40 °C dir
D) Erime sırasında maddenin sıcaklığı değişmemiştir.


Soru 2: Kaynama noktaları verilen maddelerden hangisi aynı olabilir?

Madde        Kaynama Noktası
   K                   78
   L                   -50
   M                   50
   N                  -50

A) K ve L
B) L ve M
C) L ve N
D) M ve NSoru 3: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün katılar aynı sıcaklıkta erir.
B) Donma noktası ve erime noktası aynı sıcaklıktır.
C) Erime sırasında madde dışarıdan ısı alır
D) Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelir.


Soru 4: Aşağıda verilen hal değişim olaylarından hangileri birbirinin tersidir?

A) Donma - Kaynama
B) Buharlaşma - Erime
C) Donma - Süblimleşme
D) Erime - Donma

Soru 5: Saf K maddesinin erime noktası 10 °C , kaynama noktası 90 °C dir.
K maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) K maddesi 5 °C de katı haldedir.
B) K maddesi 80 °C de sıvı haldedir.
C) K maddesi 10 °C de donar.
D) K maddesi 92 °C de sıvı haldedir.
Soru 6: Saf maddeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Erime sırasında sıcaklığı değişmez.
B) Kaynama sırasında sıcaklığı değişmez.
C) Madde miktarının fazla olması kaynama noktasını artırır.
D) Erime ve donma noktaları aynıdır.


Soru 7: Bazı sıvıların donma noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bu maddelerin -20 °C deki derin dondurucuya yerleştirildiğinde hangilerinin donması beklenir?

Madde              Donma Noktası
Su                        0 °C
Etil alkol            -117 °C
Cıva                    -38,8 °C
Aseton                -95 °C
Ayçiçek yağı       -12 °C

A) Su ve aseton
B) Su ve etil alkol
C) Su ve ayçiçek yağı
D) Su, cıva ve ayçiçek yağı

Soru 8: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) 10 gram su ile 100 gram su aynı sıcaklıkta donar.
B) 20 gram alkol ile 40 gram alkol aynı sıcaklıkta kaynar.
C) 5 gram demir ile 10 gram demir aynı sıcaklıkta erir.
D) 10 gram su ile 10 gram alkol aynı sıcaklıkta kaynar.


Soru 9: Kışın buz tutan yollara tuz dökülmesinin sebebi nedir?

A) Buzun erime noktasını artırmak
B) Buzun erime noktasını düşürmek
C) Buzun yoğunluğunu artırmak
D) Buzun buharlaşmasını sağlamak


Soru 10: Saf bir  sıvı madde ısı alarak sıcaklığı artmaya başlar, belirli bir sıcaklıkta sıcaklık dengelenir. Sıvı içerisinde gaz kabarcıkları oluşmaya başlar bu olaya ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Erime
B) Kaynama
C) Donma
D) Buharlaşma

Soru 11: Beher içerisinde bulunan suya, ispirto ocağı ile ısı verilmektedir.
Su 5 dakika sonra kaynamaya başlamıştır.
Bu yapılan deneyde aşağıdakilerden hangisi sabit kalır?

A) Kaynama noktası
B) Suyun hacmi
C) Suyun kütlesi
D) Verilen ısı miktarıSoru 12: Saydam ve akışkan özellikte, görünümleri aynı iki sıvının aynı madde olup olmadığını anlamak istiyoruz. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A) Kaynama noktasına bakmak
B) Donma noktasına bakmak
C) Tadına bakmak
D) Yoğunluğuna bakmak

Soru 13: 10 gram ve 20 gram buz kütleleri oda sıcaklığında bekletilmektedir.
Bu iki madde için aşağıdakilerden hangisi ortaktır.

A) Erime süreleri
B) Erime noktası
C) Erimesi için gerekli ısı miktarı
D) Buharlaşma süresiSoru 14: Aşağıdakilerden hangisi maddenin kimliği hakkında (ayırt edilmesinde) bilgi edinmemizi sağlamaz?

A) Kütle
B) Erime noktası
C) Kaynama noktası
D) Donma noktası
Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A) Erime noktası
B) Donma noktası
C) Buharlaşma noktası
D) Kaynama noktası
Soru 16: Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurulduğunda, kullanılan kelimeler sırasıyla hangi seçenekteki gibi olur?

Bir maddenin .................. halden ................... hale geçmesine erime denir.
Bu olayın gerçekleştiği sıcaklığa ......................... denir.

A) Sıvı, katı, donma noktası
B) Katı, sıvı, erime noktası
C) Sıvı, gaz, kaynama noktası
D) Katı, sıvı, buharlaşma noktası
Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Kaynama noktası sabittir
B) Donma noktası sabittir.
C) Erime noktası sabittir.
D) Buharlaşma noktası sabittir.
Soru 18: Saf suyun kaynama sıcaklığını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Daha fazla su kullanmak
B) Daha az su kullanmak
C) Daha güçlü ısıtıcı kullanmak
D) Suyun içine tuz atmak
Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliğidir?

A) Kütle
B) Kaynama noktası
C) Renk
D) Hacim

Soru 20: Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin erime noktaları verilmiştir.
Bu maddelerden 100 gram alınarak 400 °C deki fırının içerisine yerleştiriliyor.
Bu maddelerden hangisi erir.

Madde          Erime Noktası
Demir           1535 °C
Çinko            420 °C
Kurşun          327 °C
Alüminyum   660 °C

A) Demir
B) Çinko
C) Kurşun
D) Alüminyum
Soru 21: Erime olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Erime ısı alarak gerçekleşir.
B) Bütün maddelerin erime sıcaklıkları aynıdır.
C) Erime katı halden sıvı hale geçmedir.
D) Erime sırasında sıcaklık sabit kalır.
Soru 22: Oda koşulunda (25 °C ) olan sıvılar, -15 °C deki dondurucu içerisine yerleştiriliyor.
Sıvıların miktarı eşit ve soğuma hızları da aynı olduğuna göre en son donan sıvı hangisidir?

Madde       Donma Noktası
K                   0 °C
L                  -5 °C
M                 10 °C
N                 -11 °C

A) K
B) L
C) M
D) N
Soru 23: Aşağıdaki şekilde saf bir katı maddenin ısınma grafiği verilmiştir.
Bu katının kaynama noktası nedir?


A) 5 °C
B) 10 °C
C) 15 °C
D) 20 °C
Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi kaynama ve buharlaşma arasındaki farklardan biri değildir?

A) Kaynama sırasında sıvı ısı alır, buharlaşma da ısı verir.
B) Kaynama belirli bir sıcaklıkta, buharlaşma her sıcaklıkta olur.
C) Kaynama sıvının her yerinde olur, buharlaşma sıvının yüzeyinde olur.
D) Kaynama sırasında fokurdama sesi çıkar, buharlaşma sessizdir.
Soru 25: Kaynama olayı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaynama sırasında buharlaşma hızı artar.
B) Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı değişmez.
C) Kaynama her sıcaklıkta meydana gelir.
D) Kaynama noktası maddenin ayırt edici özelliğidir.
Soru 26: Saf suya aşağıdakilerden hangisi yapıldığında kaynama noktası değişir?

A) Biraz daha su ilave edilirse
B) Daha kuvvetli ısıtıcı ile ısıtılırsa
C) Suyun içerisine tuz ilave edilirse
D) Suyun miktarı azaltılırsa

Soru 27: Tuzlu su ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaynama noktası 100 °C'den fazladır.
B) Donma noktası 0 °C'nin altındadır.
C) Tuzlu su saf madde değildir.
D) İçerisindeki tuzun kaynama noktasına etkisi yoktur.
Soru 28: Aşağıdakilerden olaylardan hangisi buharlaşma olayına örnek verilemez?

A) Buzdolabından çıkan şişenin etrafında su damlalarının oluşması
B) Islak çamaşırların kuruması
C) Elimize kolonya döküldüğünde kaybolması
D) Yazın göllerin seviyesindeki azalma
Soru 29:  - Sıvının yüzeyinde olur.
                - Her sıcaklıkta gerçekleşir.
Yukarıda verilen hal değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Donma
B) Kaynama
C) Buharlaşma
D) Süblimleşme
Soru 30:  Aşağıdakilerden hangisi hal değişimi değildir?

A) Donma
B) Yoğuşma
C) Süblimleşme
D) Soğuma

Soru 31:  Ampul ışık verirken sıcaklığı 2500 °C yi bulur.

Aşağıda erime sıcaklığı verilmiş olan maddelerden hangisi filaman yapımında kullanılabilir?

      Madde             Erime Sıcaklığı
A) Tungsten           3422 °C
B) Demir                1535 °C
C) Bakır                 1084 °C
D) Alüminyum       660 °C

Soru 32:  Aşağıdaki şekilde saf bir katı maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir.

Bu tabloya göre maddenin erime noktası kaç  °C'dir?

A) 25 °C
B) 55 °C
C) 70 °C
D) 80 °C

Soru 33:  Aşağıdakilerden hangisi sıvı bir maddenin geçirebileceği değişim değildir?

A) Erime
B) Donma
C) Buharlaşma
D) Kaynama
Soru 34:  Ayşe ıslak havlularını kurutmak için en uygun ortamı aramaktadır.
Aşağıdaki ortamlardan hangisinde havlular daha kısa sürede kurur?

A) Sıcaklığı 30 °C olan balkon
B) Sıcaklığı 25 °C olan oturma odası
C) Sıcaklığı 22 °C olan salon
D) Sıcaklığı 20 °C olan kiler
Soru 35:  Aşağıdaki olaylardan hangisi maddenin ısı alması ile gerçekleşmez?

A) Genleşme
B) Erime
C) Yoğuşma
D) Kaynama

Soru 36:  Etil alkolün kaynama noktası 67 °C dir. Etil alkol 69 °C de hangi halde bulunabilir?

A) Katı
B) Sıvı
C) Gaz
D) Sıvı ve gaz
Soru 37:  Aşağıdaki maddelerden hangisi maddenin katı haline örnektir?

A) Su buharı
B) Bilye
C) Süt
D) Bulut


Soru 38:  Yaz aylarında tuz gölünde su miktarı azalırken, kış aylarında su miktarı artmaktadır.
Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yazın buharlaşmanın fazla olması
B) Kışın buharlaşmanın fazla olması
C) Yazın yağmurun fazla yağması
D) Kışın yağmurun az yağmasıSoru 39:  Aşağıdaki şekilde kaç numaralı olay yanlış verilmiştir?
A) 1 Süblimleşme
B) 2 Erime
C) 3 Buharlaşma
D) 4 YoğuşmaSoru 40:  Havadaki su buharının, sabah erken saatlerde yapraklar üzerinde buz kristallerine dönüşmesi olayı hangi hal değişimidir?

A) Süblimleşme
B) Kırağılaşma
C) Donma
D) BuharlaşmaSoru 41:  Aşağıdaki maddelerden hangisi süblimleşmez?

A) Naftalin
B) İyot
C) Kuru buz
D) Alkol
Soru 42:  Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Yoğuşma gaz maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
B) Saf sıvı bir maddenin miktarının artması kaynama noktasını değiştirmez.
C) Buharlaşmanın olması için sıvının kaynaması gerekir.
D) Yoğuşma sırasında etrafa ısı verilir.
Soru 43:  Aşağıdaki maddelerden hangileri aynı sıcaklıkta erir?

  1. 100 g bakır
  2. 50 g bakır
  3. 100 g demir
  4. 50 g kurşun

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1 ve 3
D) 3 ve 4
Soru 44:  Aşağıdaki sıcaklık zaman grafiğine göre hangi maddeler aynı tür olabilir?


A) K ve L
B) L ve M
C) K ve M
D) K, L ve MSoru 45:  Buzdolabından bir miktar buz çıkarılarak bardağın içerisinde oda sıcaklığında bekletilmektedir. Bardak içerisinde buz zamanla eriyerek tamamen suya dönüşmüştür.
Buzun erimesi sırasında gerçekleşen olaylardan hangisi yanlıştır?

A) Buz dışarıdan ısı almıştır.
B) Buzdolabından çıkan buz 0 °C'dir.
C) Buzlu suyun sıcaklığı 0 °C'dir.
D) Buz tamamen eridiğinde sıcaklık 0 °C den fazladır.


Soru 46:  Aşağıdaki olaylardan hangisi kırağılaşmaya örnektir?

A) Suyun buharlaşması
B) İyodun gaz haline gelmesi
C) Islak mendilin kuruması
D) Gaz iyodun, iyot kristallerine dönüşmesi
Soru 47:  Aşağıdaki suyun hallerinden hangisi sıvı haline örnektir?

A) Buz
B) Çiy
C) Dolu
D) Kar
Soru 48:  Soğuk havada otomobil içerisi sıcak olduğundan dolayı camlarda buğulanma olayı görülür.
Buğulanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Buğulanma sırasında gaz dışarıdan ısı alır.
B) Suyun gaz halinden sıvı haline gelmesidir.
C) Buğulanma sırasında su damlacıkları oluşur.
D) Buğulanma, suyun yoğuşmasıdır.


Soru 49:  X maddesi 28°C de eriyerek katı halden sıvı hale geçmektedir.
X maddesinin donma sıcaklığı nedir?

A) 18°C
B) 20°C
C) 28°C
D) 30°C
Soru 50:  Saf bir gaz madde 100°C de yoğuşuyorsa, bu madde hangi sıcaklıkta kaynar?

A) 100°C
B) 110°C
C) 120°C
D) 130°C

Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->

Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: