5.Sınıf Maddenin Hal Değişimi Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/01/23

5.Sınıf Maddenin Hal Değişimi Test Soruları ve Cevapları

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf  Maddenin Hal Değişimi Test Soruları ve Cevapları

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Maddenin Hal Değişimi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 19


Soru 1: Tencere içerisinde suyun  buharlaşma hızını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır.A) Suyun miktarı artırılmalı
B) Suyun sıcaklığı artırılmalı
C) Su daha geniş tencereye alınmalı
D) Suyun üzerinde üflenmeli
Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi suyun sıvı halidir?

A) Kar
B) Çiğ
C) Dolu
D) Kırağ

Soru 3: Bulutlarda oluşan yağmur suyun hangi halidir?

A) Katı
B) Buhar
C) Gaz
D) Sıvı
Soru 4: Islak çamaşırlar soğuk kış günlerinde de kurur.
Çamaşırların kurumasına neden olan sebep nedir?

A) Kışın nemin fazla olamsı
B) Buharlaşmanın düşük sıcaklıkta fazla olması
C) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması
D) Çamaşırların fazla nemli olmaması

Soru 5: Buzluktan çıkarılan buz, ağzı açık bir kapta ısıtılmaya başlanıyor.
Kapta madde kalmayıncaya kadar ısıtma işlemi devam ediyor.
Bu işlemler sırasında hangi hal değişimleri gözlenir.

A) Erime ve donma
B) Erime ve buharlaşma
C) Sadece erime
D) Erime ve süblimleşme

Soru 6: Aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.
  • Maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir.
  • Sıvı maddenin ısı vererek katılaşmasıdır.
  • Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesidir.
Bu tanımlardan hangisinin kavramı aşağıda yoktur?
A) Donma
B) Yoğuşma
C) Erime
D) Kırağılaşma

Soru 7: Katı haldeki maddenin sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine ....................denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Erime
B) Kırağılaşma
C) Buharlaşma
D) Süblimleşme
Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya örnek değildir?

A) Islak çamaşırların kuruması
B) Ele dökülen kolonyanın kuruması
C) Naftalinin buharlaşması
D) Yerdeki suların kuruması
Soru 9: Aşağıdaki hal değişim olaylarının hangisinde madde dışarıdan ısı alır?

A) Erime - Buharlaşma -Süblimleşme
B) Donma - Yoğuşma -  Kırağılaşma
C) Erime - Yoğuşma - Süblimleşme
D) Erime - Buharlaşma - Kırağılaşma
Soru 10: Tuz gölünde meydana gelen buharlaşma hangi ayda daha fazla meydana gelir?

A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) Kış
Soru 11: Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi değildir?

A) Donma
B) Erime
C) Yanma
D) Süblimleşme
Soru 12: Aşağıdaki suyun hallerinden hangisi sıvı haline örnektir?

A) Kar
B) Kırağ
C) Çiğ
D) Dolu
Soru 13: Aşağıdaki olaylardan hangisi süblimleşmeye örnek verilebilir?

A) Havadaki su buharının soğuk yüzeylerde donması
B) Kuru buzun gaz haline gelmesi
C) Gaz halindeki iyodun soğuk ortamda kristallenmesi
D) Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi
Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi kaynama ve buharlaşmanın ortak yönüdür?

A) Sıvının her yerinde olması
B) Isı aldığında sıcaklığın sabit kalması
C) Isı alarak gerçekleşmesi
D) Sıvının yüzeyinde gerçekleşmesi
Soru 15: Su yeryüzünde çeşitli hallerde bulunur.
Yeryüzündeki sulardan bulutun meydana gelmesine neden olan hangi hal değişimidir?

A) Buharlaşma
B) Donma
C) Erime
D) Yoğuşma
Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı alması sonucu meydana gelir?

A) Donma
B) Erime
C) Yoğuşma
D) Kırağılaşma
Soru 17: Soğuk kış günü pencerenin camına üflediğimizde camda buğulanma olayı görülür.
Buğulanma olayında hangi hal değişimi meydana gelir?

A) Donma
B) Kırağılaşma
C) Yoğuşma
D) BuharlaşmaSoru 18: Aşağıda hal değişim olayları karşıtları ile verilmiştir.
Hangi hal değişiminin tersinde hata yapılmıştır?

A) Erime - Donma
B) Yoğuşma - Buharlaşma
C) Süblimleşme - Kırağılaşma
D) Kaynama - Buharlaşma
Soru 19: Aşağıdaki olaylardan hangisi süblimleşmeye örnektir?

A) Islak çamaşırların kuruması
B) İyodun gaz haline geçmesi
C) Suyun donması
D) Otomobil camında kırağı oluşması2 yorum: