5.Sınıf Maddenin Hal Değişimi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/12/18

5.Sınıf Maddenin Hal Değişimi Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf  Maddenin Hal Değişimi Test 

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Maddenin Hal Değişimi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 25


Soru 1: Tencere içerisinde suyun  buharlaşma hızını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?A) Suyun miktarı artırılmalı
B) Suyun sıcaklığı artırılmalı
C) Su daha geniş tencereye alınmalı
D) Suyun üzerinde üflenmeli


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi suyun sıvı halidir?

A) Kar
B) Çiy
C) Dolu
D) Kırağı


Soru 3: Bulutlarda oluşan yağmur suyun hangi halidir?

A) Katı
B) Buhar
C) Gaz
D) Sıvı


Soru 4: Islak çamaşırlar soğuk kış günlerinde de kurur.
Çamaşırların kurumasına neden olan sebep nedir?

A) Kışın nemin fazla olması
B) Buharlaşmanın düşük sıcaklıkta fazla olması
C) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması
D) Çamaşırların fazla nemli olmaması


Soru 5: Buzluktan çıkarılan buz, ağzı açık bir kapta ısıtılmaya başlanıyor.
Kapta madde kalmayıncaya kadar ısıtma işlemi devam ediyor.
Bu işlemler sırasında hangi hal değişimleri gözlenir.

A) Erime ve donma
B) Erime ve buharlaşma
C) Sadece erime
D) Erime ve süblimleşme


Soru 6: Aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.
  • Maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir.
  • Sıvı maddenin ısı vererek katılaşmasıdır.
  • Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesidir.
Bu tanımlardan hangisinin kavramı aşağıda yoktur?

A) Donma
B) Yoğuşma
C) Erime
D) Kırağılaşma


Soru 7: Katı haldeki maddenin sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine ....................denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Erime
B) Kırağılaşma
C) Buharlaşma
D) Süblimleşme


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya örnek değildir?

A) Islak çamaşırın kuruması
B) Ele dökülen kolonyanın yok olması
C) Pencere camlarının buğulanması
D) Göldeki suların yazın azalması


Soru 9: Aşağıdaki hal değişim olaylarının hangisinde madde dışarıdan ısı alır?

A) Erime - Buharlaşma -Süblimleşme
B) Donma - Yoğuşma -  Kırağılaşma
C) Erime - Yoğuşma - Süblimleşme
D) Erime - Buharlaşma - Kırağılaşma


Soru 10: Tuz gölünde meydana gelen buharlaşma hangi ayda daha fazla meydana gelir?

A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) Kış


Soru 11: Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi değildir?

A) Donma
B) Erime
C) Yanma
D) Süblimleşme


Soru 12: Aşağıdaki hangisi suyun katı haline örnektir?

I. Kar
II. Kırağı
III. Dolu

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 13: Aşağıdaki olaylardan hangisi süblimleşmeye örnek verilebilir?

A) Havadaki su buharının soğuk yüzeylerde donması
B) Kuru buzun gaz haline gelmesi
C) Gaz halindeki iyodun soğuk ortamda kristalleşmesi
D) Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi


Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi kaynama ve buharlaşmanın ortak yönüdür?

A) Sıvının her yerinde olması
B) Isı aldığında sıcaklığın sabit kalması
C) Isı alarak gerçekleşmesi
D) Sıvının yüzeyinde gerçekleşmesi


Soru 15: Su yeryüzünde çeşitli hallerde bulunur.
Yeryüzündeki sulardan bulutun meydana gelmesine neden olan hangi hal değişimidir?

A) Buharlaşma
B) Donma
C) Erime
D) Yoğuşma


Soru 16: Aşağıdaki hal değişim olaylarından hangisi ısı alarak gerçekleşir? 

A) Donma
B) Erime
C) Yoğuşma
D) Kırağılaşma


Soru 17: Soğuk kış günü pencerenin camına üflediğimizde camda buğulanma olayı görülür.
Buğulanma olayında hangi hal değişimi meydana gelir?

A) Donma
B) Kırağılaşma
C) Yoğuşma
D) Buharlaşma


Soru 18: Aşağıda hal değişim olayları karşıtları ile verilmiştir.
Hangi hal değişiminde hata yapılmıştır?

A) Erime - Donma
B) Yoğuşma - Buharlaşma
C) Süblimleşme - Kırağılaşma
D) Kaynama - Buharlaşma


Soru 19: Aşağıdaki olaylardan hangisi kırağılaşmaya örnektir?

A) Islak çamaşırların kuruması
B) İyodun gaz haline geçmesi
C) Suyun donması
D) Otomobil camında kırağı oluşması


Soru 20: İlkbahar ve yaz mevsimlerinde havadaki su buharı çimen yaprak gibi soğuk yüzeylerde yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür.
Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sis
B) Kırağı
C) Çiy
D) Yağmur


Soru 21: Merhaba ben bir küçük su damlasıyım, kardeşlerimle beraber uçsuz bucaksız denizde yaşamaktayım. Bir gün Güneş beni ısıttı, birde ne göreyim gökyüzüne çıkıyorum. Diğer kardeşlerimle beraber gökyüzüne çıktık. Burada bir araya gelerek bulut oluşturduk. Ardından soğuk bir dağ tepesine geldiğimizde ağırlaştığımı ve tekrar su damlasına dönüştüğümü fark ettim. Yağmur olarak tekrar yeryüzüne kavuştum. Burada beni hasretle bekleyen çiçekleri büyüttüm.


Yukarıda küçük su damlasının hikayesini okudunuz. Bu hikayede hangi hal değişimleri gerçekleşmiştir?

A) Erime - buharlaşma
B) Buharlaşma - yoğuşma
C) Buharlaşma - donma
D) Kaynama - yoğuşma


Soru 22: Fen bilimleri dersinde yoğuşma konusunu öğrenen öğrenciler birer örnek veriyorlar.
Bu öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlıştır?

A) Ali: Buzdolabından çıkardığım su şişesi üzerinde su damlacıkları oluştu.
B) Betül: Soğuk havada gözlük camlarımda buğulanma gerçekleşti
C) Ceren: Sabah okul servisinin ön camında buğulanma oldu.
D) Deniz: Denizden çıktığımda üzerimdeki su damlacıklarının kaybolduğunu gördüm.


Soru 23: Maddenin hal değişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Buharlaşma sadece kaynama sırasında gerçekleşir.
B) Kaynayan maddenin içerisinde gaz kabarcıkları oluşur.
C) Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalır.
D) Kaynama hızlı buharlaşmadır.


Soru 24: Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde dışarıya ısı verir?

I. Donma
II. Yoğuşma
III. Süblimleşme

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 25: Aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda madde gaz haline geçmez?

A) Yağmurdan sonra yerdeki suların kuruması
B) Naftalinin süblimleşmesi
C) Sabah görülen sis
D) Elimize dökülen kolonyanın kaybolması

Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

6 yorum: