5.Sınıf Ay’ın Hareketleri ve Evreleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/02/01

5.Sınıf Ay’ın Hareketleri ve Evreleri Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Ay’ın Hareketleri ve Evreleri Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Ay’ın Hareketleri ve Evreleri" Konusu Test soruları ve cevapları.
Soru sayısı: 18


Soru 1: Bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakıldığında Ay'ı son dördün evresinde görünüyorsa, iki hafta sonra Ay hangi evrede görünür?

A) Yeni ay
B) İlk dördün
C) Dolunay
D) Son dördün


Soru 2: Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.
B) Ay'ın evrelerinin tamamlanma süresi 29 gündür.
C) Dünya'dan Ay'a bakıldığında Ay'ın aynı yüzeyi görülür.
D) Ay'ın dolunay evresinden sonra ilk dördün evresi görülür.


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın ana evrelerinden biri değildir?

A) Dolunay
B) Yeni ay
C) Şişkin ay
D) İlk dördün


Soru 4: Ay gece gökyüzünde değişik şekillerde görülür. Ay'ın değişik şekillerde görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması.
B) Ay'ın kendi ekseni etrafında dönmesi.
C) Ay'ın Güneş etrafında dolanması
D) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi


Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın Dünya etrafında dolanma ve kendi etrafında dönme süresinin eşit olasının bir sonucudur?

A) Ay'ın evrelerinin gerçekleşmesi
B) Dünya'dan bakan kişinin Ay'ın hep aynı yüzünü görmesi
C) Ay'ın Dünya üzerinde gel-git olayını gerçekleştirmesi
D) Ay'ın küre şeklinde görünmesi


Soru 6: Aşağıda verilen Ay'ın hareketi ile ilgili cümlelerden hangileri doğrudur.
I. Ay kendi ekseni etrafında döner.
II. Ay, Dünya etrafında dolanır.
III. Ay ve Dünya, Güneş etrafında dolanır.

A) I. ve II.
B) II.  ve III.
C) I. ve III.
D) I. II. ve III.


Soru 7: Ay'ın evreleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya, Güneş ve Ay'ın arasına girdiğinde dolunay evresi olur.
B) Ay, Güneş ve Dünya arasında ise yeni ay evresi olur.
C) Ay'ın sağ yarısı aydınlıkken son dördün evresi gerçekleşir.
D) Hilal evresi ara evrelerdendir.


Soru 8: Ay hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın evreleri belirli aralıklarla tekrar eden doğa olayıdır.
B) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
C) Ay'ın 4 ana evresi, 4 ara evresi vardır.
D) Ay, ışık kaynağı değildir, aydınlatılmış cisimdir.
Soru 9: Aşağıdaki resimde verilen Ay'ın evresi aşağıdakilerden hangisidir?


A) İlk dördün
B) Son dördün
C) Hilal
D) Şişkin ay
Soru 10: Ay hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur.
B) Bir Ay günü 24 saat sürer.
C) Ay, Dünya üzerinde hiç bir etkisi yoktur.
D) Gökyüzünde Ay'ı her zaman görebiliriz.


Soru 11: Dünya'dan bakan bir kişi Ay'ı farklı şekillerde görür. Bu duruma ne denir?

A) Ay dönümü
B) Ay gecesi
C) Ay'ın evreleri
D) Ay günüSoru 12: Ay'ın hareketi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yapar.
B) Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi 27 gün 8 saattir.
C) Ay, Dünya ile beraber Güneş etrafında dolanma hareketi yapar.
D) Ay'ın Güneş etrafında dolanma süresi 29.5 gündür.
Soru 13: Ay evleri kaç günde tamamlanır?

A) 27 gün
B) 29.5 gün
C) 30 gün
D) 365 gün


Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın evrelerinden biri değildir?

A) Yeni ay
B) İlk dördün
C) Son dördün
D) Hilal


Soru 15: Ay'ın ana evreleri yaklaşık ne kadar sürer?

A) 5 gün
B) 6 gün
C) 7 gün
D) 8 günSoru 16: Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın ara evresidir?

A) Dolunay
B) Şişkin ay
C) İlk dördün
D) Son dördün


Soru 17: Ay'ın "ters C" harfi gibi göründüğü evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk hilal
B) Son hilal
C) Şişkin ay
D) Yeni aySoru 18: Ay'ın ilk haritasını çizen bilim insanı kimdir?

A) Galileo Galilei
B) Ali Kuşçu
C) Neil Armstrong
D) Isaac Newton
2 yorum: