7.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/02/20

7.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test 

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 31


Soru 1: Bitki ve hayvanlarda üreme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üreyemeyen canlı yaşayamaz.
B) Üreme, canlının kendine benzer canlılar oluşturmasıdır.
C) Üreme eşeyli ve eşeysiz gerçekleşir.
D) Eşeysiz üreyen canlılar birbirine tamamen benzer.


Soru 2: Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?

A) Solucan
B) Sinek
C) Yılan
D) Kertenkele


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi memeli canlı değildir?

A) Yunus
B) Yarasa
C) Fare
D) Hindi


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisinin yavru bakımı vardır?

A) Serçe
B) Yılan
C) Hamsi
D) Salyangoz


Soru 5: Aşağıdaki özelliklerden hangisi memeli canlıların özelliklerinden birisi değildir?

A) Yavrularını sütle besler
B) Doğurarak çoğalır.
C) Derileri kılla kaplıdır.
D) Başkalaşım geçirirler.


Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanarak üremez?

A) Deniz anası
B) Çiçek
C) Hidra
D) Bira mayası


Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi yumurta ile çoğalır?

A) Kedi
B) Penguen
C) Deve
D) Fok


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi dış döllenme, dış gelişim görülür?

A) Yarasa
B) Kartal
C) Alabalık
D) Balina


Soru 9: Aşağıdaki özelliklerden hangisi kuşlara ait değildir?

A) Yavrularına bakar.
B) Yavrularını sütle besler
C) Vücutları tüyle kaplıdır.
D) Yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatar


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin yapısında bulunmaz?

A) Erkek organ
B) Dişi organ
C) Taç yaprak
D) Tohum


Soru 11: Aşağıda verilen canlılardan hangisinin üreme şekli yanlış verilmiştir.

A) Kurbağa - Yumurtayla
B) At - Doğurarak
C) Yılan - Yumurtayla
D) Yunus - Yumurtayla


Soru 12: Memeli canlıların yavru bakımının sebebi ne olabilir?

A) Yavruların ihtiyaçlarını karşılayamaması
B) Yavruların iyi gelişmiş olması
C) Yavruların besin ihtiyacı olması
D) Yavru sayısının az olması


Soru 13: Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?

A) Sincap
B) Baykuş
C) Kurbağa
D) Kertenkele


Soru 14: Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirmez?

A) Arı
B) Kurbağa
C) Balık
D) Kelebek


Soru 15: Aşağıdaki canlılardan hangisi, yumurtayla çoğalır ve yavru bakımı vardır?

A) Balık
B) Kartal
C) Yılan
D) Koyun


Soru 16: Kuşlar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Kuluçkaya yatar
B) Yavru bakımı vardır.
C) İç döllenme, dış gelişim görülür.
D) Yavrularını sütle besler.


Soru 17: Kurbağalar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dış döllenme, dış gelişim görülür.
B) Yavru bakımı yoktur.
C) Kurbağalar her zaman akciğer solunumu yapar.
D) Başkalaşım geçirirler.


Soru 18: Aşağıdaki faktörlerden hangisi bitki tohumunun çimlenmesi gerekli değildir?

A) Su
B) Işık
C) Oksijen
D) Uygun sıcaklık


Soru 19: Amip canlısının üremesi hangi çeşit üremedir?

A) Bölünme
B) Tomurcuklanma
C) Vejetatif
D) Rejenerasyon


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanarak ürer?

A) Bakteri
B) Elma ağacı
C) Hidra
D) Deniz yıldızı


Soru 21: Aşağıdakilerden hangisi tohumu besin olarak tüketilmez?

A) Nohut
B) Fındık
C) Elma
D) Buğday


Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin dişi organının kısımlarından birisi değildir?

A) Dişicik borusu
B) Dişicik tepesi
C) Yumurtalık
D) Başçık


Soru 23: Kelebeğin yaşam döngüsünde aşağıdakilerden hangisi önce gelir?

A) Pupa
B) Yumurta
C) Tırtıl
D) Kelebek


Soru 24: Aşağıdaki canlılardan hangisinin yavru bakımı yoktur?

A) Yunus
B) Serçe
C) Kurbağa
D) Penguen


Soru 25: Aşağıdaki canlılardan hangisi bölünerek çoğalır?

A) Toprak solucanı
B) Kertenkele
C) Bakteri
D) Bira mayası


Soru 26: Aşağıdaki şekilde kelebeğin yaşam döngüsü gösterilmiştir.

Bu döngü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kelebek yumurta ile çoğalır.
B) Başkalaşım pupa evresinde gerçekleşir.
C) Kelebekler eşeysiz çoğalır.
D) Yumurta içerisinde canlı yeterince besin olamamasından dolayı gelişimini tamamlayamamıştır.


Soru 27: Ali proje ödevi olarak fasulye bitkisini çimlendirecektir. Ancak fasulye tohumlarını ekmesinden bir hafta geçmesine rağmen fasulyeler çimlenmemiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi Ali'nin fasulyelerinin çimlenmeme nedeni olamaz?

A) Fasulyelerin karanlık ortamda bulunması
B) Fasulyelerin hava almayan bir kapta olması
C) Fasulyelerin soğuk odada bulunması
D) Fasulye tohumlarının sulanmamış olması


Soru 28: Rıza dayı komşunun bahçesine gittiğinde, bahçede yetişen erikleri çok beğendi. Komşusundan erik tohumlarını istedi. Erik tohumlarını ekerek kendisinin de komşusundaki gibi güzel erik meyveleri olacağını düşündü. Rıza dayı erik tohumlarından istediği erik ağacını elde edebilir mi?Neden?

A) Elde edebilir, erik tohumla çoğalan bir bitkidir.
B) Elde edebilir, erik tohumları toprakta kolaylıkla çimlenebilir.
C) Elde edebilir, bütün erik ağaçları tohumla çoğalmıştır.
D) Elde edemez, tohum mayoz bölünme sonucu oluştuğu için aynı verimde olmayacaktır.


Soru 29: Bitkinin çimlenmesine havanın etkisini araştıran bir araştırmacı aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. Bitkinin çimlendiğini gözlemliyor.
Bu deneyin başarılı olabilmesi için aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini ilave etmelidir?

A) 20 °C nemli toprak ve ışık alan ortamdaki bitki tohumu
B) 25 °C susuz toprak ve ağzı açık kaptaki bitki tohumu
C) 25 °C nemli toprak ve ağzı kapalı kaptaki bitki tohumu
D) 25 °C nemli toprak ve ışık alan ortamdaki bitki tohumu


Soru 30: Bitkilerin kesilen kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarının uygun ortamda dikilmesi sonucu yeni bitkinin oluşmasına vejetatif üreme denir.
Aşağıdaki bitkilerden hangileri vejetatif üreme gerçekleştirmez?

A) Kavak
B) Asma
C) Afrika menekşesi
D) Çam ağacı


Soru 31: Kertenkele düşmanlarından kaçmak için kuyruğunu arkada bırakır. Kertenkelenin kuyruğu yaklaşık 60 günde tekrar eski haline geri gelir.


Kertenkele ve kopan kuyruğu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kertenkelenin kuyruğu yenilenme ile tekrar oluşur.
B) Kertenkele mitoz bölünme ile çoğalmıştır.
C) Kopan kuyruktan yeni kertenkele oluşmaz.
D) Kertenkele yumurta ile çoğalır.


Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

3 yorum: