7.Sınıf Karışımların Ayrılması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2021/02/16

7.Sınıf Karışımların Ayrılması Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Karışımların Ayrılması Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Karışımların Ayrılması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 25


Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi karışımların ayrılması yöntemi değildir?

A) Damıtma
B) Buharlaştırma
C) Dondurma
D) Yoğunluk farkı


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisinde buharlaştırma yöntemi kullanılmaz?

A) Sütten süt tozu elde etmede
B) Ham petrolden benzin elde edilmesinde
C) Deniz suyundan tuz elde etmede
D) Şeker üretilmesindeSoru 3: Ham petrolden, petrol ürünleri elde edilmesi hangi ayrıştırma yöntemi ile gerçekleşir?

A) Damıtma
B) Süzme
C) Yoğunluk farkı
D) Buharlaştırma


Soru 4: Buharlaştırma yöntemi aşağıdaki karışımlardan hangisinde uygulanır?

A) Sıvı-sıvı karışımı
B) Sıvı-gaz karışımı
C) Katı-Katı karışımı
D) Katı-sıvı karışımıSoru 5: Aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmak için damıtma yöntemi kullanılır?

A) Alkollü su
B) Tuzlu su
C) Şekerli su
D) Benzinli suSoru 6: Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yollarla ayrılamaz?

A) Tuzlu su
B) Kumlu su
C) Yağlı su
D) Su
Soru 7: Kaynama noktaları farklı ve çözelti oluşturan iki sıvının ayrılmasında aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

A) Yoğunluk farkı
B) Damıtma
C) Buharlaştırma
D) SüzmeSoru 8: Sıvı yağ ve su karışımını ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Damıtma
B) Yoğunluk farkı ile ayırma
C) Buharlaştırma
D) Süzme


Soru 9: Yakıt deposuna benzin ile beraber su dolmuştur.
Suyun benzinden ayrılabilmesi için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) Ayırma hunisi
B) Damıtma cihazı
C) Süzgeç
D) Buharlaştırma kazanı


Soru 10: Heterojen sıvıların ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Damıtma
B) Süzme
C) Buharlaştırma
D) Yoğunluk farkı ile ayırma


Soru 11: Deniz suyundan tuz elde edilmesinde, salça yapımında buharlaştırma yöntemi kullanılmaktadır.
Verilen örneklere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bu yöntemle katı maddeyi sıvı maddeden ayırabiliriz.
B) Buharlaştırma yöntemi gıdaların üretiminde kullanılır.
C) Buharlaştırılan sıvı tekrar kullanılır.
D) Bu yöntem sayesinde besin maddeleri daha az yer kaplar.


Soru 12: Ham petrol ayrımsal damıtma yöntemi ile farklı maddelere ayrılır.
Ham petrolün bu yöntemle ayrılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

I.  Petrolün sıvı-sıvı homojen karışım olması
II.  Ham petrol içerisinde bütün maddelerin buharlaşabilmesi
III. Ham petrol içerisinde kaynama noktaları farklı maddelerin bulunması

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve III


Soru 13: Yoğunlukları farklı maddeler karışım halinde bulunmaktadır. Bu karışım aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılamaz?

A) Yüzdürme
B) Buharlaştırma
C) Yoğunluk farkı
D) Savurma


Soru 14: Katı ve sıvı maddenin çözelti oluşturur. Bu karışımdaki sıvı madde ısıtılarak gaz hale gelir. Katı madde dibe çöker.
Yukarıda anlatılan ayırma yöntemi ile aşağıda verilen karışımlardan hangisi ayrılabilir?

A) Su ve benzin
B) Su ve kum
C) Su ve tuz
D) Su ve alkol


Soru 15: Aşağıda verilen karışımlardan hangisi buharlaştırma yöntemi ile ayrılabilir?

A) Su ve alkol
B) Su ve benzin
C) Su ve yağ
D) Su ve şeker


Soru 16: Ali'nin karnı acıkmış makarna yapmaya karar vermiştir. Makarnaları kaynayan suya atarak pişmesini beklemiştir. Makarnanın sudan ayrılabilmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisini seçmelidir?

A) Eleme
B) Buharlaştırma
C) Süzme
D) Yüzdürme


Soru 17: X ve Y sıvılarının kap içerisine doldurulup bir süre beklendiğinde durumu aşağıdaki şekildeki gibidir.
Bu sıvıların birbirinden ayrılması için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Buharlaştırma
B) Yoğunluk farkı
C) Süzme
D) Damıtma


Soru 18: Aşağıda verilen karışımlardan hangileri buharlaştırma yöntemi ile ayrılabilir?
I. Tuz ve su
II. Şeker ve su
III. Alkol ve su
IV. Yağ ve su

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV


Soru 19: Aysu proje ödevi olarak deniz suyundan sulamada kullanılacak su elde etmeyi amaçlamıştır. Bunun için aşağıdaki modeli oluşturmuştur.Projenin gerçekleşmesinde tuzlu suyun hangi ayırma yöntemi esas alınarak yapılmıştır?

A) Damıtma
B) Buharlaştırma
C) Çöktürme
D) Süzme


Soru 20: Sıvı-sıvı karışımlar damıtma yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıda verilen karışımlardan hangileri damıtma yöntemi ile ayrılabilir?

I. Alkol su karışımı
II. Su yağ karışımı
III. Ham petrol

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 21: Aşağıdaki şekilde X ve Y karışımlarının damıtma yöntemi ile ayrılması gösterilmiştir.

buna göre;
I. X sıvısının kaynama noktası Y'den azdır.
II. X ve Y'nin kaynama noktaları birbirinden farklıdır.
III. X ve Y homojen bir karışımdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 22: Karışımlar fiziksel yöntemlerle meydana gelir, karışımların ayrılmasında da fiziksel yöntemler kullanılır. Kum, demir tozu, tuz ve talaş karışımını ayırabilmek için aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangileri sırası ile kullanılmalıdır?

A) Mıknatıs, suda yüzdürme, süzme, buharlaştırma
B) Mıknatıs, buharlaştırma, suda yüzdürme, süzme
C) Mıknatıs, süzme, suda yüzdürme, buharlaştırma
D) Mıknatıs, suda yüzdürme, buharlaştırma, süzme


Soru 23: Talaş, çakıl ve su karışımı ayrılmak istenmektedir.
Bu karışımla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

I. Çakılın yoğunluğu talaştan fazladır.
II. Talaş yüzdüğü için sudan kolaylıkla ayrılabilir.
III. Çakıl, talaş ayrıldıktan sonra süzülerek ayrılabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 24: Su ve yağ birbirinden ayırmak için ayırma hunisine alınıyor.
Ayırma hunisi ile karışımın hangi özelliğinden yararlanılarak ayırma işlemi gerçekleşir?

A) Kaynama noktası
B) Yoğunluk
C) Akışkanlık
D) Kütle


Soru 25: Besinler içerisinde bulunan su besinlerin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle besinler içerisindeki karışım halinde bulunan suyun buharlaştırma yöntemi ile ayrılması gerekir.
Aşağıda verilen yiyeceklerin hangilerinin yapımında buharlaşma yöntemi kullanılmaz?

A) Salça
B) Marmelat
C) Turşu
D) Pekmez
Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum:

  1. cevap tuşunun üstüne sağ tıklayın inceleye girin biraz aşağıda cevaplar yazıyo

    YanıtlaSil