7.Sınıf Karışımların Ayrılması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/02/11

7.Sınıf Karışımların Ayrılması Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Karışımların Ayrılması Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Karışımların Ayrılması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 13


Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi karışımların ayrılması yöntemi değildir?

A) Damıtma
B) Buharlaştırma
C) Dondurma
D) Yoğunluk farkı


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisinde buharlaştırma yöntemi kullanılmaz?

A) Sütten süt tozu elde etmede
B) Ham petrolden benzin elde edilmesinde
C) Deniz suyundan tuz elde etmede
D) Şeker üretilmesindeSoru 3: Ham petrolden, petrol ürünleri elde edilmesi hangi ayrıştırma yöntemi ile gerçekleşir?

A) Damıtma
B) Süzme
C) Yoğunluk farkı
D) Buharlaştırma


Soru 4: Buharlaştırma yöntemi aşağıdaki karışımlardan hangisinde uygulanır?

A) Sıvı-sıvı karışımı
B) Sıvı-gaz karışımı
C) Katı-Katı karışımı
D) Katı-sıvı karışımıSoru 5: Aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmak için damıtma yöntemi kullanılır?

A) Alkollü su
B) Tuzlu su
C) Şekerli su
D) Benzinli suSoru 6: Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yollarla ayrılamaz?

A) Tuzlu su
B) Kumlu su
C) Yağlı su
D) Su
Soru 7: Kaynama noktaları farklı ve çözelti oluşturan iki sıvının ayrılmasında aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

A) Yoğunluk farkı
B) Damıtma
C) Buharlaştırma
D) SüzmeSoru 8: Sıvı yağ ve su karışımını ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Damıtma
B) Yoğunluk farkı ile ayırma
C) Buharlaştırma
D) Süzme


Soru 9: Yakıt deposuna benzin ile beraber su dolmuştur.
Suyun benzinden ayrılabilmesi için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) Ayırma hunisi
B) Damıtma cihazı
C) Süzgeç
D) Buharlaştırma kazanı


Soru 10: Heterojen sıvıların ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Damıtma
B) Süzme
C) Buharlaştırma
D) Yoğunluk farkı ile ayırma


Soru 11: Deniz suyundan tuz elde edilmesinde, salça yapımında buharlaştırma yöntemi kullanılmaktadır.
Verilen örneklere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bu yöntemle katı maddeyi sıvı maddeden ayırabiliriz.
B) Buharlaştırma yöntemi gıdaların üretiminde kullanılır.
C) Buharlaştırılan sıvı tekrar kullanılır.
D) Bu yöntem sayesinde besin maddeleri daha az yer kaplar.


Soru 12: Ham petrol ayrımsal damıtma yöntemi ile farklı maddelere ayrılır.
Ham petrolün bu yöntemle ayrılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

I.  Petrolün, sıvı-sıvı homojen karışım olması
II.  Petrol içerisinde kaynama noktaları farklı maddelerin olması
III. Ham petrol içerisinde bütün maddelerin buharlaşabilmesi

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve III


Soru 13: Yoğunlukları farklı maddeler karışım halinde bulunmaktadır. Bu karışım aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılamaz?

A) Yüzdürme
B) Buharlaştırma
C) Yoğunluk farkı
D) Savurma

Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

5 yorum: