8.Sınıf Özısı Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/02/28

8.Sınıf Özısı Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Özısı Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Özısı" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 20


Soru 1: Özısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özısı madde miktarına bağlı değildir.
B) Özısı birimi g/cal.°C 'dir.
C) Özısı "c" sembolü ile gösterilir.
D) Özısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir.







Soru 2: Aşağıda ısı ve sıcaklıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Buz erirken ısı alır.
B) Oda sıcaklığı 25°C
C) Isınan maddeler sıcaklık alır.
D) Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır.







Soru 3: Aşağıda bazı maddelerin özısıları verilmiştir.

  • Etil alkol - 0,607 cal/g°C
  • Su - 1 cal/g°C
  • Zeytinyağ - 0,47 cal/g°C
  • Bakır -  0,088 cal/g°C

Bu maddelerden eşit miktarda alınarak eşit miktarda ısı verildiğinde sıcaklık artışı en fazla olan hangisi olacaktır?

A) Etil alkol
B) Su
C) Zeytinyağ
D) Bakır







Soru 4: Aşağıda sıcaklıkları verilen suların hangisinin taneciklerinin ortalama hareket enerjisi en fazladır?

A) 15 g, 30 °C su
B) 20 g, 10 °C su
C) 10 g, 20 °C su
D) 30 g, 20 °C su







Soru 5: Elektrikli radyatör ısıtıcılarda neden su değilde yağ kullanılır?
csu = 1 cal/g°C, cyağ = 0,47 cal/g°C

A) Yağ suya göre daha iyi bir ısı iletkenidir.
B) Yağ, sudan daha erken ısınır ve geç soğur.
C) Su, yağdan daha erken ısınır ve geç soğur.
D) Yağ, sudan daha erken ısınır ve erken soğur.








Soru 6: Aşağıdaki olayların hangisinde özısı etkili değildir?

A) Tencere sapında metal yerine, bakalit kullanılması
B) Termometre içerisinde sıcaklığı hemen artan sıvıların olması
C) Su ve alkolün eşit miktarı, eşit ısılar verildiğinde sıcaklık değişimin farklı olması
D) Deniz ve karaların sıcaklık farkı nedeni ile meltemlerin oluşması







Soru 7: Bir gram saf maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için verilmesi için gerekli ısı miktarına ........✩.......... denir.  ....✩........ birimi ........Δ.............dir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

         ✩                   Δ       
A) Özısı                cal g /°C       
B) Özısı                cal g / °C
C) Isı                    cal / g °C
D) Özısı               cal /g °C







Soru 8: Özısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özısısı küçük olan maddeler daha çabuk soğur.
B) Özısısı büyük olan maddeler geç soğur.
C) Özısısı büyük olan maddeler daha az ısı tutabilir.
D) Özısısı küçük olan sıcaklık artışı fazla olur.








Soru 9: Aşağıdaki yerlerin hangisinde özısısı büyük olan maddeler tercih edilir?

I. İçinde sıvı olan termometreler
II. Elektrikli radyatör ısıtıcılar
III. Sıcak su torbası
IV. Otomobil radyatörleri

A) I ve II
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV








Soru 10: Aşağıda kütleleri verilen farklı cins sıvılar, özdeş ısıtıcılarda ısıtılmaktadır.

Sıvıların sıcaklık değişimleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

      K             
A) 10 °C        15°C
B) 15 °C        20 °C
C) 20 °C        20 °C
D) 20 °C        15 °C








Soru 11: İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit su ve alkol bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır.
10 dakika sonra sıvıların son sıcaklıkları ölçüldüğünde, sıcaklık değerlerinin farklı olduğu görülmektedir.
Bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Sıcaklık artışı maddenin özısısına bağlıdır.
B) Sıcaklık artışı madde miktarına bağlıdır.
C) Sıcaklık zamanla artmaktadır.
D) Farklı ısı alan maddelerin sıcaklık artışları da farklıdır.








Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliğinden birisidir?

A) Özısı
B) Kütle
C) Hacim
D) Ağırlık







Soru 13: Oda sıcaklığında bulunan, aynı kütleli iki sıvı özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.
Son sıcaklıkları ölçüldüğünde farklı olduğu görülüyor.
Sıcaklık farkının oluşma nedeni ne olabilir?

A) Hacimlerinin farklı olması
B) Ağırlıklarının farklı olması
C) Özısılarının farklı olması
D) Erime ısılarının farklı olması







Soru 14: Aşağıdaki olaylardan hangisi maddelerin özısının farkından meydana gelmez?

A) Deniz ve karalar arasında meltem rüzgarlarının oluşumu
B) Suyun alkolden geç soğuması
C) Termometrede kullanılan cıvanın sıcaklık artışının fazla olaması
D) Isınan demirin hacminin artması








Soru 15: Özısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddelerin özısısı sıvılardan fazladır.
B) Özısı 1 gram maddenin sıcaklığını artırabilmek için verilmesi gereken ısıdır.
C) Özısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
D) Özısısı düşük olan maddenin sıcaklık artışı fazla olur.







Soru 16: Eşit kütleli A, B ve C maddeleri özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor.

Bu maddelerin sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre özısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) CA > CB > CC
B) CC > CB > CA
C) CA > CC > CB
D) CB > CA > CC








Soru 17: Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L saf maddelerinin sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre K ve L maddelerinin özısıları oranı CK/CL oranı nedir?

A) 1/6
B) 6
C) 40
D) 50







Soru 18: Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin özısıları verilmiştir.
Eşit kütleli maddelerin sıcaklıkları 10 °C artırılmak isteniyor.
Buna göre maddelere verilecek olan ısı miktarlarını karşılaştırınız?
(Sıcaklık artışında hal değişimi gerçekleşmemektedir.)

A) X > Y > Z
B) Y > X > Z
C) Z > X > Y
D) Z > Y > X






Soru 19: Eşit kütleli, başlangıç sıcaklıkları ayını K L ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır.

Belirli süre ısıtılan sıvıların sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.
Sıvılar kaynama noktalarına gelmediğine göre sıvıların öz ısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) cK > cL > cM
B) cL > cK > cM
C) cM > cL > cK
D) cK > cM > cL






Soru 20: Eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları eşit X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır.
Sıvıların son sıcaklıklarının eşit olması için gerekli olan süreler aşağıda verilmiştir.

Grafiğe göre sıvıların özısıları arasındaki iliş aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) cX > cY > cZ
B) cZ > cY > cX
C) cZ > cX > cY
D) cX > cZ > cY






Hiç yorum yok:

Yorum Gönder