8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/30

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mevsimlerin Oluşumu" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 8

Soru 1: Mevsimlerin oluşumunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Güneş tarafından aydınlatılması
B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı


Soru 2: Dünyanın hareketleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüz oluşur.
B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma süresi bir yıldır
C) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesini 24 saatte tamamlar
D) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesi ile mevsimleri meydana getirir.


Soru 3: Dünya'nın şekli nasıldır?

A) Küp
B) Geoid
C) Düz
D) Elips


Soru 4: Dünya'da meydana gelen gece gündüz olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.
B) Dünya'da her yerde gece ve gündüz süreleri eşittir.
C) Dünya'nın gündüz sıcaklığı artarken, geceleri sıcaklığı azalır.
D) Dünya'nın değişik yerlerinde gece ve gündüz olayları aynı anda yaşanmaktadır.Soru 5: Mevsimlerin oluşumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuzey yarım küre yaz yaşarken, güney yarım küre kış mevsimini yaşar.
B) Ekvatorda kış mevsimi yaşanmaz.
C) Mevsimler Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ile değişir.
D) Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır.Soru 6: Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sebebi olarak meydana gelir?

A) Güneş ışınlarının gelme açısı
B) Gece ve gündüz oluşması
C) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 7: Dünya üzerinde kuzey yarım küre kış yaşarken güney yarım küre yaz yaşamaktadır.
Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının nedeni nedir?

A) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi
B) Dünya'nın geometrik şekli
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığıSoru 8: Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın dönme ekseninin eğik olmasının etkilerinden biri değildir?

A) Yıl boyunca sıcaklık değişimleri
B) Mevsimler meydana gelmesi
C) Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişmesi
D) Bir günün 24 saat olması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder