8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/30

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mevsimlerin Oluşumu" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 32

Soru 1: Mevsimlerin oluşumunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Güneş tarafından aydınlatılması
B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı


Soru 2: Dünyanın hareketleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüz oluşur.
B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma süresi bir yıldır
C) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesini 24 saatte tamamlar
D) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesi ile mevsimleri meydana getirir.


Soru 3: Dünya'nın şekli nasıldır?

A) Küp
B) Geoid
C) Düz
D) Elips


Soru 4: Dünya'da meydana gelen gece gündüz olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.
B) Dünya'da her yerde gece ve gündüz süreleri eşittir.
C) Dünya'nın gündüz sıcaklığı artarken, geceleri sıcaklığı azalır.
D) Dünya'nın değişik yerlerinde gece ve gündüz olayları aynı anda yaşanmaktadır.Soru 5: Mevsimlerin oluşumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuzey yarım küre yaz yaşarken, güney yarım küre kış mevsimini yaşar.
B) Ekvatorda kış mevsimi yaşanmaz.
C) Mevsimler Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ile değişir.
D) Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır.Soru 6: Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sebebi olarak meydana gelir?

A) Güneş ışınlarının gelme açısı
B) Gece ve gündüz oluşması
C) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 7: Dünya üzerinde kuzey yarım küre kış yaşarken güney yarım küre yaz yaşamaktadır.
Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının nedeni nedir?

A) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi
B) Dünya'nın geometrik şekli
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığıSoru 8: Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın dönme ekseninin eğik olmasının etkilerinden biri değildir?

A) Yıl boyunca sıcaklık değişimleri
B) Mevsimler meydana gelmesi
C) Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişmesi
D) Bir günün 24 saat olması


Soru 9: Mevsimlerin oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın Güneş'e olan mesafesi değiştiği için mevsimler oluşur.
B) Dünya'nın eksen eğikliği ile ilgilidir.
C) Dünya'nın üzerine düşen ışık miktarı ile ilgilidir.
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması ile ilgilidir.


Soru 10: Aşağıdaki yerlerden hangisine bir yıl içerisinde Güneş ışığı en fazla dik olarak düşer?

A) Kutuplar
B) Ekvator
C) Yengeç dönencesi
D) Oğlak dönencesiSoru 11: Dünya üzerinde kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Dünya üzerinde mevsimlerin farklı olmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya'nın üzerinde denizlerin ve karaların bulunması
C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasıSoru 12: Aşağıdaki şekilde hangi konumda güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlanmaktadır?


A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.Soru 13: Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir.
Bu olayın aşağıdakilerden hangisine etkisi yoktur?

A) Güneş'in doğudan doğması
B) Gece gündüz oluşumu
C) Dünya'nın üzerindeki sıcaklık değişimi
D) Mevsimlerin oluşması
Soru 14: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.
B) Dünya'nın eksen eğikliği olmasaydı gece ve gündüz birbirine eşit olurdu.
C) Dünya üzerinde Güneş ışığının eğimli geldiği yerlerde sıcaklık artmaktadır.
D) Ülkemizin coğrafi konumu dört mevsimin yaşanmasında etkilidir.


Soru 15: Dünya Güneş karşısında eğik eksenle dönmektedir.
Yukarıdaki cümleyi ispatlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılabilir?

A) Gece gündüz sürelerinin değişmesi
B) Dünyanın Güneş etrafında dolanması
C) Gece gündüz olaylarının yaşanması
D) Dünyanın şeklinin küre olması


Soru 16: 21 Aralık tarihinde gerçekleşen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Güney yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır.
B) Kuzey yarım küreye güneş ışığı daha eğik gelir.
C) Öğle vakti Ekvator üzerinde gölge oluşmaz.
D) Güney kutbunda sürekli gündüz yaşanır.
Soru 17: Aşağıdaki şekilde kaç numaralı yerde Güneş ışığı daha fazla sıcaklık artışına neden olur?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 18: Aşağıdaki tarihlerin hangisinde güneş ışığı ekvatora dik düşmektedir?

A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 21 Şubat


Soru 19: Güney yarım kürede ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihi nedir?

A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 21 Mart


Soru 20: Dünya’nın ekvator düzlemi ile Güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasındaki açıya ne denir?

A) Ekinoks
B) Gün dönümü
C) Eksen eğikliği
D) Eksen kayması


Soru 21: Öğle vakti Güney Yarım Kürede gölgenin en kısa olduğu tarih hangisidir?

A) 23 Eylül
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 21 Mart


Soru 22: Günlük sıcaklık farkının oluşması aşağıdaki olayların hangisinin sonucudur?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya'nın eksen eğikliği
C) Dünya'nın güneş etrafında dolanması
D) Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesi


Soru 23: Dünya üzerinde 1 yıl içerisinde kaç defa yaz mevsimi görülür?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Soru 24:
I. Ekinoks
II. Eksen eğikliği
III. Gün dönümü

Yukarıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi sırasında meydana gelmez?

A) Yanlız II.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) I., II. ve III.Soru 25: İzmir şehrimizde birim alana düşen Güneş enerjisi miktarının en az olduğu mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) KışSoru 26:
I. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi değişir.
II. Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi daire şeklindedir.
III. Dünya’nın Güneşe olan uzaklığı sabittir.

Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I. , II. ve III.
Soru 27: Dünya'nın eksek eğikliği olmasaydı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi?

A) Gece ve gündüz süreleri eşit olmazdı.
B) Günlük sıcaklık değişimleri yaşanmazdı.
C) Güneş ekvatora her zaman dik gelirdi.
D) Bir bölgede yıllık sıcaklık farkları meydana gelirdi.Soru 28: Dünya Güneş etrafında yaptığı hareket …………………dir.
Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaptığı hareket ………………….dır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

A) Dolanma, dönme
B) Dönme, dolanma
C) Yakınlaşma, dönme
D) Dönme, dönmeSoru 29: Elif proje ödevi olarak Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve mevsimlerin oluşumu modeli yapmıştır. Modelini oluştururken elma, çöp şiş ve portakal kullanmıştır.

Modelde Türkiye’de yaz mevsiminin yaşandığı yer kaç numaralı kısım olmalıdır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Soru 30: Şekilde verilen dünya modelinde hangi noktalarda 4 mevsim yaşanmaz?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I., II. ve III.


Soru 31: Güney Yarım Küre'de kış mevsimi hangi tarihte başlar?

A) 1 Haziran
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 23 Eylül


Soru 32: Güney Yarı Küre'de bulunan güney kutbunda 6 ay boyunca hiç güneş batmaz.
6 ay boyunca güneş batmamasına rağmen güney kutbunda bulunan buzullar neden erimez?

A) Güneş ışınları eğik açıyla gelmektedir.
B) Buzlar çok fazla olduğu için tamamen erimez.
C) Güneş ışınları dik gelmektedir.
D) Güney kutbu çok soğuk bir bölgedir.

Diğer Konular


44 yorum:

 1. Sorularınız çok güzel fakat 7. soruda bir hata var sanki . Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması dünyanın geometrik şeklinden dolayı değil eksen eğikliğinden kaynaklanır. İlgilenirseniz sevinirim. -İyi günler dilerim

  YanıtlaSil
 2. 7. Soru Hatalı Eksen Eğikliği Olması Lazım

  YanıtlaSil
 3. Yanıtlar
  1. zaten öyle 7. sorunun cevabı "C" zaten
   :/

   Sil
 4. bence de ama genel olarak sorular kolaydı alçaltıcı ve yükseltici basıncı ele almamış

  YanıtlaSil
 5. 7. soru hatalı bide geoit diyeğine geometrik demiş ama genel olarak sorular güzeldi

  YanıtlaSil
 6. Ben de 7. Soruyu yanlış yaptım bir açıklama yaparsanız sevinirim

  YanıtlaSil
 7. Bence de 7 de hata var eksen eğikliği olmalıydı

  YanıtlaSil
 8. ful çektim 2 gündür çalışıyorum bu konu hakkında bildiğiniz başka önemli yerler varsa cevap olarak yazarmısınız oralara çalışayım

  YanıtlaSil
 9. 7. soruda yanlışlık varrr değiştirin adminler

  YanıtlaSil
 10. Çok Sagolun

  YanıtlaSil
 11. güzel ve basit sorular :F

  YanıtlaSil
 12. Lan 1 yanlisim çıktı.

  YanıtlaSil
 13. Yanıtlar
  1. Yanlış değil. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.
   Dünyanın Güneşe yakın ve uzak olduğu zamanlarda Dünya üzerinde farklı mevsimler yaşanır.

   Sil
  2. lan fen cahili 21 haziranda dünya güneşe daha uzaktır o zaman neden KYK de kış yaşanmıyor

   Sil
 14. 1y 21d sorular güzel di

  😉😉😉😃😃😉😉😉😉😉😉😉😉😃😉😉😉

  YanıtlaSil
 15. lan 1 yanlıs cıktı oda sonlarda oldu aceleden bu arada cok kolay


  YanıtlaSil
 16. Hepsi Full harika test.👌

  YanıtlaSil
 17. Yanıtlar
  1. Hayr cevp c oluyo guney yatim kurede ilkbahar kuzey yarim kurede sonbahar yasaniyor orasi 23 eylul

   Sil
 18. çok koldı biraz daha zorlaştırın

  YanıtlaSil
 19. 30. soru doğru şık B olmalı hatalı cevap verilmiş

  YanıtlaSil
 20. 17, soru doğru cevap C şıkkı olmalı yanlış cevap verişmiş

  YanıtlaSil
 21. 29. soru b olmayacak mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 21 Haziran tarihinden sonra yaz mevsimi başladığı için 3. bölgede yaz yaşanır.

   Sil