8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/10/01

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mevsimlerin Oluşumu" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 40

Soru 1: Mevsimlerin oluşumunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Güneş tarafından aydınlatılması
B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı


Soru 2: Dünyanın hareketleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüz oluşur.
B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma süresi bir yıldır
C) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesini 24 saatte tamamlar
D) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesi ile mevsimleri meydana getirir.


Soru 3: Dünya'nın şekli nasıldır?

A) Küp
B) Geoid
C) Düz
D) Elips


Soru 4: Dünya'da meydana gelen gece gündüz olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.
B) Dünya'da her yerde gece ve gündüz süreleri eşittir.
C) Dünya'nın gündüz sıcaklığı artarken, geceleri sıcaklığı azalır.
D) Dünya'nın değişik yerlerinde gece ve gündüz olayları aynı anda yaşanmaktadır.


Soru 5: Mevsimlerin oluşumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuzey yarım küre yaz yaşarken, güney yarım küre kış mevsimini yaşar.
B) Ekvatorda kış mevsimi yaşanmaz.
C) Mevsimler Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ile değişir.
D) Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır.


Soru 6: Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sebebi olarak meydana gelir?

A) Güneş ışınlarının gelme açısı
B) Gece ve gündüz oluşması
C) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 7: Dünya üzerinde kuzey yarım küre kış yaşarken güney yarım küre yaz yaşamaktadır.
Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının nedeni nedir?

A) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi
B) Dünya'nın geometrik şekli
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın dönme ekseninin eğik olmasının etkilerinden biri değildir?

A) Yıl boyunca sıcaklık değişimleri
B) Mevsimler meydana gelmesi
C) Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişmesi
D) Bir günün 24 saat olması


Soru 9: Mevsimlerin oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın Güneş'e olan mesafesi değiştiği için mevsimler oluşur.
B) Dünya'nın eksen eğikliği ile ilgilidir.
C) Dünya'nın üzerine düşen ışık miktarı ile ilgilidir.
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması ile ilgilidir.


Soru 10: Aşağıdaki yerlerden hangisine bir yıl içerisinde Güneş ışığı en fazla dik olarak düşer?

A) Kutuplar
B) Ekvator
C) Yengeç dönencesi
D) Oğlak dönencesiSoru 11: Dünya üzerinde kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Dünya üzerinde mevsimlerin farklı olmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya'nın üzerinde denizlerin ve karaların bulunması
C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 12: Aşağıdaki şekilde hangi konumda güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlanmaktadır?


A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 13: Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir.
Bu olayın aşağıdakilerden hangisine etkisi yoktur?

A) Güneş'in doğudan doğması
B) Gece gündüz oluşumu
C) Dünya'nın üzerindeki sıcaklık değişimi
D) Mevsimlerin oluşması


Soru 14: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.
B) Dünya'nın eksen eğikliği olmasaydı gece ve gündüz birbirine eşit olurdu.
C) Dünya üzerinde Güneş ışığının eğimli geldiği yerlerde sıcaklık artmaktadır.
D) Ülkemizin coğrafi konumu dört mevsimin yaşanmasında etkilidir.


Soru 15: Dünya Güneş karşısında eğik eksenle dönmektedir.
Yukarıdaki cümleyi ispatlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılabilir?

A) Gece gündüz sürelerinin değişmesi
B) Dünyanın Güneş etrafında dolanması
C) Gece gündüz olaylarının yaşanması
D) Dünyanın şeklinin küre olması


Soru 16: 21 Aralık tarihinde gerçekleşen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Güney yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır.
B) Kuzey yarım küreye güneş ışığı daha eğik gelir.
C) Öğle vakti Ekvator üzerinde gölge oluşmaz.
D) Güney kutbunda sürekli gündüz yaşanır.


Soru 17: Aşağıdaki şekilde kaç numaralı yerde Güneş ışığı daha fazla sıcaklık artışına neden olur?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 18: Aşağıdaki tarihlerin hangisinde güneş ışığı ekvatora dik düşmektedir?

A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 21 Şubat


Soru 19: Güney yarım kürede ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihi nedir?

A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 21 Mart


Soru 20: Dünya'nın ekvator düzlemi ile Güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasındaki açıya ne denir?

A) Ekinoks
B) Gün dönümü
C) Eksen eğikliği
D) Eksen kayması


Soru 21: Öğle vakti Güney Yarım Kürede gölgenin en kısa olduğu tarih hangisidir?

A) 23 Eylül
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 21 Mart


Soru 22: Günlük sıcaklık farkının oluşması aşağıdaki olayların hangisinin sonucudur?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya'nın eksen eğikliği
C) Dünya'nın güneş etrafında dolanması
D) Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesi


Soru 23: Dünya üzerinde 1 yıl içerisinde kaç defa yaz mevsimi görülür?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 24:
I. Ekinoks
II. Eksen eğikliği
III. Gün dönümü

Yukarıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi sırasında meydana gelmez?

A) Yalnız II.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) I., II. ve III.


Soru 25: İzmir şehrimizde birim alana düşen Güneş enerjisi miktarının en az olduğu mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) Kış


Soru 26:
I. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi değişir.
II. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi daire şeklindedir.
III. Dünya'nın Güneşe olan uzaklığı değişmez.

Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 27: Dünya'nın eksek eğikliği olmasaydı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi?

A) Gece ve gündüz süreleri eşit olmazdı.
B) Günlük sıcaklık değişimleri yaşanmazdı.
C) Güneş ekvatora her zaman dik gelirdi.
D) Bir bölgede yıllık sıcaklık farkları meydana gelirdi.


Soru 28: Dünya Güneş etrafında yaptığı hareket …………………dir.
Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaptığı hareket ………………….dır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

A) Dolanma, dönme
B) Dönme, dolanma
C) Yakınlaşma, dönme
D) Dönme, dönme


Soru 29: Elif proje ödevi olarak Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve mevsimlerin oluşumu modeli yapmıştır. Modelini oluştururken elma, çöp şiş ve portakal kullanmıştır.

Modelde Türkiye’de yaz mevsiminin yaşandığı yer kaç numaralı kısım olmalıdır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 30: Şekilde verilen dünya modelinde hangi noktalarda 4 mevsim yaşanmaz?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I., II. ve III.


Soru 31: Güney Yarım Küre'de kış mevsimi hangi tarihte başlar?

A) 1 Haziran
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 23 Eylül


Soru 32: Güney Yarım Küre'de bulunan güney kutbunda 6 ay boyunca hiç güneş batmaz.
6 ay boyunca güneş batmamasına rağmen güney kutbunda bulunan buzullar neden erimez?

A) Güneş ışınları eğik açıyla gelmektedir.
B) Buzlar çok fazla olduğu için tamamen erimez.
C) Güneş ışınları dik gelmektedir.
D) Güney kutbu çok soğuk bir bölgedir.


Soru 33: Dünya'nın Güneş etrafında senelik hareketi aşağıda verilmiştir.

Kuzey Yarım Küre'de hangi konumlarda birim alana düşen güneş ışığı miktarı artar?

A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve III
D) IV ve I


Soru 34: Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanma hareketinden dolayı gece gündüz sürelerinde değişiklik görülebilmektedir.

Yukarıdaki dünya haritasında verilen A, B ve C şehirlerinde 21 Mart tarihinde gündüz sürelerinin karşılaştırması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) B > C > A
B) A = B = C
C) A > C > B
D) C > B > A


Soru 35: Hülya hanım eşi Emin bey ile beraber dünya seyahatine çıkacaklardır. Gidecekleri ülkeleri belirlerken mevsimin hep yaz olmasına dikkat etmişlerdir. Buna göre belirledikleri hangi tarihte hata yapmışlardır?

A) 20 Temmuz, Kuzey Yarım Kürede İtalya
B) 22 Aralık, Güney Yarım Küre Arjantin
C) 25 Haziran, Güney Yarım Kürede Avustralya
D) 26 Ağustos, Kuzey Yarım Küre Japonya


Soru 36: Ekvator çizgisi üzerinde bulunan Afrika'daki A ve Amerika'daki B şehirleri için aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Gece süreleri eşittir.
II. Aynı mevsimler yaşanmaz.
III. Görülebilecek hava olayları çeşidi aynıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 37: Aşağıdaki şekilde Güneş ışığının Dünya'nın değişik bölgelerine düşme şekli verilmiştir.


Bu şekle göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Birim alana düşen enerji miktarları Dünya'nın her yerinde aynıdır.
B) Güneş ışığının dik açıyla geldiği bölgeler, eğik açıyla geldiği bölgelerden daha serin olur.
C) Kuzey Yarım Küre kış mevsimi yaşanmaktadır.
D) Ekvator bölgesine gelen aynı miktardaki ışık, daha dar alana ulaşır.


Soru 38: Aşağıda Güney Yarım Küre'de  bir şehirde, farklı tarihlerde gerçekleşen gece süreleri verilmiştir.

Grafiğe göre A, B ve C tarihleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

          A               B                   C
A) 21 Aralık     21 Mart          21 Haziran
B) 21 Mart       21 Haziran      21 Aralık
C) 21 Aralık     21 Haziran      23 Eylül
D) 21 Haziran   21 Aralık       23 Eylül


Soru 39: Ayşe Dünya modeli üzerinde çeşitli noktalar belirleyerek buralara harfler yapıştırıyor.


Bu yerlerin 21 Aralık tarihinde gündüz süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) A > B > C
B) A = B = C
C) C > B > A
D) B > A > C


Soru 40: Tuba, yurt dışında yaşayan kuzeni Arif ile telefonda görüşme yapmaktadır.
- Arif: Burada hava soğuk. Kış gecesinde kestane yemek çok güzel oluyor.
- Tuba: Burada hava bunaltıcı sıcak. Öğle saatinde dondurma yemek ve denize girmek çok eğlenceli.

Buna göre Arif ve Tuba bulundukları yerler hakkında verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Tuba ve Arif farklı Dünya'nın farklı yarım kürelerdedir.
B) Tuba ve Arif farklı mevsimler yaşamaktadır.
C) Tuba ve Arif aynı hava olaylarını yaşamaktadırlar.
D) Tuba ve Arif'in bulundukları yerlere düşen Güneş ışığının açıları farklıdır.

Bu testi PDF olarak <--------  indir -------->

Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

74 yorum:

 1. Sorularınız çok güzel fakat 7. soruda bir hata var sanki . Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması dünyanın geometrik şeklinden dolayı değil eksen eğikliğinden kaynaklanır. İlgilenirseniz sevinirim. -İyi günler dilerim

  YanıtlayınSil
 2. 7. Soru Hatalı Eksen Eğikliği Olması Lazım

  YanıtlayınSil
 3. Yanıtlar
  1. zaten öyle 7. sorunun cevabı "C" zaten
   :/

   Sil
  2. Evet herkez de deli gibi yazmış cevap C yani "eksen eğikliği " 😇😇

   Sil
 4. bence de ama genel olarak sorular kolaydı alçaltıcı ve yükseltici basıncı ele almamış

  YanıtlayınSil
 5. 7. soru hatalı bide geoit diyeğine geometrik demiş ama genel olarak sorular güzeldi

  YanıtlayınSil
 6. Ben de 7. Soruyu yanlış yaptım bir açıklama yaparsanız sevinirim

  YanıtlayınSil
 7. Bence de 7 de hata var eksen eğikliği olmalıydı

  YanıtlayınSil
 8. ful çektim 2 gündür çalışıyorum bu konu hakkında bildiğiniz başka önemli yerler varsa cevap olarak yazarmısınız oralara çalışayım

  YanıtlayınSil
 9. 7. soruda yanlışlık varrr değiştirin adminler

  YanıtlayınSil
 10. güzel ve basit sorular :F

  YanıtlayınSil
 11. Yanıtlar
  1. Yanlış değil. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.
   Dünyanın Güneşe yakın ve uzak olduğu zamanlarda Dünya üzerinde farklı mevsimler yaşanır.

   Sil
  2. lan fen cahili 21 haziranda dünya güneşe daha uzaktır o zaman neden KYK de kış yaşanmıyor

   Sil
 12. 1y 21d sorular güzel di

  😉😉😉😃😃😉😉😉😉😉😉😉😉😃😉😉😉

  YanıtlayınSil
 13. lan 1 yanlıs cıktı oda sonlarda oldu aceleden bu arada cok kolay


  YanıtlayınSil
 14. Hepsi Full harika test.👌

  YanıtlayınSil
 15. Yanıtlar
  1. Hayr cevp c oluyo guney yatim kurede ilkbahar kuzey yarim kurede sonbahar yasaniyor orasi 23 eylul

   Sil
 16. çok koldı biraz daha zorlaştırın

  YanıtlayınSil
 17. 30. soru doğru şık B olmalı hatalı cevap verilmiş

  YanıtlayınSil
 18. 17, soru doğru cevap C şıkkı olmalı yanlış cevap verişmiş

  YanıtlayınSil
 19. 29. soru b olmayacak mı?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. 21 Haziran tarihinden sonra yaz mevsimi başladığı için 3. bölgede yaz yaşanır.

   Sil
 20. 7.soru hatalı mevsimlerin oluşmasının sadece iki nedeni var eksen eğikliği ve Güneş etrafında dolanla hareketi yani iki şıkta olabilir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Mevsimlerin oluşumunu sormamis mevsim farklılığı neden olur demiş

   Sil
 21. Soruda aynı anda iki mevsim oluşma nedenini soruyor. Dünyanın güneş etrafında dolanması mevsimleri oluşturur fakat aynı anda iki mevsimin oluşması eksen eğikliği ile ilgili.

  YanıtlayınSil
 22. 2. soru yanlış tam 1 yıl değil 1 yıl 6 saat olacak ve D şıkkı da yanlış bu arada yani cevap B ve D ama BU soru dışında hiç yanlışım çıkmadı Hepinize teşekkür ederim bence yeni sınavlar yapmalısınız Başarılar...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. biz bir yılı tam olarak almıyoruz zaten. Aynısını bende düşündüm ama 1 yıl ı saatini de ekleyerek alıyoruz :)

   Sil
  2. eyde 1 yılın içinde zaten 6 saati de alyoz

   Sil
 23. 36. soruyu anlamadım açıklayabilirmisiniz.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Amerika dediği ekvator üzeride yani b şehri o yüzden gece süreleri ve hava olayları aynı

   Sil
 24. güzel ama çok kısa yeni nesil sorular gibi değil bence

  YanıtlayınSil
 25. 36 soru da eksiklik var hocam Yani Afrikanın güney ucuda olabilir kuzey ucu da

  YanıtlayınSil
 26. Testler harika gerçekten verimli çözmenizi tavsiye ederim ,����

  YanıtlayınSil
 27. Soru 16 da eksik var sürekli demeniz yanlış olmuş düzeltirseniz sevinirim :)

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. 21 aralık tarihinde güney kutbunda güneş hiç batmaz.

   Sil
 28. güzel site hata da yok

  YanıtlayınSil
 29. Susar, herkes Susar
  Her yer kural
  Yıkın duvarları
  Uğra, yanıma uğra
  Bi Yazı Tuğra
  Bükelim tüm kolları

  Koy koy yeni bi kat
  Onuda geçeyim iyi fark
  Zoruna gidenin dili kurak
  Kapalı kapıya çeneni tak
  Boşver geri topla
  Verdiğin değerin dili olsa
  Kalbimi vurmuş gidiyorsan
  acı diliyorsan ve de biliyorsan

  (2x)
  Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
  Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
  Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
  Kara kış gibiyim sobalara
  Bizi doldursun odalara

  Susar, herkes Susar
  Her yer kural
  Yıkın duvarları
  Uğra, yanıma uğra
  Bi Yazı Tuğra
  Bükelim tüm kolları

  (2x)
  Normale dönücem hayatım versin istediğimi
  Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi
  Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere
  Trip atma Trip atma Trip atma

  (2x)
  Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
  Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
  Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
  Kara kış gibiyim sobalara
  Bizi doldursun odalara

  YanıtlayınSil
 30. biraz daha zor olsa güzel olurdu


  YanıtlayınSil
 31. full çektim çünkü çook kolaydı 3 denememde de full çektim oğusu 7. soruda takılmış cevap c diyo ama cevap zaten c herhalde düzeltmişler

  YanıtlayınSil
 32. Test gerçekten cok guzel ama bence biraz daha zor olmalıydı 😊

  YanıtlayınSil