8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/11

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mevsimlerin Oluşumu" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 45

Soru 1: Mevsimlerin oluşumunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Güneş tarafından aydınlatılması
B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı


Soru 2: Dünyanın hareketleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüz oluşur.
B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma süresi bir yıldır
C) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesini 24 saatte tamamlar
D) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesi ile mevsimleri meydana getirir.


Soru 3: Kuzey yarım kürede bulunan ülkemiz için 21 Haziran tarihinde aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Öğle vaktinde cisimlerin gölge boyları en uzundur.
B) Bu tarihten sonra gündüz süresi kısalmaya başlar
C) İlkbahar mevsimi başlar.
D) Gece ve gündüz süresi eşittir.


Soru 4: Dünya'da meydana gelen gece gündüz olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.
B) Dünya'da her yerde gece ve gündüz süreleri eşittir.
C) Dünya'nın gündüz sıcaklığı artarken, geceleri sıcaklığı azalır.
D) Dünya'nın değişik yerlerinde gece ve gündüz olayları aynı anda yaşanmaktadır.


Soru 5: Mevsimlerin oluşumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuzey yarım küre yaz yaşarken, Güney yarım küre kış mevsimini yaşar.
B) Ekvatorda kış mevsimi yaşanmaz.
C) Mevsimler Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ile değişir.
D) Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır.


Soru 6: Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sebebi olarak meydana gelir?

A) Güneş ışınlarının gelme açısı
B) Gece ve gündüz oluşması
C) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 7: Dünya üzerinde Kuzey yarım küre kış yaşarken Güney yarım küre yaz yaşamaktadır.
Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının sebebi nedir?

A) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi
B) Dünya'nın geometrik şekli
C) Dünya'nın eksen eğikliği
D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın dönme ekseninin eğik olmasının etkilerinden biri değildir?

A) Yıl boyunca sıcaklık değişimleri
B) Mevsimler meydana gelmesi
C) Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişmesi
D) Bir günün 24 saat olması


Soru 9: Mevsimlerin oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın Güneş'e olan mesafesi değiştiği için mevsimler oluşur.
B) Dünya'nın eksen eğikliği ile ilgilidir.
C) Dünya'nın üzerine düşen ışık miktarı ile ilgilidir.
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması ile ilgilidir.


Soru 10: Aşağıdaki yerlerden hangisine bir yıl içerisinde Güneş ışığı en fazla dik olarak düşer?

A) Kutuplar
B) Ekvator
C) Yengeç dönencesi
D) Oğlak dönencesiSoru 11: Dünya üzerinde Kuzey yarım kürede kış yaşanırken Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Dünya üzerinde mevsimlerin farklı olmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya'nın üzerinde denizlerin ve karaların bulunması
C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 12: Aşağıdaki şekilde hangi konumda Güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlanmaktadır?


A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 13: Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir.
Bu olayın aşağıdakilerden hangisine etkisi yoktur?

A) Güneş'in doğudan doğması
B) Gece gündüz oluşumu
C) Dünya'nın üzerindeki sıcaklık değişimi
D) Mevsimlerin oluşması


Soru 14: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.
B) Dünya'nın eksen eğikliği olmasaydı gece ve gündüz birbirine eşit olurdu.
C) Dünya üzerinde Güneş ışığının eğimli geldiği yerlerde sıcaklık artmaktadır.
D) Ülkemizin coğrafi konumu dört mevsimin yaşanmasında etkilidir.


Soru 15: Dünya Güneş karşısında eğik eksenle dönmektedir.
Yukarıdaki cümleyi ispatlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılabilir?

A) Gece gündüz sürelerinin değişmesi
B) Dünyanın Güneş etrafında dolanması
C) Gece gündüz olaylarının yaşanması
D) Dünyanın şeklinin küre olması


Soru 16: 21 Aralık tarihinde gerçekleşen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Güney yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır.
B) Kuzey yarım küreye güneş ışığı daha eğik gelir.
C) Öğle vakti Ekvator üzerinde gölge oluşmaz.
D) Güney kutbunda sürekli gündüz yaşanır.


Soru 17: Aşağıdaki şekilde kaç numaralı yerde birim alana düşen güneş ışığı miktarı en fazladır?


A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 18: Aşağıdaki tarihlerin hangisinde güneş ışığı ekvatora dik düşmektedir?

A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 21 Şubat


Soru 19: Güney yarım kürede ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihi nedir?

A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 21 Mart


Soru 20: Dünya'nın ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açıya ne denir?

A) Ekinoks
B) Gün dönümü
C) Eksen eğikliği
D) Eksen kayması


Soru 21: Öğle vakti Güney yarım kürede gölgenin en kısa olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23 Eylül
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 21 Mart


Soru 22: Günlük sıcaklık farkının oluşması aşağıdaki olayların hangisinin sonucudur?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya'nın eksen eğikliği
C) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması
D) Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesi


Soru 23: Dünya üzerinde 1 yıl içerisinde kaç defa yaz mevsimi görülür?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 24: Aşağıda verilenlerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi sonucunda meydana gelir?

A) Ekinoks
B) Eksen eğikliği
C) Gece gündüz oluşumu
D) Günlük sıcaklık değişimi


Soru 25: İzmir şehrimizde birim alana düşen Güneş enerjisi miktarının en az olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 Haziran
B) 21 Mart
C) 21 Ocak
D) 21 Aralık


Soru 26:
I. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi değişir.
II. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi daire şeklindedir.
III. Dünya'nın Güneşe olan uzaklığı değişmez.

Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 27: Dünya'nın eksek eğikliği olmasaydı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi?

A) Gece ve gündüz süreleri eşit olmazdı.
B) Günlük sıcaklık değişimleri yaşanmazdı.
C) Güneş ekvatora her zaman dik gelirdi.
D) Bir bölgede yıllık sıcaklık farkları meydana gelirdi.


Soru 28: Dünya Güneş etrafında yaptığı hareket …………………dir.
Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaptığı hareket ………………….dır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

A) Dolanma, dönme
B) Dönme, dolanma
C) Yakınlaşma, dönme
D) Dönme, dönme


Soru 29: Elif proje ödevi olarak Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve mevsimlerin oluşumu modeli yapmıştır. Modelini oluştururken elma, çöp şiş ve portakal kullanmıştır.

Modelde Türkiye’de yaz mevsiminin yaşandığı yer kaç numaralı kısım olmalıdır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 30: Şekilde verilen dünya modelinde hangi noktalarda 4 mevsim belirgin yaşanmaz?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I., II. ve III.


Soru 31: Güney yarım kürede kış mevsimi hangi tarihte başlar?

A) 1 Haziran
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 23 Eylül


Soru 32: Güney yarım kürede bulunan Güney Kutbu'nda 6 ay boyunca hiç güneş batmaz.
6 ay boyunca güneş batmamasına rağmen Güney Kutbu'nda bulunan buzullar neden erimez?

A) Güneş ışınları eğik açıyla gelmektedir.
B) Buzlar çok fazla olduğu için tamamen erimez.
C) Güneş ışınları dik gelmektedir.
D) Güney kutbu çok soğuk bir bölgedir.


Soru 33: Dünya'nın Güneş etrafında senelik hareketi aşağıda verilmiştir.

Kuzey yarım kürede hangi konumlarda birim alana düşen güneş ışığı miktarı artar?

A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve III
D) IV ve I


Soru 34: Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanma hareketinden dolayı gece gündüz sürelerinde değişiklik görülebilmektedir.

Yukarıdaki dünya haritasında verilen A, B ve C şehirlerinde 21 Mart tarihinde gündüz sürelerinin karşılaştırması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) B > C > A
B) A = B = C
C) A > C > B
D) C > B > A


Soru 35: Hülya hanım eşi Emin bey ile beraber dünya seyahatine çıkacaklardır. Gidecekleri ülkeleri belirlerken mevsimin hep yaz olmasına dikkat etmişlerdir. Buna göre belirledikleri hangi tarihte hata yapmışlardır?

A) 20 Temmuz, Kuzey yarım kürede İtalya
B) 22 Aralık, Güney yarım küre Arjantin
C) 25 Haziran, Güney yarım kürede Avustralya
D) 26 Ağustos, Kuzey yarım küre Japonya


Soru 36: Ekvator çizgisi üzerinde bulunan Afrika'daki A ve Amerika'daki B şehirleri için aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Gece süreleri eşittir.
II. Aynı mevsimler yaşanmaz.
III. Görülebilecek hava olayları çeşidi aynıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 37: Aşağıdaki şekilde Güneş ışığının Dünya'nın değişik bölgelerine düşme şekli verilmiştir.


Bu şekle göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Birim alana düşen enerji miktarları Dünya'nın her yerinde aynıdır.
B) Güneş ışığının dik açıyla geldiği bölgeler, eğik açıyla geldiği bölgelerden daha serin olur.
C) Kuzey yarım küre kış mevsimi yaşanmaktadır.
D) Ekvator bölgesine gelen aynı miktardaki ışık, daha dar alana ulaşır.


Soru 38: Aşağıda Güney yarım kürede  bir şehirde, farklı tarihlerde gerçekleşen gece süreleri verilmiştir.

Grafiğe göre A, B ve C tarihleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

          A               B                   C
A) 21 Aralık     21 Mart          21 Haziran
B) 21 Mart       21 Haziran      21 Aralık
C) 21 Aralık     21 Haziran      23 Eylül
D) 21 Haziran   21 Aralık       23 Eylül


Soru 39: Ayşe Dünya modeli üzerinde çeşitli noktalar belirleyerek buralara harfler yapıştırıyor.


Bu yerlerin 21 Aralık tarihinde gündüz süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) A > B > C
B) A = B = C
C) C > B > A
D) B > A > C


Soru 40: Tuba, yurt dışında yaşayan kuzeni Arif ile telefonda görüşme yapmaktadır.
- Arif: Burada hava soğuk. Kış gecesinde kestane yemek çok güzel oluyor.
- Tuba: Burada hava bunaltıcı sıcak. Öğle saatinde dondurma yemek ve denize girmek çok eğlenceli.

Buna göre Arif ve Tuba bulundukları yerler hakkında verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Tuba ve Arif farklı Dünya'nın farklı yarım kürelerdedir.
B) Tuba ve Arif farklı mevsimler yaşamaktadır.
C) Tuba ve Arif aynı hava olaylarını yaşamaktadırlar.
D) Tuba ve Arif'in bulundukları yerlere düşen Güneş ışığının açıları farklıdır.


Soru 41: Yasmin hanım bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle mevsim salatası yapacaktır. Mevsim salata içerisine mor lahana, havuç, göbek marul ve turp kullanmıştır. Yasmin hanım hangi tarihte dünyanın hangi noktasında yaşıyor olabilir?


A) 21 Eylül II. yer
B) 24 Kasım II. yer
C) 15 Aralık III. yer
D) 15 Ekim I. yer


Soru 42: Konya ilinde I. ve II. tarihlerde sabit bir noktaya dikilen bir çubuğun öğle vakti oluşan gölgeleri şekilde verilmiştir.
I. ve II. tarihleri aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?

         I.                               II.
A) 21 Aralık                23 Mart
B) 21 Mart                  23 Eylül
C) 21 Haziran             21 Mart
D) 23 Eylül                 21 Haziran


Soru 43: Dünya'nın Güneş etrafındaki yıllık hareketi şekilde verilmiştir. 
Dünya hangi konumdayken Kuzey yarım kürede gündüz süresinin uzamaktadır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve III


Soru 44: Ülkemizde gündüz süresinin gece süresinden fazla olduğu tarih aralığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 21 Aralık tarihinden 21 Mart'a kadar
B) 21 Aralık tarihinden 21 Haziran'a kadar
C) 21 Mart tarihinden 23 Eylül'e kadar
D) 21 Haziran tarihinden 21 Aralık'a kadar


Soru 45: Güney yarım kürede bulunan X şehri şekilde verilmiştir.
X şehrinde gündüz süresinin uzadığı ve gündüz süresinin gece süresinden uzun olduğu tarih aralığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 21 Haziran - 21 Aralık
B) 23 Eylül - 21 Aralık
C) 21 Aralık - 21 Mart
D) 21 Mart - 21 Haziran


8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Test PDF İndir

Bu Sayfayı Yazdır

27 yorum:

 1. 7.soru hatalı mevsimlerin oluşmasının sadece iki nedeni var eksen eğikliği ve Güneş etrafında dolanla hareketi yani iki şıkta olabilir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mevsimlerin oluşumunu sormamis mevsim farklılığı neden olur demiş

   Sil
  2. oradaki hata orada dönme demesidir o dolanma olacak.

   Sil
 2. Soruda aynı anda iki mevsim oluşma nedenini soruyor. Dünyanın güneş etrafında dolanması mevsimleri oluşturur fakat aynı anda iki mevsimin oluşması eksen eğikliği ile ilgili.

  YanıtlaSil
 3. güzel test:)

  YanıtlaSil
 4. Testler harika gerçekten verimli çözmenizi tavsiye ederim ,����

  YanıtlaSil
 5. Soru 16 da eksik var sürekli demeniz yanlış olmuş düzeltirseniz sevinirim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 21 aralık tarihinde güney kutbunda güneş hiç batmaz.

   Sil
  2. Ne alaka 21 Aralık tarihinde güneş hiç batmaz değil,ozaman KYK 21 Haziran tarihindede güneş hiç batmaz=Bu sadece gündüz süresi gece süresinden uzundur.

   Sil
  3. Hayir bir hata yok. sürekli gündüz yaşanır, gündüz sürekli yaşanır dememiş 0 türkçe ile gelmeyin lütfen

   Sil
  4. Asıl sen kendi Türkçene bak. Sürekli gündüz yaşanır, diyor. Şimdi soruyorum sana, bir günde kaç kere gündüz yaşanır? Çok bilmiş gibi davranıyorsun, ama bu dünyada yaşamıyorsun herhalde. 1 günde birkaç kez gündüz yaşadığına göre...

   Sil
  5. kuzey kutup dairesinde 24 saat gece,güney kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanır. evet,21 haziranda da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanır. Türkiyeyi baz alıyorsun.

   Sil
 6. güzel site hata da yok

  YanıtlaSil
 7. Susar, herkes Susar
  Her yer kural
  Yıkın duvarları
  Uğra, yanıma uğra
  Bi Yazı Tuğra
  Bükelim tüm kolları

  Koy koy yeni bi kat
  Onuda geçeyim iyi fark
  Zoruna gidenin dili kurak
  Kapalı kapıya çeneni tak
  Boşver geri topla
  Verdiğin değerin dili olsa
  Kalbimi vurmuş gidiyorsan
  acı diliyorsan ve de biliyorsan

  (2x)
  Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
  Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
  Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
  Kara kış gibiyim sobalara
  Bizi doldursun odalara

  Susar, herkes Susar
  Her yer kural
  Yıkın duvarları
  Uğra, yanıma uğra
  Bi Yazı Tuğra
  Bükelim tüm kolları

  (2x)
  Normale dönücem hayatım versin istediğimi
  Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi
  Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere
  Trip atma Trip atma Trip atma

  (2x)
  Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
  Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
  Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
  Kara kış gibiyim sobalara
  Bizi doldursun odalara

  YanıtlaSil
 8. biraz daha zor olsa güzel olurdu


  YanıtlaSil
 9. Testiniz çok güzel teşşekür ederim :D


  YanıtlaSil
 10. Test güzel ben beğendim ama keşke cevap yeri olmasaydı ama güzel👍☺

  YanıtlaSil
 11. cevap anahtarı yanlış dünya şekli elips fakat orda doğru cevap geoid diyor bu kadar sorunun yanlış olması çok kötü bir durum bu yüzden sevemedim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elips dünya'nın güneş etrafındaki dönme şeklidir. Geoid ise Dünya'nın şeklidir. Soruda hata yok.

   Sil
  2. Hayır Dünyamız geoid şeklindedir

   Sil
 12. Hayır sen yanlış biliyo olmalısın dunyanin şekli geoid dir istersen araştıtabilirsin

  YanıtlaSil
 13. sorular çok güzel��

  YanıtlaSil