8.Sınıf Maddenin Isıyla Etkileşimi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/15

8.Sınıf Maddenin Isıyla Etkileşimi Test

8.Sınıf Maddenin Isıyla Etkileşimi Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Maddenin Isıyla Etkileşimi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 43Soru 1: Özısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özısı madde miktarına bağlı değildir.
B) Özısı birimi g/cal.°C 'dir.
C) Özısı "c" sembolü ile gösterilir.
D) Özısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir.Soru 2: Aşağıda ısı ve sıcaklıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Buz erirken ısı alır.
B) Oda sıcaklığı 25°C
C) Isınan maddeler sıcaklık alır.
D) Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır.Soru 3: Aşağıda bazı maddelerin özısıları verilmiştir.

  • Etil alkol - 0,607 cal/g°C
  • Su - 1 cal/g°C
  • Zeytinyağ - 0,47 cal/g°C
  • Bakır -  0,088 cal/g°C

Bu maddelerden eşit miktarda alınarak eşit miktarda ısı verildiğinde sıcaklık artışı en fazla olan hangisi olacaktır?

A) Etil alkol
B) Su
C) Zeytinyağ
D) BakırSoru 4: Aşağıda sıcaklıkları verilen suların hangisinin taneciklerinin ortalama hareket enerjisi en fazladır?

A) 15 g, 30 °C su
B) 20 g, 10 °C su
C) 10 g, 20 °C su
D) 30 g, 20 °C suSoru 5: Elektrikli radyatör ısıtıcılarda neden su değilde yağ kullanılır?
csu = 1 cal/g°C, cyağ = 0,47 cal/g°C

A) Yağ suya göre daha iyi bir ısı iletkenidir.
B) Yağ, sudan daha erken ısınır ve geç soğur.
C) Su, yağdan daha erken ısınır ve geç soğur.
D) Yağ, sudan daha erken ısınır ve erken soğur.
Soru 6: Aşağıdaki olayların hangisinde özısı etkili değildir?

A) Tencere sapında metal yerine, bakalit kullanılması
B) Termometre içerisinde sıcaklığı hemen artan sıvıların olması
C) Su ve alkolün eşit miktarı, eşit ısılar verildiğinde sıcaklık değişimin farklı olması
D) Deniz ve karaların sıcaklık farkı nedeni ile meltemlerin oluşmasıSoru 7: Bir gram saf maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için verilmesi için gerekli ısı miktarına ........✩.......... denir.  ....✩........ birimi ........Δ.............dir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

         ✩                   Δ       
A) Özısı                cal g /°C       
B) Özısı                cal g / °C
C) Isı                    cal / g °C
D) Özısı               cal /g °CSoru 8: Özısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özısısı küçük olan maddeler daha çabuk soğur.
B) Özısısı büyük olan maddeler geç soğur.
C) Özısısı büyük olan maddeler daha az ısı tutabilir.
D) Özısısı küçük olan sıcaklık artışı fazla olur.
Soru 9: Aşağıdaki yerlerin hangisinde özısısı büyük olan maddeler tercih edilir?

I. İçinde sıvı olan termometreler
II. Elektrikli radyatör ısıtıcılar
III. Sıcak su torbası
IV. Otomobil radyatörleri

A) I ve II
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
Soru 10: Aşağıda kütleleri verilen farklı cins sıvılar, özdeş ısıtıcılarda ısıtılmaktadır.

Sıvıların sıcaklık değişimleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

      K             
A) 10 °C        15°C
B) 15 °C        20 °C
C) 20 °C        20 °C
D) 20 °C        15 °C
Soru 11: İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit su ve alkol bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır.
10 dakika sonra sıvıların son sıcaklıkları ölçüldüğünde, sıcaklık değerlerinin farklı olduğu görülmektedir.
Bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Sıcaklık artışı maddenin özısısına bağlıdır.
B) Sıcaklık artışı madde miktarına bağlıdır.
C) Sıcaklık zamanla artmaktadır.
D) Farklı ısı alan maddelerin sıcaklık artışları da farklıdır.
Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliğinden birisidir?

A) Özısı
B) Kütle
C) Hacim
D) AğırlıkSoru 13: Oda sıcaklığında bulunan, aynı kütleli iki sıvı özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.
Son sıcaklıkları ölçüldüğünde farklı olduğu görülüyor.
Sıcaklık farkının oluşma nedeni ne olabilir?

A) Hacimlerinin farklı olması
B) Ağırlıklarının farklı olması
C) Özısılarının farklı olması
D) Erime ısılarının farklı olmasıSoru 14: Aşağıdaki olaylardan hangisi maddelerin özısının farkından meydana gelmez?

A) Deniz ve karalar arasında meltem rüzgarlarının oluşumu
B) Suyun alkolden geç soğuması
C) Termometrede kullanılan cıvanın sıcaklık artışının fazla olaması
D) Isınan demirin hacminin artması
Soru 15: Özısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddelerin özısısı sıvılardan fazladır.
B) Özısı 1 gram maddenin sıcaklığını artırabilmek için verilmesi gereken ısıdır.
C) Özısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
D) Özısısı düşük olan maddenin sıcaklık artışı fazla olur.Soru 16: Eşit kütleli A, B ve C maddeleri özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor.

Bu maddelerin sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre özısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) CA > CB > CC
B) CC > CB > CA
C) CA > CC > CB
D) CB > CA > CC
Soru 17: Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L saf maddelerinin sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre K ve L maddelerinin özısıları oranı CK/CL oranı nedir?

A) 1/6
B) 6
C) 40
D) 50Soru 18: Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin özısıları verilmiştir.
Eşit kütleli maddelerin sıcaklıkları 10 °C artırılmak isteniyor.
Buna göre maddelere verilecek olan ısı miktarlarını karşılaştırınız?
(Sıcaklık artışında hal değişimi gerçekleşmemektedir.)

A) X > Y > Z
B) Y > X > Z
C) Z > X > Y
D) Z > Y > X


Soru 19: Eşit kütleli, başlangıç sıcaklıkları ayını K L ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır.

Belirli süre ısıtılan sıvıların sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.
Sıvılar kaynama noktalarına gelmediğine göre sıvıların öz ısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) cK > cL > cM
B) cL > cK > cM
C) cM > cL > cK
D) cK > cM > cL


Soru 20: Eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları eşit X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır.
Sıvıların son sıcaklıklarının eşit olması için gerekli olan süreler aşağıda verilmiştir.

Grafiğe göre sıvıların özısıları arasındaki iliş aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) cX > cY > cZ
B) cZ > cY > cX
C) cZ > cX > cY
D) cX > cZ > cY

Soru 21: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Eşit kütleli bakır ve alüminyuma eşit ısı verildiğinde sıcaklık artışları eşit olur.
B) Özısısı küçük olan maddeler erken ısınıp, erken soğur.
C) Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alış verişi gerçekleşir.
D) Özısısı fazla olan madde daha fazla ısı depolar.


Soru 22: Bir maddenin aldığı ısı miktarının hesaplanması gerekmektedir.
Bunun için aşağıdakilerin hangisinin bilinmesine gerek yoktur?

A) Maddenin özısısı
B) Maddenin kütlesi
C) Maddenin erime noktası
D) Maddenin ilk ve son sıcaklığıSoru 23: İçlerinde 10°C su bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.


Bu kaplardaki sudan hangisi daha önce kaynar?

A) M
B) K
C) L
D) Hepsi eşit sürede kaynarSoru 24: İlk sıcaklıkları 40°C , 50°C ve 80°C olan ve birbiri ile karışabilen üç sıvının, karışımdan sonra son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 45°C
B) 55°C
C) 75°C
D) 85°C


Soru 25: Eşit kütleli A, B, C ve D maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.
Bu maddelerin özısılarını karşılaştırınız?

A) A>B=D>C
B) A>B>D>C
C) C>B>D>A
D) C>D>B>A


Soru 26: İki madde arasında ısı alış verişinin olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin farklı olması gerekir?

A) Kütle
B) Özısı
C) Sıcaklık
D) Yoğunluk
Soru 27: Aralarında ısı alış verişi gerçekleşen K ve L maddelerinin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) K ve L maddelerinin son sıcaklıkları birbirine eşittir.
B) K maddesi sıcaklık vermiş, L maddesi sıcaklık almıştır.
C) K ve L maddelerinin son sıcaklıkları 15°C dir.
D) K ve L maddelerinin toplam ısı miktarı artmıştır.


Soru 28: Işı alış verişinde kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Q = m.c.Δt
B) Q = m.c.t
C) Q = m.L
D) Q = m.Ly


Soru 29: Aşağıdaki maddelerin hangisinin taneciklerinin arasındaki çekin kuvveti en zayıftır?

A) Su
B) Buz
C) Buhar
D) Sıcak su

Soru 30: Aşağıda kullanılan araçların hangisinde hal değişimi kullanılmamıştır?

A) Buzdolabı
B) Klima
C) Termos
D) Derin dondurucu


Soru 31: Aşağıdaki maddelerden hangisi etrafa ısı verir?

A) Buharlaşan su
B) Donan su
C) Kaynayan su
D) Eriyen buzSoru 32: Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici özelliklerden birisi değildir?

A) Özısı
B) Donma ısısı
C) Kaynama noktası
D) Kaynama ısısıSoru 33: Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hali için doğrudur?

A) Tanecikler arası mesafe azdır.
B) Tanecikler arası çekim kuvveti azdır.
C) Tanecikler öteleme hareketi yapar.
D) Taneciklerin ortalama hareket enerjisi fazladır.Soru 34: Aşağıdaki grafikte ısıtıcı ile ısıtılan saf bir K katı maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.


Grafiğe göre K maddesinin erime ve kaynama sıcaklıkları sırasıyla nedir?

A) -20°C,  110°C
B)  0°C,     100°C
C)  0°C,     90°C
D) -20°C,  90°CSoru 35: Aşağıda X  maddesine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir.X maddesinin erime ve kaynama süresi toplam kaç dakika sürmüştür?

A) 14 dk
B) 12 dk
C) 10 dk
D) 8 dk
Soru 36: Eline kolonya dökülen birisinin elinin üşümesi aşağıdaki olayların hangisi ile ilgilidir?

A) Erime
B) Donma
C) Yoğuşma
D) Buharlaşma
Soru 37: Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir maddenin buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları eşittir.
B) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
C) Kaynama noktası madde miktarına bağlı olarak değişir.
D) Kaynama sırasında buharlaşma hızlanır.
Soru 38: Aşağıdaki olaylardan hangisi buharlaşma olayı ile ilgili değildir?

A) Kesilen karpuzun soğuması
B) Buzdolabından çıkan su şişesinin etrafında su damlalarının oluşması
C) Toprak testi içindeki suyun serin kalması
D) Islak saçla dışarı çıkıldığında, başımızın üşümesi
Soru 39: Aşağıdaki ortamların hangisinde buharlaşma daha fazla olarak çamaşırlar daha kısa sürede kurur?

A) Sıcak ve rüzgarlı havada
B) Soğuk ve rüzgarlı havada
C) Sıcak ve rüzgarsız havada
D) Soğuk ve rüzgarsız havada
Soru 40: Aşağıdaki olayların hangisinde madde dışarıdan ısı alır?

A) Buharın yoğuşması
B) İyodun süblimleşmesi
C) Suyun donması
D) Havadaki nemin kırağılaşmasıSoru 41: Aşağıdaki olayların hangileri ısı vererek gerçekleşir?

A) Elimize kolonya sürüldüğünde serinlik hissetmemiz.
B) Denizden çıktığımızda üşümemiz.
C) Islak çamaşırların kuruması
D) Buzdolabından çıkan şişenin üzerinde su damlacıkları olması


Soru 42: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddenin tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
B) Gaz maddenin tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır, bu nedenle sıkıştırılabilir.
C) Sıvı maddenin tanecikleri birbiri ile temas halindedir.
D) Sıcak maddenin tanecikleri soğuk maddenin taneciklerinden daha hızlıdır.


Soru 43: Maddenin katı hali için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Maddenin en düzensiz halidir.
B) Taneciklerinin hareket enerjisi azdır.
C) Tanecikler arası çekim kuvveti azdır.
D) Taneciklerin arasındaki boşluk çok fazladır.

Diğer Konular

1 yorum: