6.Sınıf Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/31

6.Sınıf Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Test

6.Sınıf Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Bir maddenin elektrik iletimine karşı gösterdiği zorluğa ............... denir?
Yukarıdaki cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile doldurulmalıdır?

A) Akım
B) Direnç
C) Zorluk
D) Ohm


Soru 2: Direnç aşağıdaki araçlardan hangisi ile ölçülür?

A) Ohmmetre
B) Ampermetre
C) Metre
D) VoltmetreSoru 3: Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) İletkenin uzunluğu
B) İletkenin kesiti
C) İletkenin cinsi
D) İletkenin şekliSoru 4: Akkor flamanlı ampulün içerisinde bulunan telin direncinin fazla olması istenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması direnci artırmaz?

A) Telin uzun yapılması
B) Telin ince yapılması
C) Telin kalın yapılması
D) Telin tungstenden yapılması


Soru 5: Ayarlı dirençlere reosta denir.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde reosta kullanılmamıştır?

A) Reostalı lamba
B) Ses açma düğmesi
C) Fırın
D) El feneriSoru 6: Aşağıdaki metallerden hangisinin direnci en çoktur?

A) Bakır
B) Tungsten
C) Alüminyum
D) Altın
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün elektrikli araçların direnci vardır.
B) Basit elektrik devresinde elektrik direnci arttıkça ampul parlaklığı azalır.
C) Telin kesiti azaltılınca direnç artar.
D) Direnç, iletkenin boyu ile ters orantılıdır.
Soru 8: Eşit kalınlıkta ve eşit uzunlukta verilen maddelerden hangisinin direnci en azdır?

A) Alüminyum tel
B) Gümüş tel
C) Bakır tel
D) Nikel-krom telSoru 9: Şekilde aynı maddeden yapılmış tellerle kurulmuş devrede ampullerin parlaklıklarını karşılaştırınız?

A) I > II > III
B) II > III >I
C) I > III > II
D) II > I > IIISoru 10: Bir iletkenin direnci için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Direnç arttıkça devredeki ampulün parlaklığı artar.
B) Direnç iletkenin uzunluğu arttıkça azalır.
C) Direnç iletkenin kesiti alanı arttıkça direnç azalır.
D) Direnç elektrik akımını kolaylaştırır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder