5.Sınıf Işığın Yansıması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/01/31

5.Sınıf Işığın Yansıması Test

5.Sınıf Işığın Yansıması Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Işığın Yansıması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 28


Soru 1: Aşağıdaki şekilde yansıma açısı nedir?
A) 25º
B) 45º
C) 55º
D) 65º

Soru 2: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir.
B) Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya gelme açısı denir.
C) Yüzeye dik olarak çizilen çizgiye normal denir.
D) Yansıma sadece düzgün yüzeylerde gerçekleşir.
Soru 3: Gelme açısı 30º olan ışının yansıma açısı kaç derecedir?

A) 20º
B) 30º
C) 60º
D) 90º
Soru 4: Yüzeyin normali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) "N" ile gösterilir.
B) Kesikli çizgi şeklinde çizilir.
C) Yüzeye dik olarak çizilir.
D) Dağınık yansımada yüzeyin normali yoktur.
Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi yansıma kanunlarından biri değildir?

A) Dağınık yansıma yansıma kanununa uymaz.
B) Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.
C) Yüzeye dik gelen ışın, geldiği yoldan geri yansır.
D) Gelme açısı ile yansıma açısı eşittir.
Soru 6: Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma yoktur?

A) Durgun su yüzeyi
B) Düz ayna yüzeyi
C) Buruşuk alüminyum folyo
D) Düzgün alüminyum folyo
Soru 7: Işığın yansımasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Pürüzlü yüzeylerde meydana gelen yansıma dağınık yansımadır.
B) Dağınık yansımada görüntü aynı şekil ve büyüklükte olur.
C) Işığın yansıması yüzeyin düzgün veya pürüzlü olmasına göre değişir.
D) Düzgün yüzeylerde meydana gelen yansıma düzgün yansımadır.


Soru 8: Şekildeki ışının ayna ile 25º açı yaptığına göre gelme açısı kaç dercedir?A) 25º
B) 30º
C) 65º
D) 75ºSoru 9: Aşağıda verilenlerden kaç tanesi düzgün yansıma yapar?

  • Düzgün alüminyum folyo
  • Buruşuk alüminyum folyo
  • Ayna
  • Buzlu cam
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Soru 10: Işığın yansıması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Işık yansıma kanununa göre yansır.
B) Parlak bütün cisimler ışığı düzgün yansıtır.
C) Işık cisimlerin görünmesi için gereklidir.
D) Pürüzlü yüzeyler dağınık yansımaya neden olur.
Soru 11: Işığın yansıtıcı yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine ................ denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yansıma
B) Dağılma
C) Kırılma
D) Soğurulma
Soru 12: Işığın I. ve II. ortamda yansıması şekildeki gibidir.


Buna göre I. ve II. ortamlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A) Ayna, dalgalı su
B) Dalgalı su, durgun su
C) Halı, metal kaşık
D) Durgun su,  ayna   
Soru 13: Aşağıda ışığın yansıması verilmiştir.
Gelme ve yansıma açıları sırası ile hangi harfle gösterilmiştir?

A) a, b
B) a, d
C) b, c
D) c, b
Soru 14: Aşağıdaki şekillerin hangisinde gelme açısı en büyüktür?A) I.
B) II.
C) I. ve II.
D) III.Soru 15: Aşağıdaki ışınlardan hangisinin yansıması yanlış verilmiştir?A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.Soru 16: Aşağıdakilerden hangisinde ışık dağınık yansımaya uğrar?

A) Ayna
B) Cilalı tahta
C) Durgun su yüzeyi
D) Buzlu cam
Soru 17: Yansıma kanunları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelen ışın ile yansıyan ışın birbirine eşittir.
B) Işın normal üzerinden gelirse, normal üzerinden yansır.
C) Gelen ışın ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
D) Gelme açısı ile yansıma açısı eşittir.Soru 18: Aşağıdaki ışın normal üzerinden gelerek, yansımıştır.
Işının yansıma açısı nedir?

A) 0º
B) 10º
C) 90º
D) 120º

Soru 19: Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma gerçekleşir?

A) Beton duvar
B) Pencere camı
C) Buruşuk alüminyum folyo
D) Saman kağıdı
Soru 20: Bir yüzeyde yansıyan ışının gelme açısı ile yansıma açısı arasında 90º bulunuyorsa, gelme açısı nedir?

A) 0º
B) 30º
C) 45º
D) 90ºSoru 21: Aşağıda verilenlerden hangisinde dağınık yansıma olur?

A) Boy aynası
B) Cep telefonu ekranı
C) Durgun su
D) Ay'ın yüzeyi


Soru 22: Düzlem aynaya gelen ışın ile ayna arasındaki açı, gelme açısının iki katıdır?
Buna göre gelme açısı kaç derecedir?

A) 10
B) 30
C) 60
D) 90
Soru 23: Dağınık yansıma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Fotoğraf stüdyolarında resim çekenler ışığın dağınık yansımasını ister.
B) Pürüzlü yüzeylere gönderilen ışınlar dağınık yansır.
C) Dağınık yansıma cisimleri daha net görülmesini sağlar.
D) Dağınık yansıma gözümüzü rahatsız etmez.Soru 24: Işıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Işık, bir enerjidir.
B) Işık, dalgalar halinde yayılır.
C) Işık, pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma yapar.
D) Işık, pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansıma yapar.
Soru 25: Aşağıdaki şekilde elmaya bakan kişinin, elmayı görebilmesi için kaç ayna yerleştirmesi gerekir?


A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Soru 26: Aşağıda düzlem aynaya gelen ve yansıyan ışın gösterilmiştir.
Şekille ilgili olarak aşağıdaki eşitliklerden hangisi kesinlikle doğrudur?A) a = b
B) a+d = 90º dir
C) c+d = 90º dir
D) b+c = 90º dir

Soru 27: Aşağıdaki şekilde düzlem aynaya gönderilen üç ışının aynada yansıması görülmektedir.
Bu yapılan deneyle ilgili olarak hangi sonuca ulaşılamaz?A) Işık geldiği yoldan geri yansıyabilir.
B) Gelme ve yansıma açıları eşittir.
C) Yüzeyin cinsi yansıma açısını değiştirir.
D) Işığın gelme açısı, yansıma açısını değiştirir.


Soru 28: Şekildeki T ışını hangi seçenekteki yolda ilerler?A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder