5.Sınıf Isı Maddeleri Etkiler Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2021/02/24

5.Sınıf Isı Maddeleri Etkiler Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf  Isı Maddeleri Etkiler Test


5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi " Isı Maddeleri Etkiler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 41


Soru 1: Şekildeki gravzant halkasında top halkadan geçmemektedir.
Halkadan geçmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?A) Top ısıtılmalıdır
B) Halka soğutulmalıdır.
C) Top ve halka aynı anda ısıtılmalıdır.
D) Halka ısıtılmalıdır


Soru 2: Gravzant halkası deneyinin yapılma amacı nedir?

A) Maddelerin ısı ile genleşme ve büzülmesini göstermek
B) Maddelerin kaynama noktalarını bulmak
C) Maddelerin donma noktalarını bulmak
D) Maddelerin hal değişimini göstermek


Soru 3: Aşağıdaki maddelerden hangisi genleşme özelliğine sahip değildir?

A) Su
B) Hava
C) Demir
D) IşıkSoru 4: Aşağıdakilerden hangisi ısı alarak genleşmeye örnek değildir?

A) Isınan balonun hacminin artması
B) Buzun donunca hacminin artması
C) Yazın elektrik tellerinin uzaması
D) Kaynayan suyun taşmasıSoru 5: Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnektir?

A) Isınan mutfak tüpünün patlaması
B) Soğukta araç tekerinin basıncının azalması
C) Termometrenin içindeki sıvı seviyesinin düşmesi
D) Kışın telefon tellerinin daha gergin olmasıSoru 6: Genleşme nedir?

A) Isı alan maddenin hacminin azalması
B) Isı veren maddenin hacminin azalması
C) Isı alan maddenin hacminin artması
D) Maddenin şeklinin değişmesi

Soru 7: Aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?

A) Su donunca hacmi artar.
B) Genleşme ısı etkisi ile meydana gelir.
C) Bütün soğuyan maddeler büzülür.
D) Genleşme ve büzülme olayları birbirinin zıttıdır.Soru 8: Soğutulan bir madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Büzülebilir
B) Genleşebilir
C) Hal değiştirebilir
D) Kaynayabilir
Soru 9: Şekildeki X ve Y çubukları birbirine perçinlenmiştir.

Çubuklar ısıtıldığında şekil - II deki hale gelmektedir.
buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X çubuğu çok genleşmiştir.
B) Y çubuğu çok genleşmiştir.
C) X çubuğu büzülmüştür
D) X çubuğu az genleşmiştir.
Soru 10: Aşağıdaki özdeş termometrelerde bulunan sıvılardan hangisi daha fazla genleşmiştir?


A) I
B) II
C) III
D) IVSoru 11: Aşağıdaki şekilde metal telde meydana gelen değişmeler görülmektedir.
Buna göre yapılan işlem aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

     
A) Isı alan madde büzülür.
B) Isı veren madde büzülür.
C) Isı alan madde genleşir.
D) Isı veren madde genleşir.
Soru 12: Aşağıdaki olayların hangisinde genleşmenin etkisi yoktur?

A) Termometre içindeki sıvı seviyesinin azalması.
B) Elektrik tellerinin yazın aşağıya sarkması.
C) Demir yolu raylarının arasındaki boşluğun yazın azalması.
D) Sıcak hava balonunun şişirilmesi
Soru 13: 20 °C deki metal para hangi sıcaklıktaki su içerisine atılırsa büzülme meydana gelir?

A) 50 °C
B) 40 °C
C) 20 °C
D) 15 °C
Soru 14: Isı kaybeden maddenin hacminde meydana gelen azalmaya ne denir?

A) Genleşme
B) Büzülme
C) Erime
D) Donma
Soru 15: Isınan bir telin hacminin artmasına ne denir?

A) Genleşme
B) Büzülme
C) Erime
D) Donma
Soru 16: Termometre içindeki sıvıların hangi özelliklerinden yaralanılarak yapılmıştır?

A) Genleşme ve büzülme
B) Kaynama
C) Donma
D) Erime
Soru 17: Sıkışan kavanoz kapağının açılabilmesi için, kapağı sıcak su içerisinde bekletilir.
Bunun sebebi nedir?

A) Büzülme
B) Genleşme
C) Kaynama
D) ErimeSoru 18: Aşağıdaki olaylardan hangisi ısı alan maddelerde gözlemlenmez?

A) Erime
B) Genleşme
C) Donma
D) Buharlaşma
Soru 19: Katı, sıvı ve gaz maddelerin genleşmesinin en büyükten en küçüğe sıralaması nasıldır?

A) Sıvı - katı - gaz
B) Gaz - sıvı - katı
C) Katı - sıvı - gaz
D) Sıvı - gaz - katı
Soru 20: Elektrik telleri yazın aşağıya sarkarken, kışın ise gergin olur. Bu olaylar sırası ile neden kaynaklanır?

A) Büzülme - genleşme
B) Genleşme - büzülme
C) Erime - donma
D) Donma - erime

Soru 21: Aşağıdaki aylardan hangisinde elektrik tellerinin aşağıya sarkması beklenir?

A) Ocak
B) Mart
C) Temmuz
D) AralıkSoru 22: Aşağıdaki olaylardan hangisinde genleşme ve büzülme gerçekleşmez?

A) Gözlük camının sıkıştırılması
B) Termostat çalışması
C) Dişlerin çok sıcak ve çok soğuk içecekler içilmesinde zarar görmesi.
D) Suyun buharlaşmasıSoru 23: Araç lastikleri yazın basıncı artar, kışın ise basıncı azalır.
Yazın lastik basıncının artmasının sebebi nedir?

A) Büzülme
B) Genleşme
C) Erime
D) Donma
Soru 24: Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşmenin olumsuz etkisi değildir?

A) Tren raylarının genleşerek kazaya neden olması
B) Gözlük camlarının sıcakta düşmesi
C) Soğuk cam bardakların sıcak su ile doldurulması sonucu çatlaması
D) Termometre içindeki sıvının seviyesinin değişmesi
Soru 25: Termostat yapımında aşağıdaki özelliklerden hangisinden yararlanılarak yapılmıştır?

A) Kaynama
B) Genleşme
C) Yoğunluk
D) Buharlaşma

Soru 26: Aşağıdaki maddeler için eşit sıcaklık artışı yapılmıştır.
Hangi maddenin genleşmesi daha fazla gerçekleşir?

A) Su
B) Hava
C) Demir tel
D) Buz
Soru 27: Aşağıdaki olaylardan hangisinde büzülme olayı gerçekleşmiştir?

A) Soğuk cama üflediğimizde buğulanması
B) Soğuk su içerisinde bakır tel
C) Yazın elektrik tellerinin sarkması
D) Rüzgârlı havada çamaşırların kuruması
Soru 28:
 • Isınan havanın hacminde meydana gelen artış nedir?
 • Katı halden gaz hale geçmeye ne denir?
 • Soğuk havada telefon tellerindeki kısalmaya ne denir?

Yukarıda sorulan soruların cevaplarından hangisinin aşağıda cevabı yoktur?

A) Genleşme
B) Süblimleşme
C) Büzülme
D) Kırağılaşma

Soru 29: Soğuk ortamda bulunan balon, sıcak havada ısı etkisi ile patladığı görülmüştür.
Bu olay sırasında aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Isı etkisi ile balonun hacmi artmıştır.
B) Balon içerisindeki gaz genleşmiştir.
C) Isınan gazın kütlesi artmıştır.
D) Gaz fazla genleşmesi sonucu balon patlamıştır.
Soru 30: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Katı maddeler ısı aldıklarında genleşmezler
B) Sıvı maddeler gazlara göre daha çok genleşir.
C) Sıvılar katılara göre daha az genleşir.
D) Bütün maddeler ısı etkisi ile az ya da çok genleşir.

Soru 31: Ütü ve fırın gibi araçların yapısında termostat bulunmaktadır.
Termostatın çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Genleşme
B) Kaynama
C) Erime
D) Donma

Soru 32: Aşağıdaki cümleleri doğru (D), yanlış (Y) olarak cevaplandığında hangi seçenekteki gibi olur?
 • ( ) Cıva genleşmesi eşit olarak gerçekleştiğinden dolayı termometrede kullanılır.
 • ( ) Deodorant şişeleri ateşe atılmamalıdır, genleşmeden dolayı patlayabilir.
 • ( ) Su donarken büzülür.
 • ( ) Kayalar, genleşme ve büzülme sayesinde toprağa dönüşür.

A) D - D - Y - D
B) D - D - D - Y
C) Y - D - Y - D
D) D - Y - D - Y
Soru 33: Çok sıcak havada termometre içerisindeki sıvı camı patlatabilir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sıvının çok fazla genleşmesi
B) Sıvının çok fazla büzülmesi
C) Sıvının donması
D) Sıvının yoğuşması

Soru 34: Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşme ile ilgili değildir?

A) Soba yanındaki topun şişmesi
B) Sıcak hava balonunun yükselmesi
C) Termometre içindeki sıvının seviyesinin düşmesi
D) Gözlük camının sıcakta düşmesi
Soru 35: Katı, sıvı ve gaz maddeler aynı sıcaklık artışından farklı genleşmektedirler.
Bu bilgiden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Genleşmede madde miktarı etkilidir.
B) Genleşme maddenin haline bağlı olarak değişmektedir.
C) Genleşme alınan ısı miktarına bağlıdır.
D) Genleşme maddenin cinsine bağlıdır.

Soru 36: Termostat maddelerin .................... özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Genleşme
B) Erime
C) Donma
D) Buharlaşma
Soru 37: Bir maddenin ısı verdiğinde boyunun ve hacminin küçülmesine ................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Genleşme
B) Büzülme
C) Donma
D) Yoğuşma
Soru 38: Kışın basketbol oynamak için evinden çıka Emel, sıcak evinden getirdiği basketbol topunu potaya attığında, basketbol topunun potada sıkıştığını görmüştür. Basketbol topunun potadan geçmesi için hangisi yapılmamalıdır?

A) Pota ısıtılmalıdır.
B) Basketbol topu soğutulmalıdır.
C) Top şişirilmelidir.
D) Topun havası indirilmelidir.
Soru 39: Genellikle soğuyan maddelerin hacmi azalarak büzülür.
Aşağıdaki maddelerden hangisi bu kurala uymaz?

A) Demir
B) Alkol
C) Buz
D) Hava

Soru 40: Aşağıdaki araçlardan hangisi maddenin ısı ile genleşme ve büzülme özelliğinden yararlanmadan yapılmıştır?

A) Termostat
B) Termometre
C) Dinamometre
D) Sıcak hava balonu
Soru 41: Genleşme ve büzülmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genleşme her zaman zararlıdır.
B) Genleşme her zaman yararlıdır.
C) Genleşen maddenin kütlesi artar.
D) Genleşme ve büzülme ısı etkisi ile gerçekleşir.


Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

9 yorum:

 1. Sorular ve cevapla yanlis

  YanıtlaSil
 2. hariKa çok iyi müthiş 👍💛😋

  YanıtlaSil
 3. Çok güzel her kese tavsiye ederim yapanların eline sağlık

  YanıtlaSil
 4. keşke 50 sou olsaymış

  YanıtlaSil
 5. nasıl cevapları işaretliyoruzzz

  YanıtlaSil
 6. sorular çok güzel ben beğendim gerçekdende buna benzer sorular koysalarmış
  ben baya beğendim
  ben öneririm isteğinize bağlı

  YanıtlaSil
 7. Çok güzel bi test 👌🏻

  YanıtlaSil