6.Sınıf Yoğunluk Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/07

6.Sınıf Yoğunluk Test Soruları ve Cevapları

6.Sınıf Yoğunluk Test Soruları ve Cevapları

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Yoğunluk" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 16


Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk formülüdür?

A) Yoğunluk = Hacim / Kütle
B) Yoğunluk = Kütle x Hacim
C) Yoğunluk = Kütle / Hacim
D) Yoğunluk = Hacim - KütleSoru 2: Birim hacimdeki madde miktarına .............. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Hacim
B) Yoğunluk
C) Kütle
D) AğırlıkSoru 3: Kütlesi 400 gram, hacmi 80 cm3 olan maddenin yoğunluğu nedir?

A) 4 g/cm3
B) 5 g/cm3
C) 6 g/cm3
D) 7 g/cm3


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliğidir?

A) Hacim
B) Ağırlık
C) Kütle
D) YoğunlukSoru 5: Yoğunluk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Suyun yoğunluğu kütle ile değişmez.
B) Saf bir maddenin kütle / hacim oranı sabittir.
C) Suyun yoğunluğu hacim ile değişir.
D) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici özelliktir.Soru 6: Yoğunluğu 6 g/cm3 olan bir maddeden, 30 cm3 alındığında alınan maddenin kütlesi ne olur?

A) 5 g
B) 24 g
C) 36 g
D) 180 g
Soru 7: Kütlesi 40 gram, hacmi 80 cm3 olan maddenin yoğunluğu nedir?

A) 0,5 g/cm3
B) 2 g/cm3
C) 40 g/cm3
D) 320 g/cm3Soru 8: Hacimleri birbirine eşit A maddesinin kütlesi 8 g, B maddesinin kütlesi 12 g ve C maddesinin kütlesi 20 g dir. Bu maddelerin yoğunluklarını büyükten küçüğe sıralayınız?

A) A > B > C
B) B > A > C
C) C > B > A
D) C > A > B


Soru 9: Aşağıda verilen orantılardan hangisi yanlıştır?

A) Kütle ve hacim doğru orantılıdır.
B) Kütle ve yoğunluk doğru orantılıdır.
C) Hacim ve yoğunluk ters orantılıdır.
D) Yoğunluk ve kütle ters orantılıdır.Soru 10: Hacimleri eşit, yoğunlukları da A > B > C olan maddeler için kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) A > B > C
B) B > A > C
C) C > B > A
D) C > A > B
Soru 11: Kütlesi 10 gram olan plastik topun yoğunluğunu azaltabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Kütlesi değiştirilmeden hacmi azaltılmalıdır.
B) Kütlesi ve hacmi aynı oranda artırılmalıdır.
C) Kütlesi değiştirilmeden hacmi artırılmalıdır.
D) Hacmi değiştirilmeden kütlesi artırılmalıdır.
Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi su içerisinde yüzer?
(dsu = 1g/cm3
ddemir = 7,8 g/cm3 
dtahta = 0,9 g/cm3
dalüminyum = 2,7 g/cm3
dcam = 2,5 g/cm3 )

A) 5 gram demir iğne
B) 50 gram tahta kaşık
C) 10 gram alüminyum tel
D) 20 gram cam bilye


Soru 13: Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olan cisimler su içerisinde batar.
B) Yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olan cisimler su içerisinde yüzer.
C) Yoğunluğu suyun yoğunluğu ile eşit olan cisimler su içerisinde askıda kalır.
D) Yoğunluğu suyun yoğunluğu ile eşit olan cisimler su içerisinde batar.


Soru 14: Aşağıda birbiri ile karışmayan sıvıların yoğunluklarını büyükten küçüğe sıralayınız?


A) A > B > C
B) B > A > C
C) C > B > A
D) C > A > B
Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk birimidir?

A) g/cm2
B) g/cm3
C) g . cm3
D) cm3/g

Soru 16: Yoğunlukla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) "d"  sembolü ile gösterilir.
B) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
C) Yoğunluk madde miktarına bağlı olarak değişir.
D) Yoğunluk d=m/v formülü ile hesaplanır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder