6.Sınıf Madde ve Isı Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/02/24

6.Sınıf Madde ve Isı Test Soruları ve Cevapları

6.Sınıf Madde ve Isı Test Soruları ve Cevapları

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Madde ve Isı" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 13


Soru 1: Maddeler ısı aldıklarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Maddenin sıcaklığı artar.
B) Tanecikler arasındaki boşluk artar.
C) Tanecikler daha yavaş hareket eder.
D) Taneciklerin hızı artar.Soru 2: Isı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Isı bir enerjidir.
B) Isı, sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye aktarılır.
C) Isı birimi kaloridir.
D) Isı, maddenin taneciklerinin ortalama hareket enerjisidir.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemesi değildir?

A) Demir
B) Silikon yünü
C) Cam yünü
D) Strafor köpük
Soru 4: Isı veren bir madde hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklığı artar.
B) Taneciklerin arasındaki mesafe artar.
C) Tanecikler daha hızlı hareket eder.
D) Büzülür
Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi ısının yayılma yollarından birisi değildir?

A) Işıma
B) Isınma
C) İletim
D) KonveksiyonSoru 6: Aşağıdaki maddelerin hangisinde ısı konveksiyon yolu ile yayılır?

A) Alüminyum folyo
B) Çelik tencere
C) Su
D) Beton duvar
Soru 7: Aşağıdaki maddelerin hangisinde ısı iletim yolu ile yayılır?

A) Hava
B) Deniz suyu
C) Süt
D) Metal paraSoru 8: Isının ışıma yolu ile yayılmasında aşağıdaki hangi ortamlarda gerçekleşir?
I. Boşluk
II. Hava
III. Demir
IV. Süt

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV

Soru 9: Tencere içerisinde ısınan sütte, ısı hangi yolla yayılır?

A) Işıma
B) Konveksiyon
C) İletim
D) Işıma ve konveksiyon
Soru 10: Isının yayılma yolları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddelerde ısı iletim yolu ile iletilir.
B) Sıvı maddelerde ısı konveksiyon  yolu ile iletilir.
C) Odamızın kalorifer sistemi ile ısınması iletim yolu ile olur.
D) Güneş'in Dünya'yı ısıtması ışıma yolu ile gerçekleşir.

Soru 11: Isıyı iletmeyen maddelere ................... denir.
Isıyı iletmeyen maddelere örnek olarak ................ verilebilir.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırası ile yazılmalıdır?

A) Isı iletkeni, cam yünü
B) Isı yalıtkanı, demir
C) Isı yalıtkanı, çelik
D) Isı yalıtkanı, pamukSoru 12: Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemelerinin olması gereken özelliklerinden birisi değildir?

A) Zamanla beraber bozulma yapmamalıdır.
B) Petrol ürünlerinden yapılmalıdır.
C) Yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
D) Ekonomik olmalıdır.


Soru 13: Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı aktarımı maddeler arasında temas olmadan gerçekleşmektedir?

A) Güneş'in Dünya'yı ısıtması
B) Sobanın odayı ısıtması
C) Çaydanlığın içerisindeki suyun ısınması
D) Yemeğin pişirilmesi sırasında kaşığın ısınması

1 yorum: