8.Sınıf Besin Zinciri ve Enerji Akışı Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/18

8.Sınıf Besin Zinciri ve Enerji Akışı Test

8.Sınıf Besin Zinciri ve Enerji Akışı Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Besin Zinciri ve Enerji Akışı" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 15

Soru 1: Aşağıdaki besin zincirinde hangi canlılar yer değiştirirse hata düzeltilmiş olur?

Ot ⇒ Çekirge ⇒ Kurbağa ⇒ Kartal ⇒ Yılan

A) Kurbağa ile kartal
B) Yılan ve Kartal
C) Ot ve çekirge
D) Çekirge ve kurbağa
Soru 2: Şekildeki solunum ve fotosentez olayları verilmiştir.Verilmeyen X ve Y sırası ile hangisi olabilir?

A) Oksijen ve su
B) Glikoz ve su
C) Enerji ve glikoz
D) Karbondioksit ve su
Soru 3: Bitkiler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitkiler yapay ışıkta fotosentez yapabilir.
B) Bitkiler kendileri için gerekli besini üretebilir.
C) Bitkiler solunumu sadece geceleri yapar.
D) Bitkiler havadaki oksijen dengesini sağlar.Soru 4: Aşağıdaki canlılardan hangisi sadece etle beslenir?

A) Serçe
B) Ayı
C) İnsan
D) KaplanSoru 5: Resimdeki balığın suda yaşayabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ilave edilmelidir?


A) Bir balık daha
B) Su bitkisi
C) Plastik bitki
D) Taş

Soru 6: Bazı bakteriler ve mantarlar ayrıştırıcı canlılardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ayrıştırıcıların özelliklerinden biri değildir?

A) Kendi besinini üretme
B) Solunum yapma
C) Canlıları parçalayarak madde döngüsünü sağlama
D) Tüketici olmaSoru 7: Aşağıdaki resimde cam fanus içerisindeki karbondioksit miktarının zamanla arttığı görülüyor.

Buna göre X canlısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Mantar
B) Solucan
C) Fasulye tohumu
D) Su yosunu
Soru 8: Bitkilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirir.
B) Sadece bitkiler fotosentez yapabilir.
C) Bitkiler sürekli solunum yapar.
D) Bitkiler üretici canlılardır.

Soru 9: Enerji piramidi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Üretici canlılar en fazla sayıda bulunur.
B) Üreticiler ve tüketiciler arasında madde alış verişi vardır.
C) Her basamakta enerjinin % 10 kullanılır.
D) Ayrıştırıcılar her basamaktaki canlılarla ilişkilidir.
Soru 10: Aşağıdaki verilen canlıların tamamı üreticidir?

A) Bakteri, ot, şapkalı mantar
B) Siyano bakteri, amip, maya mantarı
C) Su yosunu, öglena, menekşe bitkisi
D) Mavi yeşil alg, çam ağacı, insanSoru 11: Üretici canlılarda bulunan ........................... fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlar.
Bu olay sırasında ışık enerjisi ........................ enerjisine dönüşür.
Yukarıdaki boşluklara hangi seçenekte verilen kelimeler sırasıyla yazılmalıdır?

A) Klorofil, ısı
B) Klorofil, kimyasal
C) Mitokondri, kimyasal
D) Mitokondri, hareket


Soru 12: Besin ihtiyacını, ekoloji piramidinin ikinci basamağındaki canlı ile karşılayan canlılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüketici canlıdır.
B) Otçul olabilir.
C) Etçil olabilir.
D) Aktarılan enerji azalmıştır.


Soru 13: Ayrıştırıcı canlılarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mantarlar ayrıştırıcıdır.
B) Ayrıştırıcılar kendi besinini üretemez.
C) Madde döngüsüne katkı sağlar.
D) Sadece ölü canlılarla beslenir.Soru 14: Besin zinciri hakkında verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

A) Besin zinciri üretici canlılarla başlar.
B) Besin zinciri sayesinde bütün canlılar enerji ihtiyacını karşılar.
C) Besin zincirinin en sonunda ayrıştırıcılar bulunur.
D) Besin zincirinde üreticilerin azalması tüketicileri de azaltır.


Soru 15: Ekoloji piramidi hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor.
I. Aşağıdan yukarıya doğru canlı sayısı azalır.
II. En üst basamakta bulunan canlıda biriken zehir miktarı en fazladır.
III. Biyokütle aşağıdan yukarıya artar.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder