8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/18

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Test

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Sürdürülebilir Kalkınma" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın faydasından biri değildir?

A) Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakır.
B) Enerji tasarrufu yapmamızı sağlar.
C) Atık madde miktarında azalma meydana getirir.
D) Doğal kaynakların kullanımını artırır.


Soru 2: Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?

A) Teneke kutu
B) Plastik şişe
C) Yağlı kağıt
D) Atık yağlarSoru 3: Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini bilen bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

A) A sınıfı elektrikli araç kullanır.
B) Geri dönüşüm ürünlerini çöpe atar.
C) Bulaşık makinesini dolmadan çalıştırmaz.
D) İş yerine toplu taşıma aracı gider.Soru 4: Geri dönüşümün yaygınlaşması aşağıdaki sorunlardan hangisine çözüm bulmamızı sağlar?

A) Yeni meslek alanları oluşur.
B) Çöplerin miktarında artış olur.
C) Daha fazla hammadde kullanılır.
D) Enerji kullanımı artar.


Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi kullanımı sınırlı olup kısa bir süre sonra bitecektir?

A) Kömür
B) Su
C) Hava
D) Güneş enerjisi
Soru 6: Doğal kaynaklara zarar vermeden bilinçli kullanımının planlanmasına ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Enerji tasarrufu
B) Geri dönüşüm
C) Sürdürülebilir kalkınma
D) Yenilenebilir enerji


Soru 7: Aşağıdaki yapılan faaliyetlerden hangisi sürdürülebilir kalkınmayı destekler?

A) Tüketim için daha fazla reklam yapılması
B) Fosil yakıtların daha fazla kullanılması
C) Her şehre bir geri dönüşüm tesisinin kurulması
D) Erozyona uğramış alanların ağaçlandırılmasıSoru 8: Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez?

A) Cam şişe
B) Ayna
C) Pil
D) Asfalt
Soru 9: Aşağıdaki atıklardan hangisinin tamamının geri dönüşümü vardır?

A) Su, karton kutu, sigara izmariti
B) Şişe kapakları, ağaç yaprakları, kirli kağıt
C) Yemek atıkları, kül, bakır kablo
D) Beton, atık yağ, cam kavanozSoru 10: Aşağıdaki çöplerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her çöp atıktır.
B) Her atık çöp değildir.
C) Çöpler geri dönüştürülebilir.
D) Atık içerisinde çöp bulunabilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder