8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/03/18

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Test

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Sürdürülebilir Kalkınma" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 15

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın faydasından biri değildir?

A) Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakır.
B) Enerji tasarrufu yapmamızı sağlar.
C) Atık madde miktarında azalma meydana getirir.
D) Doğal kaynakların kullanımını artırır.


Soru 2: Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?

A) Teneke kutu
B) Plastik şişe
C) Yağlı kağıt
D) Atık yağlarSoru 3: Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini bilen bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

A) A sınıfı elektrikli araç kullanır.
B) Geri dönüşüm ürünlerini çöpe atar.
C) Bulaşık makinesini dolmadan çalıştırmaz.
D) İş yerine toplu taşıma aracı gider.Soru 4: Geri dönüşümün yaygınlaşması aşağıdaki sorunlardan hangisine çözüm bulmamızı sağlar?

A) Yeni meslek alanları oluşur.
B) Çöplerin miktarında artış olur.
C) Daha fazla hammadde kullanılır.
D) Enerji kullanımı artar.


Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi kullanımı sınırlı olup kısa bir süre sonra bitecektir?

A) Kömür
B) Su
C) Hava
D) Güneş enerjisi
Soru 6: Doğal kaynaklara zarar vermeden bilinçli kullanımının planlanmasına ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Enerji tasarrufu
B) Geri dönüşüm
C) Sürdürülebilir kalkınma
D) Yenilenebilir enerji


Soru 7: Aşağıdaki yapılan faaliyetlerden hangisi sürdürülebilir kalkınmayı destekler?

A) Tüketim için daha fazla reklam yapılması
B) Fosil yakıtların daha fazla kullanılması
C) Her şehre bir geri dönüşüm tesisinin kurulması
D) Erozyona uğramış alanların ağaçlandırılmasıSoru 8: Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez?

A) Cam şişe
B) Ayna
C) Pil
D) Asfalt
Soru 9: Aşağıdaki atıklardan hangisinin tamamının geri dönüşümü vardır?

A) Su, karton kutu, sigara izmariti
B) Şişe kapakları, atık yağ, kirli kağıt
C) Yemek atıkları, kül, bakır kablo
D) Beton, metal kutu, cam kavanozSoru 10: Aşağıdaki çöplerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her çöp atıktır.
B) Her atık çöp değildir.
C) Çöpler geri dönüştürülebilir.
D) Atık içerisinde çöp bulunabilir.


Soru 11: Sürdürülebilir kalkınmanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Fosil yakıtların kullanımının artırılması
B) Su kaynaklarının korunması
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
D) Kaynakların tasarruflu kullanımı


Soru 12: Ülkemizde aşağıdaki çalışmalardan hangisinin yapılması sürdürülebilir kalkınmayı sağlar?

A) Nüfusun köylerden kentlere göç etmesini sağlayarak fabrikalara işçi bulmak.
B) İleri teknoloji araçlar kullanarak insanlarımızın daha rahat yaşamasını sağlamak.
C) Nüfusun daha hızlı artması için gerekli tedbirleri almak.
D) Çevremizi ve doğal kaynakları koruyarak kalkınmak.


Soru 13: Eslem ev ödevi olarak kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda proje hazırlayacaktır.
Aşağıdakilerden konulardan hangilerini belirlerse hata yapmamış olur?

I. Evimize ihtiyacımız kadar ekmek alma.
II. Kullanmadığımız eşyalarımızı ihtiyacı olan kişilere verme.
III. Evimizde A sınıfı ampuller kullanma.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 14: Ev hanımı Hülya Hanım televizyonda yayınlanan yemek programlarını izlemeyi çok sevmektedir. Kaynanaların gelinleri çekiştirmesi, yaptıkları yemeklerde sürekli kusurlar bulmaları, verilen puanlar  yarışmaya ayrı bir eğlence katmaktadır.


Ev hanımı Hülya Hanım aşağıdakilerden hangisini yaparsa sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağlamış olur?

A) Sabah akşam yemek programlarını izlemeye devam ederse.
B) İzlediği yemek programlarındaki yemeklerin hepsini yapmaya çalışırsa.
C) Kendi yaptığı yemekleri beğenmeyip lokantada yemek yerse.
D) Yemek programlarını izlemeyi bırakıp, bayatlamış ekmeklerden tirit yemeği yaparsa.
Soru 15: Mehmet Bey kışın çok soğuk geçtiği Erzurum'da yaşamaktadır. Mehmet Bey evinde daha çok yakıt tasarrufu yapmak için evini mantolamayı düşünmektedir.


Mehmet Bey'in bu fikri aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamaz?

A) Kaynakların tasarruflu kullanımı
B) Sürdürülebilir kalkınma
C) Geri dönüşüm
D) Enerji tasarrufu
Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder