Depremle İlgili Temel Kavramlar Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/30

Depremle İlgili Temel Kavramlar Test

Depremle İlgili Temel Kavramlar Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Depremle İlgili Temel Kavramlar" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 22

Soru 1: Yer kabuğu içerisinde meydana gelen kırılmalar sonucu oluşan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak sarsıntılar meydana getirmesine ne denir?

A) Fay hattı
B) Deprem
C) Fay
D) Deprem bölgesiSoru 2: Aşağıdakilerden hangisi deprem çeşidi değildir?

A) Tektonik deprem
B) Volkanik depremler
C) Çöküntü depremleri
D) Tsunamik depremSoru 3: Depremle ilgili araştırma yapan bilim insanına ne ad verilir?

A) Sismoloji
B) Sismolog
C) Meteorolog
D) JeologSoru 4: Ana depremden sonra oluşan küçük sarsıntılara ne denir?

A) Artçı deprem
B) Öncü deprem
C) Deprem dalgası
D) Odak noktasıSoru 5: Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

A) Çök kapan tutun pozisyonu alınmalıdır.
B) Deprem çantası hazırlanmalıdır.
C) Asansöre binilmemelidir.
D) Pencere ve kapı kenarlarından uzak durulmalıdır.Soru 6: Depremle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sismoloji deprem bilimidir.
B) Sismolog deprem alanında çalışan bilim insanıdır.
C) Deprem şiddeti Richter ile ölçülür.
D) Sismograf deprem büyüklüğünü ölçen araçtırSoru 7: Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki fay hatlarından birisi değildir?

A) Kuzey Anadolu fay hattı
B) Doğu Anadolu fay hattı
C) Batı Anadolu fay hattı
D) Güney Anadolu fay hattı


Soru 8: Depremle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Deprem doğa olayıdır.
B) Deprem fay hatlarının bulunduğu yerlerde oluşur.
C) Depremin ne zaman olacağı hesaplanabilir.
D) Deprem merkez üssünde en şiddetli hissedilir.Soru 9: Aşağıdaki davranışlardan hangisi depremden sırasında yapılmalıdır?

A) Evdeki dolap ve raflar sabitlenmelidir.
B) Deprem çantası hazırlanmalıdır.
C) Deprem durumu eylem planı hazırlanmalıdır.
D) Elektrik ve doğal gaz kapatılmalıdır.


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi deprem çantası içerisinde bulunmasına gerek yoktur?

A) Bilgisayar
B) Radyo
C) Düdük
D) İlk yardım malzemesi


Soru 11: Depremden en az zarar görmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Evler fay hatlarına yakın yapılmalıdır.
B) Deprem bölgelerine yerleşim yapılmalıdır.
C) Depreme karşı sigorta yaptırılmalıdır.
D) Binalar depreme karşı dayanıklı yapılmalıdır.


Soru 12: Depremle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde büyük depremler meydana gelmiştir.
B) Ülkemizde deprem çok nadir görülür.
C) Deprem her yerde hissedilebilir.
D) Bazı bölgelerde deprem olma olasılığı yüksektirSoru 13: Depremin bina ve insanlara verdiği hasarın ölçüsünü belirtmek için hangi ölçekten yararlanırız?

A) Mercalli
B) Richter
C) Sismograf
D) SismolojiSoru 14: Sismolog aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?

A) Türkiye'deki deprem bölgeleri hakkında bilgi verir misiniz?
B) Depremde can ve mal kayıplarını azaltmak için neler yapılmalıdır?
C) Depremler ne zaman ve nerede meydana gelecektir?
D) Ülkemizde büyük depremler nerelerde gerçekleşebilir?Soru 15: Bir deprem bölgeleri haritasının çizilmesinde aşağıdaki verilenlerden hangisi etkili olmuştur?

A) Dağların oluşması
B) Yeryüzü şekilleri
C) Nüfus yoğunluğu
D) Fay hatları


Soru 16: Aşağıdaki şehirlerden hangisinde deprem olma olasılığı en azdır?

A) Karaman
B) İstanbul
C) İzmir
D) İzmit
Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi deprem nedenlerinden birisi değildir?

A) Volkan patlaması
B) Levha hareketleri
C) Yer altındaki boşlukların çökmesi
D) Ay'ın Dünya etrafında dolanması


Soru 18: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Levhaların yanal hareketi sonucu depremler oluşur.
B) Fay hatlarının fazla olduğu yerler deprem bölgeleridir.
C) Ülkemizde fay hattının olmadığı yer yoktur.
D) Yer kabuğunda meydana gelen kırıklara fay denir.


Soru 19: Evimizdeyken meydana gelen deprem anında aşağıdaki yerlerden hangisi en güvenlidir?

A) Pencerenin yanı
B) Masanın altı
C) Merdiven boşluğu
D) Kapının kenarıSoru 20: Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınabilecek bir tedbirdir?

A) Kayalık zemine bina yapmak.
B) Çok yüksek katlı binalar yapmak.
C) Binaların içerisinde istediğimiz tadilatları yapmak.
D) Bina yapımında deniz kumu kullanmak.Soru 21: Aşağıdakilerden hangileri büyük bir depremin olacağının işareti değildir?

I. Öncü deprem
II. Artçı deprem
III. Tsunami olayı

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I. II. ve III.
Soru 22: Aşağıdaki resimde depremin merkez üssü hangi numaralı yerdir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder