8.Sınıf Elektrik Yüklü Cisimler Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/28

8.Sınıf Elektrik Yüklü Cisimler Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Elektrik Yüklü Cisimler Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Elektrik Yüklü Cisimler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 21

Soru 1: Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins elektrikle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan araçlara .................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?

A) Voltmetre
B) Ampermetre
C) Elektroskop
D) Ohmmetre


Soru 2: Bir elektroskop yaprakları kapalı ise hangi yükle yüklüdür?

A) Pozitif yük
B) Negatif yük
C) Bir kısmı negatif diğer kısmı pozitif
D) Yüksüz


Soru 3: Pozitif yüklü  elektroskop, nötr bir cisme dokundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Elektroskop yaprakları biraz açılır.
B) Elektroskop yaprakları biraz kapanır.
C) Elektroskop yaprakları değişmez.
D) Elektroskop yaprakları tamamen kapanır..


Soru 4: Aşağıdaki durumların hangisinde elektroskobun yaprakları tamamen kapanır?

A) Elektroskop topraklanırsa
B) Elektroskop nötr cisme yaklaştırılırsa
C) Elektroskop pozitif yüklü cisme yaklaştırılırsa
D) Elektroskop negatif yüklü cisme yaklaştırılırsaSoru 5: Pozitif yüklü bir elektroskop aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yaprakları biraz daha açılabilir?

A) Pozitif yüklü cisim dokundurulursa
B) Negatif yüklü cisim dokundurulursa
C) Nötr cisim dokundurulursa
D) Elektroskop topraklanırsa


Soru 6: Pozitif  yük sayısı fazla olan bir cisim, negatif yük sayısı az olan elektroskoba dokunduruluyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi görülebilir?

A) Elektroskop yaprakları biraz kapanır.
B) Elektroskop yaprakları tamamen kapanır.
C) Elektroskop yaprakları önce kapanır sonra açılır.
D) Elektroskobun yaprakları değişmez.


Soru 7: Hangi elektrik yükü ile yüklendiğini bilmediğimiz bir elektroskoba aşağıdakilerden hangisi yapılırsa elektroskobun yükü bulunabilir?

A) Elektroskoba nötr cisim yaklaştırılırsa
B) Elektroskoba pozitif yüklü cisim yaklaştırıldığında, yapraklar biraz kapanırsa
C) Elektroskoba nötr cisim dokundurulduğunda yapraklar biraz kapanırsa
D) Elektroskoba negatif yüklü cisim dokundurulduğunda yapraklar biraz kapanırsa


Soru 8: Aşağıdaki durumların hangisinde negatif yüklü elektroskobun yaprakları daha çok açılabilir?

A) Elektroskoba pozitif yüklü cisim dokundurulursa
B) Elektroskoba pozitif yüklü cisim yaklaştırılırsa
C) Elektroskoba nötr cisim dokundurulursa
D) Elektroskoba negatif yüklü cisim dokundurulursa


Soru 9: Nötr bir elektroskoba yaklaştırılan bir cisim elektroskobun yapraklarını nasıl değiştirebilir?

A) Yapraklar biraz açılır.
B) Yapraklar biraz kapanır.
C) Yapraklar tamamen açılır.
D) Yapraklar önce açılır sonra kapanır.


Soru 10: Aşağıda verilen durumların hangisinde topraklama yapılmasına gerek yoktur?

A) Yakıt tankerleri
B) LPG istasyonları
C) Yolcu taşıyan otobüsler
D) Cami minareleri


Soru 11: Aşağıdaki olaylardan hangisi elektriklenmenin kullanım alanlarından biri değildir?

A) Fotokopi makinesi
B) Beyaz eşyaların boyanması
C) Çakmak taşının kıvılcım çıkarması
D) Parmak izinin belirlenmesi


Soru 12: Yünlü kumaşla sürtülen plastik K küresi elektroskoba yaklaştığında elektroskobun yapraklarının biraz kapandığı görülüyor.

Buna göre K küresinin ve elektroskobun yükleri aşağıdakilerden hangisidir?

         K Küresi        Elektroskop
A)         +                        +
B)          -                        +
C)         +                        -
D)          -                        -Soru 13: Aşağıda elektroskobun çeşitli kısımları verilmiştir.
Numaralandırılmış kısımlardan hangileri yalıtkandır?

A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) II. ve IV.


Soru 14: Aşağıdaki şekilde nötr elektroskoba elektrikle yüklü bir cisim yaklaştırılıyor.

Elekroskobun topuzu ve yapraklarının yükü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

      Topuz             Yapraklar
I.     +                        -
II.    -                        +
III.   -                        nötr

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 15: Negatif yüklü ebonit çubuk yükü bilinmeyen elektroskoba yaklaştırılıyor.

Elektroskobun yapraklarında aşağıdakilerden hangisi  gözlemlenebilir?

I. Yapraklar biraz kapanır.
II. Yapraklar biraz açılır.
III. Yapraklar tamamen kapanır.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve IIISoru 16: Samet proje ödevi için elektroskop yapacaktır. Elektroskop için plastik kapaklı cam kavanoz, demir çivi ve alüminyum folyo kullanacaktır.
Samet önce plastik kapak çivinin geçebileceği büyüklükte dikkatlice deldi. Kapağa çivinin başı yukarıda olacak şekilde yerleştirdi. Elektroskobun topuzunun büyük olması için çivinin başına alüminyum folyo sardı. Çivinin uç kısmına ince uzun dikdörtgen şeklinde alüminyum folyodan iki tane kesilerek bantla yapıştırdı. Kapak kavanoza dikkatlice yerleştirdi.

Samet'in projesi için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Demir çivi elektriği iletmediği için yapraklar açılmayacaktır.
B) Alüminyum folyo yerine plastik kullanması gerekirdi.
C) Projenin bütün adımlarını doğru yapmıştır.
D) Cam kavanoz yeterince yalıtılmadığı için elektroskop üzerinde yük depo edemeyecektir.


Soru 17: Aşağıda verilen elektroskoplardan hangisinde en az yük vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV


Soru 18: Nötr elektroskoba pozitif yüklü cam çubuk şekildeki gibi yaklaştırılıyor.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Elektroskobun topuzu negatif yüklüdür.
B) Elektroskop etki ile elektriklenmiştir.
C) Elektroskobun yapraklarından topuzuna negatif yük hareketi olmuştur.
D) Pozitif yüklü cisim uzaklaştırıldığında yapraklar açık kalmaya devam edecektir.


Soru 19: Nötr elektroskoba pozitif yüklü cisim dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları şekildeki gibi açılmıştır.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

I. Pozitif yük elektroskoba geçmiştir.
II. Elektroskobun yaprakları pozitif yüklüdür.
III Elektroskop ile cismin yükleri eşittir.

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 20:
* Elektroskop üzerinde sadece ........................ yük hareketi gerçekleşir.
* Elektroskop cisimlerin üzerindeki ................ miktarını gösterir.
* Topraklanan elektroskop ................ olur.

Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar uygun kelimelerle doldurulduğunda aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılmadan kalır?

A) Nötr
B) Pozitif
C) Negatif
D) Yük


Soru 21: Aşağıda özdeş ve farklı yüklere sahip elektroskoplar, iletken tel ve anahtarla birbirine bağlanmıştır.

Elektroskopların arasında bulunan anahtar kapatıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) İki elektroskobun yükü de +2 olur.
B) L elektroskobundan K elektroskobuna negatif yük geçişi olur.
C) L elektroskobunun yaprakları önce kapanır sonra açılır.
D) K elektroskobunun yaprakları biraz daha açılır.Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder