8.Sınıf Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/15

8.Sınıf Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf  Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 15

Soru 1: Işı alış verişinde kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Q = m.c.Δt
B) Q = m.c.t
C) Q = m.L
D) Q = m.LySoru 2: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Eşit kütleli bakır ve alüminyuma eşit ısı verildiğinde sıcaklık artışları eşit olur.
B) Özısısı küçük olan maddeler erken ısınıp, erken soğur.
C) Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alış verişi gerçekleşir.
D) Özısısı fazla olan madde daha fazla ısı depolar.
Soru 3: Bir maddenin aldığı ısı miktarının hesaplanması gerekmektedir.
Bunun için aşağıdakilerin hangisinin bilinmesine gerek yoktur?

A) Maddenin özısısı
B) Maddenin kütlesi
C) Maddenin erime noktası
D) Maddenin ilk ve son sıcaklığıSoru 4: 20g, 15°C de suyun sıcaklığını 35°C çıkarılması için verilmesi gereken ısı miktarı kaç kaloridir? (csu = 1 cal/g°C)
Yukarıdaki soruyu cevaplamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Q = 20 x 1 x (35 + 15)
B) Q = 20 x 1 x (35 - 15)
C) Q = 35 x 1 x (20 - 15)
D) Q = 15 x 1 x 35 x 15
Soru 5: 40 g kütleli suyun sıcaklığı 10°C'dir. Sıcaklığın 20°C'ye  gelebilmesi için kaç kalori ısı verilmesi gerekir?
( csu:1 cal/g.°C )

A) 400 cal
B) 800 cal
C) 4000 cal
D) 8000 cal

Soru 6: İçlerinde 10°C su bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.


Bu kaplardaki sudan hangisi daha önce kaynar?

A) M
B) K
C) L
D) Hepsi eşit sürede kaynar


Soru 7: 100g 80°C su ile 200g 50°C su karıştırıldığında son sıcaklıkları ne olur?

A) 70 °C
B) 65 °C
C) 60 °C
D) 55 °C


Soru 8: İlk sıcaklığı 10 °C olan, 50 g su ve 50 g alkol özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılıyor.

Her iki sıvı da kaynama noktalarına gelmediğine göre, su ve alkolün son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Suyun öz ısısı: 4,18 J/g˚C,  alkolün öz ısısı:  2.54 J/g˚C)

     Su                   Alkol
A) 70 °C                70 °C
B) 40 °C                60 °C
C) 70 °C                40 °C
D) 50 °C                45 °C


Soru 9: İlk sıcaklıkları 40°C , 50°C ve 80°C olan ve birbiri ile karışabilen üç sıvının, karışımdan sonra son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 45°C
B) 55°C
C) 75°C
D) 85°C


Soru 10: Eşit kütleli A, B, C ve D maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.
Bu maddelerin özısılarını karşılaştırınız?

A) A>B=D>C
B) A>B>D>C
C) C>B>D>A
D) C>D>B>A


Soru 11: 10 gram demirin sıcaklığını 20°C artıran ısı, 20 gram demirin sıcaklığını kaç °C artırabilir?

A) 5°C
B) 10°C
C) 20°C
D) 40°C


Soru 12: İki madde arasında ısı alış verişinin olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin farklı olması gerekir?

A) Kütle
B) Özısı
C) Sıcaklık
D) Yoğunluk
Soru 13: Aralarında ısı alış verişi gerçekleşen K ve L maddelerinin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) K ve L maddelerinin son sıcaklıkları birbirine eşittir.
B) K maddesi sıcaklık vermiş, L maddesi sıcaklık almıştır.
C) K ve L maddelerinin son sıcaklıkları 15°C dir.
D) K ve L maddelerinin toplam ısı miktarı artmıştır.Soru 14: 20 gram kütleli A maddesinin ısı ve sıcaklık grafiği şekilde verilmiştir.


Buna göre A maddesinin özısısı nedir?

A) 0,5 J/g˚C
B) 1 J/g˚C
C) 2 J/g˚C
C) 4 J/g˚CSoru 15: A maddesine 100 Joule ısı verildiğinde sıcaklığı 20˚C artmıştır.
Aynı A maddesine 50 Jolue ısı verilirse sıcaklığı ne kadar artar? (Madde hal değiştirmiyor.)

A) 50˚C
B) 40˚C
C) 20˚C
D) 10˚C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder