8.Sınıf Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/15

8.Sınıf Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf  Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 18

Soru 1: Aşağıdaki maddelerin hangisinin taneciklerinin arasındaki çekin kuvveti en zayıftır?

A) Su
B) Buz
C) Buhar
D) Sıcak su

Soru 2: Aşağıda kullanılan araçların hangisinde hal değişimi kullanılmamıştır?

A) Buzdolabı
B) Klima
C) Termos
D) Derin dondurucu


Soru 3: Aşağıdaki maddelerden hangisi etrafa ısı verir?

A) Buharlaşan su
B) Donan su
C) Kaynayan su
D) Eriyen buzSoru 4: Erime sıcaklığındaki 20 gram demirin katı halden tamamen sıvı hale geçebilmesi için gerekli ısı miktarı nedir? (Demir'in erime ısısı = 117,04 j/g)

A) 2340,8 J
B) 1340,8 J
C) 137,08 J
D) 5,852 J

Soru 5: Erime sıcaklığındaki 10 g buzu, tamamen eritebilmek için gerekli ısı kaç J'dür ?
(Le= 334,4 J/g)

A) 33,44 J
B) 334,4 J
C) 434,4 J
D) 3344 JSoru 6: 5 g kolonyanın buharlaşması için çevreden aldığı ısı kaç J'dür ?
(Lb = 520 J/g)

A) 104 J
B) 208 J
C) 2600 J
D) 5200 JSoru 7: Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici özelliklerden birisi değildir?

A) Özısı
B) Donma ısısı
C) Kaynama noktası
D) Kaynama ısısıSoru 8: Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hali için doğrudur?

A) Tanecikler arası mesafe azdır.
B) Tanecikler arası çekim kuvveti azdır.
C) Tanecikler öteleme hareketi yapar.
D) Taneciklerin ortalama hareket enerjisi fazladır.Soru 9: Aşağıdaki grafikte ısıtıcı ile ısıtılan saf bir K katı maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.


Grafiğe göre K maddesinin erime ve kaynama sıcaklıkları sırasıyla nedir?

A) -20°C,  110°C
B)  0°C,     100°C
C)  0°C,     90°C
D) -20°C,  90°CSoru 10: Aşağıda X  maddesine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir.X maddesinin erime ve kaynama süresi toplam kaç dakika sürmüştür?

A) 14 dk
B) 12 dk
C) 10 dk
D) 8 dk
Soru 11: Eline kolonya dökülen birisinin elinin üşümesi aşağıdaki olayların hangisi ile ilgilidir?

A) Erime
B) Donma
C) Yoğuşma
D) Buharlaşma
Soru 12: Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir maddenin buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları eşittir.
B) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
C) Kaynama noktası madde miktarına bağlı olarak değişir.
D) Kaynama sırasında buharlaşma hızlanır.
Soru 13: Aşağıdaki olaylardan hangisi buharlaşma olayı ile ilgili değildir?

A) Kesilen karpuzun soğuması
B) Buzdolabından çıkan su şişesinin etrafında su damlalarının oluşması
C) Toprak testi içindeki suyun serin kalması
D) Islak saçla dışarı çıkıldığında, başımızın üşümesi
Soru 14: Aşağıdaki ortamların hangisinde buharlaşma daha fazla olarak çamaşırlar daha kısa sürede kurur?

A) Sıcak ve rüzgarlı havada
B) Soğuk ve rüzgarlı havada
C) Sıcak ve rüzgarsız havada
D) Soğuk ve rüzgarsız havada
Soru 15: Aşağıdaki olayların hangisinde madde dışarıdan ısı alır?

A) Buharın yoğuşması
B) İyodun süblimleşmesi
C) Suyun donması
D) Havadaki nemin kırağılaşmasıSoru 16: Aşağıdaki olayların hangileri ısı vererek gerçekleşir?

A) Elimize kolonya sürüldüğünde serinlik hissetmemiz.
B) Denizden çıktığımızda üşümemiz.
C) Islak çamaşırların kuruması
D) Buzdolabından çıkan şişenin üzerinde su damlacıkları olması


Soru 17: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddenin tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
B) Gaz maddenin tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır, bu nedenle sıkıştırılabilir.
C) Sıvı maddenin tanecikleri birbiri ile temas halindedir.
D) Sıcak maddenin tanecikleri soğuk maddenin taneciklerinden daha hızlıdır.


Soru 18: Maddenin katı hali için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Maddenin en düzensiz halidir.
B) Taneciklerinin hareket enerjisi azdır.
C) Tanecikler arası çekim kuvveti azdır.
D) Taneciklerin arasındaki boşluk çok fazladır.

2 yorum: