Kimya Dernekleri Nelerdir - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/08

Kimya Dernekleri Nelerdir

Kimya Dernekleri Nelerdir

Ülkemizde kimya alanında faaliyet gösteren bazı dernekler ve çalışma alanları aşağıda verilmiştir.

1. Türkiye Kimya Derneği

Türkiye Kimya Derneği, kimya bilimini ve mesleğinin ilerlemesi ve gelişmesini sağlamak, yaymak,
sevdirmek meslektaşlar arası dayanışmayı sağlamak, meslek ve meslektaşlarımızı
yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek ve kamuyu bu konularda bilgilendirmek için
kurulmuştur. Kaynak


2.Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Kimya Sanayiinin ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak için, sektörün genel ve güncel sorunlarını siyasi otoriteler , bakanlıklar ve resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip , benzer amaçla kurulmuş Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak , çözmek üzere faaliyet göstermektedir. Kaynak3. Kimya Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası, kimya mühendisliğinin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunur. Kaynak
4. Kimyagerler Derneği

Kimyagerler Derneği, kimya bilimi ve endüstrisi alanında araştırma, geliştirme ve uygulama potansiyelinin uluslararası düzeyde etkin ve öncü bir role sahip olması için katkıda bulunmak, kimyagerlere yaptıkları işe uygun, insanlık onuruna yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve yükümlülükleri, iş güvenliği ve gelişmiş ülkelerdeki normlarda daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışmak amaçları bulunmaktadır. KaynakBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder