7.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/04/08

7.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Test

7.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Test 

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Maddenin Tanecikli Yapısı" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Maddeyi oluşturan en küçük yapı birimine .................... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Molekül
B) Atom
C) Çekirdek
D) ProtonSoru 2: Aşağıdakilerden hangisi atomun hacmini oluşturur?

A) Elektron
B) Proton
C) Çekirdek
D) NötronSoru 3: Atomla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Proton ve nötron atomun çekirdeğinde bulunur.
B) Elektronlar çekirdek çevresinde çok hızlı hareket eder.
C) Atomun kimliğini belirleyen parçacık elektrondur.
D) Nötronlar yüksüz parçacıklardır.Soru 4: Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Democritus
B) Dalton
C) Bohr
D) Thomson
Soru 5: Proton sayısı ve elektron sayısına eşit atomlara aşağıdakilerden hangisi denir?

A) İyon
B) Katyon
C) Anyon
D) Nötr atomSoru 6: Atom fikrini ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalton
B) Bohr
C) Democritus
D) RutherfordSoru 7: Aşağıdakilerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardır?

A) Nötron, Proton, Katyon
B) Proton, Nötron, Çekirdek
C) Çekirdek, Elektron
D) Proton, Nötron, ElektronSoru 8: Nötr bir atom katyona dönüşmüştür.
Katyonun iyon yükünü bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir?

A) Proton sayısı, elektron sayısı
B) Nötron sayısı
C) Proton sayısı, nötron sayısı
D) Atom numarası, proton sayısı
Soru 9: Yaptığı atom modelinde, atomu güneş sistemine benzeten bilim insanı kimdir?

A) Dalton
B) Rutherford
C) Thomson
D) BohrSoru 10: Atom hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçmişten günümüze atom fikrinde değişmeler olmuştur.
B) Atomda proton ve nötronlar yavaş hareket ederler.
C) Atom bölünemez ve parçalanamaz.
D) Proton ve elektronlar arasında çekim kuvveti vardır.


1 yorum: