7.Sınıf Saf Maddeler Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/03

7.Sınıf Saf Maddeler Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Saf Maddeler Test 

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Saf Maddeler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 22


Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin özelliklerinden birisi değildir?

A) İçerisinde başka tür tanecik bulunmaz.
B) Homojendir.
C) Tek cins atom içerir.
D) Yoğunlukları sabittir.Soru 2: Aşağıda verilen element sembollerinden hangisi yanlıştır?

A) Bakır - Cu
B) Altın - Au
C) Demir - Fe
D) Fosfor - SSoru 3: Aşağıda verilen elementlerin sembolleri alfabetik olarak sıralandıklarında son sırada hangisi bulunur?

A) Azot
B) Neon
C) Sodyum
D) Karbon


Soru 4: İnsan vücudunda en fazla bulunan element hangisidir?

A) Azot
B) Oksijen
C) Karbon
D) Kükürt


Soru 5: Elementlerin isimlendirilmesinde ilk harf kullanılmış ise ikinci harf küçük olarak yazılır.
Aşağıdaki elementlerden hangisi iki harflidir?

A) Azot
B) Bor
C) Kükürt
D) KlorSoru 6: Aşağıdakilerden hangisi element değildir?

A) Ca
B) Co
C) CO
D) C


Soru 7: Aşağıdaki elementlerden hangisinin formülü yazılabilir?

A) Oksijen
B) Helyum
C) Demir
D) Argon


Soru 8: H2 elementi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Molekül yapıdadır.
B) Bileşiktir.
C) Saf maddedir
D) Homojendir.Soru 9: Diş dolgusunda ve termometre yapımında kullanılan element hangisidir?

A) Bakır
B) Demir
C) Platin
D) Cıva


Soru 10: Elementlerle ilgili olarak;

I. Element isimleri tüm dünyada aynıdır.
II. Elementler atomik veya molekül yapıda olabilir.
III. Molekül yapıda olanlar formülle gösterilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 11: Atom numarası 14 olan elementin adı nedir?

A) Fosfor
B) Silisyum
C) Kükürt
D) Klor


Soru 12: Uçak gibi hava taşıtlarında mutfak eşyalarında kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Na
B) He
C) Al
D) Si
Soru 13: Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir?

A) H2O - Su
B) CO2 - Karbon dioksit
C) NH3 - Amonyum
D) NaCl - Sofra Tuzu

Soru 14: Diş macunu ve deodorantlarda bulunan element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Flor
B) Klor
C) Azot
D) FosforSoru 15: C6H12O6 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Molekül yapılıdır.
B) 3 farklı element içerir.
C) Yapısında 24 atom vardır.
D) Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini gösterir.Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi element sembolü değildir?

A) Cl
B) Au
C) CI
D) FeSoru 17: NaCl bileşiği tüm dünyada aynı şekilde gösterilir. Bu bileşikle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Adı sodyum klorürdür.
B) Molekül yapılı bir bileşiktir.
C) Sodyum ve klor elementlerinin özelliklerini göstermez.
D) Bileşiği formülle gösterilir.Soru 18: Aşağıdakilerden hangisi molekül yapıdaki bileşiktir?

A) H2
B) H2O
C) NaCl
D) Cl2Soru 19: C2H5OH bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısında 3 çeşit atom vardır.
B) Yapısında 9 tane atom vardır.
C) Molekül yapılıdır.
D) Karbon, Hidrojen ve Azot atomları vardır.


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?

A) Su
B) Alkol
C) Hava
D) Demir

Soru 21: Tuzun yapısında bulunan ve suyu mikroplardan arındırılmasını sağlayan element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum
B) Klor
C) Azot
D) Oksijen


Soru 22: Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde en fazla atom bulunur?

A) H2O
B) CO2
C) NH3
D) NaClDiğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

6 yorum: