6.Sınıf Solunum Sistemi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/01

6.Sınıf Solunum Sistemi Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Solunum Sistemi Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Solunum Sistemi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 29

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde bulunmaz?

A) Ağız
B) Yutak
C) Burun
D) Soluk borusu


Soru 2: Havadaki oksijenin kana, kanda bulunan karbondioksitinde havaya verilmesini sağlayan ............. sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Solunum
B) Boşaltım
C) Dolaşım
D) Sindirim


Soru 3: Kanda bulunan karbondioksitle havadaki oksijenin nerede yer değiştirir?

A) Soluk borusu
B) Bronş
C) Bronşcuk
D) Alveol


Soru 4: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi gırtlağa ait değildir?

A) Kıkırdaktan oluşur
B) Gırtlak soluk borusuna yabancı madde kaçınca kapanır.
C) Alınan havayı ısıtır ve nemlendirir.
D) İçerisinde ses telleri bulunur.


Soru 5: Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk alma sırasında gerçekleşir?


A) Diyafram kası kubbeleşir
B) Kaburga kasları kasılır.
C) Akciğer içerindeki basınç artar.
D) Akciğer içerindeki hava dışarı atılır.


Soru 6: Soluk alma sırasında hava sırasıyla hangi organlardan geçer?

A) Burun - yutak - gırtlak - soluk borusu - bronşcuk -bronş - alveol
B) Burun - gırtlak - yutak - soluk borusu - bronş - bronşcuk - alveol
C) Burun - yutak - gırtlak  - soluk borusu - bronş - bronşcuk - alveol
D) Burun - gırtlak - yutak - soluk borusu - bronş - bronşcuk - alveol


Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi burunun görevi değildir?

A) Havanın ısıtılması
B) Alınan havanın nemlendirilmesi
C) Alınan havanın oksijence zenginleştirilmesi
D) Alınan hava içerisindeki tozların tutulması


Soru 8: Solunum sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Solunum sistemi kanı oksijence zenginleştirir.
B) Solunum sistemi kandaki atık karbondioksit gazını dışarı atar.
C) Solunum sistemi konuşmamızı da sağlar.
D) Solunum sisteminde tek akciğer vardır.


Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi soluk borusunun özelliklerinden biri değildir?

A) Kıkırdak halkalardan oluşmuştur.
B) İçerisindeki yapışkan sıvı ve tüyler bulunur.
C) Soluk borusunda tutulan mikroplar sümük ile dışarıya atılır.
D) Havanın akciğerlerine taşınmasını sağlar.


Soru 10: Sol akciğer, sağ akciğerden daha küçüktür. Sol akciğerin küçük olma sebebi nedir?

A) Sol akciğerin gelişmemiş olması
B) Sol akciğer tarafında kalp olması
C) Sol akciğerde alveol sayısının az olması
D) Sol akciğere yeterli hava gitmemesi


Soru 11: Aşağıdaki şekilde solunum sistemine ait bir yapı verilmiştir.

Bu yapı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Alveol olarak bilinir
B) Her akciğerde bir tane bulunur.
C) Gaz alışverişi gerçekleşir.
D) Etrafını kılcal damarlar sarmıştır.


Soru 12: Soluk borusu iki akciğere ayrılmaktadır. Akciğerlere ayrılan bu borulara ne denir?

A) Bronş
B) Diyafram
C) Bronşcuk
D) Alveol


Soru 13: Solunum sistemi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Diyafram akciğerlerin çalışması için yardımcı bir organdır.
B) Soluk borusu içerisinde mikropları tutan sıvı vardır.
C) Burunda bulunan kılcal damarlar mikropları tutar.
D) Soluk borusu kıkırdaktan oluşmuştur.


Soru 14: Aşağıda solunumun gerçekleşmesinde görev alan organlar verilmiştir.

Verilen organlardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

A) X organı alınan havayı ısıtır ve nemlendirir.
B) Y organı içerisinde ses telleri bulunur.
C) Z kirli kanın temizlenmesinde görevlidir.
D) T solunuma yardımcı organdır.


Soru 15: Aşağıdaki şekilde solunum sistemini gösteren bir model yapılmıştır.
Model ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

I. Broşu temsil eder.
II. Göğüs kafesini temsil eder
III. Akciğeri temsil eder
IV. Diyafram kasını temsil eder.

A) II ve III
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV


Soru 16: Akciğerlerin yapısında üzüm salkımına benzeyen alveoller bulunur.
Alveol ile kılcal damar arasında gaz değişimi gerçekleşmektedir.Şekle göre alveolde gerçekleşen gaz değişimi ile kılcal damarda bulunan kan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

      I.                       II.                   X                      Y
A) Kirli kan     Temiz kan     Oksijen              Karbondioksit
B) Kirli kan     Temiz kan     Karbondioksit    Oksijen
C) Temiz kan   Kirli kan       Karbondioksit    Oksijen
D) Temiz kan   Kirli kan       Oksijen              Karbondioksit


Soru 17: Soluk alma ve soluk verme sırasında diyafram kası ve göğüs kafesinde bulunan kaslar solunuma yardımcı olmaktadır.
Soluk alma sırasında aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez?

A) Akciğerlerin hacmi artar.
B) Temiz hava akciğerlere dolar.
C) Diyafram kası kasılarak kubbeleşir.
D) Akciğerlerde basınç azdır.


Soru 18: Egzersiz yapan bir kişi için aşağıda verilenlerden hangileri gerçekleşir?

I. Soluk alıp verme hızı artar.
II. Tansiyon artar.
III. Nabız artar

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 19: Burun içerisinde bulunan ..................... alınan havayı nemlendirir.
Soluk borusu içerisindeki ................... mikropları tutar.
Alveoller ile ............................. arasında gaz alışverişi gerçekleşir.
Alınan havanın soluk borusuna iletilmesini ...................... sağlar.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Mukus
B) Kılcal kan damarı
C) Kıllar
D) Gırtlak


Soru 20: Akciğerler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Süngerimsi yapıdadır.
B) Sağ akciğerimiz sol akciğerden büyüktür.
C) Nefes verirken karbondioksit ve su buharı dışarıya veririz.
D) Alınan havadaki oksijenin tamamı kana  geçer.


Soru 21: "Yetişkin bir kişinin dakikada solunum sayısı 12–20, çocukların 16–22, bebeklerin 18-24 arasında değişmektedir."
Bu verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Solunum hızı cinsiyete göre değişir.
B) Yaşlandıkça soluk alıp verme sayısı azalır.
C) Bir kişinin solunum sayısı her zaman aynı değildir.
D) Bebeklerin solunum hızı yetişkinlerden fazladır.


Soru 22: Aşağıda verilen olaylardan hangisi solunum hızını azaltır?

A) Egzersiz çalışmalarına başlama
B) Uykuya dalma
C) Korku filmi seyretme
D) Bisiklet sürmeye başlama


Soru 23: Aşağıdaki yapılardan hangisi solunum sisteminde bulunmaz?

A) Gırtlak
B) Bronşlar
C) Kılcal damarlar
D) Bronşçuklar


Soru 24: Nefes verirken karbondioksitin izlediği yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Burun - Yutak - Gırtlak - Soluk Borusu - Bronş - Bronşçuk - Alveol
B) Alveol - Bronşçuk - Bronş - Gırtlak - Soluk Borusu - Yutak - Burun
C) Alveol - Bronş - Bronşçuk  - Gırtlak - Soluk Borusu - Yutak - Burun
D) Alveol - Bronşçuk - Bronş - Soluk Borusu - Gırtlak  - Yutak - Burun


Soru 25: Aşağıda verilen organlardan hangisi hem solunum sisteminde, hem de sindirim sisteminde yer alır?

A) Ağız
B) Burun
C) Yutak
D) Yemek borusu


Soru 26: Alveollere gelen hava içerindeki oksijen gazı kan damarlarına geçer. Oksijen miktarı artan kan hangi damar ile kalbe geri döner?

A) Akciğer toplar damarı
B) Akciğer atar damarı
C) Aort atar damarı
D) Kılcal damar


Soru 27: Solunum sistemi gece uykudayken bile sürekli açıktır. Solunum yolunun sürekli açık kalmasının sağlayan nedir?

I. Soluk borusunun kıkırdak yapıda olması
II. Burnumuzun açık kalması
III. Akciğerlerin süngerimsi yapıda olması

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 28: Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden biri değildir?

A) Kanı oksijen bakımından zengin hale getirmek.
B) Kandaki zararlı karbondioksitin dışarı atılmasını sağlamak
C) Alınan havadaki mikropların yok edilmesini sağlamak
D) Kanda gaz değişimini sağlamak


Soru 29: Aşağıdaki grafikte akciğerin hacminin zamanla değişimi gösterilmiştir.
X ve Y ile gösterilen zamanlarda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


A) X zamanında soluk verilir.
B) Y zamanında akciğerdeki basınç azalır.
C) X zamanında diyafram kası kasılır.
D) Y zamanında göğüs kafesindeki kaslar kasılır.
Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

17 yorum:

 1. ÇokGüzel MUHTEŞEM👍👍

  YanıtlaSil
 2. Sitenizi sevdim çünkü hem çok soru var hem de sorular güzel. Tavsiye ederim ÇOKİYİ

  YanıtlaSil
 3. Mükemmel sorular var ve kolay. Düşünsenize 3 yanlışım çıktı.
  M U H T E Ş E M

  YanıtlaSil
 4. 5.sınıftan beri bu siteyi ilgiyle takip ediyorum.Bu sitede emek veren herkese binlerce teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 5. aynen arkadaşın dediği gibi ben öğretmenim ve 5. sınıftan beri öğrecilerime yanıt veriyorum

  YanıtlaSil
 6. müthiş fulledim

  YanıtlaSil
 7. mükemmel testler yani bayıldım feni buradan çözcem bundan sonra

  YanıtlaSil
 8. hayatımda bu kadar güzel test sayfası görmedim müthiş yani solunum sisteminde tükürük bezleri mükemmel iş yapıyor burunlarda olan et parçaları mukus salgısı yayılıyor mikemmel gerçekten harika (!)

  YanıtlaSil
 9. 2 yanlış 28 doğru =)

  YanıtlaSil
 10. 29 doğru 0 yanlış

  YanıtlaSil
 11. 4.sorunun cevabı B şıkkı olmayacakmı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yabancı maddenin kaçmasını önlemek için gırtlağın kapanma özelliği vardır

   Sil