6.Sınıf Solunum Sistemi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/11/09

6.Sınıf Solunum Sistemi Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Solunum Sistemi Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Solunum Sistemi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 12

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde bulunmaz?

A) Ağız
B) Yutak
C) Burun
D) Soluk borusu


Soru 2: Havadaki oksijenin kana, kanda bulunan karbondioksitinde havaya verilmesini sağlayan ............. sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Solunum
B) Boşaltım
C) Dolaşım
D) Sindirim

Soru 3: Kanda bulunan karbondioksit ve havada bulunan oksijen nerede yer değiştirir?

A) Soluk borusu
B) Bronş
C) Bronşcuk
D) Alveol


Soru 4: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi gırtlağa ait değildir?

A) Kıkırdaktan oluşur
B) Gırtlak soluk borusuna yabancı madde kaçınca kapanır.
C) Burunda gelen havayı soluk borusuna iletir.
D) İçerisinde ses telleri bulunur.


Soru 5: Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk alma sırasında gerçekleşir?


A) Diyafram kası kubbeleşir
B) Kaburga kasları kasılır.
C) Akciğer içerindeki basınç artar.
D) Akciğer içerindeki hava dışarı atılır.Soru 6: Soluk alma sırasında hava sırasıyla hangi organlardan geçer?

A) Burun - yutak - gırtlak - soluk borusu - bronşcuk -bronş - alveol
B) Burun - gırtlak - yutak - soluk borusu - bronş - bronşcuk - alveol
C) Burun - yutak - gırtlak  - soluk borusu - bronş - bronşcuk - alveol
D) Burun - gırtlak - yutak - soluk borusu - bronş - bronşcuk - alveolSoru 7: Aşağıdakilerden hangisi burunun görevi değildir?

A) Havanın ısıtılması
B) Alınan havanın nemlendirilmesi
C) Alınan havanın oksijence zenginleştirilmesi
D) Alınan hava içerisindeki tozların tutulması
Soru 8: Solunum sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Solunum sistemi kanı oksijence zenginleştirir.
B) Solunum sistemi kandaki atık karbondioksit gazını dışarı atar.
C) Solunum sistemi konuşmamızı da sağlar
D) Solunum sisteminde tek akciğer vardır


Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi soluk borusunun özelliklerinden biri değildir?

A) Kıkırdak halkalardan oluşmuştur.
B) İçerisinde yapışkan bir sıvı bulunur.
C) Soluk borusunda tutulan mikroplar sümük ile dışarıya atılır.
D) Havanın akciğerlerine taşınmasını sağlar.
Soru 10: Sol akciğer, sağ akciğerden daha küçüktür. Sol akciğerin küçük olma sebebi nedir?

A) Sol akciğerin gelişmemiş olması
B) Sol akciğer tarafında kalp olması
C) Sol akciğerde alveol sayısının az olması
D) Sol akciğere yeterli hava gitmemesi
Soru 11: Aşağıdaki şekilde solunum sistemine ait bir yapı verilmiştir.Bu yapı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Alveol olarak bilinir
B) Her akciğerde bir tane bulunur.
C) Gaz alış verişi gerçekleşir.
D) Etrafını kılcal damarlar sarmıştır.Soru 12: Soluk borusu iki akciğere ayrılmaktadır. Akciğerlere ayrılan bu borulara ne denir?

A) Bronş
B) Diyafram
C) Bronşcuk
D) Alveol


Diğer Konular

3 yorum: