6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/11/05

6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Dolaşım Sistemi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 34

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Kan
B) Kalp
C) Kas
D) Damarlar


Soru 2: Kanın yapısında aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi en fazla bulunur?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 3: Kalbin yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp dört odacıklıdır.
B) Kalbin sol tarafında temiz kan vardır.
C) Kalp kanın pompalanmasını sağlar
D) Kalbin dakikadaki atış sayısına tansiyon denir.


Soru 4: Aşağıdaki damarların hangisinde kirli kan bulunur?

A) Aort atardamarı
B) Akciğer toplardamarı
C) Akciğer atardamarı
D) Böbrek atardamarı


Soru 5: Vücut hücrelerine besin ve oksijen taşınmasını sağlayan, çok küçük damar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atardamar
B) Toplardamar
C) Akciğer toplardamarı
D) Kılcal damar


Soru 6: Büyük dolaşım kalbin hangi kısmında başlar ve biter?

A) Sağ karıncık - sol kulakçık
B) Sol karıncık - sağ kulakçık
C) Sağ karıncık - sol karıncık
D) Sol karıncık - sol kulakçık


Soru 7: Aşağıdaki damarlardan hangisi küçük dolaşımda yer alır?

A) Aort atardamarı
B) Üst ve alt ana toplardamar
C) Böbrek atardamarı
D) Akciğer atardamarı


Soru 8: Kan pulcuklarının görevi nedir?

A) Kanın pıhtılaşmasını sağlar
B) Mikroplara karşı savaşır
C) Oksijen taşınmasını sağlar
D) Besin taşınmasını sağlar


Soru 9: Vücudumuzdaki hayati öneme sahip sıvı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözyaşı
B) Ter
C) Kan
D) Tükürük


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir?

A) Vücut ısısını dengeler
B) Hücrelere oksijen taşınmasını sağlar
C) Hücrelerden atık maddeleri uzaklaştırır.
D) Vücudun dik durmasını sağlar


Soru 11: Vücudumuza giren mikroplarla savaşan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 12: Aşağıda  verilen kalbin yapısındaki bölümlerden hangisi aort atardamarına bağlıdır?A) I
B) II
C) III
D) IV


Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi kalp kapakçıklarının görevidir?
I. Kanın tek yönlü akışını sağlar.
II. Kirli ve temiz kanın birbirine karışmasını engeller.
III. Kalbin kasılmasını sağlamak

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III


Soru 14: Kalp ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herkesin kalbi yaklaşık yumruğu büyüklüğündedir.
B) Kalbimiz göğüs kafesi içerisindedir.
C) Kalbimizin solunda temiz kan vardır.
D) Bütün canlıların kalbi aynıdır.


Soru 15: Akciğerden gelen temiz kan kalbin hangi odacığına gelir?

A) Sağ kulakçık
B) Sağ karıncık
C) Sol kulakçık
D) Sol karıncık


Soru 16: Kalbin yapısı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kulakçıklar karıncıklara göre daha büyüktür.
B) Karıncıklar ve kulakçıklar arasında kapakçıklar bulunur.
C) Kalbimizde kalp kası bulunur.
D) Karıncıklarda kulakçıklara göre daha kalın kas bulunur.


Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi kalbin dört odacıklı olmasının sonucudur?
I. Kirli kan ile temiz kanın karışmasını engeller.
II. Kanın tek yönde hareket etmesini sağlar.
III. Kirli kanın akciğere, temiz kanın vücuda gitmesini sağlar

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 18: Soğuk algınlığı hastalığı geçiren Ayşe'nin kanında aşağıdaki hücrelerden hangisinin sayısı artar?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcuğu
D) Alyuvar ve kan pulcuğu


Soru 19: Alyuvar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırmızı renklidir.
B) Kana kırmızı renk verir.
C) Hücrelere oksijen taşır.
D) Alyuvar sayısı kanda değişmez.


Soru 20: Akciğer toplardamarı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalbin sol kulakcığına bağlıdır.
B) Temiz kan taşır
C) İçindeki kan koyu kırmızı renklidir.
D) Kanın akış hızı yavaştır.


Soru 21:
- Kanın kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin vardır.
- Kan içerinde sayıca en fazladır.
- Yapısındaki proteinler kan gruplarının oluşmasını sağlar.
Yukarıda bilgisi verilen kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinden birisi değildir?

A) Hücrelere besin taşınmasını sağlamak
B) Hücrelerde oluşan atık maddeleri uzaklaştırmak.
C) Vücudu mikroplara karşı korumak
D) Kanda oluşan atıkları süzmek


Soru 23: Kalbin yapısı ve çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalbin dakikadaki atış sayısına nabız denir.
B) Kalp istemsiz çalışır.
C) Kalpte bulunan kulakçık ve karıncıklar aynı anda çalışır.
D) Kalbimiz vücudun sol tarafında bulunur.


Soru 24: Vücudumuzda bulunan kirli kan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kirli kanda oksijen oranı düşüktür.
B) Kirli kanı aldırırsak vücudumuzda temiz kan kalır.
C) Kirli kan, temiz kana göre daha koyudur.
D) Kirli kanda karbondioksit oranı fazladır.


Soru 25: Aşağıdakilerden hangisinin yapısında su daha fazla bulunur?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 26: Aşağıdakilerden hangisi hücresel yapıya sahip değildir?

A) Kan pulcuğu
B) Kan plazması
C) Akyuvar
D) Alyuvar


Soru 27: Teneffüs zili çaldığında öğrenciler son sürat okul bahçesine koşarak oyun oynadılar. Oyun oynayan öğrenciler için aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Nabızları artar
B) Tansiyonları yükselir
C) Kalp daha hızlı çalışır
D) Çizgili kasları yorulmaz


Soru 28: Aşağıda damar ve damarın görevinden hangileri doğru verilmiştir?

I. Atardamar, kanı kalpten uzaklaştırmak.
II. Kılcal damar, hücreler ile damar arasında madde alışverişi yapmak
III. Toplardamar, kanı kalbe getirmek.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 29: Aşağıdaki şekilde kan dolaşımı verilmiştir.
Bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp ve akciğer arasında gerçekleşir.
B) Bu dolaşım kanı oksijence zenginleştirir.
C) Akciğer atar damarında temiz kan bulunur.
D) Akciğerden gelen kan kalbin sol üst odacığına gelir.


Soru 30: Kan bağışı yapmak isteyen bir kişi aşağıdaki şartlardan hangisini sağlamasına gerek yoktur?

A) Kan vereceği kişinin hastalığı olmamalıdır.
B) Bağış yapan kişi 50 kg'nin üzerinde olmalıdır.
C) Bağış yapan kişi 18-65 yaş arasında olmalıdır.
D) Kan bağışı temiz bir ortamda yapılmalıdır.


Soru 31: Kan bağışı hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) AB kan grubu bir kişi, sadece AB kan grubu kan alabilir.
B) Kan bağışı sadece ihtiyaç durumunda yapılmalıdır.
C) Kan bağışı yapabilmek için belirli şartların sağlanması gerekir.
D) Kan bağışı insanı sağlıklı yapar.


Soru 32: Aşağıdaki tabloda kişilerin kan grupları verilmiştir.

Yalnızca bu kişiler hakkında verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ali, Ebru'ya kan veremez
B) Karya, Hüseyin'e kan veremez.
C) Deniz'in tablodaki kişilerden birisine kan veremez.
D) En az kan grubu O Rh (-) dir.Soru 33: Deney tüpünün içerisine alınan taze kan, bir süre bekletildiğinde aşağıdaki şekli almıştır.

Deney tüpünde gösterilen yapılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alyuvarlar Y'de bulunur.
B) X'in %90'ı sudur.
C) Y'de kan hücreleri bulunur.
D) X'de kan pulcuğu bulunur.


Soru 34: Aşağıda alyuvarlar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücreleri çekirdeklidir.
B) Kanda sayıları en fazla olan hücrelerdir.
C) Vücudun savunmasında görevlidir.
D) Vücuda mikrop girdiğinde sayıları artar.Test ve Cevapları PDF indir


Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

11 yorum: