6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/11/05

6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Dolaşım Sistemi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 26

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Kan
B) Kalp
C) Kas
D) DamarlarSoru 2: Kanın yapısında aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi en fazla bulunur?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması

Soru 3: Kalbin yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp dört odacıklıdır.
B) Kalbin sol tarafında temiz kan vardır.
C) Kalp kanın pompalanmasını sağlar
D) Kalbin dakikadaki atış sayısına tansiyon denir.


Soru 4: Aşağıdaki damarların hangisinde kirli kan bulunur?

A) Aort atar damarı
B) Akciğer toplar damarı
C) Akciğer atar damarı
D) Böbrek atar damarıSoru 5: Vücut hücrelerine besin ve oksijen taşınmasını sağlayan, çok küçük damar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atar damar
B) Toplar damar
C) Akciğer toplar damarı
D) Kılcal damarSoru 6: Büyük dolaşım kalbin hangi kısmında başlar ve biter?

A) Sağ karıncık - sol kulakçık
B) Sol karıncık - sağ kulakçık
C) Sağ karıncık - sol karıncık
D) Sol karıncık - sol kulakçık


Soru 7: Aşağıdaki damarlardan hangisi küçük dolaşımda yer alır?

A) Aort atar damarı
B) Üst ve alt ana toplar damar
C) Böbrek atar damarı
D) Akciğer atar damarı


Soru 8: Kan pulcuklarının görevi nedir?

A) Kanın pıhtılaşmasını sağlar
B) Mikroplara karşı savaşır
C) Oksijen taşınmasını sağlar
D) Besin taşınmasını sağlarSoru 9: Vücudumuzdaki hayati öneme sahip sıvı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göz yaşı
B) Ter
C) Kan
D) TükürükSoru 10: Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir?

A) Vücut ısısını dengeler
B) Hücrelere oksijen taşınmasını sağlar
C) Hücrelerden atık maddeleri uzaklaştırır.
D) Vücudun dik durmasını sağlarSoru 11: Vücudumuza giren mikroplarla savaşan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazmasıSoru 12: Aşağıda  verilen kalbin yapısındaki bölümlerden hangisi aort atar damarına bağlıdır?A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi kalp kapakçıklarının görevidir?
I. Kanın tek yönlü akışını sağlar.
II. Kirli ve temiz kanın birbirine karışmasını engeller.
III. Kalbin kasılmasını sağlamak

A) Yalnız I.
B) I. ve II.
C) II. ve III.
D) I. ve III.


Soru 14: Kalp ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herkesin kalbi yaklaşık yumruğu büyüklüğündedir.
B) Kalbimiz göğüs kafesi içerisindedir.
C) Kalbimizin solunda temiz kan vardır.
D) Bütün canlıların kalbi aynıdır.Soru 15: Akciğerden gelen temiz kan kalbin hangi odacığına gelir?

A) Sağ kulakçık
B) Sağ karıncık
C) Sol kulakçık
D) Sol karıncıkSoru 16: Kalbin yapısı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kulakçıklar karıncıklara göre daha büyüktür.
B) Karıncıklar ve kulakcıklar arasında kapakcıklar bulunur.
C) Kalbimizde kalp kası bulunur.
D) Karıncıklarda kulakcıklara göre daha kalın kas bulunur.Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi kalbin dört odacıklı olmasının sonucudur?
I. Kirli kan ile temiz kanın karışmasını engeller.
II. Kanın tek yönde hareket etmesini sağlar.
III. Kirli kanın akciğere, temiz kanın vücuda gitmesini sağlar

A) Yalnız I.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) I. II. ve III.


Soru 18: Soğuk algınlığı hastalığı geçiren Ayşe'nin kanında aşağıdaki hücrelerden hangisinin sayısı artar?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcuğu
D) Alyuvar ve kan pulcuğuSoru 19: Alyuvar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırmızı renklidir.
B) Kana kırmızı renk verir.
C) Hücrelere oksijen taşır.
D) Alyuvar sayısı kanda değişmez.Soru 20: Akciğer toplar damarı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalbin sol kulakcığına bağlıdır.
B) Temiz kan taşır
C) İçindeki kan koyu kırmızı renklidir.
D) Kanın akış hızı yavaştır.
Soru 21:
- Kanın kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin vardır.
- Kan içerinde sayıca en fazladır.
- Yapısındaki proteinler kan gruplarının oluşmasını sağlar.
Yukarıda bilgisi verilen kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması
Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinden birisi değildir?

A) Hücrelere besin taşınmasını sağlamak
B) Hücrelerde oluşan atık maddeleri uzaklaştırmak.
C) Vücudu mikroplara karşı korumak
D) Kanda oluşan atıkları süzmek
Soru 23: Kalbin yapısı ve çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalbin dakikadaki atış sayısına nabız denir.
B) Kalp istemsiz çalışır.
C) Kalpte bulunan kulakcık ve karıncıklar aynı anda çalışır.
D) Kalbimiz vücudun sol tarafında bulunur.
Soru 24: Vücudumuzda bulunan kirli kan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kirli kanda oksijen oranı düşüktür.
B) Kirli kanı aldırırsak vücudumuzda temiz kan kalır.
C) Kirli kan, temiz kana göre daha koyudur.
D) Kirli kanda karbondioksit oranı fazladır.
Soru 25: Aşağıdakilerden hangisinin yapısında su daha fazla bulunur?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazmasıSoru 26: Aşağıdakilerden hangisi hücresel yapıya sahip değildir?

A) Kan pulcuğu
B) Kan plazması
C) Akyuvar
D) Alyuvar


6 yorum: