6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/01

6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Dolaşım Sistemi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 44

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Kan
B) Kalp
C) Kas
D) Damarlar


Soru 2: Kanın yapısında aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi en fazla bulunur?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 3: Kalbin yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp dört odacıklıdır.
B) Kalbin sol tarafında temiz kan vardır.
C) Kalp kanın pompalanmasını sağlar.
D) Kalbin dakikadaki atış sayısına tansiyon denir.


Soru 4: Aşağıdaki damarların hangisinde kirli kan bulunur?

A) Aort atardamarı
B) Akciğer toplardamarı
C) Akciğer atardamarı
D) Böbrek atardamarı


Soru 5: Vücut hücrelerine besin ve oksijen taşınmasını sağlayan, çok küçük damar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atardamar
B) Toplardamar
C) Akciğer toplardamarı
D) Kılcal damar


Soru 6: Büyük kan dolaşımının amacı temiz kanın ve besinin vücuda dağıtılmasıdır. Kalbin sağ kısmında kirli kan, sol kısmında temiz kan bulunur. 
Verilen açıklamalara göre büyük dolaşım kalbin hangi kısmında başlar ve biter?

A) Sağ alt odacık (karıncık) - sol üst odacık (kulakçık)
B) Sol alt odacık (karıncık) - sağ üst odacık (kulakçık)
C) Sağ alt odacık (karıncık) - sol alt odacık (karıncık)
D) Sol alt odacık (karıncık) - sağ alt odacık (kulakçık)


Soru 7: Aşağıdaki damarlardan hangisi küçük dolaşımda yer alır?

A) Aort atardamarı
B) Üst ve alt ana toplardamar
C) Böbrek atardamarı
D) Akciğer atardamarı


Soru 8: Kan pulcuklarının görevi nedir?

A) Kanın pıhtılaşmasını sağlar
B) Mikroplara karşı savaşır
C) Oksijen taşınmasını sağlar
D) Besin taşınmasını sağlar


Soru 9: Vücudumuzdaki hayati öneme sahip sıvı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözyaşı
B) Ter
C) Kan
D) Tükürük


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir?

A) Vücut ısısını dengeler
B) Hücrelere oksijen taşınmasını sağlar
C) Hücrelerden atık maddeleri uzaklaştırır.
D) Vücudun dik durmasını sağlar


Soru 11: Vücudumuza giren mikroplarla savaşan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 12: Aşağıda  verilen kalbin yapısındaki bölümlerden hangisi aort atardamarına bağlıdır?A) I
B) II
C) III
D) IV


Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi kalp kapakçıklarının görevidir?
I. Kanın tek yönlü akışını sağlar.
II. Kirli ve temiz kanın birbirine karışmasını engeller.
III. Kalbin kasılmasını sağlamak

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III


Soru 14: Kalp ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herkesin kalbi yaklaşık yumruğu büyüklüğündedir.
B) Kalbimiz göğüs kafesi içerisindedir.
C) Kalbimizin solunda temiz kan vardır.
D) Üst odacıklar alt odacıklardan daha büyüktür.


Soru 15: Akciğerden gelen temiz kan kalbin hangi odacığına gelir?

A) Sağ üst odacık (kulakçık)
B) Sağ alt odacık (karıncık)
C) Sol üst odacık (kulakçık)
D) Sol alt odacık (karıncık)


Soru 16: Kalbin yapısı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kulakçıklar karıncıklara göre daha büyüktür.
B) Karıncıklar ve kulakçıklar arasında kapakçıklar bulunur.
C) Kalbimizde kalp kası bulunur.
D) Karıncıklarda kulakçıklara göre daha kalın kas bulunur.


Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi kalbin dört odacıklı olmasının sonucudur?
I. Kirli kan ile temiz kanın karışmasını engeller.
II. Kanın tek yönde hareket etmesini sağlar.
III. Kirli kanın akciğere, temiz kanın vücuda gitmesini sağlar

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 18: Soğuk algınlığı hastalığı geçiren Ayşe'nin kanında aşağıdaki hücrelerden hangisinin sayısı artar?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcuğu
D) Alyuvar ve kan pulcuğu


Soru 19: Alyuvar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırmızı renklidir.
B) Kana kırmızı renk verir.
C) Hücrelere oksijen taşır.
D) Alyuvar sayısı kanda değişmez.


Soru 20: Akciğer toplardamarı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalbin sol kulakcığına bağlıdır.
B) Temiz kan taşır
C) İçindeki kan koyu kırmızı renklidir.
D) Kanın akış hızı yavaştır.


Soru 21:
- Kanın kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin vardır.
- Kan içerinde sayıca en fazladır.
- Yapısındaki proteinler kan gruplarının oluşmasını sağlar.
Yukarıda bilgisi verilen kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinden birisi değildir?

A) Hücrelere besin taşınmasını sağlamak
B) Hücrelerde oluşan atık maddeleri uzaklaştırmak.
C) Vücudu mikroplara karşı korumak
D) Kanda oluşan atıkları süzmek


Soru 23: Kalbin yapısı ve çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalbin dakikadaki atış sayısına nabız denir.
B) Kalp istemsiz çalışır.
C) Kalpte bulunan kulakçık ve karıncıklar aynı anda çalışır.
D) Kalbimiz vücudun sol tarafında bulunur.


Soru 24: Vücudumuzda bulunan kirli kan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kirli kanda oksijen oranı düşüktür.
B) Kirli kanı aldırırsak vücudumuzda temiz kan kalır.
C) Kirli kan, temiz kana göre daha koyudur.
D) Kirli kanda karbondioksit oranı fazladır.


Soru 25: Aşağıdakilerden hangisinin yapısında su daha fazla bulunur?

A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması


Soru 26: Aşağıdakilerden hangisi hücresel yapıya sahip değildir?

A) Kan pulcuğu
B) Kan plazması
C) Akyuvar
D) Alyuvar


Soru 27: Teneffüs zili çaldığında öğrenciler son sürat okul bahçesine koşarak oyun oynadılar. Oyun oynayan öğrenciler için aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Nabızları artar
B) Tansiyonları yükselir
C) Kalp daha hızlı çalışır
D) Çizgili kasları yorulmaz


Soru 28: Aşağıda verilen damarlar ve bu damarın görevlerinden hangileri doğru verilmiştir?

I. Atardamar, kanı kalpten uzaklaştırmak.
II. Kılcal damar, hücreler ile damar arasında madde alışverişi yapmak
III. Toplardamar, kanı kalbe getirmek.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 29: Aşağıdaki şekilde kan dolaşımı verilmiştir.
Bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp ve akciğer arasında gerçekleşir.
B) Bu dolaşım kanı oksijence zenginleştirir.
C) Akciğer atar damarında temiz kan bulunur.
D) Akciğerden gelen kan kalbin sol üst odacığına gelir.


Soru 30: Kan bağışı yapmak isteyen bir kişi aşağıdaki şartlardan hangisini sağlamasına gerek yoktur?

A) Kan vereceği kişinin hastalığı olmamalıdır.
B) Bağış yapan kişi 50 kg'ın üzerinde olmalıdır.
C) Bağış yapan kişi 18-65 yaş arasında olmalıdır.
D) Kan bağışı temiz bir ortamda yapılmalıdır.


Soru 31: Kan bağışı hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) AB kan grubu bir kişi, sadece AB kan grubu kan alabilir.
B) Kan bağışı sadece ihtiyaç durumunda yapılmalıdır.
C) Kan bağışı yapabilmek için belirli şartların sağlanması gerekir.
D) Kan bağışı insanı sağlıklı yapar.


Soru 32: Aşağıdaki tabloda kişilerin kan grupları verilmiştir.

Yalnızca bu kişiler hakkında verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ali, Ebru'ya kan veremez
B) Karya, Hüseyin'e kan veremez.
C) Deniz'in tablodaki kişilerden birisine kan veremez.
D) İnsanlarda en az bulunan kan grubu O Rh (-) dir.Soru 33: Deney tüpünün içerisine alınan taze kan, bir süre bekletildiğinde aşağıdaki şekli almıştır.

Deney tüpünde gösterilen yapılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alyuvarlar Y'de bulunur.
B) X'in % 90'ı sudur.
C) Y'de kan hücreleri bulunur.
D) X'de kan pulcuğu bulunur.


Soru 34: Aşağıda akyuvarlar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücreleri çekirdeklidir.
B) Kanda sayıları en fazla olan hücrelerdir.
C) Vücudun savunmasında görevlidir.
D) Vücuda mikrop girdiğinde sayıları artar.


Soru 35: Sıcak bir yaz günüydü. Osman okul bahçesinde arkadaşları ile oyunlar oynadı ve terledi. Kantinden aldığı soğuk suyu kana kana içti. Akşam olduğunda Osman'ın boğazı şişmiş ve ateşi yükselmişti. Annesi Osman'ı hemen hastaneye götürdü. Doktor Osman'ın kan tahlilini istedi. Kan tahlili sonucu çıktığında Osman'ın vücudunda enfeksiyon olduğuna karar verdi.
Doktor, Osman'ın kan tahlili sonucunda hangi değere bakarak enfeksiyon olduğuna karar vermiştir?

A) Akyuvar sayısının normalden fazla olması
B) Alyuvar sayısının normalden fazla olması
C) Kan pulcuğu sayısının normalden fazla olması
D) Kan plazmasının normalden fazla olması


Soru 36: Esin hanım evde yemek yapmak için patatesleri doğrarken yanlışlıkla parmağını kesmiştir. Esin hanım parmağını yara bandı ile sararak yemek yapmaya devam etmiştir. Bir süre sonra Esin hanım parmağına baktığında kanamanın durduğunu görmüştür.
Parmak kesildiğinde kanamanın durması sağlayan aşağıdaki yapılardan hangisinin görevidir?

A) Kan plazması
B) Akyuvar
C) Kan pulcuğu
D) Alyuvar


Soru 37: Aşağıda verilen damarlardan hangisinde oksijence zengin kan (temiz kan) bulunur?

A) Akciğer atar damarı
B) Aort atar damarı
C) Böbrek toplar damarı
D) Üst ana toplar damar


Soru 38: Aşağıda damarlar ve damarlarla ilgili açıklamalar verilmiştir.

I. Atardamar: Kanın akış hızı ve kan basıncı  en fazladır.
II. Toplardamar: Kanın akış hızı en yavaştır.
III. Kılcaldamar: Kan basıncı atardamardan az, toplardamardan fazladır.

Verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 39: Dolaşım sistemi organımız olan kalbin kaslı yapısı vardır. Kalp, kasılıp gevşeyerek kanı bütün vücuda pompalar. ............................. bulunan kas tabakası üst odacıklara (kulakçık) göre daha kalın ve güçlüdür. Bu nedenle alt odacığa bağlı olan atardamarlar, kanı vücudun her yerine gönderir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?

A) Atardamar
B) Toplardamar
C) Alt odacık
D) Kapakcık


Soru 40: Aşağıda kılcal damarlar hakkında doğru yanlış etkinliği verilmiştir. Etkinlikte her doğru soru için 10 puan alan bir öğrenci etkinlik sonunda kaç puan alır?

Atardamar ile toplar damar arasında yer alır.    
Kanın akış hızı çok yavaştır.    
Kan basıncı toplar damardan azdır.    
Hücrelere madde iletimini sağlar    

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40


Soru 41:  Kalbin kasılması sırasında kan basıncının bilek gibi yerlerde hissedilmesine nabız denir. Nabız sayısının dakikada;
1 yaşına kadar olan bebeklerde 100 -160 arasındadır.
1-10 yaş dönemi çocuklarda 70 - 120 arasındadır.
11-17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde 60 - 100 arasındadır.
17 yaş ve üstü genç ve yetişkinlerde 60 - 100 arasındadır.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Gençlerin nabzı daha fazladır.
B) Spor yapan kişilerin nabzı fazladır.
C) Hasta kişilerin nabzı düşer.
D) Yaşlandıkça nabız azalır.


Soru 42:  Sönmez ailesinde yaşayan bireyler kan bağışının önemini bilmektedir ve kan bağışı yapacaklardır. Aile bireylerinin yaş ve kiloları aşağıda verilmiştir.

Şafak: 50 yaşında, 85 kg
Şerife: 48 yaşında 65 kg
Nurcan: 12 yaşında 30 kg
Nuriye: 19 yaşında 48 kg 
İsmail: 17 yaşında 55 kg

Sönmez ailesinde kaç kişi kan bağışında bulunabilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 43:  Küçük kan dolaşımının amacı kirli kanın temizlenmesidir. Kalbin sağ kısmında kirli kan, sol kısmında temiz kan bulunur. 
Verilen açıklamalara göre küçük dolaşım kalbin hangi kısmında başlar ve biter?

A) Sağ alt odacık  - sol üst odacık 
B) Sol alt odacık  - sağ üst odacık 
C) Sağ alt odacık  - sol alt odacık 
D) Sol alt odacık  - sağ alt odacık


Soru 44:  Büyük kan dolaşımı kalbin hangi kısmında başlar?

A) Sağ alt odacık
B) Sol alt odacık
C) Sağ üst odacık
D) Sol üst odacık


Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

21 yorum:

 1. Soruları çok beğenim,teşekkürler.

  YanıtlaSil
 2. muhteşem hepsini çözdüm teşekkürler

  YanıtlaSil
 3. lütfen soruları biraz zorlaştırıp 50 soru yapın

  YanıtlaSil
 4. daha fazla soru lazım bu az olmuş

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence yanlış düşünüyorsun yeterince soru olduğunu dusunuyorum

   Sil
 5. ben beğendim bazı siteler 10 soru filan koyuyor gayet başarılı ama bir kusurunuz var sorular çok kolay

  YanıtlaSil
 6. Çok güzel hazırlanmış ((((((((((((((Mükemmel)))))))))))))

  YanıtlaSil
 7. çok kolay ve güzel

  YanıtlaSil
 8. VARYA TEST MUKENMEL SINIFIMIZDA COZUYORUZ

  YanıtlaSil
 9. Test indirilebiliyor mu acaba

  YanıtlaSil
 10. Çok güzel olmuş

  YanıtlaSil