8.Sınıf Basınç Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/03

8.Sınıf Basınç Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git       PDF olarak <--------  indir -------->

8.Sınıf Basınç Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Basınç" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 41

Soru 1: Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ............... denir.
Basınç birimi .................dır.
Açık hava basıncını ölçmek için ................ kullanılır.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Basınç
B) Toriçelli
C) Barometre
D) Pascal


Soru 2: İki ayağı üzerinde duran bir adamın yere yaptığı basınç P1 ve tek ayağı üzerinde durduğunda basıncı P2 oluyor ise P1/P2 oranı kaçtır?

A) 0,5
B) 1
C) 2
D) 4


Soru 3: Çöl kumlarında batmadan yürümek için ne yapılmalıdır?

A) Geniş tabanlı ayakkabılar giymek.
B) Sivri tabanlı ayakkabılar giymek
C) Çabuk yürünmelidir.
D) Uzun topuklu ayakkabılar giyilmelidir.


Soru 4: İtfaiyecilerin kemerinin geniş ve kırmızı olasının asıl sebebi nedir?

A) Daha şık görünmesini sağlar.
B) Pantolonun düşmemesini sağlar.
C) Yüzeyin büyümesi basıncı azaltır, beli acıtmaz.
D) Çabuk kopmaz.  


Soru 5: Sıvıların basıncıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen iletir.
B) Sıvılar temas ettikleri yüzeye basınç uygular.
C) Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
D) Sıvı basıncı sıvının miktarına bağlıdır.


Soru 6:
I. Kamyonlardaki tekerlek sayısının artırılması.
II. Bıçakların ucunun sivri olması.
III. İş makinelerine palet takılması.

Yukarıda verilenlerden hangileri basıncı azaltmaya yöneliktir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


Soru 7:
I. Sıvıların kap tabanına yaptığı basınç, sıvının derinliğine bağlıdır.
II. Kabın tabanına yapılan basınç sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
III. Kabın tabanına yapılan basınç kabın şekline bağlıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 8: Katı bir cismin zemine yaptığı basınç aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Cismin ağırlığına
B) Katı cisminin yüzey büyüklüğüne
C) Cismin üzerine yerleştirilen ağırlığa
D) Katının şekline


Soru 9:
I. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.
II. Katı cisimler ağırlıkları nedeniyle zemine basınç uygular.
III. Yüzeye etki eden dik kuvvet artarsa basınçta azalır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 10: Esra okula giderken toprak yolda spor ayakkabısı ile yürüyebilirken, topuklu ayakkabı ile toprağa batmıştır.
Bu durum ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Spor ayakkabı rahat olduğu için yürüyebilmiştir.
B) Spor ayakkabının yere yaptığı basınç az olduğu için yürüyebilmiştir.
C) Topuklu ayakkabı yere az basınç uygulamıştır.
D) Topuklu ayakkabı rahat olmadığı için toprağa batmıştır.


Soru 11: Şekildeki A, B ve C noktalarındaki basınçları karşılaştırınız?


A) A > B > C
B) C > A > B
C) B > A > C
D) B > C > A


Soru 12: Aşağıdaki şekilde A, B ve C noktalarındaki açık hava basınçlarını karşılaştırınız?


A) A > B > C
B) C > A > B
C) B > A > C
D) C > B > A


Soru 13: Şekildeki özdeş küplerin zemine yaptıkları basınçları karşılaştırınız?
A) P> P> P3
B) P> P> P2
C) P> P> P3
D) P= P= P3


Soru 14: Aşağıdaki resimde güvenlik görevlileri araçlarda tonaj kontrolü yapmaktadır.
Bu kontrolün kara yolları açısından önemi nedir?


A) Kara yollarının daha temiz kalmasını sağlamak
B) Kara yollarında araçların fazla ağırlıktan dolayı kaza yapmasını önlemek.
C) Araçların ağırlıklarını kontrol ederek, yolların basınçtan dolayı bozulmasını önlemek.
D) Araçların ağırlıklarını azaltmak.


Soru 15: Basınç ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Barometre açık hava basıncını ölçer.
B) Paskal prensibi gaz basıncının her yöne eşit dağıldığını anlatır.
C) Toriçelli açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanıdır.
D) Manometre kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçer.


Soru 16: Hafta sonu bir etkinlik düzenlemek isteyen Fatih, hangi etkinliğe katılırsa daha fazla basınca maruz kalır?

A) Kır gezisi için tepeye tırmandığında
B) Teleferikle Ordu kalesine çıktığında
C) Denizde zıpkınla balık avladığında
D) Kayak yapmak için Uludağ'a gittiğinde


Soru 17: Dağcılık sporu ile uğraşan Kamil, Karacadağ'ın zirvelerine geldiğinde kulaklarında bir ağrı hissediyor. Bu ağrının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Basıncın azalması
B) Rüzgârın azalması
C) Oksijenin azalması
D) Basıncın artması


Soru 18: Katı basıncı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin ağırlıkları arttıkça zemine uygulanan basınçta artar.
B) Basınç cismin yüzeye temas ettiği alanla ters orantılıdır.
C) Basınç oluşturan kuvvetin yönü ve büyüklüğü değişmez.
D) Cisimlerin kütlesinin artması basıncı etkilemez.


Soru 19: Spor yapmayı çok seven Emir, aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptığı anda yere en fazla basınç uygulamaktadır?

A) I
B) II
C) III
D) IV


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisinde yüzey azaltılarak basınç artırılması hedeflenmiştir?

A) Bıçağın bilenmesi
B) İş makinesine palet takılması 
C) Geniş tabanlı ayakkabı giyilmesi                
D) Kamyonların teker sayısının artırılması


Soru 21: Aşağıdaki bileşik kapta bize anlatılmak istenen nedir?

Bileşik Kap
A) Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
B) Sıvı basıncı, sıvının yüksekliğine bağlıdır.
C) Sıvı basıncı, kabın şekline bağlı değildir.
D) Sıvı basıncı 1, 2, 3, 4 ve 5 noktalarda birbirinden farklıdır.


Soru 22: Basınçla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı kilodaki tavuk ördekten daha çok batar
B) Kum yüzeyde asfalttan daha çok batarız
C) Tekerleğe takılan zincir yüzeyi küçültüp basıncı arttırır.
D) Katı basıncı, yüzeyle doğru orantılıdır.


Soru 23: Bıçakların keskin yüzeyleri neden sık sık bilenir?

A) Bıçakları parlatmak
B) Paslanmasını önlemek
C) Temas yüzeyini azaltmak
D) Basıncı azaltmak


Soru 24: Aşağıdaki şekilde özdeş küplerden oluşan katı cisimlerin tabanlarına yaptıkları basınçları karşılaştırınız?
A) I > II = III
B) I = III > II
C) I > III > II
D) I = III < II


Soru 25: Aşağıda bir balığın deniz içerisinde yüzdüğü yerler sırası ile numaralandırılmıştır.
Buna göre balığa su içerisinde etki eden sıvı basıncı hangi noktalarda eşittir?

A) 2-5
B) 3-4
C) 1-2
D) 2-3


Soru 26: Aşağıdaki kaplarda h yüksekliğinde su bulunmaktadır.
Kaplardaki suların üzerine V hacim su ilave edilecektir. Eklenen sular kaplarda taşmaya neden olmadığına göre kabın tabanındaki sıvı basınçlarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisi olur?

A) I > II > III
B) I = II = III
C) III > II > I
D) II > I > III


Soru 27: Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak bu alandaki dünya rekorunu kırmayı başardı.
Gölün ortasında suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Şahika, kendisini için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 65 metre derinliğe erişen milli sporcu, 1 dakika 58 saniye sonra yüzeye çıktı. Haber 26.10.2018

Yukarıdaki haberde Dünya dalış şampiyonu olan Şahika Ercümen'in Salda Gölü'nü tercih etme sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Göl suyunun basıncının daha fazla olması
B) Su basıncının derinlere inildikçe artması
C) Göl suyunun yoğunluğunun tuzlu sudan az olması
D) Göl suyunun içerisinde oksijen miktarının fazla olması


Soru 28:
Yukarıda verilen şekilde basınç 600 Pa ölçülmüştür. Aşağıda verilenlerden hangisinde basınç 300 Pa'dır.


A) I
B) II
C) III
D) IV


Soru 29: Aşağıdaki şekilde içerisinde su bulunan, üst kısmında hareket edebilen ve sızdırmaz piston olan kap verilmiştir. Piston üzerine 200 N ağırlığındaki K cismi yerleştiriliyor.
(Pistonun ağırlığı önemsiz)
Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. K cismi bırakılmadan önce sıvı içerisindeki basınçlar C > B > A şeklindedir.
II. K cismi piston üzerine bırakılınca A, B ve C noktalarındaki basınç artışları eşittir.
III. K cismi piston üzerine bırakılınca en fazla basınç C noktasında olur.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 30: Aşağıdaki şekilde ağırlıkları 10 N olan üç cisim verilmiştir.


Cisimlerin taban alanları eşit olduğuna göre yere yaptıkları basınçları sıralayınız?

A) X > Y > Z
B) Y > X > Z
C) Z > X > Y
D) X = Y = Z


Soru 31: Şekildeki pistonlu kaba aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa içerisindeki hava basıncı azalmaz?

I. Piston sabit tutularak kabın içerisinden bir miktar hava alınırsa
II. Piston yukarı yönlü hareket ederse
III. Piston serbest bırakılıp kabın içerisine bir miktar hava eklenirse
IV. Piston sabit tutularak kabın içerisine bir miktar hava eklenirse

A) Yalnız IV
B) III ve IV
C) I ve II
D) II ve III


Soru 32: Baraj duvarları aşağıdaki şekildeki gibi yapılır.

Baraj duvarlarının aşağıdan yukarıya doğru kalınlığının artmasının sebebi nedir?

A) Basıncının zeminde az olması
B) Basıncın sıvının cinsine bağlı olması
C) Basıncının derinlerde fazla olması
D) Sıvı basıncının yoğunlukla artması


Soru 33: Aşağıda özdeş tahta bloklarla şekiller yapılmıştır.

Tahta blokların yere yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki nedir?

A) I = II = III > IV
B) I > II = III > IV
C) I = II = III = IV
D) I > II = III = IV


Soru 34: Aşağıda verilenlerden kaç tanesi sıvı basıncının günlük yaşamdaki kullanımına örnek verilebilir?
- Hidrolik fren sistemleri
- İtfaiye merdivenleri
- İlaç pompaları
- Vakumlu poşetler

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 35: Aşağıda ağırlıkları eşit harflerle oluşturulmuş "FEN" kelimesinde, harflerin yere yaptıkları basınçların arasındaki ilişki nedir?

A) F > E > N
B) F > N > E
C) F = E = N
D) F > E = N


Soru 36: Aşağıdaki şekilde cisimler ters çevrildiğinde yere yaptıkları basınç nasıl değişir?

           K                  L              M            N
A) Değişmez   Değişmez  Değişmez   Artar
B) Değişmez   Değişmez  Değişmez   Azalır
C) Değişmez   Artar          Değişmez   Artar
D) Değişmez   Azalır        Değişmez   Artar


Soru 37:
Yukarıdaki grafikte K, L, M ve N sıvılarının yoğunlukları verilmiştir.
Eşit hacimde alınan sıvılardan hangisinin kap tabanına yaptığı basınç en azdır?
(Bu sıvılar birbiri ile karışmamaktadır.)

A) K ve N
B) M ve N
C) K ve L
D) L ve M


Soru 38: Toriçelli açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanıdır. Açık hava basıncını deniz seviyesinde  ve 0 °C'de ölçtüğünde, cıva seviyesinin 76 cm olduğunu görmüştür.

Toriçelli deneyinde cam borudaki sıvının yüksekliği farklı ölçmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır ?

A) Cıva yerine başka sıvı kullansaydı.
B) Deneyi deniz seviyesinden farklı bir yerde yapsaydı.
C) Daha kalın bir boru kullansaydı.
D) 0 °C'den farklı sıcaklıkta yapmalıdır.


Soru 39: Bir öğrenci "Yüzey alanı arttıkça zemine etki eden basınç azalır." hipotezini test etmek için tuğlalar ile aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

Hazırladığı deney düzeneklerinden hangilerini kullanırsa deneyindeki hipotezi ispatlar?
(Kullanılan tuğlalar özdeştir)

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV


Soru 40: Bir öğrenci "Cismin ağırlığı arttıkça zemine etki eden basınç artar." hipotezini test etmek için tuğlalar ile aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

Hazırladığı deney düzeneklerinden hangilerini kullanırsa deneyindeki hipotezi ispatlar?
(Kullanılan tuğlalar özdeştir)

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 41: Aşağıda verilen kapların içerisindeki noktalarda oluşan basınç ile çizilen grafiklerin eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?


A) I-A, II-B, III-C
B) I-B, II-C, III-A
C) I-C, II-A, III-B
D) I-B, II-A, III-C
Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->

Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

17 yorum:

 1. Çok kolay test

  YanıtlaSil
 2. Çok güzelfi çok sağolun

  YanıtlaSil
 3. site güzel sorular SARARRR beğendim ama soruları biz işaretlesekte yanlış olunca
  yanlışları saysa en son yanlışkara göre bi analiz ör : 3 ynalış fena değil devamı ike başarılı olabilirisn gibisinden olnasada olur ama bu şekilde siteye daha fazla gelirim ve daha fazla katılımcı getirebilirim (emeğiniz için teşekkürler)

  çok güzel bi site 5yıldız

  YanıtlaSil
 4. Yanıtlar
  1. Ağırlıklarının eşit olmasına dikkat et

   Sil
 5. 23.soru doğru neden mi? Anlatayım bıçakların uçları keskin olması içim bilenir.Keskinleştiği için temas yüzeyi azalır siz ne sandınız basınç azalır mı yoksa hayır basınç artar o yüzden de daha rahat keseriz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hatan var çünkü bıçaklar bilenir neden basınç artsın diye basınç artsın diyede yüzey alanı azaltılmalıdır

   Sil
 6. Bazı arkadaşlar zor demiş ama bu kişiler demek ki konu tekrarı yapmayıp bu siteyi ziyaret etmişler.Ve üstüne üstlük de çok zor bu sorular yazıp siteyi suçlamaya kalkmışlar.Fakat suç bu sitenin değil, tamamen onlardadır.Bir şeyler yapabilirim diye gelmişsiniz ama tek yapabildiğiniz şey İFTİRA ATMAK gibi bir şey olmuş...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynen çok haklısın bence sorular düzenli konu tekrarı yapan biti için kolay sorulardı

   Sil
 7. Çok güzel bir test kolay sadce 5 sorum hatalı

  YanıtlaSil