8.Sınıf Kalıtım Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/03

8.Sınıf Kalıtım Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Kalıtım Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Kalıtım" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 38


Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal değildir?

A) Dil yuvarlama
B) Saç şekli
C) Saç uzunluğu
D) Göz rengi


Soru 2: Kalıtımla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalıtımla ilgili ilk çalışmayı yapan Mendel'dir.
B) Kalıtsal özelliklerin tamamı anne babadan yavrulara aktarılır.
C) Kalıtsal özellikler sonraki nesillere genlerle aktarılır.
D) Kalıtsal özelliklerden bir kısmı baskın bir kısmı çekiniktir.


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in bezelye bitkisini  seçmesinin sebebi değildir?

A) Kolay yetiştirilebilmesi
B) Yalnızca kendi aralarında tozlaşması
C) Karakterlerinin belirgin olması
D) Çekinik karakterin bulunmaması


Soru 4: Aşağıdaki çaprazlamalardan kaç tanesinde heterozigot karakterlerin olm olasılığı %50 dir?

I. aa x Aa
II. AA x aa
III. Aa x AA
IV. Aa x Aa

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 5: Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalına ......denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) Kalıtım
B) Homozigot
C) Mendel
D) Genotip


Soru 6: Aşağıda verilen hastalıklardan hangileri kalıtsal değildir?

A) Hemofili
B) Renk körlüğü
C) Kemik erimesi
D) Albinoluk


Soru 7: Akraba evliliği hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Akraba evliliğinde doğacak bütün çocuklar hasta olacaktır.
B) Akraba evliliğinde anne baba sağlıklı ise çocukları kesinlikle sağlıklıdır
C) Akraba olan kişilerin genetik yapıları benzerdir.
D) Akraba olan kişilerin genetik hastalıkları fazladır.


Soru 8: Bir canlının sahip olduğu genlerin toplamına ne denir?

A) Fenotip
B) Genotip
C) Homozigot
D) Alel gen


Soru 9: Melez sarı tohumlu bezelye ile melez sarı tohumlu bezelyenin çaprazlaması ile oluşacak bezelyenin sarı tohumlu olma olasılığı nedir?

A) % 0
B) % 25
C) % 50
D) % 75


Soru 10: Aşağıda verilenlerden hangisi melez karakteri temsil eder?

A) Aa
B) AA
C) aa
D) AAa


Soru 11: Tek yumurta ikizlerinde hangi özellikleri aynı olmayabilir?

A) Cinsiyetleri
B) Göz renkleri
C) Kan grupları
D) Boy uzunlukları


Soru 12: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Baskın karakterler fenotipte fazla görülür.
B) Genotip her zaman ortaya çıkmayabilir.
C) Bir kişide anneden gelen bütün özellikleri gösterir.
D) İnsanlarda kalıtsal özellikler birden fazladır.


Soru 13: Genotip olarak heterozigot iki bezelyenin çaprazlaması sonucu 800 bezelye oluşmuştur, bu bezelyelerden kaç tanesinde çekinik karakterin bulunması beklenir?

A) 200
B) 400
C) 600
D) 800


Soru 14: İnsanlarda koyu ten rengi açık ten rengine baskındır, buna göre aşağıda verilen fenotip ve genotiplerden hangisi yanlıştır? (C ve c ten rengi genini temsil etmektedir)

A) Cc Koyu renk
B) cc Açık renk
C) CC Koyu renk
D) Cc Açık renk


Soru 15: Aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisinde genotip olarak en fazla çeşit ortaya çıkar?

A) Melez X Melez
B) Melez X Arıdöl çekinik
C) Melez X Arıdöl baskın
D) Arıdöl baskın X Arıdöl çekinik


Soru 16: İnsan vücudunda DNA üzerinde kalıtsal karakterlerden iki adet bulunur. Bu karakterlerin biri anneden diğeri babadan gelmektedir. Aynı karakterden sorumlu gen çiftine ne denir?

A) Dominant gen
B) Resesif gen
C) Alel gen
D) Genotip


Soru 17: İnsanlarda cinsiyetin belirlenmesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkek çocuklarının cinsiyetinin oluşmasında anneden X kromozomu gelir.
B) Kız çocuklarında babadan Y kromozomu gelir.
C) Erkek ve kız çocuk olma ihtimali %50'dir.
D) Cinsiyetin belirlenmesinde annenin etkisi yoktur.


Soru 18: Aşağıda verilen soy ağacında hangi birey akraba evliliği sonucu sakat olma olasılığı yüksektir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 19: Arı döl yeşil tohumlu bezelye ile arı döl sarı tohumlu bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşan 1. kuşaktaki bezelyeler kullanılarak yeni bir çaprazlama yapılıyor. 2. kuşakta oluşan bezelyelerin  arı döl sarı olma olasılığı nedir?

A) %25
B) %50
C) %75
D) %100


Soru 20: Aşağıda verilen çaprazlamalardan kaç tanesinde tek çeşit fenotipte bireyler oluşmaz?

I. Aa X Aa
II. AA X aa
III. aa X aa
IV. Aa X AA

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 21: Aşağıdaki bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu doğacak çocuklarında kalıtsal hastalığın görülme olasılığı en fazladır?

A) Okul arkadaşları Hasan ile Emine
B) Amca çocukları Emir ile Meral
C) Aynı sokakta oturan Züleyha ile Gökhan
D) Sivas'ta yaşayan Onur ile Kayseri'de yaşayan Eslem 


Soru 22: Mor çiçekli bezelye bitkisi ile beyaz çiçekli bezelye bitkisi çaprazlanıyor.
Oluşan bezelye bitkisinin çiçek renginin beyaz renkli olma olasılığı ile ilgili olarak,

I. % 0
II. % 25
III. % 50

verilenlerden hangileri olabilir? (Mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır.)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 23: Siyah saçlı Emine hanımla siyah saçlı Hakan beyin sarı saçlı çocukları doğmuştur. Doğan çocuklarının sarı saçlı olmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Baba saç rengi bakımından melezdir. 
B) Anne ve babada sarı saç geni çekinik olarak bulunur.
C) Doğacak ikinci çocukları da sarı saçlı olacaktır.
D) Annesinden ve babasından aynı saç rengi genotipini almıştır.


Soru 24: Aşağıda verilen çaprazlamaların hangisinde en fazla genotip çeşidi meydana gelebilir?

A) Aa X AA
B) Aa X Aa
C) Aa X aa
D) AA X aa


Soru 25: Aşağıda verilen tohum rengi genotiplerinin hangisinde yeşil tohumlu bezelye olma ihtimali yoktur? (K:sarı k:yeşil genotipi belirtmektedir.)

A) Kk X kk
B) Kk X Kk
C) kk X kk
D) KK X kk


Soru 26: Bir ailenin ilk çocukları kız dünyaya gelmiştir. Bu ailenin doğacak ikinci çocuğunun kız olma olasılığı nedir?

A) % 0
B) % 50
C) % 75
D) % 100


Soru 27: Bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelye tohumlarının hepsinin aynı fenotipe sahip olması için aşağıdaki çaprazlamalardan hangileri yapılabilir?

A) AA X aa
B) Aa X Aa
C) Aa X aa
D) aa X Aa


Soru 28: Sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelye çaprazlanarak 500 tohum elde ediliyor. Tohumların yeşil ve sarı renkli sayıları aşağıda verilenlerden hangisinin olma olasılığı en fazladır? (Sarı tohum geni yeşil tohum genine baskındır.)

            Sarı                  Yeşil
A)       100                   400
B)         0                     500
C)       250                   250
D)       150                   350


Soru 29: Bezelye bitkisindeki tohum rengine ait ◼ ve  ⬤ alel genleri bulunmaktadır. ◼ geni sadece ◼ geni ile beraber olduğu zaman etkisini göstermektedir. 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) ⬤ geni ◼ genine baskındır.
B) ◼⬤ karakterinde ⬤ özelliği gizli kalır.
C) ⬤⬤  karakteri saf baskındır.
D) ◼◼ karakteri homozigottur.


Soru 30: Bezelye uzunluğu karakteri bakımından çaprazlanan iki bezelye bitkisinde % 50'sinin melez genotipli olma olasılığı vardır.
Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Aa X AA
B) Aa X Aa
C) Aa X aa
D) AA X aa


Soru 31: Bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Bir bahçeye ekilen iki bezelyenden oluşan çiçeklere bakıldığında iki farklı fenotipin oluştuğu görülüyor.
Buna göre ekilen bezelyelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bezelyeler melez olabilir.
B) Bezelyeler saf baskın karakterli olabilir.
C) Bezelyelerden biri saf çekinik karakterli olabilir.
D) Bezelyelerden biri saf döl olabilir.


Soru 32: Fenotipleri ve karakter olarak baskın olma durumu bilinmeyen iki bezelye çaprazlanmıştır. Oluşan bezelyelerin fenotipine bakarak çaprazlanan bezelyelerin aşağıda verilen hangi özelliği bilinemez?

I. Genotipi
II. Fenotipi
III. Baskın karakteri

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 33: Bezelyelerde sarı tohum geni, yeşil tohum genine baskındır. 
Yeşil tohumlu bir bezelye için,
I. Genotipinde baskın özellik yoktur.
II. Genotipi aa şeklinde gösterilebilir.
III. Fenotipine bakarak genotipi belirlenebilir.
ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 34: Bezelyelerde yeşil meyve rengi sarı meyve rengine baskındır.
Buna göre yeşil ve sarı meyve renkli bezelyelerin sahip olabilecekleri genotipler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

       Yeşil            Sarı
A)  AA                aa
B) AA, Aa           aa
C) Aa                  aa
D) AA                 Aa, aa


Soru 35: Aa x Aa karakterine sahip bezelyelerin çaprazlaması sonucu kaç farklı genotip oluşabilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 36: İki melez karakterli bezelye çaprazlandığında saf çekinik karakter olma olasılığı nedir?

A) % 25
B) % 50
C) % 75
D) % 100


Soru 37: Saf döl sarı tohumlu bezelye ile saf döl yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlaması sonucu melez bezelyelerin olma olasılığı nedir?

A) % 0
B) % 25
C) % 50
D) % 100


Soru 38: Melez uzun boylu bezelyeyle saf kısa boylu bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşan bezelyelerin kısa boylu olma olasılığı nedir?

A) % 25
B) % 50
C) % 75
Bu Sayfayı Yazdır

5 yorum:

 1. hayır arı döl sarı olması diyor soruda hata yok baskın sarı

  YanıtlaSil
 2. 4 soru yanlıştır Aa aa çaprazlaması %50 melezi verir

  YanıtlaSil
 3. lgs'de bittik6.03.2021 20:35

  13.soru yanlış %75 çekinik özellik gösterir diyor. Bu'nun doğrusu %75 baskın özellik gösterir olacak bu hatayı düzeltirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 4. sorular gerçekten kaliteli

  YanıtlaSil
 5. yorumlarınıza baktım yanlış falan yok dikkatli okuyun ve sorular kaliteli kazanım ama olsun

  YanıtlaSil