6.Sınıf Yakıtlar

<== 6.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 2.Sınıf (6.SINIF) ==> 6. Ünite: Madde ve Isı ==> Yakıtlar

KONU: 6.Sınıf Yakıtlar

Kazanımlar

6.6.2. Yakıtlar  Önerilen Süre: 8 ders saati

Konu/Kavramlar: Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar

 6.6.2.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırarak yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verir.

            Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve bu nedenle yenilenemez enerji kaynakları olarak nitelendirildiği  belirtilerek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanır.

 6.6.2.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini araştırır ve sunar.

 6.6.2.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.

 Yakıt nedir?

Isı elde etmek, araç ve makineleri çalıştırabilmek için yakılan maddelere yakıt denir. Evde kullandığımız odun, kömür, fueloil yakıt olarak kullanılmaktadır.

Taşıtlarda benzin, mazot, LPG yakıt olarak kullanılmaktadır.

Yakıtların Kullanım Alanları

Yakıtlar ısınma, ulaşım, elektrik üretimi, yemek pişirme, aydınlanma amacıyla kullanılır.

Yakıtlar üç gruba ayrılır.

1. Katı yakıtlar

Odun kömür katı yakıttır.

Odun: Isı elde etmek amaçlı sobalarda kullanılır. Odunun ısı değeri fazla değildir. Odunlar ağaçlardan elde edildiği için ormanların yok olmasına sebep olmaktadır. Kurumuş ağaçlar kesilmeli, kesilen ağaçların yerine yenisi dikilmelidir.

Kömür: Kömür yer altında madenlerden çıkarılır. Kömür bitki atıklarının toprak altında uzun süre kalarak sıkışması sonucu oluşur. Turba, linyit, taş kömürü, kok kömürü, antrasit kömür çeşitleridir.

Enerji verme sırası en çoktan en aza doğru Antrasit > Taş kömürü >  Linyit  > Turba şeklindedir.

Kömür

Kömür

Antrasit ülkemizde  Kastamonu’da çıkmaktadır, bir çeşit taş kömürüdür. Taş kömürü Zonguldak’ta, linyit ise pek çok yerde çıkmaktadır. Turbanın yakıt değeri ise bulunmamaktadır. Linyit evlerde ve termik santrallerde yakıt olarak kullanılır.

Taş kömürü çok yüksek kalorili olduğu için evlerde yakıt olarak kullanılmaz. Demir-çelik fabrikalarında demiri eritmek amacı ile kullanılır.

Kok kömürü, taş kömüründen elde edilir. Taş kömürünün ısıtılması işleminden geçirilerek elde edilir.

2. Sıvı yakıtlar

Sıvı yakıtlar olarak petrolden elde edilen benzin, mazot, kalorifer yakıtı, gaz yağı kullanılır.
Sıvı yakıtlar ham petrolün rafinerilerde ayrıştırılmasıyla üretilir.
Petrol canlı atıklarının yer altında zamanla fosilleşmesi sonucu oluşur.
Dünya da enerji kaynaklarının %40’ı petrol ürünlerinden kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde petrol çıkmaktadır, fakat yeterli miktarda çıkmadığı için yurt dışından ithal etmek zorunda kalmaktayız.

3. Gaz yakıtlar

Doğal gaz, LPG (Likit Petrol Gazı-Sıvılaştırılmış petrol gazı), hava gazı ve biyogaz gaz yakıtlardır.

Doğal gaz: Ülkemizde ev  ve sanayide yakıt olarak kullanılır. Doğal gaz kömür gibi havayı kirletmez, doğa dostudur. Ayrıca doğal gazla çalışan otobüslerde vardır. Doğal gaz ülkemizde yeteri kadar çıkmadığı için komşu ülkelerden ithal edilmektedir.

LPG: Petrolün rafinerilerde ayrıştırılması sırasında gaz olarak açığa çıkar. Daha sonra sıvılaştırılarak tüp içerisinde saklanır. Mutfakta yemek yapmak amacıyla ve otomobillerde yakıt olarak kullanılır.

Hava gazı: Taş kömürünün ısıtılması ile elde edilir. Isınma ve aydınlanma amacıyla kullanılır.

Biyogaz: Bitki ve hayvan atıklarının çürümesi sonucu oluşan gazdır. Biyogaz ile elektrik enerjisi elde edilir.

 Fosil Yakıtlar

Bitki ve hayvan atıklarının zamanla toprak tabakaları altında kalarak sıkışması sonucu fosil yakıtlar oluşur. Fosil yakıtlar milyonlarca yılda oluşur.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar

Fosil yakıtlar yakıldığında çevreye zararlı gazlar çıkarırlar. Dünya’nın ısınmasına (Küresel ısınma), asit yağmurlarına ve çevre kirliliğine  neden olur. Bu nedenle fosil yakıtların kullanımını en aza indirmek gerekir. Fosil yakıtlar içerisinde en az zararlı olan doğal gazdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Doğada miktarı azalmayan enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. Bu enerjiyi sürekli kullanmamız azalmasına neden olmaz. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerjisi, biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

1. Rüzgar Enerjisi

Rüzgarın fazla estiği yerlerde, rüzgar türbinleri kurulur. Rüzgar türbinleri elektrik enerjisi elde edilmesini sağlar.

Rüzgar türbini

Rüzgar Türbini

 2. Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi bütün enerjilerin kaynağıdır. Güneş enerjisi sayesinde dünyamız ısınır ve aydınlanır. Canlıların yaşayabilmesi için güneş enerjisine ihtiyaç vardır. Ayrıca güneş enerjisi ile evimizde sıcak su sağlanır, seraların ısıtılması sağlanır, güneş enerjisi ile elektrik elde edilir.

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi

3. Hidroelektrik enerjisi

Akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santralleri, elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır. Güneş enerjisi ile buharlaşan su yağmur olarak yağar, akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santralleri ile elektrik enerjisine dönüştürülür.

Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik Enerjisi

4. Jeotermal Enerjisi

Yer altında bulunan magmadan elde edilen enerjidir. Dünya’nın  merkezine inildikçe sıcaklık artar. Yeryüzünde bulunan sular yer altına sızarak burada sıcaklığı artar. Bu sıcak sular ile elektrik üretimi, seracılık, binaların ısıtılması ve kaplıcalarda yararlanılır.

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji

5. Biyokütle Enerjisi

Bitki ve hayvan atıklarını kullanarak elde edilen enerjidir. Bitki ve hayvan atıkları bir tank içerisinde çürütülerek gaz oluşumu sağlanır. Buna biyogaz denir. Oluşan biyogaz evlerde yakıt olarak veya elektrik enerjisi üretiminde kullanılır.

Bitkilerden ve atık yağlardan yakıt elde edilmektedir. Bu yağlar özel işlemlerden geçirilerek biyodizele ve biyobenzine çevrilmektedir. Biyodizel ve biyobenzin araçlarda yakıt olarak kullanılır.

 Yenilenemez enerji kaynakları

Bir defa kullanıldığında tükenen yenisi yerine gelmeyen enerji kaynaklarıdır.  Nükleer enerji de kullanılan elementler bir süre sonra

1. Fosil Yakıtlar

Kömür, petrol, doğal gaz yenilenemez enerji kaynağıdır. Fosil yakıtların oluşması milyonlarca yıl gerektirdiği için yenilenemez enerji olarak kabul edilir.

2. Nükleer enerji

Atomun parçalanması ile oluşan enerjidir. Uranyum, plütonyum gibi elementler yakıt olarak kullanılır.  Bu elementler tekrar oluşmadığı için yenilenemez enerji olarak kabul edilir. Nükleer santrallerde bu elementler parçalanması sonucu çok büyük bir enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji elektrik enerjisine çevrilir. Ayrıntılı bilgi

Soba ve Gaz Zehirlenmeleri

Ülkemizde soba gazı zehirlenmeleri haberlerini sıkça duymaktayız. Isınma amaçlı kullandığımız odun, kömür, doğal gazın yanması sonucu zehirli gazlar oluşur. Bu gazlardan en zehirlisi karbonmonoksit gazıdır. Renksiz kokusuz olan karbonmonoksit fark edilmediği için ölüme neden olmaktadır.

Baca gazı zehirlenmeleri nasıl olur?

Gaz zehirlenmesine neden olan gaz karbonmonoksittir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz bir gazdır.
Karbonmonoksit kana geçerek oksijenin taşınmasını engeller ve ölüme neden olur.
Karbonmonoksit baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, nefes darlığı ve sarhoşluk hissi verir.
Gaz zehirlenmesi meydana gelmişse açık havaya çıkarılmalı ve hemen acil servis aranmalıdır.

Baca gazı zehirlenmelerini engellemek için neler yapılmalıdır?

1. Sobadan çıkan gazların uygun bir baca sistemi ile dışarı atılması gerekir.
2. Yatmadan önce sobanın tamamen söndüğünden emin olunmalıdır.
3. Lodos ve fırtınalı havalarda soba yakılırken dikkatli olunmalıdır.
4. Soba bacaları düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
5. Sobanın tutuşturulması, üstten olmalıdır.
6. Şofben ve kombi bulunan odaların temiz hava alması sağlanmalıdır.
7. Gaz zehirlenmelerine karşı, gaz dedektörleri takılmalıdır.
8. Soba boruları uygun şekilde yapılmalı, fazla dirsek kullanılmamalıdır.

Sorular

Soru 1: Aşağıdaki yakıtlardan hangileri gaz yakıttır?

1.Hava gazı
2. Doğal gaz
3. Gazyağı

Cevap: Hava gazı ve doğal gaz gaz yakıttır. Gazyağı ise petrolden üretilen sıvı bir yakıttır. Adında geçen gaz kelimesi, gaz halinde olduğunu göstermemektedir.

Soru 2: Yüksek enerji vermesine rağmen evlerden yakıt olarak kullanılmayan aşağıdakilerden hangisidir?
Antrasit, Odun, Linyit, LPG, Doğal gaz

Cevap: Antrasit çok yüksek enerjisi olduğundan dolayı yakıt olarak kullanılmaz, çünkü sobayı eritir. Sanayide kullanılmaktadır.

Soru 3: Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi doğrudan ısınma amaçlı kullanılamaz?
Güneş, Doğal gaz, Kömür, Hidroelektrik

Cevap: Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılır. Doğrudan ısı enerjisi oluşmaz, dolaylı yoldan (elektrik sobası gibi) ısınma sağlanabilir.

Soru 4:  Petrol, hidroelektrik, linyit, doğal gaz
Yukarıdaki enerji kaynaklarının, eşit miktarda enerji üretirken oluşturdukları karbondioksit miktarlarını karşılaştırınız.

Cevap: Oluşturdukları karbondioksit miktarları Linyit>Petrol>Doğal gaz>Hidroelektrik şeklindedir.

Soru 4: Aşağıdaki binanın hangi kısmına yalıtım yapılmaz?
1. Dış cephesine
2. Garaj, depo kısımlarına
3.  Aynı dairenin odaları arasına

Cevap: Aynı daire içerisinde yalıtım yapılmaya gerek yoktur.

 Yazılılar

6. sınıf 2. dönem 2. yazılısı örneği indir

6. Sınıf Yakıtlar Konusu Çözümlü Sorular 

 

Etiketlenmiş , , , , , .Yer işareti koy permalink.

6.Sınıf Yakıtlar için 21 cevap

 1. şüheda diyorki:

  Yenilenemez enerji kaynakları
  Bir defa kullanıldığında tükenen yenisi yerine gelmeyen enerji kaynaklarıdır. Nükleer enerji de kullanılan elementler bir süre sonra

 2. sedanur diyorki:

  süper olmamış ama yinede az çok işime yaradı….

 3. zeynep diyorki:

  çok iyi olmuş ellerinize sağlık

 4. Melek diyorki:

  Antrasit çevre kirliliğine neden olur mu?

 5. aleyna diyorki:

  bence iyi

 6. nisa diyorki:

  muhteşem olmuş proje ödevim için çok iyi oldu.TEŞEKKÜRLER

 7. İlayda diyorki:

  Katı Yakıtlar bölümünde kömürü anlatırken enerji verme sırasını en azdan en çoğa doğru yapmışsın ama aralarında büyüktür işareti vardı.Küçüktür işaretleri koyman gerekirdi ama yinede güzel olmuş 🙂

 8. Hüsamettin diyorki:

  İyi olmuş ama kaynakçanı yazmalıydın

 9. zynepe diyorki:

  mükemmel

 10. badgirl diyorki:

  çok güzel olmuş ellerinize sağlık 🙂

 11. İbrahim Gençcan diyorki:

  Süper Videom için yaralandım kaynakça bölümünde siteyi göstericem

 12. Leaguea of Legends (lol) diyorki:

  İYİ TŞKR EDERİM DONEM SONU ODEV’İM İCİN KULLANDIM

 13. prenses kız diyorki:

  çok güzel olmuş.Ellerinize sağlık. Ödevim için işe yaradı.Çok teşekkürler. 🙂

 14. kadopro7 diyorki:

  hoca özet çıakrın dedi yakıtlar ile ilgili benden burdan direk yazdım çok saolun işime yaradı 😀

 15. rıfo diyorki:

  antrasit çevre kirliliğine neden olur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir