7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/11/21

7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Kütle ve Ağırlık İlişkisi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 17

Soru 1: Dünyada kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Kütle çekim kuvveti 10 N)

A) 2 N
B) 10 N
C) 20 N
D) 200 N


Soru 2: Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
B) Kütle uzayda değişmez.
C) Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir.
D) Cisimlerin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır.Soru 3: Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?


      Kütle           Ağırlık
A) Değişmez    Artar
B) Değişmez    Azalır
C) Artar           Değişmez
D) Azalır         Değişmez
Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi değildir?

A) Kilogram
B) Gram
C) Newton
D) Ton

Soru 5: Dünya'nın kuzey kutbu üzerinde cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetinin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Soru 6: Dünya'da bulunan bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Kütlesi
B) Dünya'nın kütle çekim kuvveti
C) Cismin deniz seviyesinde yüksekliği
D) Cismin hacmiSoru 7: Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?

      Kütle           Ağırlık
A) Değişmez    Azalır
B) Değişmez    Artar
C) Artar           Değişmez
D) Azalır         DeğişmezSoru 8: Ekvatorda ağırlığı 600 N olan Ali ile Kuzey kutbunda ağırlığı 600 N olan Veli'nin kütlelerini karşılaştırınız?

A) Ali = Veli
B) Veli > Ali
C) Ali > Veli
D) BilemeyizSoru 9: Aşağıdaki illerimizden hangisinde kütle çekim kuvveti daha fazladır?
(Sahildeki iller deniz seviyesinde kabul edilecektir.)

A) Ankara
B) İstanbul
C) İzmir
D) AdanaSoru 10: Bir cismin kütlesini nasıl değiştirebiliriz?

A) Sıcaklığını artırırız.
B) Kütle çekim kuvveti fazla olan gezegene götürürüz.
C) Kutba götürürüz.
D) Kütle değişmez.Soru 11: Aşağıda yerleri ve kütleleri verilen cisimlerden hangisinin kütlesi en büyüktür?

A) Ekvatorda 40 kg elma
B) Kutuplardaki 40 kg buz
C) Ayda 41 kg kaya
D) Uzayda 65 kg astronot

Soru 12: Kütle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ağırlık arttıkça kütle kesin artar.
B) Bir cismin kütlesi yer çekimine bağlı olarak değişmez.
C) Bir cismin kütlesi sabittir, değişmez.
D) Kütle eşit kollu terazide ölçülebilir, el kantarında ölçülmez.Soru 13: Aşağıda kütleleri verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı ortamda ağırlığı en fazla olan Z'dir.
B) Dinamometrede en fazla uzama X'de olur.
C) Madde miktarı en fazla olan Z'dir.
D) Bu cisimlere etki eden kütle çekimi Z > Y > X şeklindedir.Soru 14: Rakımı (Deniz seviyesinden yüksekliği) 1893 metre olan Erzurum ilimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Rakımı yüksek olduğu için burada cisimlerin ağırlıkları azalmıştır.
B) Erzurum'da cisimlerin kütleleri değişmemiştir.
C) Erzurum'da dinamometre ile ölçüm yapıldığında cisimler daha ağır gelir.
D) Cisimler eşit kollu terazi ile ölçüldüğünde, İstanbul ile aynı sonuç bulunur.Soru 15: Dünya ve Ay'da ağırlıkları aynı olan cisimlerin hangi özellikleri eşittir?

A) Kütleleri
B) Ağırlıkları
C) Etki eden kütle çekim kuvvetleri
D) Ağırlık ve kütleleriSoru 16: Ağırlık ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin kütlesi olduğu için ağırlıkları vardır.
B) Cisimlerin yere düşmesinin sebebi kütlesinin olmasıdır.
C) Uzayda kütle olmadığı için cisimlerin ağırlığı yoktur.
D) Kütle çekimi olmadan ağırlık olmaz.Soru 17: K, L ve M cisimlerinin ağırlıklarını büyükten küçüğe sıralayınız?A) K > L > M
B) L > K > M
C) M > L > K
D) L > M > K


Diğer Konular

3 yorum:

  1. güzel bir testti yapanlardan teşekkür ederim

    YanıtlaSil
  2. işaretleme olsa daha iyi olurdu.Yine de güzel sorular

    YanıtlaSil
  3. harika ama işaretleme olsun

    YanıtlaSil