7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/02

7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Kütle ve Ağırlık İlişkisi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 35

Soru 1: Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

A) 2 N
B) 10 N
C) 20 N
D) 200 N


Soru 2: Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
B) Kütle uzayda değişmez.
C) Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir.
D) Cisimlerin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır.


Soru 3: Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?


      Kütle         Ağırlık
A) Değişmez    Artar
B) Değişmez    Azalır
C) Artar           Değişmez
D) Azalır         Değişmez


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi değildir?

A) Kilogram
B) Gram
C) Newton
D) Ton


Soru 5: Dünya'nın kuzey kutbu üzerinde cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetinin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 6: Dünya'da bulunan bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Kütlesi
B) Dünya'nın kütle çekim kuvveti
C) Cismin deniz seviyesinde yüksekliği
D) Cismin hacmi


Soru 7: Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?

      Kütle         Ağırlık
A) Değişmez    Azalır
B) Değişmez    Artar
C) Artar           Değişmez
D) Azalır         Değişmez


Soru 8: Ekvatorda ağırlığı 600 N olan Ali ile Kuzey kutbunda ağırlığı 600 N olan Veli'nin kütlelerini karşılaştırınız?

A) Ali = Veli
B) Veli > Ali
C) Ali > Veli
D) Bilemeyiz


Soru 9: Aşağıdaki illerimizden hangisinde kütle çekim kuvveti daha fazladır?
(Sahildeki iller deniz seviyesinde kabul edilecektir.)

A) Çanakkale
B) İstanbul
C) İzmir
D) Adana


Soru 10: Bir cismin kütlesini nasıl değiştirebiliriz?

A) Sıcaklığını artırırız.
B) Kütle çekim kuvveti fazla olan gezegene götürürüz.
C) Kutba götürürüz.
D) Kütle değişmez.


Soru 11: Aşağıda yerleri ve kütleleri verilen cisimlerden hangisinin kütlesi en büyüktür?

A) Ekvatorda 40 kg elma
B) Kutuplardaki 40 kg buz
C) Ayda 41 kg kaya
D) Uzayda 65 kg astronot


Soru 12: Kütle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ağırlık arttıkça kütle kesin artar.
B) Bir cismin kütlesi yer çekimine bağlı olarak değişmez.
C) Bir cismin kütlesi sabittir, değişmez.
D) Kütle eşit kollu terazide ölçülebilir, el kantarında ölçülmez.


Soru 13: Aşağıda kütleleri verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı ortamda ağırlığı en fazla olan Z'dir.
B) Dinamometrede en fazla uzama X'de olur.
C) Madde miktarı en fazla olan Z'dir.
D) Bu cisimlere etki eden kütle çekimi Z > Y > X şeklindedir.


Soru 14: Rakımı (Deniz seviyesinden yüksekliği) 1893 metre olan Erzurum ilimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Rakımı yüksek olduğu için burada cisimlerin ağırlıkları azalmıştır.
B) Erzurum'da cisimlerin kütleleri değişmemiştir.
C) Erzurum'da dinamometre ile ölçüm yapıldığında cisimler daha ağır gelir.
D) Cisimler eşit kollu terazi ile ölçüldüğünde, İstanbul ile aynı sonuç bulunur.


Soru 15: Dünya ve Ay'da ağırlıkları aynı olan cisimlerin hangi özellikleri eşittir?

A) Kütleleri
B) Madde miktarları
C) Cisme etki eden çekim kuvvetleri
D) Ağırlık ve kütleleri


Soru 16: Ağırlık ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin kütlesi olduğu için ağırlıkları vardır.
B) Cisimlerin yere düşmesinin sebebi kütlesinin olmasıdır.
C) Uzayda kütle olmadığı için cisimlerin ağırlığı yoktur.
D) Kütle çekimi olmadan ağırlık olmaz.


Soru 17: K, L ve M cisimlerinin ağırlıklarını büyükten küçüğe sıralayınız?

A) K > L > M
B) L > K > M
C) M > L > K
D) L > M > K


Soru 18: Ayşe öğretmen öğrencilerine soruyor.
"1 kg demirin kütlesi mi fazladır, 1 kg pamuğun kütlesi fazladır?"

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap ve açıklaması doğrudur?

A) Arif: Demirin kütlesi daha fazladır, çünkü demir daha ağırdır.
B) Akif: Demirin kütlesi fazladır, çünkü pamuk hafiftir.
C) Aylin: Pamuğun kütlesi fazladır, çünkü pamuk daha fazla yer kaplar.
D) Aytuğ: Demir ve pamuğun kütlesi eşittir, çünkü madde miktarları aynıdır.


Soru 19: Yer çekimi kuvveti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya dışındaki gök cisimlerinde kütle çekim kuvveti olarak bilinir.
B) Dünya merkezinde en fazladır.
C) Yönü Dünya'nın merkezine doğrudur.
D) Kütle arttıkça artar.


Soru 20: Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki açıklamaları yaparak soru sormuştur?
"Dünya'da 1 kg yaklaşık 10 N'dur. Bir cisim Dünya'da ağırlığı Ay'daki ağırlığın 6 katıdır. Dünya'da 3 kg kütleli cismin Ay'daki ağırlığı nedir?"

Bu verilenlere göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı işlem doğrudur?

A) Demir: Dünyadaki ağırlık = 3 x 10 = 30 N , Aydaki ağırlık = 30 / 6 = 5 N
B) Elmas: Dünyadaki ağırlık = 3 x 10 = 30 N , Aydaki ağırlık = 30 x 6 = 300 N
C) Tunç: Dünyadaki ağırlık = 3 x 6 = 18 N , Aydaki ağırlık = 18 x 6 = 108 N
D) Gümüş: Dünyadaki ağırlık = 3 x 10 = 30 N , Aydaki ağırlık = 30 / 10 = 3 N


Soru 21:
Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere ................... kuvveti uygular.
Dünya'nın cisimlere uyguladı yer çekimi kuvvetine .................. denir.
Dünya'dan Ay'a giden cismin ağırlığı değişse bile ................... değişmez.

Yukarıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılamaz?

A) Kütle
B) Ağırlık
C) Yer çekimi
D) Dinamometre


Soru 22: Aşağıdaki grafikte bir kişinin ağırlığının zamanla değişimi gösterilmiştir.
Grafiğe göre bu kişinin ağırlığındaki değişimin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yamaç paraşütü ile sahile inmesi
B) Öğle yemeğini yemek için lokantaya gitmesi
C) Trabzon'dan yaylaya seyahat etmesi
D) Ekvatordan kuzey kutbuna seyahate çıkması


Soru 23: Aşağıda değişik büyüklüklerden gezegenler verilmiştir.
1 kg kütleli bir cisim bu gezegenlerin hangisinde en ağır ölçülür?
(Gezegenlerin büyüklükleri ile kütleleri doğru orantılıdır.)

A) K
B) L
C) M
D) N


Soru 24: 65 kg kütleli bir dağcı aşağıdaki dağa tırmanıyor.

Dağcıya etki eden yer çekimi kuvveti hangi noktada en azdır?

A) K ve N
B) L
C) M
D) P


Soru 25: Aşağıdaki araçlardan  hangileri ile kütle ölçülür?

I. Eşit kollu terazi
II. Baskül
III. El kantarı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 26: 
Ayşe dağcılık sporu yapmaktadır. Ayşe çantasına etki eden yer çekimi kuvveti yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Verilen grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Çantanın kütlesi değişmemiştir.
B) Çantanın ağırlığı önce artmış sonra azalmıştır.
C) Yerçekimi kuvvetinin değişmesi ağırlığı etkilememiştir.
D) Ayşe çantayı kaldırabilmek için her zaman aynı kuvveti uygulamıştır.Soru 27: Kütleyi eşit kollu terazi ile, ağırlığı dinamometre ile ölçeriz. El kantarı da bir çeşit dinamometredir. İçerisindeki yayın ağırlık ile beraber esneme miktarına bağlı olarak ölçüm yapılır. Ancak el kantarı ile kütle de ölçülmektedir. El kantarı ile kütle ölçmenin hatalı olmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda el kantarı ile kütle ölçmesinin nedeni değildir?

A) Eşit kollu teraziyi kullanmak zordur.
B) Kütle ve ağırlık doğru orantılıdır.
C) Dünya üzerinde cisimlerin ağırlıkları çok fazla değişmez.
D) El kantarı madde miktarını ölçer.


Soru 28: Erdi 50 kg, Aslı 48 kg, Ümit ise 49 kg'dır.
Erdi, Aslı ve Ümit aşağıdaki şekli verilen dağda hangi noktalarda bulunursa ağırlıkları birbirine eşit olabilir?

     Erdi      Aslı     Ümit
A) A           B         C
B) C           A         B
C) A           C         B
D) B           A         C


Soru 29: Enes Gemi ile dünya üzerinde seyahate çıkmıştır.

Enes önce M noktasından L noktasına, sonra L noktasından K noktasına hareket etmiştir. Bu seyahati sırasında Enes'in ağırlığı nasıl değişmiştir?

A) Önce azalır sonra artar
B) Önce artar sonra azalır
C) Sürekli artar
D) Sürekli azalır


Soru 30: Astronot Kemal Dünya'dan Ay'a zorlu bir seyahat yapmıştır. Ay'da bulduğu kaya parçasının kütlesini ve ağırlığını ölçerek kaydetmiştir. Dünya'ya gelen Kemal, kaya parçasının tekrar kütlesini ve ağırlığını ölçtüğünde nasıl bir değişim olduğunu görecektir?

A) Kütlesi artar, ağırlığı değişmez.
B) Kütlesi ve ağırlığı değişmez.
C) Kütlesi değişmez, ağırlığı azalır.
D) Kütlesi değişmez, ağırlığı artar.


Soru 31: Dünya'dan yola çıkan bir astronotun yaptığı seyahat sırasında ağırlığında meydana gelen değişmeler grafik olarak aşağıda verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I zamanında astronot uzaya çıkmıştır.
B) I ve II zaman aralığında astronotun ağırlığı yoktur.
C) III zamanında Ay'a iniş yapmış olabilir.
D) Seyahat sırasında astronotun kütlesi önce azalmış, sonra artmıştır.


Soru 32: Aynı K cisminin farklı gezegenlerde ağırlıkları aşağıda verilmiştir.
Verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Gezegenlerde K cismin kütlesi değişmektedir.
B) Jüpiter gezegeninde kütle çekim kuvveti daha fazladır.
C) Gezegenin büyüklüğü arttıkça kütle çekim kuvveti de artar.
D) Gezegenlerin kütle çekim kuvvetleri birbirinden farklıdır.


Soru 33: Fen Bilimleri dersinde öğretmen kütle ve ağırlık konusuyla ilgili olarak etkinlik yapmıştır.
Etkinliğin tamamen doğru olabilmesi için öğrenciler hangi kelimeler seçilmelidir?

I. Dünya'da cisimlerin kütlesi ile ağırlığı doğru / ters orantılıdır.
II. Dünya'nın merkezine doğru gidildikçe cisimlerin ağırlıkları azalır / artar.
III. Bir cismin ağırlığı deniz seviyesinde en fazladır / azdır.

A) doğru, azalır, fazladır
B) doğru, artar, fazladır
C) ters, azalır, fazladır
D) ters, azalır, azdır 


Soru 34: Dinamometre ucuna asılmış bir maddenin gösterdiği değer aşağıda verilenlerden hangisine bağlı değildir?

A) Cismin kütlesine
B) Dinamometrenin yapıldığı maddenin cinsine
C) Gezegenin büyüklüğüne
D) Dinamometrenin bulunduğunu yere


Soru 35: Ali aldığı paketini dağın farklı yerlerinde ağırlığını dinamometre ile ölçüyor.
Dağın belirtilen yerinde dinamometrenin gösterdiği değeri 50 N olarak ölçtüğüne göre X ve Y noktalarında dinamometrenin gösterdiği değer kaç Newton olabilir?

       X                  Y
A) 52 N            48 N
B) 55 N            51 N
C) 53 N            50 N
Bu Sayfayı Yazdır

21 yorum:

 1. güzel bi testi daha çok test

  YanıtlaSil
 2. Harika ama isareyleme bi sorun

  YanıtlaSil
 3. HARİKA SORULAR VAR LAKİN İŞARETLEME YOK OLSAYDI DAHA İYİ OLURDU

  YanıtlaSil
 4. Isaretleme olsaydi iyiydi ama yine de guzel sorular

  YanıtlaSil
 5. kolay ama eylenceli ve bilgilendirici bide bi dahaki sefere lütfen şık koyun

  YanıtlaSil
 6. Sorular süper değil ve işaretleme olabilirdi ama emeğinize sağlık. Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 7. Bence güzel bir test ... birde ama cevapları biz tamamladıktan sonra öğrensek belki daha güzel olurdu.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Zaten cevapladıktan sonra doğru cevabı öğreniyoruz. Cevap tuşuna basarsan doğru cevap görünür.

   Sil
 8. Gayet güzel bir test ancak soruların yanına işaretleme bölümü yaparsanız harika olucak. Yine de teşekkürler fen bilim net😍

  YanıtlaSil
 9. Çok güzel bir test'ti ve çok keyifliydi kendini kaptırınca hepsini çözüyosun zaten. Bence daha çok yapsınlar

  YanıtlaSil
 10. Çok güzel bir test ama keşke işaretleme olsaydı

  YanıtlaSil
 11. Bence de güzel bir testti zaten çoğu kişi beğenmiş yorumlara bakılırsa ve herkesinde dediği gibi işaretleme olmalı bence.Daha iyi olur çünkü ........ Onun haricinde sorular birazcık daha zor olabilir ama sadece birazcık.(EMEĞİNİZE SAĞLIK FENBİLİM.NET TEŞEKKÜRLER...)

  YanıtlaSil
 12. İşaretleme olsaydı daha iyi olurdu. Ama yinede çok güzel. Favorimsiniz.

  YanıtlaSil
 13. Cevaplarım yanlış çıkıyo konuyu daha yeni işledik bence sorular yanlış

  YanıtlaSil
 14. keşke doğrumu yaptık anlasaydık ben full çektim ama kimse bilemez çünkü kanıtı yok

  YanıtlaSil
 15. 8.soruyu anlamadım ben anlayan birisi anlatabilir mi?? 😣🙏

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şimdi söyle ekvatora gittiğimizde ağırlığımız azalıyor değil mi bundan dolayı Ali'nin de ağırlığı 600 Newton olmuş yani azalmış hali 600 nevit olmuş kutuplarda olan Veli'nin ise hali 600 Newton olmuş yani orada ağırlığının daha fazla çıkması gerek yani toparlayalım Ali az olan yerde dururken 600 Newton Veli ise ağırlığı fazla olacak yerde 600 n olmuştur bu durumda ise Ali'yi kutuplara koyduğumuzda ayrı daha fazla çıkacağından da dolayı Ali'nin ağırlığı daha büyüktür deriz

   Sil
 16. 33.soru yanlış bir soru B olmalı değil mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ağırlık deniz seviyesinde en fazladır, dünyanın merkezine doğru ağırlık azalır.

   Sil
 17. Böyle de iyi bence

  YanıtlaSil
 18. 👍👏👍✍️test yararliydi bence

  YanıtlaSil