7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/11/21

7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Kütle ve Ağırlık İlişkisi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 28

Soru 1: Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N)

A) 2 N
B) 10 N
C) 20 N
D) 200 N


Soru 2: Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
B) Kütle uzayda değişmez.
C) Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir.
D) Cisimlerin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır.


Soru 3: Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?


      Kütle         Ağırlık
A) Değişmez    Artar
B) Değişmez    Azalır
C) Artar           Değişmez
D) Azalır         Değişmez


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi değildir?

A) Kilogram
B) Gram
C) Newton
D) Ton


Soru 5: Dünya'nın kuzey kutbu üzerinde cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetinin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 6: Dünya'da bulunan bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Kütlesi
B) Dünya'nın kütle çekim kuvveti
C) Cismin deniz seviyesinde yüksekliği
D) Cismin hacmi


Soru 7: Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?

      Kütle           Ağırlık
A) Değişmez    Azalır
B) Değişmez    Artar
C) Artar           Değişmez
D) Azalır         Değişmez


Soru 8: Ekvatorda ağırlığı 600 N olan Ali ile Kuzey kutbunda ağırlığı 600 N olan Veli'nin kütlelerini karşılaştırınız?

A) Ali = Veli
B) Veli > Ali
C) Ali > Veli
D) Bilemeyiz


Soru 9: Aşağıdaki illerimizden hangisinde kütle çekim kuvveti daha fazladır?
(Sahildeki iller deniz seviyesinde kabul edilecektir.)

A) Çanakkale
B) İstanbul
C) İzmir
D) Adana


Soru 10: Bir cismin kütlesini nasıl değiştirebiliriz?

A) Sıcaklığını artırırız.
B) Kütle çekim kuvveti fazla olan gezegene götürürüz.
C) Kutba götürürüz.
D) Kütle değişmez.


Soru 11: Aşağıda yerleri ve kütleleri verilen cisimlerden hangisinin kütlesi en büyüktür?

A) Ekvatorda 40 kg elma
B) Kutuplardaki 40 kg buz
C) Ayda 41 kg kaya
D) Uzayda 65 kg astronot


Soru 12: Kütle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ağırlık arttıkça kütle kesin artar.
B) Bir cismin kütlesi yer çekimine bağlı olarak değişmez.
C) Bir cismin kütlesi sabittir, değişmez.
D) Kütle eşit kollu terazide ölçülebilir, el kantarında ölçülmez.


Soru 13: Aşağıda kütleleri verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı ortamda ağırlığı en fazla olan Z'dir.
B) Dinamometrede en fazla uzama X'de olur.
C) Madde miktarı en fazla olan Z'dir.
D) Bu cisimlere etki eden kütle çekimi Z > Y > X şeklindedir.


Soru 14: Rakımı (Deniz seviyesinden yüksekliği) 1893 metre olan Erzurum ilimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Rakımı yüksek olduğu için burada cisimlerin ağırlıkları azalmıştır.
B) Erzurum'da cisimlerin kütleleri değişmemiştir.
C) Erzurum'da dinamometre ile ölçüm yapıldığında cisimler daha ağır gelir.
D) Cisimler eşit kollu terazi ile ölçüldüğünde, İstanbul ile aynı sonuç bulunur.


Soru 15: Dünya ve Ay'da ağırlıkları aynı olan cisimlerin hangi özellikleri eşittir?

A) Kütleleri
B) Madde miktarları
C) Cisme etki eden çekim kuvvetleri
D) Ağırlık ve kütleleri


Soru 16: Ağırlık ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin kütlesi olduğu için ağırlıkları vardır.
B) Cisimlerin yere düşmesinin sebebi kütlesinin olmasıdır.
C) Uzayda kütle olmadığı için cisimlerin ağırlığı yoktur.
D) Kütle çekimi olmadan ağırlık olmaz.


Soru 17: K, L ve M cisimlerinin ağırlıklarını büyükten küçüğe sıralayınız?

A) K > L > M
B) L > K > M
C) M > L > K
D) L > M > K


Soru 18: Ayşe öğretmen öğrencilerine soruyor.
"1 kg demirin kütlesi mi fazladır, 1 kg pamuğun kütlesi fazladır?"

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap ve açıklaması doğrudur?

A) Arif: Demirin kütlesi daha fazladır, çünkü demir daha ağırdır.
B) Akif: Demirin kütlesi fazladır, çünkü pamuk hafiftir.
C) Aylin: Pamuğun kütlesi fazladır, çünkü pamuk daha fazla yer kaplar.
D) Aytuğ: Demir ve pamuğun kütlesi eşittir, çünkü madde miktarları aynıdır.


Soru 19: Yer çekimi kuvveti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya dışındaki gök cisimlerinde kütle çekim kuvveti olarak bilinir.
B) Dünya merkezinde en fazladır.
C) Yönü Dünya'nın merkezine doğrudur.
D) Kütle arttıkça artar.


Soru 20: Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki açıklamaları yaparak soru sormuştur?
"Dünya'da 1 kg yaklaşık 10 N'dur. Bir cisim Dünya'da ağırlığı Ay'daki ağırlığın 6 katıdır. Dünya'da 3 kg kütleli cismin Ay'daki ağırlığı nedir?"

Bu verilenlere göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı işlem doğrudur?

A) Demir: Dünyadaki ağırlık = 3 x 10 = 30 N , Aydaki ağırlık = 30 / 6 = 5 N
B) Elmas: Dünyadaki ağırlık = 3 x 10 = 30 N , Aydaki ağırlık = 30 x 6 = 300 N
C) Tunç: Dünyadaki ağırlık = 3 x 6 = 18 N , Aydaki ağırlık = 18 x 6 = 108 N
D) Gümüş: Dünyadaki ağırlık = 3 x 10 = 30 N , Aydaki ağırlık = 30 / 10 = 3 N


Soru 21:
Dünya üzerinde bulunan bütün cisimler ................... kuvveti uygular.
Dünya'nın cisimlere uyguladı yer çekimi kuvvetine .................. denir.
Bir cismin ağırlığı değişse bile ................... değişmez.

Yukarıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılamaz?

A) Kütle
B) Ağırlık
C) Yer çekimi
D) Kütle çekimi


Soru 22: Aşağıdaki grafikte bir kişinin ağırlığının zamanla değişimi gösterilmiştir.
Grafiğe göre bu kişinin ağırlığındaki değişimin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Kişinin dağdan ovaya inmesi
B) Öğle yemeğini yemek için lokantaya gitmesi
C) İhtiyacını görmek için lavaboya gitmesi
D) Ekvatordan kuzey kutbuna seyahate çıkması


Soru 23: Aşağıda değişik büyüklüklerden gezegenler verilmiştir.
1 kg kütleli bir cisim bu gezegenlerin hangisinde en ağır ölçülür?
(Gezegenlerin büyüklükleri ile kütleleri doğru orantılıdır.)

A) K
B) L
C) M
D) N


Soru 24: 65 kg kütleli bir dağcı aşağıdaki dağa tırmanıyor.

Dağcıya etki eden yer çekimi kuvveti hangi noktada en azdır?

A) K ve N
B) L
C) M
D) P


Soru 25: Astronot Kemal Dünya'dan Ay'a zorlu bir seyahat yapmıştır. Ay'da bulduğu kaya parçasının kütlesini ve ağırlığını ölçerek kaydetmiştir. Dünya'ya gelen Kemal, kaya parçasının tekrar kütlesini ve ağırlığını ölçtüğünde nasıl bir değişim olduğunu görecektir?

A) Kütlesi artar, ağırlığı değişmez.
B) Kütlesi ve ağırlığı değişmez.
C) Kütlesi değişmez, ağırlığı azalır.
D) Kütlesi değişmez, ağırlığı artar.


Soru 25: Aşağıdaki araçlardan hangisi veya hangileri ile kütle ölçülür?

I. Eşit kollu terazi
II. Baskül
III. El kantarı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 26: Büşra arkadaşı Esma ile yaptıkları kekleri yedikten sonra ağırlıklarını ölçmek için basküle çıkıyorlar. Baskülde Elif 70 kg, Esma ise 75 kg tartılıyor. Elif ve Esma fazla kilolarından şikayetçi oldukları için bitki çayı içmeye karar veriyorlar.

Yukarıdaki metinde yanlış ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baskül ağırlık ölçer fakat ağırlık birimi kilogram değildir.
B) Elif ve Esma kek yedikleri için ağırlıkları artmaz.
C) Baskül ile ağırlık değil kütleleri ölçülmüştür.
D) Bitki çayı içmenin kilo vermeye katkısı yoktur.
Soru 27: Kütleyi eşit kollu terazi ile, ağırlığı dinamometre ile ölçeriz. El kantarı da bir çeşit dinamometredir. İçerisindeki yayın ağırlık ile beraber esneme miktarına bağlı olarak ölçüm yapılır. Ancak el kantarı ile kütle de ölçülmektedir. El kantarı ile kütle ölçmenin hatalı olmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda el kantarı ile kütle ölçmesinin nedeni değildir?

A) Eşit kollu teraziyi kullanmak zordur.
B) Kütle ve ağırlık doğru orantılıdır.
C) Dünya üzerinde cisimlerin ağırlıkları çok fazla değişmez.
D) El kantarı madde miktarını da ölçer.


Soru 28: Erdi 50 kg, Aslı 48 kg, Ümit ise 49 kg'dır.
Erdi, Aslı ve Ümit aşağıdaki şekli verilen dağda hangi noktalarda bulunursa ağırlıkları birbirine eşit olabilir?

     Erdi      Aslı     Ümit
A) A           B         C
B) C           A         B
C) A           C         B
D) B           A         C

Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

7 yorum:

 1. güzel bir testti yapanlardan teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 2. işaretleme olsa daha iyi olurdu.Yine de güzel sorular

  YanıtlayınSil
 3. harika ama işaretleme olsun

  YanıtlayınSil
 4. güzel bi testi daha çok test

  YanıtlayınSil
 5. Harika ama isareyleme bi sorun

  YanıtlayınSil
 6. HARİKA SORULAR VAR LAKİN İŞARETLEME YOK OLSAYDI DAHA İYİ OLURDU

  YanıtlayınSil
 7. Isaretleme olsaydi iyiydi ama yine de guzel sorular

  YanıtlayınSil