Cisimler Neden Yüzer - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2014/07/15

Cisimler Neden Yüzer

Cisimler Neden Yüzer


Yoğunluk
Birim hacimdeki kütle miktarına yoğunluk denir. Yoğunluk kütlenin hacme bölünmesi ile bulunur. Birimi g/cm³, g/ml veya kg/m³ tür.

Yoğunluk FormülüYoğunluk maddenin ayırt edici özelliklerindendir. Yoğunlukları aynı olan maddeler de aynı olabilir. Yoğunlukları farklı maddeler kesinlikle aynı madde değildir.


A-Yüzen cisimler


Bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan az ise cisim yüzer. Bu durumda cisim nereye bırakılırsa bırakılsın cisim sıvının yüzeyine doğru hareket eder. Bu hareket kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı eşit oluncaya kadar devam eder.

Yüzen cisimlerin özellikleri


 • Cismin üzerine etki eden kaldırma kuvveti sıfırdır, cisim dengededir.
 • Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçüktür. (dcisim < dsıvı)
 • Cisim batan kısmın hacmi kadar sıvı taşırır. (V taşan = V batan)
 • Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olur. (G=Fk)
 • Taşan sıvının ağırlığı, G ve Fk ya eşit olur.
 • Taşırma kabında ağırlaşma olmaz.

B-Askıda kalan cisimler


 Cismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğu eşit ise cisim sıvı içinde askıda kalır. Askıda kalma durumunda sıvının en üstü ile en altı arasında herhangi bir yerde bulunabilir.

Askıda kalan cisimlerin özellikleri


 • Cismin üzerine etki eden kaldırma kuvveti sıfırdır, cisim dengededir.
 • Sıvının yoğunluğu ile cismin yoğunluğu eşittir. (dcisim = dsıvı)
 • Taşan sıvının hacmi cimin hacmine eşittir.
 • Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine ve cismin ağırlığına eşittir.
 • Taşırma kabında kapta ağırlaşma olmaz.

C-Batan cisimler


 Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazla ise cisim batar. Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden fazladır.

Askıda kalan cisimlerin özellikleri


 • Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir.
 • Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazladır. (dcisim > dsıvı)
 • Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından azdır.
 • Taşırma kabında, cismin ağırlığı ile taşan sıvının ağırlığı arasındaki fark kadar kapta ağırlaşma olur.

Not
 • Aynı maddeden yapılmış farklı büyüklükdeki parçaların sıvı içerisinde batma oranları aynıdır.
 • Bu su üzerinde yüzerken, buzun erimesi su seviyesini değiştirmez.
 • Bir cismin yüzmesinde sıvının derinliğinin, hacminin, kütlesinin, şeklinin etkisi yoktur.


Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder