5.Sınıf Canlıları Tanıyalım Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/10/27

5.Sınıf Canlıları Tanıyalım Konu Anlatımı

<==  5.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 5.SINIF ==> 2. ÜNİTE: Canlılar Dünyası ==> Canlıları Tanıyalım

Kazanımlar

F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Önerilen Süre: 12 ders saati 
Konu / Kavramlar: Canlıların benzerlik ve farklılıkları, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, mikroskop, hijyen, güvenlik tedbirleri

F.5.2.1.1. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler.
a. Mikroskobun parçalarına değinilmez.
b. Mikroskobik canlıları gözlemlerken güvenlik ve hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.
F.5.2.1.2. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
a. Canlılar; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak sınıflandırılır.
b. Canlıların sınıflandırılmasında sistematik terimlerin (alem, cins, tür vb.) kullanımından kaçınılır.
c. Mikroskobik canlılar (bakteriler, amip, öglena ve paramesyum) ve şapkalı mantarlara örnekler verilir, ancak yapısal ayrıntısına girilmez.
ç. Zehirli mantarların yenilmemesi konusunda uyarı yapılır.


KONU: Canlıları Tanıyalım


Canlıların Sınıflandırılması 

Bilim insanları canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmıştır.
Canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırmaya sınıflandırma denir.Canlılar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır
1. Canlının yapısı
2. Beslenme şekli
3. Üreme (Çoğalma) şekli
4. Hareket özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.


Canlılar neden sınıflandırılır
1. Sınıflandırma canlıların incelenmesinde kolaylık sağlamaktadır.
2. Yeryüzünde bulunan milyonlarca canlının teker teker incelemek zordur.
3. Sınıflandırma sayesinde canlılar hakkında daha ayrıntılı bilgi elde edilir.
4. Canlılar arasındaki akrabalık ilişkileri ortaya çıkar.
5. Canlıların sınıflandırılması bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
6. Grup hakkında bilgi edinildiğinde, bütün grup üyeleri tanınmış olur.Canlıları bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere dörde ayrılır.

A- Mikroskobik canlılar

Mikroskobik canlılar çok küçüktür.
Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.
Ancak mikroskopla görülebilir. Bakteriler, amip, öglena, paramesyum mikroskobik canlıdır.Mikroskobik canlılar birçok ortamda bulunur.
Mikroskobik canlılar havada, suda, toprakta ve diğer canlılar üzerinde yaşarlar.
Mikroskobik canlılar uzayda ve steril ortamlarda yaşayamaz.

Mikroskobik canlılar çok hızlı çoğalır.
Uygun sıcaklık, nem ve besin bulduklarında hızla çoğalır.

Bazı mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur.
Hastalık yapan mikroskobik canlılara mikrop denir.
Verem, kolera, grip, zatürre, sıtma mikroplarla bulaşır.
Dişlerin çürümesi de mikroskobik canlılar sağlar.

Bazı mikroskobik canlılar besinler üzerinde çoğalarak bozulmalara neden olur.
Mikroskobik canlıların çoğaldığı besinler tüketilirse zehirler.
Bu nedenle son kullanma tarihi geçen ve açıkta satılan besinler tüketilmemelidir.

Bazı mikroskobik canlılar ise yararlıdır.
Sütten, yoğurt ve peynir yapımında bakteriler kullanılır.
Üzüm suyundan şarap, bira yapımında maya mantarları kullanılır.
Üzüm suyundan sirke yapımında bakteri kullanılır.
Havuçtan şalgam yapımında bakteriler kullanılır.
Hamurun mayalanmasında maya mantarları kullanılır.
Bağırsaklarımızda B ve K vitamini üretilmesinde bakteriler görev alır.
Bitki ve hayvan atıkların çürütülmesinde mantarlar ve bakteriler görev alır.
Antibiyotik üretilmesinde küf mantarları kullanılır.
Aşı üretilmesinde bakterilerden yararlanılır.

Kirli Sudaki Mikroskobik Canlıların İncelenmesi Videosu

B-Mantarlar

 1. Mantarlar bitki değildir.
 2. Kendi besinini üretemezler.
 3. Fotosentez yapmazlar.
 4. Aldıkları hazır besinle beslenirler.
 5. Mantarlar bitki ve hayvan atıklarını çürüterek toprağa karışmasını sağlar. Ayrıntılı bilgi
 6. Mantar çeşitleri şapkalı mantar, küf mantarı, maya mantarı ve hastalık yapan mantarlardır.


1. Şapkalı mantar

Şapkaya benzer yapısı vardır.
Doğada bulunan pek çok türü zehirlidir.
Vitamin ve protein bakımından zengindir.
Doğada bulunan mantarlar zehirli olabilir ve bunu ayırt edemeyebiliriz.
Bu nedenle sadece kültür mantarı tüketmeliyiz.

Şapkalı Mantar


2. Küf mantarı
Ekmek limon peynir gibi besinlerin küflendirir.
Bitki ve hayvan atıklarının çürümesini sağlar.
Peynir küfünden penisilin adındaki antibiyotik üretilir.3. Maya mantarı

Çok küçüktür gözle görülemez.
Hamurun mayalanmasını sağlar.
Üzüm suyundan şarap ve bira yapılmasında kullanılır.4. Hastalık yapan (Parazit) mantarlar 
Genellikle bitki ve hayvanlardan hastalıklara neden olur.
Pamukçuk, saçkıran, el ve ayaklarda, tırnaklarda mantarlar sebep olduğu hastalıklardır.
C-Bitkilerin sınıflandırılması


Bitkiler güneş ışığı ile besin ve oksijen üreterek, hem kendi besinini hem de diğer canlıların beslenmesini sağlar. Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılır.


Çiçeksiz bitkiler


Kara yosunu, su yosunu (alg), eğrelti otu, at kuyruğu, kibrit otu, ciğer otu ve liken çiçeksiz bitkidir.
Eğrelti otu ve yosunlar ormanlık alanlarda, ağaç diplerinde suyun bulunduğu yerlerde yetişir.

Çiçeksiz Bitkilerin Özellikleri

 • Basit yapılıdır.
 • Kök, gövde ve yaprakları iyi gelişmemiş veya yoktur.
 • Çiçek ve tohumları yoktur.
Çiçekli bitkiler

Çiçeksiz bitkilerin dışında kalanların hepsi çiçekli bitkidir.
Çiçeksiz bitkilerden daha gelişmiş yapıları vardır.
Arpa, buğday, selvi, mısır, çim, çam ağacı, gül çiçekli bitkiye örnektir.

Çiçekli bitkinin kısımları: Kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımları vardır.


Çiçeğin Kısımları


1.Kök
Bitkinin toprak altında kalan kısmıdır.
Görevi bitkiyi toprağa bağlamak, topraktan su ve mineralleri almak, aldığı maddeleri gövdeye iletmektir.
Bitkiler topraktan aldıkları su ve minerallerle beslenirler.
Turp, havuç, pancar, kereviz gibi bitkiler köklerinde besin depo ederler. Bunlara depo kök denir.

2.Gövde
Bitkinin dik durmasını sağlar, üzerinde yaprak ve çiçek kısımlarını taşır.
Kökten alınan su ve mineralleri yaprağa, yaprakta oluşan besinleri bitkinin diğer kısımlarına iletir. Patates, yer elması gövdesinde besin depo eder.

3.Yaprak
Yaprakta fotosentez, solunum ve terleme olayları gerçekleşir.

Fotosentez
Havadan karbondioksit, kökten aldığı su ve güneş ışığı ile fotosentez gerçekleşir.
Fotosentez sonucu besin ve oksijen üretilir.


Fotosentez Denklemi


Su ve Karbondioksit -----Işık enerjisi ile --------> Besin ve Oksijen

Fotosentez bitkinin sadece yeşil olan kısmında gerçekleşir.

Solunum
Bitkiler gece gündüz solunum yapar.
Fotosentez olayının tersidir.

Terleme
Yapraktan su atılmasına terleme denir.


4.Çiçek
Bitkinin üreme organıdır.
Tohum ve meyveyi oluşturur.
Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ kısımları vardır.

Çanak yaprak
Bitkinin en dış kısmındadır.
Yeşil renklidir.
Tomurcuk halinde bitkiyi korur.

Taç yaprak
Çiçeğin renkli ve güzel kısmıdır.
Erkek ve dişi organı korur.

Erkek organ
İçerisinde polen (Çiçek tozları) bulunur.

Dişi organ
Tohum ve meyve burada oluşur.

Rüzgâr ve böcekler bitkinin üremesinde etkilidir.
Taç yaprak güzel kokusu ile böcekleri kendine çeker.D-Hayvanların sınıflandırılması


Diğer canlı gruplarına göre daha gelişmiş yapıdadır.
Aktif olarak hareket edebilir.
Bitkiler ve diğer hayvanlarla beslenirler.
Hayvanlar omurgalı ve omurgasızlar olmak üzere ikiye ayrılır.


Omurgalı hayvanlar

Vücutlarından kemik ya da kıkırdaktan oluşan omurgaları vardır. Omurgalı hayvanlar Memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olmak üzere beş guruba ayrılır.Omurgalı Hayvanlar


1. Memeliler

Vücutları kıllarla örtülüdür.
Doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler.
Diğer omurgalı canlılara göre daha gelişmiştir.
İnsan, inek, koyun, deve, fare memelilere örnektir.
Suda yaşayan balina, fok, yunus, uçabilen yarasa memelidir. Ayrıntılı bilgi2. Kuşlar

Vücutları tüyle örtülüdür.
Yumurta ile çoğalır ve yavrularına bakarlar.
Kanatları vardır fakat hepsi uçamazlar.
Penguen, deve kuşu, tavuk, kaz uçamayan kuşlardır. Ayrıntılı bilgi


3. Sürüngenler

Sürünerek hareket ederler.
Vücutları sert, kuru ve pullarla örtülüdür.
Yumurta ile çoğalır.
Yavru bakımı yoktur.
Yılan, kaplumbağa, timsah, kertenkele, dinozor bu guruba girer. Ayrıntılı bilgi


4. Balıklar

Vücutları pulla kaplıdır.
Suda yaşarlar.
Yumurta ile çoğalırlar.
Solungaç solunumu yaparlar.
Yavru bakımı yoktur.
Hamsi, sardalya, levrek örnektir. Ayrıntılı bilgi5. Kurbağalar

Kurbağalar ve semenderler (Kuyruklu kurbağa) bu guruptadır.
Derileri yumuşak ve nemlidir.
Hem karadalar hem de suda yaşar.
Yumurta ile çoğalır.
Yumurtadan çıkan larvalar balığa benzer, solungaç solunumu yapar.
Büyüdükçe başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer.


Omurgasız hayvanlar


Omurgaya sahip değildirler.
Süngerler, sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar, derisi dikenliler omurgasız canlılar gurubunda yer alır.

Omurgasız Hayvanlara Örnekler

Toprak solucanı, sülük, salyangoz, arı, karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, karınca, çekirge, tahta kurusu, hamam böceği, kelebek, deniz yıldızı, ahtapot, mürekkep balığı, denizkestanesi, örümcek, akrep, yengeç, karides, sünger, mercan
Sorular


Soru 1 Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasızdır?
Arı, maymun, kelebek, leylek


Soru 2 Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
Menekşe, gül, buğday, su yosunu

Soru 3 Aşağıdaki varlıklardan hangileri canlıdır?
Robot, otomobil, mantar, hava, su yosunu, su, bakteri

Soru 4 Çiçekli bitkinin üreme organı nedir?


Soru 5 Mantarlar neden bitkiler gurubunda yer almaz?


Canlıları Tanıyalım Konu Anlatımı İndirDiğer KonularBu Sayfayı Yazdır

17 yorum:

 1. bence o kadar da güzel değil .hızlıca geçmişsin:(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bunu yazan da var 5-6 sayfa yazıyorum:(

   Sil
  2. Ya hoca yazdırıyo 5 sayfa oldu bitkilere gelene kadar

   Sil
 2. Harika bi site tavsiye ederim fen bilimleri öğretmenim benim en iyi öğrencisi olduğumu söyledi bu arada sınıfımdan bazı kişiler varsa selamlar

  YanıtlaSil
 3. Sace bir kaç hatası var ama olsun bizim sınıf bunları akuyo

  YanıtlaSil
 4. çok güzel olmuş ama soruların cevaplarını vidyolu yapsaydınız daha iyi ve anlaşılır olurdu

  YanıtlaSil
 5. Çok güzel olmuş ellerinize sağlık hocalarımızın:)

  YanıtlaSil
 6. Çok iyi olmuş tekrar yapmış oldum bu arada benim adım esma soruda esma adını görünce bir heyecanlandım yaaa

  YanıtlaSil
 7. Çook güzel TŞK 💛❤️🧡💙💚🖤

  YanıtlaSil
 8. Bence güzel

  YanıtlaSil
 9. çok işime yaradı yarın sınav var inşallah yükses not alırım

  YanıtlaSil
 10. Çok güzel olmuş sınavlarada buradan çalışıyorum bu gün sınavım var ve ben buradan çalışarak 100 aldım

  YanıtlaSil