Hava, Toprak ve Su Kirliliği Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/02/11

Hava, Toprak ve Su Kirliliği Konu Anlatımı

Hava, Toprak ve Su Kirliliği

Çevre kirliliği

Hava, su ve toprak canlıların yaşamaları için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanlar yaşadıkları çevre bıraktıkları katı, sıvı ve gaz maddelerle çevreyi ve doğayı kirletmektedir. Canlı kalıntıları ve yiyecekler doğada bir süre sonra yok olmaktadırlar, fakat cam şişe, plastik atıklar, atılmış elektronik cihazlar, piller, deterjanlar, atık yağlar, ağır metaller çevrede kalıcı kirliliğe sebep olmaktadır.  Sanayileşme ve şehirleşme kirlilik sebeplerindendir.


Çevre Kirliliği


Hava kirliliği

Fabrika, otomobil ve evlerin bacalarından çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine sebep olmaktadır. Hava kirliliği astım bronşit, akciğer kanseri gibi hastalıklara neden olmaktadır. Hava kirliliğini önlemek için fabrikalara filtre takılmalıdır.

Havadaki karbondioksit miktarının artması küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) kullanımının azaltılması gerekmektedir.

Hava kirliliği asit yağmurlarına da neden olmaktadır. Asit yağmurları toprağı verimsizleştirir, canlılara zarar verir.

Toprak kirliliği

Kirlenen toprağın temizlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle topraklarımızı çok iyi korumamız gerekmektedir. Bitkiler toprakta yaşamaktadırlar.  Kirli toprakta yetişen bitkilerden elde edilen ürünlerde sağlıklı olmamaktadır. Endüstriyel ve evsel atıklar topraklarımızı kirletmektedirler.

Toprak kirliliğinin sebepleri

1. Toprağa atılan piller toprağı zehirlemektedir.
2. Tarımda daha fazla ürün almak için kullanılan gübreler de toprağı kirletmektedir.
3. Bitkileri korumak için yapılan zirai ilaçlama toprağı kirletmektedir.
4. Çöplerde toprak kirliliğine sebep olmaktadır.


Toprak kirliliği nasıl azaltılır

1. Gübre ve zirai ilaç kullanımında çiftçilerimiz bilinçlendirilmelidir.
2. Çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşümle kazanılması toprak kirliliğini azaltır.
3. Pillerin geri dönüştürülmesi gerekmektedir.
4. Suni gübre yerine bitki ve hayvan atıklarından üretilen gübre kullanılmalıdır.

Su kirliliği

Sanayi ve evsel atıkların sulara karışması, kullanılan kimyasal maddeler, ilaçlar, atık yağlar ve gübreler suları kirletmektedir. Su kirliliğini önlemek için arıtma tesislerinin yapılması zorunludur.

Suların kirlenmesi salgın hastalıklara neden olmaktadır.


Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder