Yeni ilköğretim kurumları yönetmeliği not verme - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/06/10

Yeni ilköğretim kurumları yönetmeliği not verme

Not vermede dikkat edilecek hususlar

Yeni ilköğretim kurumları yönetmeliği not verme değişiklik: 26 Temmuz 2014 
1. Performans Görevi: Ortaokullarda  performans görevi verilmeyecek. (Performans görevi notu kalktı.)

2.Proje Ödevi: Proje ödevi verilmesine devam edilecektir. Öğrenciler istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlayacaklardır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilecektir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

3. Sınav Sayısı: Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı 8inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez.

4. Ders etkinliklerine katılım Puanı: Her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

5. Seçmeli Dersler: Seçmeli dersler de puanla değerlendirilecek. Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla 5 defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

6. Sınav Soruları: Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir (Yalnızca çoktan seçmeli, ya da klasik sorular sorulamaz). Soru dağılımı yapılırken dönem başından sona doğru artan oranda işlenilen konulardan soru sorulur.

7. Ortak Sınav: Yönetmelikte ortak sınavın yapılması ile ilgili herhangi bir madde bulunmamaktadır. (Buradan yapılmayacağı çıkarılabilir.)

8. Davranış Notu: Davranış notu sınıf rehber öğretmeni tarafından verilecek, şube rehber öğretmeni diğer öğretmenlerin de görüşünü alarak değerlendirme yapacak. (Derse giren her öğretmenin davranış notu girme zorunluluğu kaldırılmıştır.)

9. Sınava girmeyen öğrenciler: Herhangi bir nedenle sınava katılamayan öğrencinin velisine bilgi verilir. Veli, teslim edememe gerekçesini, en geç beş gün içinde okul müdürüne yazılı olarak bildirir. okul yönetimi özrü uygun görürse, ders öğretmenini yazılıya alınır. Özrü kabul olamayan öğrenciye not verilmez. ( Fakat ortalamaya katılır, sıfır almış olur)

Yönetmeliğin incelemek için tıklayınız
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder