7.Sınıf Saf Maddeler Çözümlü Sorular - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2016/02/25

7.Sınıf Saf Maddeler Çözümlü Sorular

7.Sınıf  Fen Bilimleri Dersi "Saf Maddeler" konusu çözümlü sorular
Soru sayısı: 10

Soru 1: Aşağıdaki şekilde verilen model ile ilgili olarak;


 • Element / Bileşik 
 • Saf / Karışım
 • Atomik yapı  / Molekül yapı 

Bilgilerinden hangileri doğrudur ?


Çözüm
Tek cins atom içerdiği için elementtir. (Bütün tanecikler aynı renk ve büyüklüktedir)
Element olduğu için saf maddedir.
Atomik yapıdadır.
Soru 2: Saf madde nedir? Kaç gruba ayrılır?

Çözüm
Kendinden daha basit maddeye ayrılamayan, aynı tür tanecikler (Atom veya molekül) saf maddedir. 
Saf maddeler elementler ve bileşikler olmak üzere iki gruptur.
Soru 3: Elementlerin özellikleri nelerdir?

Çözüm

 • Elementlerin sembolleri vardır.
 • Erime, kaynama noktaları ve yoğunlukları sabittir.
 • İçerisinde tek cins atom bulunur. Demir elementi içerisinde sadece demir atomu bulunur.
 • Fiziksel ve kimyasal olarak başka maddelere ayrılmazlar.
 • Saf maddedir.
 • Farklı elementlerin atomları aynı değildir.
 • Atomik veya moleküler yapıda olabilir.


Soru 4: Bileşiklerin özellikleri nelerdir?

Çözüm

 • Saf maddedir.
 • Elementlerin birleşmesi ile oluşur.
 • Bileşikler formülle gösterilir.
 • Belirli bir erime, donma noktaları ve yoğunlukları vardır.
 • Fiziksel olarak ayrıştırılamaz, kimyasal yollarla elementlere ayrıştırılabilir.
 • Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler.
 • Bileşik içerisindeki elementlerin belirli bir oranı vardır.
 • Yapı birimi moleküldür.
 • Bileşikler kimyasal reaksiyonla oluşur.
 • Bileşikler iyonik veya moleküler yapıda olabilir.


Soru 5: Molekül nedir?

Çözüm
Atomların bir araya gelerek oluşturduğu kümedir. Elementler ve bileşikler molekül yapıda bulunabilir.Soru 6: Molekül yapılı bileşiklere örnekler veriniz?

Çözüm
NH3 Amonyak
CO2 Karbondioksit
H2O Su
SO2 Kükürtdioksit


Soru 7: Molekül yapılı olmayan bileşiklere örnekler veriniz?

Çözüm
Sofra tuzu NaCl molekül olmayan yapılıdır. (İyonik yapılıdır)Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?

 • Tuzlu su
 • Kurşun
 • Lehim
 • Karbondioksit
 • Çelik
 • Çamur
 • Oksijen
 • Bakır
 • Hava


Çözüm
Elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar saf madde değildir.
Tuzlu su              Karışım saf değil
Kurşun                Element saf
Lehim                  Karışım saf değil
Karbondioksit    Bileşik saf
Çelik                    Karışım saf değil
Çamur                 Karışım saf değil
Oksijen                Element saf
Bakır                    Element saf
Hava                     Karışım saf değilSoru 9: Aşağıdaki şekillerde verilen maddelerin saf olup olmadıklarını saöyleyiniz?

Çözüm
1. Madde karışımdır, saf değildir. (Atomlar birbirinden uzakta, aralarında bir kimyasal bağ yok.)
2. Madde bileşiktir, saf maddedir. (İyonik yapıdaki bileşiktir)
3. Madde bileşiktir, saf maddedir. (Molekül yapıdaki bileşiktir.)
Soru 10: Elementler neden sembollerle gösterilir?

Çözüm

 • Bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
 • Bileşikler yazılırken kolayca yazılır.
 • Dünyada ortak bilim dilinin oluşmasını sağlar.
Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: